Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЩо вносяться у додатки до Порядку здійснення державного

Скачати 65.48 Kb.

Що вносяться у додатки до Порядку здійснення державного
Скачати 65.48 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір65.48 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р.
Міні́стр - член уряду і голова міністерства. Голову уряду іноді називають прем'єр-міністром, залежно від країни - формально чи неформально.
№ 184

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки до Порядку здійснення державного


контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання

1. У додатку 1:

1) у другому реченні пункту 2 “Загальні примітки” слово “Основною” замінити словом “Єдиною”;

2) у розділі 1:

позиції “1.А.1.b”, “1.А.1.с”, “1.С.6.а”, “1.С.8.b” та “1.С.9.а” виключити;

у позиції “1.C.10.d.1.b” цифри і букви “1.C.8.b” замінити цифрами і буквами “1.C.8.d”;

у позиції “1.E.1.*” цифри і букви “1.A.1.b, 1.А.1.с,” виключити;

позицію “1.Е.2.d” виключити;

3) у додатку до позиції “1.А.8” розділу 1 “Список вибухових речовин” підпункт “g” пункту 32 та пункт 34 виключити;

Вибух Вибух - надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю.

4) у розділі 2 позицію “2.А.1.b” та примітку до неї виключити;

5) у розділі 3:

позицію “3.А.1.а.4” виключити;

позиції “3.А.2.а.1” — “3.А.2.а.3” та примітки до них виключити;

позиції “3.А.2.а.4”, “3.A.2.b” та примітку до неї виключити;

позиції “3.A.2.d.3.a”, “3.В.1.с”, “3.В.1.d” та “3.С.2.с” виключити;

у пункті 2 примітки до позиції “3.E.1” цифри і букви “3.A.1.a.3 — 3.A.1.a.12” замінити цифрами і буквами “3.A.1.a.3, 3.А.1.а.5 — 3.A.1.a.12”;

6) у розділі 4:

позицію “4.А.1.b**”, виноску “**” та примітку до неї виключити;

позицію “4.А.3.а” та примітку до неї виключити;

позиції “4.D.2”, “4.D.3” та примітку до неї виключити;

примітку до позиції “4.Е.1.а” виключити;

7) у розділі 5:

у частині першій “Зв’язок”:

позицію “5.А.1.f” викласти в такій редакції:Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД
“f) обладнання для перехоплення мобільного зв’язку або створення йому перешкод, моніторингове обладнання до нього, як наведено нижче, а також спеціально призначені компоненти до нього:

1) обладнання для перехоплення, призначене для зняття голосової інформації або даних, що передаються по радіоефіру;

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

2) обладнання для перехоплення, яке не зазначене у позиції 5.A.1.f.1, призначене для одержання ідентифікаційних даних пристрою клієнта або абонента (наприклад, міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (IMSI), тимчасовий міжнародний ідентифікатор абонента мобільного зв’язку (TIMSI) або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), оповіщувальних або інших метаданих, що передаються по радіоефіру;

Метада́ні, у загальному випадку, - це дані, що характеризують або пояснюють інші дані. Наприклад, значення «123456» само по собі недостатньо виразно. А якщо значенню «123456» зіставлено достатньо виразне ім'я «поштовий індекс» (що вже є метаданими), то в цьому контексті значення «123456» більш осмислено - можна витягати інформацію про місцеположення адресата, що має даний поштовий індекс.

3) обладнання для створення перешкод, спеціально призначене або модифіковане для умисного та вибіркового перешкоджання, недопущення використання, придушення, погіршення якості або блокування послуг мобільного зв’язку та виконання будь-чого з наведеного нижче:

а) імітація функцій обладнання для мереж радіодоступу (RAN);

Придушення (репресія) - це процес виключення зі сфери свідомості думок, почуттів, бажань та потягів, які завдають болю, сорому або відчуття провини. Дією цього механізму можна пояснити багато випадків забування людиною виконання якихось обов'язків, які, як виявляється при докладнішому розгляді, для неї неприємні.

b) визначення та використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM); або

с) використання спеціальних характеристик протоколу мобільного зв’язку, що застосовується (наприклад, GSM);

4) обладнання моніторингу радіочастот, призначене або модифіковане для визначення роботи виробів, зазначених у позиціях 5.A.1.f.1, 5.A.1.f.

Радіочастота (RF) - будь-яка частота електромагнітної хвилі, що знаходиться в межах приблизно від 3 кГц до 300 ГГц, і включає ті частоти, що використовуються для зв’язку чи сигналів радару. Під радіо частотою зазвичай мають на увазі електричне, а не механічне коливання.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
2 або 5.A.1.f.3.Примітка.


Згідно з позиціями 5.A.1.f.1 та 5.A.1.f.2 контролю не підлягає будь-що з наведеного нижче:

а) обладнання, спеціально призначене для перехоплення аналогових приватних мобільних радіостанцій (PMR) стандартів IEEE 802.11 WLAN;

b) обладнання, призначене для операторів мереж мобільного зв’язку; або

c) обладнання, призначене для “розроблення” або “виробництва” обладнання або систем мобільного зв’язку.

Особлива примітка 1.


Також дивись список товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (постанова Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. № 1807).
”;

позицію “5.А.1” доповнити такою позицією:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД
“i) cистеми або обладнання радіотехнічної розвідки в IP-мережі та спеціально призначені компоненти для них, що мають усі наведені нижче характеристики:

1) виконують усе з наведеного нижче в


IP-мережі операторського класу (наприклад, IP-магістраль національного класу):

а) аналіз на прикладному рівні (наприклад, “Рівень 7.

Радіоте́хніка - галузь науки і технології, що стосується застосування радіохвиль для передавання інформації та енергії, а також відповідна галузь техніки.
Радіотехнічна розвідка (абр.: РТР; англ. Electronic Intelligence, ELINT) - вид радіоелектронної розвідки, метою якого є для виявлення, радіоперехоплення сигналів випромінюючих радіоелектронних засобів противника (радіолокаційних, радіонавігаційних, телеметричних, телекомандних та інших радіотехнічних систем) їх технічний аналіз і прив'язка (технічне розпізнавання об'єктів).
Моделі взаємодії відкритих систем (ISO/IEC 7498-1)”);

b) зняття відібраних метаданих та змісту додатка (наприклад, голосу, відео, повідомлень, вкладених файлів); та

с) індексація знятих даних; та

2) є спеціально призначеними виконувати усе з наведеного нижче:

а) здійснювати пошук на основі заданих критеріїв;

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
та

b) відображати мережі зв’язків особи або групи осіб.

Примітка.


Згідно з позицією 5.A.1.i контролю не підлягають системи або обладнання, спеціально призначені для будь-чого з наведеного нижче:

а) маркетингових цілей;

b) якості послуг мережі; або

с) якості сприйняття.

Технічна примітка.

Критерії — дані або блок даних, пов’язаних з особою (наприклад, прізвище, ім’я, електронна пошта, адреса, номер телефону або приналежність до групи).”.

позицію “5.В.1.b.1” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.B.1.b.2.b”, “5.В.1.b.3”, “5.В.1.b.5”, “5.D.1.b”, “5.D.1.d.1” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.D.1.d.3”, “5.Е.1.с.2.b” та “5.Е.1.с.5” виключити;

у частині 3 “Спеціальні технічні засоби”:

позиції “5.А.3.а”, “5.А.3.b”, “5.А.3.d.1” — “5.А.3.d.4”, “5.А.3.d.6” та технічну примітку до неї виключити;

позиції “5.А.3.f” та “5.А.3.g” виключити;

у виносках “**” слова “та СЗРУ” виключити;

8) у розділі 6:

позиції “6.А.4.d.4”, “6.A.8.l.2”, “6.A.8.l.3”, “6.С.5.b” та “6.D.3.h.1.a” виключити;

позицію “6.А.5” доповнити такою позицією:Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД
“g) лазерне акустичне обладнання для виявлення, що має усі з наведених нижче характеристик:

1) вихідна потужність “лазера”, що працює у безперервному режимі, яка дорівнює або більше 20 мВт;

2) стабільність частоти “лазера”, що дорівнює або краще (менше) ніж 10 МГц;

3) довжина хвилі “лазера”, що дорівнює або більше 1000 нм, але не більше ніж 2000 нм;

4) роздільна здатність оптичної системи краще (менше) ніж 1 нм; та

5) відношення оптичного сигналу до шуму, що дорівнює або більше 103.


Технічна примітка.

Лазерне акустичне обладнання для виявлення інколи називають “лазерний” мікрофон або мікрофон виявлення потоку частинок.”;

9) у розділі 7 позиції “7.D.3.c”, “7.D.3.d.5”, “7.Е.4.а.1”, “7.Е.4.а.4”, “7.Е.4.b.2”, “7.Е.4.b.6” та особливу примітку до неї виключити;

10) у розділі 8:

позиції “8.A.1.f” — “8.A.1.h”, “8.A.1.i” та технічну примітку до неї виключити;

позицію “8.А.2.е” виключити;

позицію “8.A.2.f” викласти в такій редакції:

Номер позиції

Найменування та опис товарів за відповідними групами

Код товару згідно з УКТЗЕД
“f) не використовується:1) не використовується;
Особлива примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально призначених або модифікованих для підводного використання, що містять електронно-оптичні підсилювачі яскравості, які підлягають контролю згідно з позиціями 6.A.2.a.2.а або 6.A.2.a.2.b, дивись позицію 6.А.3.b.3.
2) не використовується;
Особлива примітка.

Стосовно електронних систем спостереження, спеціально призначених або модифікованих для підводного використання, що містять “ґратки фокальної площини”, які підлягають контролю згідно з позицією 6.A.2.a.3.g, дивись позицію 6.А.3.b.4.c.”;

позиції “8.A.2.k” — “8.A.2.n” та “8.А.2.о.1” виключити;

11) у розділі 9 позиції “9.А.12.b.1”, “9.А.12.b.2”, “9.D.4.d” та примітку до неї виключити;

12) у додатку 1. “Чутливі” товари:

у частині першій розділу 5 позицію “5.D.1.b” виключити;

у розділі 6 позицію “6.A.8.l.3” виключити;

у розділі 7 позицію “7.D.3.c” виключити;

13) у додатку 1.2. “Дуже чутливі” товари позицію “6.A.8.l.3” виключити.

2. У другому реченні пункту 2 розділу I “Загальні примітки” додатка 2 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.

3. У другому реченні пункту 2 позиції “Загальні примітки” додатка 3 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.

4. У другому реченні абзацу п’ятого пункту 1 “Загальні примітки” додатка 5 слово “Основною” замінити словом “Єдиною”.


_____________________

Скачати 65.48 Kb.