Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка16/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

MICROSOFT OFFICE - потужний професійний па­кет, до якого увійшли текстовий редактор Win Word, електронна таблиця Excel, програма створення пре­зентацій PowerPoint, система управління базами даних Access, засіб підтримки електронної пошти Mail. Усі частини цього пакета становлять єдине ці­ле, і навіть зовні всі програми виглядають однома­нітно, що полегшує як їх освоєння, так і щоденне використання.

MICROSOFT WORKS - простий і зручний пакет, що поєднує в собі текстовий редактор, електронні таб­лиці й бази даних, а також телекомунікаційні засоби для з'єднання з іншими комп'ютерами по телефонних лініях.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Пакет орієнтований на людей, котрі не мають часу освоювати складні продукти, на користувачів-початківців, а також на користувачів домашніх ПК.

NORTON COMMANDER - найпопулярніша серед користувачів IBM- сумісного ПК оболонка, яка забез­печує:

створення, копіювання, пересилання, перейме­нування, видалення, пошук файлів, а також зміну їх атрибутів;

відображення дерева каталогів і характеристик файлів у формі, зручній для сприйняття людиною;

створення, відновлення й розпакування архівів (груп стиснених файлів);

перегляд текстових файлів;

редагування текстових файлів;

запуск програм;

видачу інформації про ресурси комп'ютера;

створення й видалення каталогів;

підтримку міжкомп'ютерного зв'язку;

підтримку електронної пошти через модем.
NORTON NAVIGATOR - набір потужних програм

для керування файлами, що розширює можливості Windows. Дозволяє зберігати час практично на всіх операціях: пошук файлів, копіювання й переміщення файлів, відкриття каталогів.ТСРIР (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - основний протокол, призначений для роботи в мережах Інтернет у режимі «комутації ка­налів».

TELNET — протокол, що дає змогу використовувати ресурси віддаленого комп’ютера.

TURBO PASCAL - система, розроблена фірмою Borland для комп'ютерів IBM PC. Існує кілька версій цієї системи програмування, що містить транслятор, редактор, різні сервісні функції для роботи з файла­ми, а також бібліотеки, які дозволяють будувати зоб­раження, використовувати засоби операційної систе­ми MS-DOS тощо.

WEB-сервер, WWW-сервер - сервер, що зберігає й передає в зовнішню мережу дані, організовані у ви­гляді WWW-сторінок.

WEB-СТОРІНКА — HTML-документ, який переглядається у вікні Web-браузера.

WINDOWS NT - операційна система, а не просто графічна оболонка. Використовує всі можливості но­вітніх моделей персональних комп'ютерів і працює без DOS. 32-розрядна операційна система із убудованою мережевою підтримкою й розвиненими користувальницькими засобами. Ця операційна система ду­же зручна для користувачів, які працюють у межах локальної мережі, для колективних користувачів, особливо для груп, що працюють над великими про­ектами й обмінюються даними.

WINDOWS 2000 - багатозадачна операційна сис­тема, яка дозволяє працювати з декількома програ­мами одночасно. Створена для персональних ком­п'ютерів IBM PC.

WINDOWS 2000 PROFESSIONAL - операційна система нового покоління для ділового використання на найрізноманітніших комп'ютерах - від портатив­них до серверів. Ця ОС є найкращою для ведення ко­мерційної діяльності в Інтернеті. Вона поєднує влас­тиву Windows 98 простоту використання в Інтернеті з властивими Windows NT надійністю, економічністю й безпекою.

UNIX - операційна система, здатна забезпечити одночасну роботу багатьох користувачів. Крім того, система здатна виконувати велику кількість різних функцій, зокрема працювати як обчислювальний сер­вер, як сервер бази даних, як мережевий сервер, що підтримує найважливіші сервіси мережі.

URL — визначає розташування або адресу кожної Web-сторінки в Інтернеті.

UseNet — система текстових повідомлень, яка організована у вигляді категорій і підкатегорій і яка використовується для спілкування, обміну новинами між користувачами.

XML (Extensible Markup Language) - розширювана мова розмітки інформації, запропонована консорціумом World Wide Web (W3C).
Консóрціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту).
Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
Стандарт мови для обміну даними між різними додатками.


Зміст

Передмова………………………………………………………………….5

А…………………………………………………………………….…...6-14

Б…………………………………………………………...…………....14-18

В………………………………………………………………………...18-27

Г………………………………………………………………………...27-30

Д………………………………………………………………………...30-35

Е……………………………………………………………………….. 36-39

Є………………………………………………………………………..…...39

З……………………………………………………………………...….40-42

І…………………………………………………………………….…...42-50

К………………………………………………………………………...50-62

Л……………………………………………………………………..….63-65

М……………………………………………………………………..…65-72

Н………………………………………………………………………...72-73

О……………………………………………………………………..….73-76

П…………………………………………………………………….….76-86

Р………………………………………………………………………...86-88

С………………………………………………………………………...88-94

Т………………………………………………………………….……..94-97

Ф………………………………………………………………….…….97-98

Х……………………………………………………………………………98

Ц………………………………………………………………..……….98-99

Ч………………………………………………………………….………...99

Ш…………………………………………………………………..…99-100

Я…………………………………………………………………………..100

ENG………………………………………………………………….100-103

Довідкове виданняСловник – довідник

Комп’ютерний набір: Мельник К.В.

Обкладинка: Мельник К.В.

Технічний редактор: Масенкова С.С.

Коректор: Гладка Ю.М.

Підписано до друку: 10.06.10

Формат: А4(210х297мм)

Друк: комп’ютерний

Гарнітура: Times New Roman

Примірників: 1

Друк виконувався: ДПТНЗ Лебединське вище професійне училище лісового господарства 42200 м.

Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
Лебедин, вул. 19 серпня 46

З питань оптової купівлі звертатися за тел. 2 – 13 - 61

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  • WORKS
  • ТСР I Р ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol )
  • TELNET
  • WEB -сервер, WWW -сервер
  • WINDOWS 2000
  • 2000 PROFESSIONAL
  • XML ( Extensible Markup Language )