Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШановні учасники !

Скачати 111.83 Kb.

Шановні учасники !
Скачати 111.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір111.83 Kb.
  1   2

Шановні учасники !

Наприкінці минулого року законодавчим органом країни – Верховною Радою України – було прийнято ряд змін до чинного законодавства, зокрема, у сфері готівкового обігу.

Законода́вча вла́да - одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень.
Зазначені зміни викликають численні запитання у платників податків щодо правильності застосування прийнятих норм та недопущення порушень податкового законодавства.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Про суть таких змін, зокрема щодо сфери готівкового обігу та застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), піде сьогодні мова.
Хто і коли застосовує РРО

Отже, Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон №71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) і, зокрема, Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265).

Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Відповідно до зазначених змін, з початку 2015 року застосування РРО обов’язкове при проведенні розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при:

- реалізації товарів (послуг) через мережу Інтернет;

Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


- наданні послуг;

- купівлі-продажу іноземної валюти;
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.


- здійсненні операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС).

Крім того, платники єдиного податку ІІІ та ІІ груп також зобов’язані застосовувати РРО з 1 липня 2015 року та з 1 січня 2016 року відповідно, крім тих суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів на ринках та дрібнороздрібну торгівлю через засоби пересувної мережі.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Таким чином, із врахуванням прийнятих змін РРО обов’язково застосовується за таких умов:


 1. при здійсненні розрахункових операцій за готівку, платіжними картками або чеками, жетонами;

 2. при продажу товарів;

 3. при наданні послуг;

 4. при продажу товарів (наданні послуг) у мережі Інтернет;

 5. при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу (ПТКС).

Коротко вимоги щодо застосування РРО зображено на слайдах 1 і 2 (демонстрація слайдів та їх коментар).
Разом з тим, Кодексом та Законом № 265 визначено умови незастосування РРО.

Так, РРО та РК не застосовуються за будь-яких умов при здійсненні розрахунків виключно в безготівковій формі (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок), а також фізичними особами-платниками єдиного податку І групи, про що зазначено на слайді 3 (демонстрація та коментар слайду).

Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Також РРО та РК не застосовуються платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп при продажу товарів на ринках та при здійсненні дрібнороздрібної торгівлі через засоби пересувної мережі, як зазначено на слайді 3.

При цьому звертаємо увагу, що ринок - це місце здійснення торгівельної діяльності, яке утримується субєктом господарювання, створеним на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрованим в установленому порядку, функціональними обовязками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Необхідно наголосити, що у разі здійсненняі торгівлі в приміщенні орендованого (власного) магазину будь-якої площі, в тому числі неспеціалізованому магазині, торговельній точці, розташованій в приміщенні магазину, які знаходяться на території ринку, незалежно від кількості найманих осіб та площі господарського об’єкту, необхідно застосовувати належним чином зареєстрований РРО.

Крім того, РРО та РК не застосовується усіма суб’єктами господарювання при: • безготівковій формі розрахунків (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок);

 • продажу страв, напоїв у їдальнях і буфетах шкіл, ПТНЗ і т.д.;

 • виїзній торгівлі;

 • продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань;

 • продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

 • продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті, на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій;

 • продажу квитків на відвідування кінотеатрів, театрів, концертів та інше;

 • продажу білетів державних лотерей;

 • виконанні усіх банківських послуг (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу);

 • при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва юридичними особами (крім торгівлі та громадського харчування), у разі проведення розрахунків у касах цих суб’єктів господарювання з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;
  Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


 • фізичними особами – платниками єдиного податку І групи

Умови щодо незастосування РРО та РК зображено на слайді 4 (демонстрація слайда та його коментар).
Що ж таке РРО та де він встановлюється і використовується.

Реєстратор розрахункових операцій – пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Моделі РРО, які відповідають вимогам чинного законодавства, за результатами рішення міжвідомчої Комісії включаються до Державного реєстру РРО, який публікується у засобах масової інформації, зокрема на офіційному сайті ДФС України.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: • електронний контрольно-касовий апарат;

 • електронний контрольно-касовий реєстратор;

 • комп'ютерно-касова система;

 • електронний таксометр;

 • автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Переважне використання РРО в тій чи іншій сфері залежить від його виду. Детальніше сфери використання того чи іншого РРО показано на слайді 5 (демонстрація і коментар слайду).

Так, електронний контрольно-касовий апарат – РРО, який забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. Зазначений РРО може бути застосований у сфері торгівлі та наданні послуг. До таких відносяться РРО моделей ГНОМ, Екселліо, NEON, MINI, ІКС, Сокіл, Марія, Datecs та інші.Комп'ютерно-касова система – РРО, який додатково виконує технологічні операції, призначений для використання на АЗС та поєднаний з паливно-роздавальною колонкою.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
До таких відносяться РРО моделей ІКС, АЗС POS, Марія, Прайд, T&T POS, ND.

Електронний контрольно-касовий реєстратор – РРО, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування (наприклад у торгівлі додатково включається до касового апарату база, склад і т.д.). До таких відносяться РРО моделей ГНОМ, Екселліо, NEON, MINI, ІКС, MG, Вікінг, Сокіл, Марія, Datecs та інші.

Електронний таксометр – РРО, який забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів. На сьогодні в Державному реєстрі РРО такі РРО відсутні.

Автомат з продажу товарів (послуг) – РРО, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості та створює контрольну стрічку в електронному вигляді. Такий автомат застосовується при продажу чаю, кави, поповнення мобільних телефонів тощо (Івох, ПТКС і т.д.).
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
На сьогодні до Державного реєстру РРО включено лише один такий РРО СЕА АП 100 виробництва ТОВ «СЕА Електротехніка» (м. Київ).

Необхідно зазначити, що на сьогодні до Державного реєстру РРО включено 128 моделей РРО 18-ти виробників касової техніки.

Перелік виробників РРО та іншої касової техніки з адресами та контактними особами розміщено на офіційному сайті ДФС України SFS.GOV.UA на банері «Податкові зміни-2015» у розділі «Застосування РРО платниками єдиного податку».

Відповідно до вимог Закону №265 РРО повинен бути встановлений на кожному торговому місці (торговій точці), де проводиться продаж товарів (надання послуг) та здійснюються розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо).

Так, якщо власник-підприємець чи юридична особа має декілька місць реалізації товарів (надання послуг), то РРО повинен бути встановлений на кожному такому місці, так як показано на слайді 6 (демонстрація та коментар слайду).

  1   2


Скачати 111.83 Kb.

 • Податкового кодексу України
 • - реалізації товарів (послуг) через мережу Інтернет
 • - наданні послуг; - купівлі-продажу іноземної валюти
 • - здійсненні операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС).
 • РРО та РК не застосовується усіма суб’єктами господарювання при
 • Компютерно-касова система
 • Електронний контрольно-касовий реєстратор
 • Електронний таксометр
 • Автомат з продажу товарів (послуг)