Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Скачати 50.86 Kb.

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
Скачати 50.86 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір50.86 Kb.

Розробка уроку з фізики (7 клас)

Тема: Сила тяжіння.

Гравіта́ція або тяжіння - властивість тіл із масою притягуватись одне до одного. Гравітаційна взаємодія найслабша із фундаментальних взаємодій, однак її характерною особливістю є те, що тіла, які мають масу, завжди притягаються одне до одного.
Вага тіла. Невагомість.Мета:Увести поняття сили тяжіння та ваги тіла,ознайомити учнів з природою цих сил. Надати уявлення про невагомість.

Тип уроку:комбінований.

Хід уроку.

1.Організаційний етап.

2. Перевірка домашнього завдання у вигляді усного опитування.

3. Актуалізація опорних знань.

Запитання до класу • Як фізики називають дію одного тіла на інше?

 • Які три характеристики має сила?

 • Як позначається сила і в яких одиницях вимірюється?

4. Створення проблемної ситуації

На столі лежить дитяча кулька.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Куля відносно землі не рухається. • За якої умови тіло перебуває в стані спокою? (Якщо на тіло не діють інші тіла або дія цих тіл скомпенсована.)

 • Чому куля нерухома?(Дія Землі компенсує дію столу.)

 • Якщо Земля діє на кулю, то чи правильно говорити, що і куля діє на Землю? (Так правильно, бо в природі сили виникають парами).

Якщо я підкину кулю,куля падаючи на Землю змінить свій колір на інший. Чому?

Відповідь на це запитання дамо на сьогоднішньому уроці тема якого – Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.5. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення нової теми:

 1. Сила тяжіння (визначення,природа сили, одиниці вимірювання,формула для обчислення, напрям та точка прикладання сили.)

 2. Вага тіла (визначення,природа сили, одиниці вимірювання,формула для обчислення, напрям та точка прикладання сили.)

 3. Невагомість.

6. Пояснення нового матеріалу

Чому будь-який предмет наприклад випущений із руки олівець,або капля дощу,листок з дерева - падає вниз? Причина всіх цих явищ полягає в тому, що Земля притягує до себе всі тіла. Усі тіла також притягують до себе Землю.

У 1687 р. видатний англійський фізик І.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Англія А́нглія (англ. England) - країна в Західній Європі, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Найбільша за площею і населенням з чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин Великої Британії.
Ньютон сформулював закон, згідно з яким між усіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Таке взаємне притягання матеріальних об’єктів називають гравітаційною взаємодією, або всесвітнім тяжінням. Спираючись на досліди та математичні розрахунки, Ньютон виявив, що інтенсивність гравітаційної взаємодії збільшується зі збільшенням мас тіл, які взаємодіють. Саме тому легко переконатися, що нас із вами притягує Земля, але ми зовсім не відчуваємо притягання один одного.

У фізиці силу гравітаційного притягання Землі називають силою тяжіння.

Сила тяжіння – це сила з якою Земля притягує до себе тіла, які перебувають на їй або поблизу.

Силу тяжіння позначають - Fтяж. Одиницею сили є 1 Н (1 ньютон).

Як обчислити силу тяжіння?

Силу тяжіння можна обчислити, знаючи масу тіла.Експеремент№1

Спосіб такого розрахунку підказують результати дослідів. Якщо взяти динамометр і підвісити до нього важок масою 102 г, то стрілка динамометра зупиниться біля поділки 1 Н. Якщо підвісити два таких важки, то динамометр покаже силу 2 Н і т. ін. Якщо ж підвісити п’ять — то динамометр покаже силу 5 Н і т. ін. З цього досліду можна зробити висновок, що сила тяжіння пропорційна масі тіла.

Тому силу тяжіння можна визначити за формулою:

Fтяж = mg

де m — маса тіла, g = 9, 8 Н/ кг

Відношення сили тяжіння, що діє на тіло, до маси цього тіла є постійною величиною, не залежною ні від сили тяжіння, ні від маси тіла. Цю величину називають коефіцієнтом пропорційності між силою тяжіння і масою:

g= F тяж/m, g = ≈ 1 Н/0.102 кг =9.8Н/кг.

Досліди показують, що в міру віддалення від Землі сила тяжіння слабшає. Наприклад, на висоті 300 км значення коефіцієнта g зменшується приблизно до 9 Н кг.

Ми можемо значення прискорення вільного падіння приблизно визначити з даних нашого експерименту.

Прискорення вільного падіння (позначення g) - прискорення, яке отримує тіло, рухаючись під впливом сили тяжіння планети. Воно однакове для всіх тіл, залежить від географічної широти місцезнаходження тіла, його відстані від центра планети та інших факторів.


g= Fтяж / m = 1Н/0.1кг=2Н/0.2кг=3Н/0.3кг= 10Н/кг

Значення прискорення вільного падіння незначно змінюється на екваторі g=9.

ред.№ Вільне падіння - рух фізичного тіла в умовах, коли на нього діє лише гравітаційна сила. Попри слово падіння в назві, під дією сили тяжіння тіло не обов'язково повинно рухатися вниз. До прикладів вільного падіння належать рух тіла, підкинутого вертикально вгору або під кутом до горизонту, обертання Землі навколо Сонця тощо.
78Н/кг, на полюсі g=9.82 Н/кг

Давайте з’ясуємо який напрямок має сила тяжіння.

Експеремент№2

Кульку підвішену на нитці називають виском. Висок завжди показує напрямок сили тяжіння.(Продемонструвати у різних точках класу)

Виконавши цей дослід переконаємося, що сила тяжіння завжди напрямлена до центра землі.

Силу зображують у вигляді вертикальної стрілки напрямленої вниз і прикладеної до тіла

Відомо, що всі тіла (краплі дощу, листя, що відірвалося від гілки, сніжинки) падають на Землю під дією сили тяжіння. Та коли той самий сніг лежить на даху, на нього, як і раніше, діє сила тяжіння, проте він не падає, а перебуває у стані спокою. Усі тіла через притягання до Землі стискають чи прогинають опору або розтягують підвіс. Сила яка характеризує таку дію тіл називається вагою тіла.

Вага тіла — це сила, з якою тіло внаслідок притягання до Землі діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс..

Вага на відміну від сили прикладена до опори чи підвісу.

У гравітаційному полі Землі можна вважати з деяким наближенням, що вага тіла пов’язана з його масою співвідношенням:P= mg ,

де m — маса тіла, g = 9. 8 Н/ кг, P — вага тіла, Н.

Між мовою фізики і нашою побутовою мовою є різниця. У побуті коли ми говоримо про вагу тіла маємо на увазі – масу. А у фізиці, вага – це сила і вимірюють її в ньютонах.

До чого прикладена ваша вага коли ви стоїте?(до підлоги,землі).

Спробуємо змінювати точку прикладання ваги, тобто переносити свою вагу. Займіть таке положення:


 • щоб ваша вага була прикладена частково до стільця і частково до підлоги.,

 • Лише до стільця,

 • Лише до підлоги,

Хто зможе швидко продемонструвати таку ситуацію, щоб ви не мали ваги хоча б декілька секунд.(потрібно підстрибнути)

Отже ви короткий проміжок часу не діяли на підлогу, не мали ваги. Ви перебували в стані невагомості

Стан тіла коли воно не діє на опору чи підвіс називається невагомістю.

У стані невагомості перебуває будь-яке тіло під час вільного, тобто безопірного падіння. Якщо за звичайних умов не брати до уваги опір повітря, то в невагомості перебуває спортсмен, який стрибає з вишки у басейн або виконує вправи на батуті;

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
кожен з нас короткочасно перебуває у стані невагомості під час бігу, коли обидві ноги відриваються від Землі.7 Закріплення матеріалу

Бліц-гра

1. Яку силу називають силою тяжіння?

2. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на тебе?

3. Під дією якої сили рухається парашутист до землі?

4. У яких одиницях треба виразити масу тіла, щоб обчислити силу тяжіння в системі СІ?

5. Якою літерою позначають силу тяжіння?

6. Чому дорівнює величина g?

7. Який напрямок має сила тяжіння?

8. У яких одиницях вимірюють силу тяжіння в системі СІ?

9. Що є причиною падіння всіх тіл на Землю?

10. Чому виникають припливи і відпливи?

11. Чи притягуються між собою предмети в класній кімнаті?Розв’язування задач

1. Яка сила тяжіння діє на камінь масою 2,5 т?

2. Знайдіть вагу 5 л бензину.

3. Знайдіть об’єм бетонної плити, вага якої становить 25 кН8 Підбиття підсумків уроку.

Вправа «Незакінчене речення»

Учні продовжують речення на уроці я:

 Дізнався...

 Зрозумів…

 Навчився…

 На наступному уроці я хочу…9 Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.


Скачати 50.86 Kb.

 • Мета
 • 1.Організаційний етап. 2. Перевірка домашнього завдання
 • 4. Створення проблемної ситуації
 • 5. Вивчення нового матеріалу. План вивчення нової теми: Сила тяжіння (визначення,природа сили, одиниці вимірювання
 • 6. Пояснення нового матеріалу
 • 8 Підбиття підсумків уроку. Вправа «Незакінчене речення»