Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник іншомовних термінів та абревіатур

Словник іншомовних термінів та абревіатур
Дата конвертації13.06.2017
Розмір61.9 Kb.

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА АБРЕВІАТУР

 1. ACPI — Advanced Configuration and Power [Management] Interface — вдосконалений інтерфейс керування конфігуруванням і енергоспоживанням.

 2. ADSL — Asymmetrical Digital Subscriber Line — асиметрична цифрова абонентська лінія.

  Digital subscriber line (DSL, на початку - digital subscriber loop) - сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції викривлень лінії на базі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу. 3. AGP — Accelerated Graphics Port — прискорений графічний порт.

 4. API — Application Programing Interface –– інтерфейс прикладних програм.

 5. АРМ—Advanced Power Management — автоматичне керування електроживленням.

 6. ATX — Advanced Technology Extended — форм-фактор корпусів сучасних персональних настільних комп'ютерів.

 7. AUX — auxiliary — допоміжний, додатковий.

 8. Berg — роз'єм живлення для накопичувачів гнучких дисків.

 9. BIOS — Base Input Output System — базова система введення-виведення.

  BIOS (англомовний акронім - англ. Basic Input/Output System - базова система введення/виведення) - є, насамперед, набором, сукупністю за призначенням, спеціальних команд-інструкцій, підпрограм обчислювального пристрою для ініціалізації компонентів його персональної платформи, необхідних для первинного завантаження та подальшої роботи. 10. Bluetooth — промисловий стандарт бездротового зв'язку з використанням не ліцензованої радіочастоти для ближнього зв'язку, що забезпепрямая соединительная линия 3чує взаємозв'язок між портативними пристроями на невеликих відстанях.

 11. CEPIS — Council of European Professional Informatics Societies — Рада Європейських про­фесійних спільнот з інформатики.

 12. Chkdsk — утиліта (Windows XP), яка перевіряє цілісність файлів та папок і сканує поверхню жорсткого диска на предмет наявності фізичних помилок.

 13. СLI — 1. Command Line Interface — інтерфейс командного рядка. 2.

  Інтерфейс командного рядка Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) - різновид текстового інтерфейсу користувача й комп'ютера, в якому інструкції комп'ютеру можна дати тільки введенням із клавіатури текстових рядків (команд).

  Call Level Interface — АРІ рівня виклику SQL.

 14. CMOS — Complementary Metal-Oxide Semiconductor — комплементарна структура металооксидного напівпровідника.

 15. CompTIA — Computing Technology Industry Association — Комп'ютерний департамент Асоціації телекомунікаційної промисловості.

 16. Defrag — команда, яка реорганізує дані та переписує всі файли на жорсткому диску у його початок, що прискорює та спрощує роботу з отримання даних з жорсткого диска.

 17. DHCP — Dynamic Host Configuration Protoco — протокол динамічного конфігурування вузла [хост-комп'ютера].

 18. DIMM — Dual In-line Memory Module — модуль пам'яті з двостороннім розміщенням мікросхем.

 19. Disk Cleanup — утиліта очищення диска.

 20. Disk Management — дає змогу ініціалізувати диски, створювати локальні диски, форматувати локальні диски під файлові системи FAT, FAT32 або NTFS, а також створювати відмовостійкі дискові системи.

 21. DNS — Domain Name System — служба доменних імен.

 22. DSL — Digital Subscriber Line — абонентська цифрова лінія.

 23. Ethernet — специфікація мережі LAN з передачею немодульованих сигналів, винайдена Xerox Corporation і спільно реалізована компаніями Xerox, Intel і Digital Equipment Corporation.

  До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

  Digital Equipment Corporation Digital Equipment Corporation (DEC) - американська комп'ютерна компанія, була заснована в 1957 році Кеном Олсеном і Харланом Андерсоном. 24. EUCIP — European Certification of Informatics Professionals — Європейська сертифікація спеціалістів з інформатики.

 25. FAT32 — File Allocation Table — таблиця розміщення файлів, що підгримує розділи до 32 Гбайт (із кластером 16 Кбайт).

 26. Fdisk — системна утиліта для керування розділами жорсткого диска.

 27. Fire Wire — високошвидкісна шина зв'язку, незалежна від платформи.

 28. Format — команда DOS для форматування диска.

 29. GDI — Graphic Device Interface — інтерфейс графічних пристроїв.

 30. GUE — Graphical User Environment — графічне середовище користувача.

 31. GUI — Graphical User Interface — графічний інтерфейс користувача.

  Графічний інтерфейс користувача Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації. 32. ІСМР — Internet Control Massage Protocol — протокол керівних повідомлень [мережі] Інтернет.

 33. IMAP — Interactive Mail Access Protocol — протокол інтерактивного доступу до електронної пошти.

 34. IP — Internet Protocol — протокол Інтернету, протокол мережевого рівня (частина набору протоколів ТСР/IР), відповідальний за передавання та маршрутизацію повідомлень між вузлами Інтернету.

 35. Ipconfig — утиліта командного рядка для керування мережевими інтерфейсами. В операційних системах Microsoft Windows ipconfig — це утиліта командного рядка для виведення деталей поточного з'єднання та керування клієнтськими сервісами DHCP і DNS.

 36. ISDN — Integrated Services Digital Network — цифрова мережа з інтегрованими сервісами

 37. LAN — Local Area Network — локальна [обчислювальна] мережа» ЛОМ.

  ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) - цифрова мережа з інтегрованими службами (послугами) - це загальнодоступна телефонна мережа, що використовує цифрову технологію передавання сигналу і включає великий набір цифрових послуг, які стають доступними для кінцевих користувачів. 38. МАС 1. — Media Access Control — керування доступом до середовища керування. 2. — multiplier/accumulator — помножувач/суматор, один з блоків процесора.

 39. Моlех — роз'єм живлення для накопичувачів РАТА.

 40. NTFS — New Technology File System — файлова система нових ОС Windows, що підтримує об'єктно-орієнтовані застосування, розглядає файли як-об'єкти з атрибутами, визначеними користувачем або системою.

 41. QSI—Open Systems Interconnection — взаємодія відкритих систем, семирівнева модель протоколів передавання даних для забезпечення взаємодії відкритих систем.

 42. РАТА — Parallel Advanced Technology Attachment — паралельний інтерфейс підключення накопичувачів (жорстких дисків та оптичних приводів) до комп'ютера.

 43. РСІ— Peripheral Connect [Component] Interconnect — міжз'єднання периферійних компонентів (33МГц) 32-розрядна локальна шина для пересилання даних між ЦП і периферією.

 44. РСІе — PCI Express — шина з основними параметрами РСІ та із забезпеченням швидкості передавання даних до 260 Мбайт/с.

 45. PCL — Printer Control language — мова керування друком.

 46. PDL —Page Description Language — мова опису сторінки.

 47. Piag — Packet Internet Groper — відправник пакетів Інтернету, утиліта, яка посилає ін­формаційні пакети певному комп'ютеру в мережі.

 48. PnP — Plug and Play — «підключай і працюй» — принцип і специфікація швидкого підключення до комп'ютера додаткового обладнання та самоконфігурація системи.

 49. POP — Post Office Protocol — протокол поштового офісу.

  Post Office Protocol (Поштовий Офісний Протокол) - це протокол, що використовується клієнтом для доступу до повідомлень електронної пошти на сервері. Остання версія протоколу - третя. POP3 дозволяє клієнтові мати вибірковий доступ до повідомлень на сервері. 50. PS — PostScript — мова опису сторінок, призначена для виведення на друкувальні пристрої тексту, зображень і графіки.

 51. RG-6, RG-59 — телевізійні кабелі (Broadband/Cable Television), 75 Ом.

 52. SATA — Serial ATA — послідовний інтерфейс обміну даними з накопичувачами інформації.

 53. ScanDisk — утиліта (Windows), яка перевіряє цілісність файлів та папок і сканує поверхню жорсткого диска на предмет наявності фізичних помилок.

 54. SCSI—SmallComputerSystemsInterface інтерфейс малих обчислювальних систем, тип па­ралельного інтерфейсу «швидких» периферійних пристроїв (жорстких дисків, принтерів, сканерів тощо).

 55. SIMM — Single In-line Memory Module — модуль пам'яті з одностороннім розміщенням мікросхем.

 56. SLA — Service Level Agreement — дотримання угоди про рівень обслуговування.

 57. SMTP — Simple Mail Transfer Protocol — простий протокол передавання електронної пошти.

  Simple Mail Transfer Protocol (Простий Протокол Пересилання Пошти) - це протокол, який використовується для пересилання електронної пошти до поштового сервера або з клієнта-комп'ютера, або між поштовими серверами. 58. SODIMM — Small Online Dual In-line Memory Module — модуль пам'яті для ноутбуків.

 59. SPS — Standby Power System — система аварійного (резервного) електроживлення.

 60. System File Checker — перевірка системних файлів — утиліта Microsoft Windows, яка дозволяє користувачам відшукувати та відновлювати пошкодження у файлах ОС Windows.

 61. ТСР/IР — Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол керування передаванням/міжмережевий протокол, платформо-незалежний набір протоколів для комунікації в глобальних мережах.

 62. USB — Universal Serial Bus — універсальна послідовна шина.

 63. Thicknet — RG-8, RG-11 — «Товстий Ethernet» коаксіальний кабель, 50 Ом. Стандарт 10BASE5.

 64. Thinnet — RG-58 — «Тонкий Ethernet» коаксіальний кабель, 50 Ом. Стандарт 10BASE2.

 65. Tracert — (у системах Microsoft Windows ця програма мас назву tracert, а у системах GNU/ Linux, Cisco IOS и Mac OS — traceroute — це службова комп'ютерна програма, призначена для визначення маршрутів слідування даних у мережах ТСР/IР.

 66. VoIP — Voice over IP— передавання голоcy (голосового трафіку) по IP-мережах, телефонія на основі IP.

 67. WAN — Wide Area Network — глобальна [обчислювальна] мережа, регіональна мережа, ГОМ.

  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів). 68. WLAN — wireless LAN — безпроводова локальна мережа.

 69. WECA — Wireless Ethernet Compatibility Alliance — Асоціація контролю сумісності з бездротовим Ethernet.

 70. Wi-Fi — Wireless Fidelity (дослівно «бездротова відданість») — стандарт на бездротовий зв'язок, а також логотип, який видають після сертифікації обладнання асоціацією WECА. • Digital Equipment Corporation
 • Integrated Services Digital Network
 • Simple Mail Transfer Protocol