Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистемне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ос

Скачати 193.32 Kb.

Системне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ос
Скачати 193.32 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір193.32 Kb.
ТипЛекція

Інформатика

Лекція №2

Тема: Системне програмне забезпечення.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Поняття файлу, каталогу.
Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.
Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ОС
Windows ХР. Головне меню. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Набір операцій над об’єктом. Основні вказівки для роботи з файлами,

дисками, папками

Мета: Ознайомитися з поняттям системного програмного забезпечення. Вивчити поняття файлу та каталогу (папки). Ознайомитися з операційною системою Windows ХР: інтерфейс, головне меню, панель задач, панель керування, вікна.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Об’єкти з якими працює ОС
Windows ХР. Вивчити основні командидля роботи з файлами та папками.

План:

5.1 Поняття файлу та його ідентифікатора

5.2 Найпоширініші розширення файлів

5.
Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.
Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.
3 Поняття каталогу (папки)


5.4 Шлях файлу

5.5 Операйійна система Windows ХР. Інтерфейс

5.6 Типи вікон Windows ХР. Інтерфейс типового вікна Windows ХР. Робота з вікнами

5.7 Основні прийоми роботи з мишею

5.8 Основні об’єкти Windows ХР та робота з ними.

5.9 Основні вказівки для роботи з файлами та папками

Сучасне програмне забезпечення різнопланове. Його умовно можна поділити на категорії:Системні програми призначені для підтримки функціювання комп’ютера і створення користувачеві зручних умов роботи. До системних програм належать операційні системи, операційні оболонки, сервісні програми (утиліти).

Прикладні програми призначені для розв’язання типових практичних задач. Вони допомагають людині в різних сферах її діяльності. Найпоширеніші такі групи програм:

 • текстові, графічні й відеоредактори — програми для створення й опрацювання текстів, графіки і відео;
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.


 • видавничі системи — програми для виготовлення книжок чи іншої поліграфічної продукції;

 • електронні таблиці — програми для опрацювання числових чи текстових даних, наведених у таблицях;

 • системи керування базами даних — програми для опрацювання структурованих великих обсягів даних з різноманітних галузей
  людської діяльності;

 • системи автоматизованого проектування — програми для побудови креслень і керування процесом конструювання різних механізмів;
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
  Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
  Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.


 • навчальні системи — програми для вивчення різних тем практично з усіх предметів;

 • , інструментальні засоби, системи чи середовища програмування — засоби для створення (підготовки й виконання) програм користувачами на базі різних мов програмування: Бейсік, Паскаль, Сі тощо;
  Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)


 •  програми для роботи в мережах тощо.

Операційна система

Операційна система (ОС) — це набір програм, які призначені для забезпечення взаємодії усіх пристроїв комп’ютера й виконання користувачем дій над об’єктами: файлами, каталогами, дисками тощо.

Програми ОС розміщені на диску, який називають системним. Найважливіші з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (інший термін завантажуються) в оперативну пам’ять комп’ютера після вмикання й тестування його пристроїв. Лише після цього користувач отримує доступ до інформації, яка міститься у файлах на дисках.

ОС є багато: MS-DOS, OS/2, Unix, Linux, Microsoft Windows: 9x, NT, XP, Vista.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.

У MS-DOS дії над об’єктами виконують за допомогою команд, тексти яких треба вводити з клавіатури. Наприклад, щоб перейти на диск D: і переглянути кореневий каталог, потрібно вручну ввести дві команди — D:\ і dir. Тому таку ОС характеризують як ОС з текстовим інтерфейсом.Інтерфейс — спосіб взаємодії користувача із системою.

MS Windows та деякі інші ОС мають зручні графічні засоби взаємодії користувача із системою. Такі засоби називають графічним інтерфейсом користувача (GUI — graphical user interface).

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

Головним елементом графічного інтерфейсу сучасних ОС є вікно.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Англійське слово «windows» означає «вікна». У вікнах міститься різноманітна інформація про програми та дані, про диски, папки, розміщення файлів у папках, про засоби дій з об’єктами ОС тощо.

Кожному об’єкту ставиться у відповідність графічний значок (інші назви — піктограма, іконка). Назву папці чи файла дає користувач, її можна змінювати. Ця назва стає підписом до відповідного значка.

Значок є графічним представленням об’єкта. Щоб виконати дію над об’єктом, достатньо виконати дію над його значком.

V класичному налаштуванні Windows, щоб вибрати об’єкт, потрібно клацнути на його значок мишею. Щоб відкрити папку чи запустити програму, треба клацнути на її значок двічі тощо.

Дерево каталогів є зручними засобами для навігації і відшукання об’єктів.

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Дії над об’єктами виконують за допомогою команд, зібраних у головному чи контекстному меню або зображених кнопками на панелях інструментів тощо.Склад операційної системи

Основні складові операційної системи: • Базова система введення/виведення BIOS — незалежний від конкретної версії ОС набір базових команд, за допомогою яких здійснюється обмін даними між пристроями.

 • Ядро операційної системи організовує виконання команд, розподіляє ресурси між пристроями й програмами, надає розширених можливостей щодо керування пристроями ПК.

 • , файлова система визначає структуру збереження даних на носії. Як правило, операційна система працює з кількома файловими системами: FAT, FAT32, NTFS.

 • Драйвери зовнішніх пристроїв.

 •  Оболонка, що забезпечує інтерфейс користувача.

Завантажене в оперативну пам’ять ядро операційної системи займає небагато місця, наприклад 20-80 Мбайтів (залежно від конкретної ОС).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Ядро́ (англ. Kernel) - центральна частина операційної системи, що реалізує інтерфейс між прикладними процесами та обладнанням комп'ютера. Завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера і безпосередньо взаємодіє з апаратурою, забезпечуючи керування апаратними засобами (при цьому використовуються драйвери (модулі ядра) підключеного в систему обладнання), підтримку одночасної роботи багатьох користувачів (багатокористувацький режим), підтримку паралельного виконання багатьох процесів в системі (багатозадачність). Зазвичай ядро робить ці об'єкти доступними для прикладних процесів через механізми міжпроцесної взаємодії і системних викликів.
На диску резервується місце для файла підкачки (своп-файл), який ОС використовує для тимчасового зберігання даних у разі потреби.

Функції операційної системи

Головні функції більшості операційних систем:1) забезпечення доступу до файлів на дисках;

2) налагодження діалогу між системою та користувачем;

3) підтримка одно- чи мультизадачного режиму роботи;

4) підтримка колективного використання комп’ютера;
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.


5) забезпечення ефективної взаємодії всіх пристроїв;

6) захист і відновлення інформації.

Поняття про файл

Ми знаємо, що будь-яка послідовність байтів може виражати все що завгодно, але треба знати, в якому форматі (тобто або це текст, або малюнок, або програма) інформація записана, чи є у неї заголовок, де він починається і де закінчується.

Якщо ми пишемо контрольну роботу на окремих листочках, а потім здаємо її вчителю на перевірку, то як вчитель взнає, який учень написав яку роботу?

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Дуже просто — кожний учень свою роботу підписує, тобто виконує реєстрацію.

Так само і в комп'ютері. Кожна послідовність байтів, що містить інформацію певного типу, повинна бути зареєстрована. Після реєстрації ця послідовність одержує унікальне ім'я і називається файлом.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Будь-яка інформація, що зберігається на комп'ютері, повинна бути зареєстрована як файл.

Ми вже говорили про те, що якнайменшою одиницею представлення інформації є біт. Якнайменшою одиницею обробки або передачі інформації є байт. Тепер ми взнали якнайменшу одиницю зберігання інформації — це файл. Ні байт, ні біт не можна зберегти як інформація, оскільки незрозуміло, що вони позначають (чи то букви, чи то ноти, чи то ще щось). Файл можна зберегти, тому що він реєструється, навіть якщо в ньому тільки один байт.

Файл — це найменша одиниця зберігання інформації, послідовність байтів, що містить, і має унікальне ім'я (ідентифікатор).

На ім'я файлу комп'ютер визначає, де файл знаходиться, яка інформація в ньому міститься, в якому форматі вона записана і якими програмами її можна обробити. Ім'я файлу має дуже велике значення.Ім'я файлу складається з 2-х частин: імені файлу і розширення. В імені файлу може бути до 8 символів, а розширення починається з крапки і може містити від 1 до 3 символів. Розширення характеризує тип інформації, яка міститься у файлі. Наприклад, план.doc це означає, що файл називається план, і тип його документ.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


Деякі загальноприйняті розширення імен файлів

.ЕХЕ

Виконуваний файл [програма, додаток]

.СОМ

Виконуваний файл (звично невеликого розміру, часто службова програма)

.SYS

Системний файл операційної системи

.ТХТ

Текстовий файл (звичний текст без форматування і оформлення)

.НТМ

Особливий формат текстових файлів, прийнятий в Інтернеті

.DOC

Файл документа (текст з оформленням)

.ВМР

Графічний файл, малюнок. Формат .ВМР є загальноприйнятим графічним форматом для системи \Л/1пс1о\л/5. Відрізняється великим розміром файлів

.GIF

Графічний файл, малюнок. Відрізняється компактною формою запису інформації і малим розміром файлів. Широко застосовується в Інтернеті для передачі малокольорових зображень (малюнків)

.JPG

Графічний файл, фотографія. Відрізняється особливо компактною формою запису інформації. Широко застосовується в Інтернеті для передачі багатоколірних зображень (фотографій)

.AVI

Файл відео

.МОV

Файл відео

.МРG

Файл відео. Відрізняється компактною формою запису

.WAV

Файл звукозапису (оцифрованого звуку)

.МID

Файл синтезованого звуку (застосовується при роботі з електромузичними інструментами)

.INF

Інформаційний файл. Містить інформацію, необхідну для установки і настройки апаратних пристроїв. Додається до пристроїв при їх придбанні

.НLP

Довідковий файл (файл довідкової системи). Містить додаткову корисну інформацію для роботи з програмою

.ТТF

Файл з набором символів шрифту, що масштабується

.FON

Файл з набором символів шрифту, що не масштабується

Адреса файлу. Поняття про каталог

Той факт, що на жорсткому диску можна зберегти більше 65 тисяч різних файлів, ще не означає, що саме так і треба поступати.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
В портфель теж можна покласти п'ятсот окремих листочків, але так не роблять.
Листо́к (лат. folium, грец. phýllon) - вегетативний орган вищих рослин, похідне пагону, що виконує функції фотосинтезу, транспірації (випаровування) та газообміну. Розміри листків найчастіше знаходяться в межах 3-10 см, однак є й цікаві винятки.
Із зошитами і книжками працювати зручніше.

Для зручності роботи з файлами на диску створюються каталоги. Якщо усередині одного каталога лежить інший, то їх імена відділяються один від одного зворотною косою межею (\). Кожний сам створює собі на диску такі каталоги, які йому зручні. На кожному диску є один головний каталог, який ще називається кореневим.

Наприклад, на диску C: можна створити наступні каталоги:

C:\Проекти

C:\Статті

C:\Архіви

Якщо каталог лежить усередині іншого каталога, він називається вкладеним.

У каталозі \Проекти можна створити, наприклад, каталоги \Авіація \Космос \Комп’ютери, а усередині каталога \Космос можна створити каталоги \Венера \Марс і інші. Тоді файл, в якому бережеться картинка з вулканами Венери, одержана з Інтернету, може мати наступну адресу:

С:\Проекти\Космос\Венера\ім’я файлу

Адресу файлу ще називають шляхом доступу до файлу або шляхом пошуку файлу.

Вулка́н - геологічне утворення (геотектонічне явище), яке виникає над каналами та тріщинами у земній корі, якими на поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, водяна пара й уламки гірських порід.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Каталог з яким в даний момент працює користувач називається поточним. Якщо нам треба знайти файл не з поточного каталога, то тоді і слід вказати шлях пошуку. Шлях – це послідовність з імен каталогів або символів, розділені символом «\». Цей шлях задає маршрут файлу від кореневого каталога диска до того каталога, в якому знаходиться потрібний файл.

З файлами можна здійснювати такі операції: створювати, редагувати, копіювати, перейменовувати, переміщати, знищувати.

ЗАГАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ WINDOWS XP

Операційна система Windows XP надає користувачу широкі можливості для ефективного використання апаратних засобів та програмного забезпечення персонального комп’ютера:

Принципово новий інтерфейс у порівнянні з операційною системою MS-DOS – графічний, який:


 • значно спрощує роботу користувача з виконання основних операцій над елементами файлової структури:

 • доступ до пристроїв та програм;

 • запуск програм на виконання;

 • відкриття, перегляд вмісту, створення, перейменування, копіювання, переміщення, знищення та зберігання документів;
  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.


 • розширює можливості користувача:

 • дозволяє створювати користувачу ярлики папок, документів та програм, що часто використовуються;

 • дозволяє здійснювати переключення з однієї програми на іншу;

 • має набір засобів для швидкого перегляду документа без запуску додатка, в якому він створювався;

 • має засоби пошуку, що здійснюють пошук об’єктів як на локальному комп’ютері, так і на сервері;

 • надає користувачу інформацію про властивості об’єктів, що дозволяє здійснювати ефективне настроювання параметрів функціонування системи;

 • має набір діалогових програм-майстрів (Wizards), що дозволяють крок за кроком коректно встановити як нові складові системи, так і оптимальні параметри функціонування тих, що існують;

 • має набір засобів для роботи з принтерами та шрифтами;
  Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.


 • має довідкову систему з можливістю контекстного пошуку.

 Зауваження. Операційна система MS-DOS має текстовий інтерфейс. Графічний інтерфейс у її середовищі забезпечувала операційна оболонка Windows 3.x, що встановлювалась над операційною системою MS-DOS.

 Операційною системою Windows XP забезпечується:Підтримка довгих імен файлів:

 • ім’я файлу може містити до 255 символів;

 • дозволяється використовувати символи , ;, ., =, [, ], пробіл, вживання яких було заборонено в MS-DOS;

 • розрізняються маленькі та великі букви.

Підтримка стандарту Plug and Play:

 • забезпечується автоматичне підключення і конфігурування пристроїв, що відповідають стандарту Plug and Play, який передбачає значне спрощення процесу встановлення та настроювання периферійних пристроїв;
  Харам (араб. ‎ حرام‎‎, "заборонене") - в ісламі вчинки й речі, що є забороненими (протилежність халяль). Всі ці заборони обґрунтовуються однозначними і беззаперечними доказами з ісламських першоджерел.
  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.


 • підтримується сумісність із застарілими пристроями.

Вдосконалена підтримка додатків мультимедіа.

 • підтримка роботи в мережах різних типів.

Підтримка портативних комп’ютерів:

 • програмні засоби для синхронізації файлів;

 • програмні засоби для передавання файлів за допомогою прямого кабельного з’єднання і для віддаленого доступу.

Підтримка електронної пошти і факсимільного зв’язку.
Сумісність (в стандартизації) - властивість об'єкта (процесу, системи) вступати у взаємодію з іншими об'єктами (процесами, системами), при цьому об'єкти (процеси, системи) не повною мірою виключають прояв один одного.
Факс - документ, що пересилається телефонними лініями. Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Багатозадачність, що витісняє:

 • у будь-який момент операційна система може перервати виконання однієї задачі та переключитися на іншу, що має вищий пріоритет;
  Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
  при цьому програми ефективніше використовують виділені спільні ресурси.

Багатопоточність:

 • забезпечується багатозадачність у межах одного додатка.
  Багатозадачність (англ. multitasking) - властивість операційної системи або середовища програмування забезпечувати можливість паралельної (або псевдопаралельною) обробки декількох процесів. На комп'ютерах із одним одноядерним процесором одночасно може виконуватись лише одна задача, тому багатозадачність організовується через розподілення часу виконання задачі на процесорі.


Окремий адресний простір:

 • забезпечує цілісність програми в оперативній пам’яті, бо вона виконується у своїй області пам’яті, що недоступна для інших програм.

Централізована база даних (реєстр):

 • містить інформацію про конфігурацію системи і параметри, що встановлювалися користувачем.

Діагностика периферійних пристроїв, оптимізація та виправлення помилок.

Операційна система Windows XP має 32-розрядну архітектуру, що забезпечує підвищену продуктивність і надійність у таких областях як робота в мережі, зв’язок, мультимедіа і друк.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
При цьому операційна система Windows XP підтримує роботу 16-розрядних додатків.

 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ ЕКРАНА

Піктограми елементів файлової структури "Рабочий стол"

Піктограми відповідають:

 пристроям:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image002.jpg

 додаткам:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image004.jpg

     системним папкам (папки, що створюються операційною системою в процесі її інсталяції):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image006.jpg

     папкам, що створені користувачем. За умовчанням папки такого типу мають однаковий вигляд:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image008.jpg

     файлам:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image010.jpg

     операціям:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image012.jpg

Зауваження. Наявні спеціальні піктограми, які називають ярликами.

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
Ярлик пов’язаний з об’єктом таким чином, що дозволяє його відкрити, тобто в ярлику міститься інформація про специфікацію об’єкта.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image014.jpg

 Кнопка Пуск (Start) використовується для виклику головного меню:

Головне меню (Start Menu) забезпечує доступ до:

     програм, що встановлені в системі;

     документів, з якими користувач працював останнім часом;

     панелі керування;

     принтерів;

     системних утиліт;

     пошукової системи;

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

     довідкової системи.

 

Панель задач (Task Bar) призначена для поміщення (у вигляді кнопок з відповідними назвами) програм та об’єктів (наприклад, папок), з якими користувач тимчасово припинив роботу: http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image016.jpg

Область індикаторів (Indicators Area) призначена для поміщення деяких системних показників та програм:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image018.jpg

За допомогою індикатора розкладки клавіатури можна змінити:

 мову (ліва кнопка миші з подальшим вибором мови):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image020.jpgЗауваження.
Розкла́дка клавіату́ри (розклад клавіатури) - це схема відповідності клавіш на клавіатурі комп'ютера, друкарської машинки чи іншого пристрою введення текстової інформації; розроблено велику кількість розкладок для різноманітних моделей клавіатур, різних мов, операційних систем тощо.
Існує інший спосіб зміни мови – за допомогою комбінації клавіш, що можна вибрати з запропонованих, наприклад, Ctrl Shift.

Переглянути комбінацію клавіш для зміни розкладки клавіатури, що діє в даний момент можна одним з наступним способом:http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image022.jpg

папка Панель управления – папка Язык и региональные стандарты – вкладинка Языки – кнопка Подробнее… – кнопка Смена сочетания клавиш:

     параметри мовної панелі (права кнопка миші):

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image024.jpg

з подальшим вибором пункту Параметры клавиатуры...:

 Індикатор системної дати та часу надає можливість користувачу в будь-який момент роботи змінити поточну дату і/або час:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image026.jpg3. СТРУКТУРА ВІКНА ОБ’ЄКТА

  http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image028.jpgЗауваження. Піктограма вікна у заголовку використовується для виклику системного меню вікна. зміст меню залежить від того, за допомогою якої кнопки миші здійснювався виклик, наприклад, (див. малюнок):

за допомогою лівої кнопки

за допомогою правої кнопки

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image030.jpg

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image032.jpg

 Зауваження. Лінійки прокручення з’являються лише тоді, коли у робочій області вікна відображається лише частина об’єктів.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image034.jpg

 Для того, щоб помістити у вікні панель інструментів, потрібно вибрати з меню вікна пункт Вид опцію Панель инструментов:

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image036.jpgЗауваження.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Опція вважається вибраною, якщо поруч з нею з’являється спеціальна позначка. Опцію можна вибрати двома шляхами:

1.    за допомогою миші:

помістити покажчик миші на потрібний пункт меню,

натиснути і відпустити ліву кнопку миші,

повторити попередні дії з опцією (опціями);2.    за допомогою клавіатури:

активізувати меню вікна (ліва клавіша Alt),

послідовно натиснути-відпустити клавіші, що відповідають підкресленим буквам у потрібних структурах.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

 Для русифікованої версії операційної системи Windows XP вибір за допомогою клавіатури можливий лише тоді, коли клавіатура працює в режимі кирилиці (Uk або Ru).

 Зауваження. Опції можуть бути сумісними (при виборі опції такого типу поруч з нею з’являється позначка ) та несумісними (позначка  ). Якщо опції сумісні, то дозволяється встановити їх одразу декілька з групи, якщо ж вони несумісні – то лише одну.

 Зауваження. Ініціювати певну дію, що закріплена за підпунктами пункту Правка можна за допомогою комбінації клавіш, що вказані поруч з найменуванням активного підпункту. Комбінації спрацьовують незалежно від вибору пункту Правка.

 http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image038.jpg

Оперативну довідку про призначення конкретного елемента панелі інструментів можна отримати, якщо помістити покажчик миші на відповідний елемент (див. малюнок):http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image040.jpg

 

Кнопки керування вікном

 

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image042.jpg

Зауваження. Операція згортання тимчасово припиняє роботу користувача з вікном. При цьому, вікно зникає з екрана і на панелі задач з’являється кнопка з назвою, що відповідає заголовку згорнутого вікна.

Зауваження. Операція розгортання змінює розміри вікна до розмірів зображення екрана.

Зауваження. Операція завершення припиняє роботу користувача з вікном

Після розгортання вікна на повний екран центральна кнопка керування змінює свій вигляд.http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image044.jpg

Зауваження. Операція відновлення змінює розміри вікна з повного зображення екрана до розмірів, що передували процесу розгортання.

4. ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

Кожний об’єкт у середовищі операційної системи має набір параметрів, що визначають його властивості. Набір параметрів встановлює операційна система Windows XP. Користувачу надається можливість переглядати та змінювати значення параметрів.Довідкова система

Операційна система Windows XP має широкий набір довідкової інформації, з якою можна ознайомитися за допомогою довідкової системи, що викликається одним з наступних способів:

 головне меню (кнопка Пуск), пункт Справка и поддержка;

 функціональною клавішею F1;

 у вікні об’єкта – пункт меню Справка.

Зауваження. Клавіша F1 викликає довідкову систему Windows XP лише тоді, коли активним об’єктом є системна папка або папка користувача. Якщо ж активним об’єктом є додаток, то клавішею F1 викликається довідкова система цього додатка.

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/enk/informatuka_eom_konoshevs/файли/lekciyi/l3.files/image046.jpg

 


Викладач: Бокіна Є.О,


Каталог: download -> version
version -> Розподілена система керування електроживленням
version -> Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надруковані в додатку до листа мон від 30. 05. 2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних
version -> Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни: «комп’ютерна техніка та програмування»
version -> Опрацювання мультимедійних даних
version -> Комп’ютерна графіка. Формати зберігання графічних зображень. Графічні редактори
version -> Повідомлення Вих. №03-05/2014 від 26. 05. 2014 р про відступлення права вимоги грошового боргу згідно договору цісії №01-05/2014 від 26. 05. 2014 р на користь нового кредитора пат «Страхова компанія Зеніт»
version -> Блез Паскаль
version -> Історія розвитку обчислювальної техніки


Скачати 193.32 Kb.