Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСмірнова О. Ю. Посібник для початківців

Скачати 309.4 Kb.

Смірнова О. Ю. Посібник для початківців
Скачати 309.4 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації03.04.2017
Розмір309.4 Kb.
  1   2   3   4   5   6Смірнова О.Ю.
Посібник для початківців

У даному навчальному посібнику наведені основні відомості про операційну систему Windows.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Розглянуто апаратні засоби для роботи Windows, інтерфейс користувача, найважливіші операції й настроювання основних параметрів.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Посібник містить тільки саму необхідну інформацію для користувачів, що не мають досвіду роботи з комп'ютером.

© 2007 Смірнова О.Ю.

Зміст


Вступ 4

Апаратне забезпечення 5

Склад персонального комп’ютера 5

Склад системного блоку 5

Клавіатура 6Інтерфейс користувача 9

Керування Windows 9

Робочий стіл 9

Вікна Windows 10

Файлова система 13

Спеціальні папки Робочого стола 14

Діалогові вікна 17

Панель задач 18

Контекстне меню 18

Довідкова система 19

Кошик 21

Підготовка до вимикання комп'ютера 21

Дії при "зависанні" комп'ютера 22

Провідник Windows 22

27

Основні операції з об'єктами 27

Запуск програм 27

Пошук файлів 28

Створення ярлика 28

Зміна значка ярлика 29

Форматування дискет 30Панель керування 30

Настроювання екрана 31

Настроювання панелі завдань 32

Установлення шрифтів 3435

Вступ


Операційна система (ОС) – програма, що здійснює діалог з користувачем, управляє комп'ютером, його ресурсами, запускає інші програми.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.

ОС завантажується при включенні комп'ютера.

Windows – многозадачная операційна система: дозволяє працювати з декількома програмами одночасно. Windows створена для персональних комп'ютерів IBM PC. Дружній, інтуїтивний інтерфейс програми сприяє її швидкому освоєнню.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Інтуїтивний інтерфейс - сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію користувача із засобом обчислювальної техніки або його програмним забезпеченням, який наслідує розповсюджені і звичні для багатьох принципи побудови взаємодії.

Працювати з Windows значно приємніше й зручніше, ніж з її попередниками. Для роботи в середовищі Windows необхідно на екрані вибирати із запропонованого набору потрібну операцію за допомогою миші.

Апаратне забезпечення

Склад персонального комп’ютераРис.1. Персональний комп'ютер


Персональний комп'ютер (ПК) складається з таких основних частин (мал. 1):

1 - системний блок;

2 - монітор;

Горизонтальні:

 • Desktop (533×419×152 мм)

3 - клавіатура;

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

До комп'ютера можуть бути підключені додаткові пристрої. До найпоширеніших відносяться:


 • миша (4);

 • принтер.

Склад системного блоку


Основні пристрої системного блоку:

 • процесор – пристрій, що виконує всі обчислення й обробку інформації;

  FootPrint (406×406×152 мм) • оперативна пам'ятьпристрій для тимчасового зберігання інформації, що містить програми й дані, з якими в цей момент працює комп'ютер;

  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню. • твердий магнітний диск (вінчестер) – пристрій для постійного зберігання інформації;

  Запис магнітний - спосіб запису електричних сигналів на шарі оксиду заліза чи іншому магнітному матеріалі, нанесеному на немагнітну основу: тонку пластикову стрічку, алюміній, скло та ін.. • дисковід – пристрій для запису й зчитування інформації із гнучких магнітних дисків (дискет);

 • CD-ROM дисковід – пристрій для зчитування інформації з компакт-дисків.

Логічні імена дисків і дисководів іменуються латинськими буквами:

A: – перший дисковід; B: – другий дисковід (якщо він є);

C:, D:, E:,... - логічні диски вінчестера;

Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

У контексті комп'ютерних операційних систем том (англ. volume) або локальний диск - це термін, що використовується для опису джерела зовнішньої пам'яті з єдиною файловою системою. Найчастіше том відповідає розділу твердого диска (фізичний том), проте часто цей термін використовують для опису логічного інтерфейса, що використовується операційною системою для доступу до даних, збережених на деякому зовнішньому носії або кількох таких носіях (логічний том).

остання буква - ім'я CD-ROM-дисководу (якщо він є).  1   2   3   4   5   6


Скачати 309.4 Kb.

 • Вступ
 • Апаратне забезпечення
 • Склад системного блоку