Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Сканери. Типи сканерів»

Скачати 49.03 Kb.

«Сканери. Типи сканерів»
Скачати 49.03 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір49.03 Kb.

Тема: «Сканери. Типи сканерів»

Мета:

дидактична: Розповісти студентам, як здійснюється автоматичне введення документів в ПК. Дати класифікацію пристроїв введення - сканерів, підкреслити їх особливості. Розповісти про технологію розпізнавання тексту. Зробити огляд програмного забезпечення з розпізнавання тексту.

розвиваюча: розвивати інформаційне мислення студентів.

виховна: показати, що автоматизація спрощує виконання багатьох рутинних операцій, звільняючи місце для творчості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Вид та форми контролю знань: фронтальний опитування, самостійна робота.

Структура уроку

1. Організаційний момент.

2. Мотивація навчальної діяльності

3. Вивчення нового матеріалу

Автоматизація вводу інформації в комп'ютер

Основним методом перекладу паперових документів в електронну форму є сканування. Сканування - це технологічний процес, в результаті якого створюється графічний образ паперового документа.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Існує кілька різних видів сканерів, але в їх основі лежить один і той же принцип. Документ освітлюється світлом від спеціального джерела, а відображене світло сприймається світлочутливим елементом. Мінімальний елемент зображення інтерпретується сканером як кольорова (або сіра) крапка. Таким чином, в результаті сканування документа створюється графічний файл, у якому зберігається растрове зображення вихідного документа. Растрове зображення складається, як відомо, з точок. Кількість точок визначається як розміром зображення, так і роздільною здатністю сканера.Сканери для введення текстів та ілюстрацій

В даний час для введення текстової та графічної інформації використовують такі види сканерів.Ручні сканери. Це найпростіший вид сканерів, що дає найменш якісне зображення. Такий сканер не має рухомих частин, і сканування проводиться шляхом переміщення сканера по документу.

Недоліком ручних сканерів є дуже вузька смуга сканування (стандартний аркуш паперу доводиться сканувати в кілька проходів), а також високі вимоги до самого процесу сканування. Так, якщо рука, що тримає сканер, злегка тремтить або рухається ривками, говорити про хорошу якість сканування не доводиться. Ручні сканери придатні для сканування текстів, але використовувати їх для сканування зображень (фотографій) важко.Листові сканери. Сканери цього типу дозволяють за одну операцію сканувати аркуш паперу стандартного формату. Блок сканування у таких сканерів нерухомий, а папір простягається повз нього за допомогою спеціальних валиків (як в принтері). Листові сканери гарантують гарну якість сканування, але вони здатні сканувати лише окремі листи. Перекласти з їх допомогою в електронну форму сторінку книги або розворот журналу неможливо.

Планшетні сканери забезпечують найкращу якість та максимальну зручність при роботі з паперовими документами. Під кришкою планшетного сканера розташовується прозоре основу, на яку укладають документ. Блок сканування переміщується вздовж документа всередині корпусу сканера. Тривалість сканування стандартного машинописного аркуша: становить від однієї до кількох секунд.

Спеціальні типи сканерів

Барабанні сканери забезпечують найвищу дозвіл сканування, але вони призначені для сканування не паперових документів, а прозорих матеріалів, наприклад слайдів, негативів і т. п. У сканерах цього типу голівки, що зчитує встановлена нерухомо, а зображення, закріплене на циліндричній барабані, обертається з високою швидкістю і сканується порядково.

Штрих-сканери - різновид ручних сканерів. Призначені вони для зчитування штрих-кодів з маркування товарів у магазинах. Штрих-сканери дозволяють автоматизувати процес підрахунку вартості покупок. Вони особливо зручні в торгових приміщеннях, обладнаних електронним зв'язком і виробляють розрахунки з покупцями за допомогою електронних платіжних засобів (кредитних карток, смарт-карт і т. п.).

Зв'язок сканера з операційною системою

Для підключення сканера до комп'ютера використовують різні методи.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Існують сканери зі спеціальною платою розширення, так званим контролером. Плату встановлюють в одне з гнізд розширень материнської плати комп'ютера, а сканер підключають до гнізда плати.

Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

Деякі сканери підключають до вільного паралельного порту (порту принтера). У такому випадку передача даних відбувається повільніше, зате ніяких додаткових пристроїв для підключення сканера не потрібно.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Таким чином, у більшості програм робота зі сканером здійснюється за допомогою спеціального діалогового вікна, що забезпечує безпосередню взаємодію зі сканером. Після того як користувач дає команду на сканування документа, дані передаються в програму, що звернулися до сканера, з використанням протоколу TWAIN.4. Підведення підсумків.

5. Домашнє завдання.

Проблема розпізнавання тексту в складі точкового графічного зображення є досить складною. Подібні завдання вирішують за допомогою спеціальних програмних засобів, які називаються засобами розпізнавання образів. Реальний технічний прорив в цій області стався лише в останні роки. До цього розпізнавання тексту було можливо лише шляхом порівняння знайдених конфігурацій точок із стандартним зразком (еталоном, що зберігається в пам'яті комп'ютера). Автори програм ставили критерій «схожості», який використовується при ідентифікації символів.

Подібні системи називалися OCR (Optical Character Recognition - оптичне розпізнавання символів) і спиралися на спеціально розроблені шрифти, що полегшували такий підхід.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.

Оптичне розпізнавання тексту (англ. optical character recognition, OCR) - це механічне або електронне переведення зображень рукописного, машинописного або друкованого тексту в послідовність кодів, що використовуються для представлення в текстовому редакторі.

Якщо доводилося стикатися з довільним і, тим більше, складним шрифтом, програми такого роду починали давати серйозні збої.

Сучасні наукові досягнення в галузі розпізнавання образів буквально перевернули уявлення про оптичному розпізнаванні символів. Сучасні програми цілком можуть справлятися з різними (і досить химерними) шрифтами без перенастроювання. Багато розпізнають навіть рукописний текст.Програми розпізнавання текстів

Оскільки потреба в розпізнаванні тексту відсканованих документів достатньо велика, не дивно, що є значна кількість програм, призначених для цієї мети. Так як різні наукові методи розпізнавання тексту розвивалися незалежно один від одного, багато хто з цих програм використовують абсолютно різні алгоритми.

Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) - сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.

Ці алгоритми можуть давати різні результати на різних документах. Наприклад, згадувані вище системи OCR здатні розпізнавати тільки стандартний спеціально підготовлений шрифт і дають на цьому шрифті найкращі результати, які не може перевершити ні одна із універсальних програм.

Сучасні алгоритми розпізнавання тексту не орієнтуються ні на конкретний шрифт, ні на конкретний алфавіт. Більшість програм здатне розпізнавати текст на кількох мовах. Одні й ті самі алгоритми можна використовувати для розпізнання російського, латинського, арабського і інших алфавітів і навіть змішаних текстів. Зрозуміло, програма повинна знати, про який алфавіт йдеться.Нас, перш за все, цікавлять програми, здатні розпізнавати текст, надрукований російською мовою.

Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.

Такі програми випускаються вітчизняними виробниками. Найбільш широко відомі і розповсюджені програми Fine Reader і CuneiForm.


Скачати 49.03 Kb.

  • Тип уроку
  • Сканери для введення текстів та ілюстрацій
  • Спеціальні типи сканерів Барабанні сканери
  • Звязок сканера з операційною системою
  • 4. Підведення підсумків. 5. Домашнє завдання.
  • Програми розпізнавання текстів