Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШановні колеги!

Скачати 48.54 Kb.

Шановні колеги!
Скачати 48.54 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір48.54 Kb.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

(відділ екології фітосистем)Українське ботанічне товариство

(секція геоботаніки та екології)Інститут екології Карпат НАН України

(відділ охорони природних екосистем)Державний природознавчий музей НАН України
За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF)


 • ґрунтуючись на сучасних досягненнях екології;
  Геобота́ніка - розділ біології на межі ботаніки, географії та екології.
  Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
  Всесвітній фонд природи (англ. World Wide Fund for Nature, до 1986 р. - (англ. World Wildlife Fund, WWF) - міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища.


 • беручи до уваги практику територіальної охорони і збереження біорізноманітності у Європі;
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.


 • зважаючи на практичні потреби оцінки та збереження біорізноманітності в Україні на загальноприйнятих у Європі наукових засадах;

 • з метою стимулювання нових екологічних напрямів досліджень в Україні та інтеграції зусиль зацікавлених науковців і практиків


запрошують взяти участь 21-22 БЕРЕЗНЯ 2012 p.
Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
у робочому семінарі

Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації 1. Теоретичні засади розробки біотопної (оселищної) концепції

  1. Основні поняття (визначення, обсяг, співвідношення з близькими поняттями екології, геоботаніки, географії).
   Інвентаризація - перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка активів та зобов'язань (майно, вкладення підприємства в статутні фонди інших підприємств, розрахунки з дебіторами та кредиторами) підприємства.
   Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.


  2. Методологія класифікації біотопів (оселищ) (можливість використання європейських класифікацій в Україні, проблеми їх адаптації)

  3. Одиниці класифікації, їх розмірності (діагностичні ознаки, співвідношення з класифікацією рослинності)

  4. Структура біотопів (оселищ), порівняльний аналіз та картування (уніфікація описів та характеристик, проблеми картування тощо)

  5. База даних типів оселищ (структура, можливості, впровадження).
   Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
   Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».


 2. Практичні аспекти розробки класифікації біотопів (оселищ) та її використання

  1. Використання класифікації біотопів (типів оселищ) для формування екомережі

  2. «Смарагдова мережа» і класифікаця біотопів (типів оселищ)

  3. Оселищні підходи до охорони рідкісних видів

 3. Червоний список біотопів України

 4. Презентація публікаційРобочі мови: українська, англійська.
Робочий семінар буде проходити у вигляді круглого столу. За кожним питанням передбачається 2-3 доповіді до 15 хв.
До́повідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
Питання Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
та подальша дискусія. Тому, для формування програми семінару, прохання подавати заявку на участь та теми виступу, на підставі чого буде здійснено відбір та сформовано програму.

Заявка на участь у семінарі із зазначенням теми доповіді/доповідей (можливе проголошення 2-х доповідей одним учасником) має бути подана до 10 лютого 2012 р.

На основі доповідей, виступів та дискусій планується видання матеріалів робочого семінару (детальна інформація в 2-ому інформативному листі), тому текст доповіді слід підготувати до початку семінару.

Після робочого семінару 23 березня планується проведення тренінгу з роботи в програмах TURBOVEG JUICE (проводить M. Chytrỳ, Чехія). Необхідна наявність власного ноутбуку.

Заявки надсилати на адресу електронної пошти phytosystem.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
ecology@gmail.com з позначенням у полі теми «заявка на робочий семінар».

З організаційних питань звертатися до Альошкіної Уляни Михайлівни. Контактні телефони: (044) 235-33-96; 097-821-45-96 або по вищезазначеній електронній адресі.

З додатковими питаннями щодо бронювання готелів та проживання звертатись до Малої Юлії Іванівни.

Бронювання готелів - процес, який полягає в тому, що подорожуючий, чи його довірена особа домовляється з адміністрацією готелю про те, що певний номер буде зарезервовано на його ім'я. Це, як правило, гарантує наявність кімнати на час прибуття.
Контактні телефони: (044) 235-33-96; 063-825-60-68.

Організаційний внесок у сумі 50 грн., який частково покриватиме видання матеріалів наради й поточні організаційні видатки. Він сплачується під час реєстрації.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

Інші витрати (харчування (крім кави-брейк), проживання, ботанічний чай) здійснюватимуться учасниками особисто.
Другий інформаційний лист буде надіслано після 20 лютого 2012 р.
Форма заявки додається.


реєстраційна форма
учасника робочого семінару «Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати використання»


Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи або навчання
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Поштова адреса для листування
Е-mail
Контактні телефони:
Участь з доповіддю/без доповіді
Назва доповіді (доповідей)
Участь у тренінгу TURBOVEG JUICE: (так/ні)
Чи маєте навички роботи в TURBOVEG? (так/ні)
Готель ДП "Екос Київміськбуд Південне", 15 хв. маршрутним таксі від станції метро «Вокзальна»

(зі зручностями)


1-місний номер – 230 грн./особу за добу

дати для бронювання:

2-місний номер – 150 грн./особу за добу

дати для бронювання:

3-4-місний номер – 137 грн. /особу за добу

дати для бронювання:

Хостел у центрі міста недалеко віл Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

попередня вартість:
2-місний номер – 150-200 грн./особу за добу

дати для бронювання:

3-місний номер – 100-150 грн./особу за добу

дати для бронювання:

Готель «Санкт-Петербург», 10 хв. пішки до Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

(зі зручностями сніданок)
1-місний номер – 580 грн./особу за добу

дати для бронювання:

2-місний номер – 395 грн./особу за добу

дати для бронювання:

без зручностей сніданок:
1-місний номер – 325 грн./особу за добу

дати для бронювання:

2-3-місний номер–357-211 грн./особу за добу

дати для бронювання:Скачати 48.54 Kb.

 • Інститут екології Карпат НАН України
 • - 22 БЕРЕЗНЯ 2012 p
 • Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації
 • Практичні аспекти розробки класифікації біотопів (оселищ) та її використання
 • Червоний список біотопів України Презентація публікацій Робочі мови
 • 23 березня
 • Хостел