Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистема «Клиент-Інтернет-Банк» (система дбо iTiny) (далі за текстом система «кіб», Система) загальні відомості про систему

Скачати 135.92 Kb.

Система «Клиент-Інтернет-Банк» (система дбо iTiny) (далі за текстом система «кіб», Система) загальні відомості про систему
Скачати 135.92 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір135.92 Kb.

Система «Клиент-Інтернет-Банк» (система ДБО iTiny) (далі за текстом - система «КІБ», Система)
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМУ


Питання

Відповідь

Що таке система "Кліент-Інтернет-Банк"?

Система "КІБ" призначена для керування клієнтами своїми рахунками, відкритими в банку, дистанційно за допомогою мережі Інтернет

Яка функціональність системи "Клієнт-Інтернет-Банк"? З якими документами можуть працювати клієнти?

1. До системи підключаються поточні рахунки клієнта:

- для перегляду інформації та створення електронних розрахункових документів використовуються балансові рахунки 2512,2513,2520,2523,2530,2541,2542,2544,2545,2552,2553,2554,2555, 2600,2603,2604,2620,2622,2640,2641,2642,2643,2650

- для перегляду інформації по рахунках використовуються балансові рахунки 2030,2037,2062,2063,2067, 2071,2077,2082,2083,2087,2525,2546,2570,2571,2572,2605,2610,2615,2651,2652,2655
2. Система "КІБ" дозволяє:

2.1. відправляти в банк електронні документи:

платіжне доручення в національній валюті,

платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах,

заяву на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти,

2.2.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Ба́нківські мета́ли - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

отримувати виписки і обороти по рахунках за обраний період часу;

2.3. обмінюватися з банком інформаційними повідомленнями (листами) з прикріпленими файлами;

2.4. переглядати курси валют;

2.5. використовувати при створенні документів довідник МФО, довідник SWIFT, створювати свої довідники контрагентів і бенефіціарів;

2.6. здійснювати обмін електронними документами з бухгалтерськими програмами клієнта (1С-Бухгалтерія та ін.);


3. Додаткові сервіси (на підставі додаткових договорів):

3.1. обслуговування зарплатних проектів;

3.2. Центр фінансового контролю - управління рахунками підпорядкованих організацій

Детальна інформація знаходиться на сайті клієнт-банку у розділі «Допомога», файл «Инструкция пользователя системы iTiny»


Чи мають змогу підключитися до системи фізичні особи?

На даний момент до системи можуть підключитися юридичні особи, фізичні особи-підприємці.

Система «КІБ» для фізичних осіб перебуває в стадії впровадження.Чи безпечна система? Які механізми (засоби) використовуються для захисту інформації в системі?

Система безпечна для використання через мережу Інтернет.

Фіна́нсовий контро́ль - це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Для забезпечення інформаційної безпеки роботи системи використовуються наступні механізми:

 • в системі «iTiny» використовується розмежування прав доступу до системи на підставі видачі логіна і пароля, яке передбачає:

- Можливість зміни пароля;

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

- Можливість встановити IP-адреси, з якої буде доступний вхід;

- Використання системи для розпізнавання символів (CAPTCHA) користувачем;

- Блокування користувача після кількох невдалих спроб входу. • електронно-цифровий підпис;

 • додаткова аутентифікація OTP через SMS

Для захисту ключа ЕЦП від несанкціонованого його використання третіми особами, в тому числі для захисту її від шкідливих програм (троянів), спрямованих на викрадення ключів ЕЦП клієнтів в мережі Інтернет, банк рекомендує використовувати для роботи в системі спеціальний пристрій - захищений носій ключа ЕЦП - USB-токен.

Що таке USB-токен?

USB- токен – спеціальний захищений носій інформації.

Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.

Це апаратний пристрій, який містить внутрішній критпографічний процесор та пам’ять для зберігання таємної інформації, використовує USB-інтерфейс для підключення до комп’ютера.

Ключ ЕЦП генерується самим токеном. Зберігається в захищеній пам'яті токена і ніколи не може бути скопійований з токена. Таким чином виключається можливість викрадення ключа ЕЦП спеціалізованими програмами (троянами).

На токені можуть зберігатися тільки ключі ЕЦП. Інша інформація на нього не може бути записана.  
Таким чином виключається можливість випадкового видалення файлу з ключем ЕЦП або його випадковий перезапис.

Зовнішній вигляд USB-токенаimages

Скільки ключів можуть зберігатися одночасно на одному USB-токені?

На одному USB-токені можуть одночасно зберігатися до 80 ключів ЕЦП.


Чи встановлений строк дії ключів ЕЦП?

Ключ ЕЦП дійсний протягом 365 календарних днів з дати його створення.

У разі закінчення терміну дії ключа ЕЦП необхідно згенерувати новий ключ ЕЦП і надати в банк «Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта» в паперовому вигляді за підписом керівника.Я обслуговуюся у місті _____ . Чи можу я підключитися до системи?

Так, клієнти усіх регіонів мають змогу підключитися до системи ДБО iTiny.


Як підключитися до системи ДБО iTiny?

Для початку роботи в системі необхідно:  

 • відкрити поточний рахунок в АБ «Укргазбанк» (якщо Ви ще не маєте поточного рахунку в банку), укласти “Договір банківського рахунку” або внести зміни до нього (якщо даний договір був укладений раніше).

  Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства. • оформити та підписати пакет документів для юридичних осіб або для підприємців, які ви можете отримати в найближчому відділенні «Укргазбанку» .

 • надати до відділення банку, в якому відкритий поточний рахунок Вашої організації, підписані вищезазначені документи та отримати у співробітника банку:

  • захищений носій ЕЦП USB-токен для генерації ключів.

 • Банк проводить реєстрацію клієнта в системі: на номер, вказаний в картці користувач(а/ів), буде відправлено SMS з паролем першого входу (дійсний протягом 4 діб), а на заявлену адресу електронної пошти буде надіслано повідомлення з посиланням на вхід в систему (https://itiny.

  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

  ukrgasbank.com) і логіном

 • Авторизуватись в системі за адресою: https://itiny.ukrgasbank.com та змінити тимчасовий пароль на постійний.

 • згенерувати ключі електронно-цифрового підпису (ЕЦП) для кожної уповноваженої особи клієнта, яка має право підпису документів.

 • для остаточної реєстрації надати банківському співробітнику роздруковані і завірені керівником організації Сертифікат відкритого ключа ЕЦП кожної уповноваженої особи Вашої організації.

 • Банк проводить активацію ключів ЕЦП.

Ніяких дискет та USB-токенів у Банк надавати не треба.

Скільки часу потрібно на підключення до Системи?

Максимальний термін реєстрації клієнта в системі 3 робочі дні.

Активація клієнтських ключів ЕЦП відбувається протягом 1 банківського дня.Які технічні вимоги для підключення до Системи?

Для роботи з системою «КІБ» клієнту необхідні:

•          Операційні системи

•       Microsoft Windows 7

•       Apple Mac OS X 10.7.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

5

•       Oracle Linux 7.x

•       Red Hat Enterprise Linux 6.x

•       Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x

•       Suse Linux Enterprise Server 10 (SP2 ), 11.x

•          Браузери – обов’язкова підтримка Java

•       Internet Explorer 9 (рекомендується використовувати версію 11)

•       Mozilla Firefox 38

•       Safari 7

•          Додаткове програмне забезпечення

•       Oracle Java 8.

openSUSE - один з дистрибутивів GNU/Linux. Спочатку мав назву SuSE й розроблявся у Німеччині однойменною компанією, яку згодом придбала американська корпорація Novell, що стала спонсором openSUSE та власником кількох похідних від нього комерційних дистрибутивів.

Oracle Linux (раніше відомий як Oracle Enterprise Linux, Unbreakable Linux) - відкритий промисловий дистрибутив Лінукс від компанії Oracle, створений на основі пакетної бази Red Hat Enterprise Linux (RHEL) і доступний під ліцензією GNU General Public License.

Ubuntu (МФА: [uːˈbuːntuː]) - операційна система для робочих станцій, лептопів і серверів, найпопулярніший у світі дистрибутив Linux. Серед основних цілей Ubuntu - надання сучасного й водночас стабільного програмного забезпечення для пересічного користувача із сильним акцентом на простоту встановлення та користування.

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

Mozilla Firefox (укр. Мозілла Файрфокс, Жар-лис, Вогнелис, Вогняна Лисиця) - вільний безкоштовний веб-оглядач з відкритим кодом, заснований на ядрі Gecko (Проект Mozilla).

x

• Наявність стабільного підключення до глобальної мережі «Інтернет» зі швидкістю не менше 256 Кбіт/сек (рекомендується 1 Мбіт/сек і більше)ПИТАННЯ КЛІЄНТА В ПРОЦЕСІ РОБОТИ В СИСТЕМІ


Питання

Відповідь

Як ініціалізувати (форматування) токен?

Ініціалізація токена - це те саме, що і форматування.

 1. Авторизуватись в системі під своїм логіном та паролем

 2. Меню «Система» - «Ключі»

 3. Натиснути «Створити новий ключ»

 4. В запущеному Java аплеті натиснути , далі натиснути кнопку «Скидання» і «Так».

Що необхідно зробити з токеном після його отримання в банку?

 1. Встановити (за необхідністю) драйвери на токен та перезавантажити ПК.

 2. Отримати реєстраційні дані від Банку (логін по електронній пошті, пароль по СМС).

 3. Зайти в систему та змінити тимчасовий пароль на постійний.

 4. Згенерувати ключ.

Як почати працювати в системі?

 1. Перевірити, чи встановлена на комп'ютері Java.

 2. Встановити на комп'ютер драйвер для USB-токена та перезавантажити ПК.

 3. Зайти на стартову сторінку КБ за адресою: https://itiny.ukrgasbank.com (посилання надходить клієнті по електроній пошті)

 4. Авторизуватись в системі під своїм логіном та паролем

 5. Змінити тимчасовий пароль на постійний

 6. Згенерувати ключ та роздрукувати сертифікат

7. Передати підписаний клієнтом Сертифікат до банку ,підписати відповідний Акт та дочекатися сертифікації ключа

Порядок дій в системі викладено в Інструкціі першого входу, яку можна роздрукувати з сайту клієн інтернет банку. Розділ «Допомога».Як встановити на комп’ютер драйвер для USB-токена?

За замовченням драйвер встановлено в операційних системах Windows Vista та вище.

Якщо у клієнта Windows XP драйвер можна завантажити з розділу «Допомога». Файл називається drivers.zip.Як встановити на комп’ютер Java-машину?

Для встановлення на комп’ютер Java можна скористатись посиланням http://java.com/

Натиснути «Загрузить Java бесплатно», далі «Согласиться и начать бесплатную загрузку»Чи можливо пройти реєстрацію в системі до відкриття рахунку в банку?

Немає попередньої реєстрації.

Порядок дій як в пункті «Як підключитися до системи ДБО iTiny?»Якщо я згенерував ключі ЕЦП та зберіг їх на жорсткому диску, або на флеш-носії, чи можливо їх скопіювати чи перенести на USB-токен?

Ні. На USB-токен неможливо скопіювати або перенести файли, а також скопіювати або перенести файли з токена на комп'ютер.

Ключі ЕЦП генеруються самим токеном і ніколи не можуть бути скопійовані звідти. На токені можуть зберігатися тільки ключі ЕЦП. Інша інформація на нього не може бути записана.
Що таке ПІН - токена?

ПІН - токена – це код авторизації USB-токена

За замовченням - 12345678Закінчується строк дії ключів ЕЦП. Як згенерувати нові ключі ЕЦП?

Порядок дій відповідає первинній генерації ключів.

Для перегенерації ключів ЕЦП необхідно:


1. Зайти в систему ДБО під користувачем, якому треба згенерувати ключ.

2. Вибрати меню «Система» - «Ключі» і натиснути «Створити новий ключ».

3. В java-аплеті клієнт вводить і підтверджує новий пароль на ключ.

4. Вибирає тип пристрою (токен чи файл), в залежності від варіанту підключення

- якщо обраний тип пристрою Файл, необхідно вказати шлях де буде збережено ключ, натиснувши

- якщо обраний тип пристрою Токен, необхідно вказати токен, натиснувши
4. Роздрукувати сертифікат. Підписати його у керівника організації та передати у відділення Банку, в якому відкрито рахунок організації.
Увага! Нові ключі генеруються на тому ж самому токені. Новий токен отримувати не потрібно.

Як дізнатися коли закінчується строк дії ключа ЕЦП?

Переглянути термін дії ключа можливо у пункті меню «Система» - «Ключі»

Як повторно роздрукувати заяву на сертифікацію?

У пункті меню «Система» - «Ключі» знайти останній по даті ключ в стані «Реєстрація» і натиснути напроти нього «Заява на сертифікацію»

Як змінити пароль на ключ ЕЦП?

Тільки перегенерувавши новий ключ

Як зайти в КБ?

 1. За посиланням, яке прийшло електронною поштою разом із логіном https://itiny.ukrgasbank.com

 2. Через корпоративний сайт http://www.ukrgasbank.com/ Електронний банкінг – iTiny – Вхід в систему

Неможливо провести платіж: зображений замок

Необхідно виділити платіж або групу платежів і натиснути «Відправити».

Чи потрібен токен для входу в систему?

Ні, токен потрібен тільки для підпису платіжних доручень в національній та іншій валюті.

Немає можливості згенерувати ключ на власний носій.

Необхідно звернутись в контакт-центр(КЦ). Якщо співробітник КЦ не зміг допомогти, він має звернутися до технічної підтримки і перевірити налаштування клієнта.

Сповіщення у клієнта «Токен не підключений»

Необхідно встановити драйвери та перезавантажити ПК. Токен має бути під'єднаний безпосередньо в USB порт ПК (не через подовжувач або USB hub, не через віддалений робочий стіл(за виключенням, якщо токен знаходиться безпосередньо в ПК, з якого відбувається підключення)).

Де взяти і як завантажити інструкцію?

Документація знаходиться на сайті клієнт банку https://itiny.ukrgasbank.com

Необхідно перейти у розділ «Допомога».Чи можливо змінити логін?

Ні, логін генерується автоматично, при реєстрації клієнта в системі.

Як експортувати платежі в 1С?

Експорт платежів відбувається через меню «Платежі» - «Історія платежів» в формат dbf, xlsx, csv

Експорт виписки відбувається через меню «Рахунки» - «Експорт виписки» в формат dbf, xlsx, csvНа який час блокується користувач при невірному введені логіну та паролю (5 спроб)

Час блокування 30 хвилин.

Яким чином отримати повторно логін та пароль?

З таким запитом необхідно звернутися на відділення для формування заявки у внутрішній системі HelpDesk.

Чи є можливість користуватися цією системою через  РС банкінг?

Робота можлива тільки в online режимі.

Заблоковано токен через неправильно введений ПІН.

Токен блокується, якщо ввести некоректно ПІН токена 7 разів.

Для розблокування використовується утиліта AvPinTool.exe , яку можна завантажити за посиланням http://author.kiev.ua/downloads/AvPinTool.zip

Після запуску даної програми необхідно вибрати у списку токен та натиснути кнопку «Разблокировать носитель».

Якщо дана операція не виконується (Пункт програми «Код разблокировки» : «не активен»), значить токен від самого початку не був налаштований на розблокування.

В даному випадку виконується скидання токена. УВАГА! При цьому будуть видалені всі ключі!!!

Необхідно зайти в «Керування токенами», натиснути «Скидання» та підтвердити цю дію.

Як встановити Код розблокування на токен?

УВАГА! Встановити Код розблокування потрібно перед генерацією ключів на новий токен для можливості його подальшого розблокування.

УВАГА! При цьому будуть видалені всі ключі!!!

Для встановлення Кода розблокування використовується утиліта Init337UM.exe, яку можна завантажити за посиланням:http://www.author.kiev.ua/downloads/Init337UM.zip

Код розблокування створюється автоматично для кожного носія та сеансу ініціалізації (його потрібно запам’ятати).Токен не відображається, хоча всі драйвери встановлені.

Для перевірки наявності токена можна скористатись утилітою AvPinTool.exe , яку можна завантажити за посиланням http://author.kiev.ua/downloads/AvPinTool.zip

Після запуску програма сама визначить токен.Якщо він не відображається – значить драйвери не встановлені, або їх треба оновити.Клієнт не може знайти ключ, який зберіг на власному носії.

Ключ клієнта на файловій системі генерується в файл з розширенням:

1-й підпис - *.XMN

2-й підпис - *.XBK

Таким чином можна скористатись пошуком і знайти ключ.

Якщо ключ не знайдеться – необхідно генерувати новий.


Клієнт не може підписати платіж.

Помилка «Ключ першого(другого) підпису не знайдено у обраній директорії».

Причини:


 1. Ключ згенеровано, але він ще не сертифікований.

 2. Обрано не той токен або вказано не той шлях до ключа.

 3. Ключ прострочений.

 4. Ключ взагалі не згенеровано.

Помилка «неможливо підписати обрані документи».

Причини:


 1. Документи не обрані.

 2. Документи вже відправлені в банк, або проведені.

 3. Документи вже підписані.

 4. Документи видалені.

Клієнт при створенні платежу або у розділі «Рахунки» не бачить жодного свого рахунку

Причина – рахунок міг бути заарештованим або заблокованим.

Підтвердити цей факт можна у розділі «Рахунки» - «Мої рахунки», встановив необхідні параметри у фільтрі

Якщо рахунок заарештований або закритий – клієнту необхідно звернутись на відділення.

Бувають випадки, коли клієнт з правом адміністратора сам обмежив перегляд, або роботу з таким рахунком саме цього користувача.


Не відображаються залишки по рахункам.

Залишок = null / -
У користувача з роллю «Операціоніст» немає можливості переглядати залишки по рахункам.

Якими правами в системі володіють користувачі?

Роль

Права (кратко)

Кто создает

Первая подпись

Счета, договора, создание документов/заявок, выписки, обороты, остатки по счетам. Подпись и отправка документов

Банк (АБС)

Вторая подпись

Счета, договора, создание документов/заявок, выписки, обороты, остатки по счетам. Подпись и отправка документов

Банк (АБС)

Администратор клиента

Создание пользователей, управление права на счета/договора, работа с доступными параметрами, блокирование/снятие блокировки пользователей

Клиент (админ), Банк

Бухгалтер

Счета, договора, создание документов/заявок, выписки, обороты, остатки по счетам.  Без права подписи.

Клиент (админ), Банк

Операционист

Создание платежей, просмотр только своих платежей и платежей других операционистов, без доступа к остатку по счетам, без доступа к выпискам и оборотам. Без права подписи.

Клиент (админ), Банк

Визирующий

Визирование документов, валютных переводов и заявок. Доступ к истории платежей, выписке, оборотам, остаткам.
Без права создания платежей, без права подписи.

Банк
Як відправити лист операціоністу свого відділення?

Необхідно на сайті зайти у розділ Пошта/Нове повідомлення, вибрати Тему листа «Листування з відділенням» і вибрати Відділення одержувача

2016-06-14 13_49_27-itiny - нове повідомлення

Написати листа з питанням. Потім зберегти листа 2016-06-14 13_56_45-itiny - нове повідомленняПомічаємо листа 2016-06-14 14_42_33-itiny - вихідні повідомлення і натискаємо на 2016-06-14 14_43_19-itiny - вихідні повідомлення
Скачати 135.92 Kb.

 • Питання Відповідь
 • Инструкция пользователя системы iTiny»
 • Операційні системи
 • Oracle Linux
 • Internet Explorer
 • ПИТАННЯ КЛІЄНТА В ПРОЦЕСІ РОБОТИ В СИСТЕМІ
 • На USB-токен неможливо скопіювати або перенести файли, а також скопіювати або перенести файли з токена на компютер.
 • Увага! Нові ключі генеруються на тому ж самому токені. Новий токен отримувати не потрібно