Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЩодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”

Скачати 46.54 Kb.

Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”
Скачати 46.54 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір46.54 Kb.43-03/08

від

19. 03. 08

на №
від

Харківському міжрайонному природоохоронному прокурору

Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”
Шановний пане прокурор!
Доводимо до Вашого відома, що СКП „Харківзеленбуд” планує здійснити вирубки 340 дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Сокольники-Помірки» (далі – пам’ятка природи) площею 163,1 га розташована в кв.кв. 52 54, 60, 61, 65, 68 Лісопаркового господарства, входить до складу природно-заповідного фонду України.

Природно-заповідний фонд України Приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Землекористувачем пам’ятки природи є спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд".

07.12.07 директор СКП "Харківзеленбуд" ГУ ЖКГ ХМР М.І. Блуд листом № 1926 звернувся до Начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) в Харківській області з проханням погодити „санітарно-оздоровчі заходи в ботанічних пам'ятках природи місцевого значення Лісопаркового господарства м.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Харківська область Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Харкова на 2008 рік”. Зокрема – санітарну вибіркову рубку в 61 кв. пам’ятки природи «Сокольники-Помірки». Усього на цій ділянці СКП "Харківзеленбуд" планує вирубати 340 дерев.


Вважаємо, що проведення будь-яких господарських заходів на територіях або об’єктах природно-заповідного фонду України має бути спрямованим на виконання завдань певної території чи об’єкту природно-заповідного фонду, бути законним, науково обґрунтованим та таким, що враховує громадську думку.

Відповідно до ст. 43 Земельного кодексу України землі природно-заповідного фонду – це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність.

Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.

Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.

Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).

А відповідно до ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» землі територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, а також землі природних територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність і є об'єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Тому просимо ретельно розглянути питання доцільності проведення санітарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи.


Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до вилучення великої кількості органічної речовини із екосистем пам’ятки природи та порушення природного обігу речовини, що в свою чергу призводить до зменшення трофності ґрунтів та погіршення умов кореневого живлення рослин азотними сполуками.

Жи́влення росли́н - процес поглинання і засвоєння рослинами поживних речовин, необхідних для підтримання їх життєдіяльності. Живлення є частиною заг. обміну речовин рослинного організму.

Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.

Фаутні, сухостійні та вітровальні дерева, що, в першу чергу вилучаються при проведенні санітарних вибіркових рубок, являють собою незамінний субстрат для розвитку багатьох мікроорганізмів та грибів, які є сапротрофами і виконують роль редуцентів в природних екосистемах пам’ятки природи. Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до зменшення біологічного різноманіття зазначених организмів.

Також фаутні, сухостійні та вітровальні дерева являються місцем помешкання багатьох видів комах, та деяких видів комах, занесених до Червоної книги України та міжнародних червоних списків (жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus L., вусач великий дубовий західний Cerambyx cerdo cerdo L.

Жук-олень (Lucanus cervus) - найвідоміший вид з родини рогачів (Lucanidae), він є найбільшим з твердокрилих фауни України, досягаючи, разом з «рогами», 7,5 см завдовжки. Живе в дуплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадках.

Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Вуса́ч дубо́вий вели́кий за́хідний (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 = Cerambyx heros Scopoli, 1763 = Cerambyx luguber Voet, 1778 = Cerambyx cerdo var. major Linnaeus, 1758) - підвид жуків з родини Вусачів.

, та інші), які потрапили до Червоної книги через постійне вилучення сухостійних та вітровальних дерев із лісових екосистем України. Проведення санітарних вибіркових рубок призводить до знищення місць існування зазначених видів комах.

При проведенні санітарних вибіркових рубок зменшується повнота деревостану, зменшується зімкнутість крон дерев першого та другого ярусів, що в свою чергу призводить до збільшення сонячної інсоляції поверхні землі. Це призводить до підвищення температури верхнього шару ґрунту та приґрунтового простору, а це, в свою чергу, призводить до зменшення вологості ґрунтів. Типово лісові види трав’янистої рослинності, такі як: осока волосиста (Carex pilosa Scop.

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

Осокá (Carex) - рід трав'янистих багаторічних кореневищних (рідко утворює також столони) рослин родини осокових. Включає за різними класифікаціями від 1100 до 2000 видів, які ростуть у холодних та помірних країнах обох півкуль.

), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.), копитняк європейський (Asarum europae­um L.), медунка темна (Pulmonaria obscura Dumort.), анемона жовтецева (Anemone ranunculoides (L.) Holub), проліска сибірська (Scilla sibirica Haw.), та тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok.

Проліска сибірська (Scilla siberica) - невелика багаторічна рослина. Ширококо використовується у декоративному садівництві з XVIII ст.

Яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L., місцеві назви - сни́тка, борщі́вка, насе́рник) - багаторічна трав'яниста рослина родини окружкових (Apiaceae)

Копитняк європейський (Asarum europaeum L.; народні назви - волосняк, підгорішник, підкопитник тощо) - рослина родини хвилівникових - Aristolochiaceae. Назва рослини - «копитник», напевно, походить від схожості листків із формою кінського копита.

Анемона жовтецева (Anemone ranunculoides) - вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae).

Медунка темна (Pulmonaria obscura) - трав'яниста рослина родини шорстколистих із дрібними запашними квітками рожевого, фіолетового або синього кольору.

Тюльпа́н дібро́вний (Tulipa quercetorum) - рідкісна багаторічна рослина родини Лілійних, відноситься до складного видового комплексу Tulipa biebersteiniana s.l. Ендемік Східної Європи, занесений до Червоної книги України.

et Zoz) занесений до Червоної книги України, та інші, не в змозі існувати на зсушених ґрунтах. Це особливо важливо, вважаючи на те, що за останні роки середньорічна температура на планеті піднялась на декілька градусів, і проведення санітарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи може стати роковим для її екосистем, глобальні екологічні процеси можуть не дати відновитись екосистемам пам’ятки природи після проведення рубки. Також зменшення вологості ґрунтів може призвести до тотального всихання існуючих деревостанів, та заміни нині зростаючих деревинних порід на більш засухостійкі породи, тобто до докорінної зміни та деградації природних екосистем пам’ятки природи.

При проведені рубок пошкоджується верхній шар ґрунту, надґрунтовий покрив, чагарники та підріст деревинних порід важкою технікою та стовбурами дерев при трельовці.

Особливо негативний вплив проведення санітарної вибіркової рубки оказує на екосистеми при її проведенні у весняно-літній період.


Все раніше зазначене свідчить про те, що проведення санітарних вибіркових рубок на території пам’ятки природи призведе до порушення ст.ст. 60, 61, 63 та 64 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

ст. 7, 8, 27, 28, 64 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», ст.ст. 11, 20 Закону України «Про Червону книгу України», ст.ст. 5, 40 Закону України «Про рослинний світ», вимоги охоронного зобов’язання, виданого Державним управлінням екології та природних ресурсів в Харківській області землекористувачу – спеціалізованому комунальному підприємству "Харківзеленбуд", від 05.11.2002 р.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.


Обговорення даного питання із громадськістю відбулося 12 березня 2008 року на т.зв. „громадських слуханнях”, які організував СКП „Харківзеленбуд”. Значна частина учасників цього заходу висловилася категорично проти обсягу рубки, запланованого СКП „Харківзеленбуд” (див. Резолюцію...). Однак вже 13 березня головний фахівець Держуправління ОНПС в Харківській області Б.С. Антоненко в ефірі програми „Віддзеркалення” заявив, що Держуправління планує погодити рубку в повному обсязі – на 340 дерев. Тож, при розгляді даного питання наявні й ознаки ігнорування громадської думки.
Просимо Вас прийняти заходи прокурорського реагування стосовно вищевикладених проблем.

Відповідь на цей лист просимо надати згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»


З повагою,

Голова Ради ЕкГ „Печеніги” С.О. Шапаренко


Додаток: копія Резолюції учасників заходу „громадські слухання” щодо проведення рубки дерев в кв. 61 ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”.


Скачати 46.54 Kb.

  • Щодо вибіркової санітарної рубки в 61 кварталі ботанічної пам’ятки природи місцевого значення „Сокольники-Помірки”
  • Червоної книги України