Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШина має власну архітектуру, що містить такі компоненти

Скачати 78.88 Kb.

Шина має власну архітектуру, що містить такі компоненти
Скачати 78.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір78.88 Kb.
  1   2

Шини (bus) - це сукупності ліній (провідників на материнській платі), по яких паралельно й одночасно обмінюються даними компоненти і при­строї комп'ютера.
Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
Шину призначено для обміну даними між двома і більше пристроями. Шину, що сполучає тільки два пристрої, називають портом.

Шина має власну архітектуру, що містить такі компоненти: • контролер шини;

 • лінії для обміну даними (шини даних);

 • лінії для адресації даних (шини адреси);

 • лінії для керування даними (шини керування).

На материнській платі вбудовано такі шини:

 • системна шина, чи шина процесора - для пересилання даних про­цесору й одержання даних від процесора;

 • шина кеш-пам'яті - для обміну інформацією між процесором і кеш-пам'яттю;
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


 • шина пам'яті - для обміну інформацією між оперативною пам'ят­тю і процесором;

 • шини введення-виведення (локальні та стандартні шини).

Чим вища розрядність шини даних, тим більше даних можна передавати за визначений проміжок часу і тим вища продуктивність комп'ютера. Якщо перші IBM-сумісні комп'ютери мали 8-розрядну шину даних, то комп'юте­ри з процесорами сім'ї Pentium мають уже 64-розрядну шину даних.

На материнську плату зазвичай виводять такі розняття: • гніздо для підключення процесора;

 • розняття (слоти) для установлення модулів оперативної пам'яті (кількість і тип розняттів залежать від типу материнської плати);

 • розняття для підключення нагромаджувачів жорстких дисків, дис­ководів CD і DVD по інтерфейсах АТА і Serial ATA;
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


 • розняття для підключення дисковода гнучких дисків;
  Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.


 • розняття (слот) для підключення відеокарти по інтерфейсу AGP;

 • розняття (слоти) для установлення карт розширення по інтерфейсу

 • PCI та ISA (у старих платах);

 • розняття для підключення зовнішніх пристроїв ;

 • розняття для підключення електроживлення.

Виконайте характеристику мікропроцесорних систем.

Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.
Назвіть переваги та недолікі мікропроцесорів з обробкою одно адресних, без адресни, чотирьох адресних команд. Перспективи розвитку мікропроцесорних систем


Мікропроцесор— інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. Процесор - частина цифрової обчислювальної машини, а також іншої "розумної" цифрової техніки, що реалізує процес переробки інформації і координує роботу периферійних пристроїв.
Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Центральний процесор Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
У обчислювальній машині може бути декілька паралельно працюючих процесорів. Такі комп'ютери називають багатопроцесорними.
Мікропроце́сорна систе́ма — програмовані керуючі цифрові пристрої, що являють собою універсальні технічні засоби, застосовуються в системах керування різними технологічними процесами.
Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Апаратні засоби таких пристроїв являють собою сукупність взаємозалежних цифрових пристроїв різного функціонального призначення, реалізованих у вигляді окремих або загальних інтегральних схем
Систе́ма — множина взаємопов'язаних елементів, відокремлена від середовища і яка взаємодіє з ним, як ціле.
  1   2


Скачати 78.88 Kb.