Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистема базового введення виведення bios

Скачати 193.38 Kb.

Система базового введення виведення bios
Скачати 193.38 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір193.38 Kb.
ТипЛабораторна робота
  1   2

Лабораторна робота №5


Тема: Система базового введення – виведення BIOS.
Мета: Вивчити структуру та принципи роботи BIOS.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

1. Макет системного блока персонального комп’ютера.


2. Макет монітора.
3. Периферійні пристрої.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

4. Зразки системних плат.

5. Інструкційні карти,  роздатковий матеріал.

 

Теоретичні відомості

BIOS (basic input/output system - базова система введення/виведення) - це програмне забезпечення, що зберігається в постійній пам'яті комп'ютера, основним завданням якого є проведення початкової ініціалізації всіх компонентів комп'ютера ( POST-Power-On Self Test) і, залежно від отриманих результатів, завантаження відповідної конфігурації. Одразу головним завданням BIOS було виконання обробки операцій введення-виведення, необхідних для керування клавіатурою, відеокартою, дисками, портами і іншими пристроями, але з появою нових операційних систем ці функції стали менш затребувані.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Відеока́рта (англ. video card, також графічна карта, графічний адаптер, графічний прискорювач) - пристрій, призначений для обробки і генерації зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Крім того, за допомогою інтерфейсу в BIOS користувач може перевизначити деякі параметри конфігурації системи, що дозволяють відключати обладнання, включати технології, змінювати величини напруги і частоти основних вузлів, змінюючи, таким чином, продуктивність системи.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

 Для того, щоб потрапити в BIOS потрібно в момент після включення комп'ютера, але до початку завантаження операційної системи натиснути певну клавішу. Залежно від BIOS це може бути клавіша Del, F9, F1 або F2, звичайно система сама виводить підказку, щоправда іноді вона прихована логотипом або «проскакує» дуже швидко.

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.

Після закінчення здійснення налагодження BIOS, для того, щоб зберегти змінену конфігурацію, необхідно вийти «зі збереженням налагоджень» (звичайно пункт Save & Exit Setup) або натиснути F10 і підтвердити впевненість щодо вірно виконаних своїх дій.

Впе́вненість, певність, самовпевненість - стан розуму (духовний стан), в якому він дає міцну згоду судженню без остраху можливості помилки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву. Відсутність цього страху є негативним фактором впевненості; свідомо зрозумілі причини для твердої згоди є позитивним фактором.
Менш досвідченим користувачам не рекомендуємо змінювати одразу декілька налагоджень за один раз, а також після кожного коректування здійснювати перевірку стабільності роботи ПК і можливості завантаження операційної системи.1st Boot Device - перший завантажувальний пристрій
[xxx Drive] [Disabled]
Зазначений в даному пункті пристрій стане першим, з якого BIOS спробує завантажити операційну систему.

2nd Boot Device - другий завантажувальний пристрій
[xxx Drive] [Disabled]
Зазначений в даному пункті пристрій стане другим по рахунку, з якого BIOS спробує завантажити операційну систему.

32Bit Data Transfer – 32 бітний режим передачі даних
[Disabled] [Enabled]
При роботі дискових накопичувачів IDE або інших, які працюють у сумісному режимі, 32 бітний режим оптимізує обмін даними по шині PCI. Якщо його відключити, то може трохи знизитися швидкодія дискової підсистеми, особливо у випадку підключення двох IDE-пристроїв на один шлейф, тому краще ставити опцію в положенні Enabled.

  1   2


Скачати 193.38 Kb.

  • Теоретичні відомості
  • 1st Boot Device
  • 2nd Boot Device
  • 32Bit Data Transfer