Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди»

Скачати 115.32 Kb.

«Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди»
Скачати 115.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір115.32 Kb.
  1   2

НАЦіОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ НАУК УРАїНи

КИїВСьКИЙ УНіВЕРСИТЕТ ПРАВА

Залікова робота на тему:

«Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди»

Виконали:

Студенти II курсу Д-26:Приходько О.І.

Вагін А.І.

Перевірили:

КИїв 2011

План:

Вступ

 1. Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди

 2. «Вконтакте»

  1. Історія виникнення «Вконтакте»

  2. Основні можливості «Вконтакте»

Висновок

Використані джерела

Вступ

Наше покоління вже й не пам’ятає ті часи, коли Інтернет був досить суворим середовищем, і, щоб скористатися його послугами, потрібно було вбирати інструкції в командному рядку UNIX і володіти спеціальними знаннями в області програмування.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
У таких умовах людина, вирішальна завдання здобуття інформації і завжди обмежений в часі, не стане витрачати дорогі (у найпрямішому сенсі) хвилини доступу порожню базікання. Так йшли справи на рубежі 80-х і 90-х років минулого століття. Але за десять-пятнадцять років все змінилося. Суворий аскетизм командного рядка забули всі, окрім професіоналів.
Фахіве́ць, спеціаліст, професіонал, майстер (англ. master, foreman, expert, нім. Fachmann) - людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер своєї справи.
Безлімітні низькі тарифи і широкосмуговий швидкий доступ стали звичайною справою. Інтернет з кожним днем розвивається і розвивається, він стає все обширнішим і обширнішим, їм починають користуватися практично всі жителі планети Земля.

У Інтернеті можна знайти все що завгодно починаючи з інформації, відео, картинок, фільмів, реклами і закінчуючи пошуком людей. Інтернет пропонує різні можливості: спілкування між людьми, електронна пошта, відео зв'язок, телефонія і так далі Користувачі Інтернету спілкуються між собою за допомогою різних соціальних мереж, наприклад, таких як «Однокласники.

Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
ru», «Mail.ru», «Мій Світ», «Вконтакте» і так далі.

 1. Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди.

Соціальна мережа – це структура, що базується на людських зв’язках або ж взаємних інтересах. В якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як платформа, за допомогою люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити користувачів всіма можливим шляхами для взаємодії один з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги та інше.
Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Першу цеглину у фундаменті нового напрямку веб-сервісів заклав американський сайт Classmates.

Веб-служба, вебсервіс (англ. web service) - програмна система, що ідентифікується URI, та публічні інтерфейси та прив'язки якої визначені та описані мовою XML. Опис цієї програмної системи може бути знайдено іншими програмними системами які можуть взаємодіяти з нею відповідно до цього опису з використанням повідомлень, що базуються на XML та передаються за допомогою інтернет-протоколів.
Фунда́мент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну . Фундаменти бувають безперервними - по периметру всіх стін, або переривчастими - у вигляді окремих стовпів і залізобетонних подушок, проміжки між якими засипають ґрунтом.
com, котрий відкрився ще у 1995 році, пропонуючи відшукати своїх однокласників та старих друзів. Через десять років, у 2005, шалений успіх «MySpace» призвів до швидкого розростання соціальних мереж та збільшення їх популярності серед користувачів.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.

Особливо цікаві в цьому плані тематичні соціальні мережі – котрі займають певну нішу в своєму секторі, і пропонують для цього всі підручні засоби. Наприклад, Однокласники.ru дозволяє знайти ваших однокласників чи однокурсників, відновити втрачений зв’язок та познайомитись з новими людьми. Last.Fm – музична соціальна мережа – будує зв’язки між користувачами за принципом музичних уподобань, використовуючи при цьому оригінальні засоби – віджети для блогів, утиліту для прослуховування музики, а також будує чарти з прослуханої вами музики.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Autokadabra.ru – соціальна мережа автолюбителів. Марки авто розподілені по клубам, в яких і відбувається спілкування учасників.

Загальнотематичні соцмережі, такі як «Facebook», та його молодші брати – «Вконтакте» і «Connect», також мають велику популярність, хоча і не пропонують нічого особливого. Ці сайти акумулювали в себе величезну базу контактів та профілів, з яких можна дізнатися багато чого про людину та її уподобання.Виходячи з концепції соціальних мереж, які існують в реальності, можна спробувати визначити, що ж є такими мережами в рамках кіберпростору. Для того, щоб називатися «Соціальною мережею» інтернет-проект повинні надавати наступний функціонал:

 • можливість створення індивідуальних профілів, в яких міститиметься певна інформація про користувача (його ім'я, родинний статус, інтереси і ін.);

 • можливість взаємодії користувачів (за допомогою перегляду профілів один одного, внутрішньої пошти, коментарів і ін.
  Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
  Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.
  Кіберпро́стір (Cyberspace) - поняття, що вийшло з американського життя, введене письменником Вільямом Гібсоном в п'єсі «Le Neuromancer». Воно описує віртуальний простір, в якому циркулюють електронні дані всіх комп'ютерів світу.
  Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.
  );

 • можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації (наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук нових друзів, ведення групового блогу і ін.
  Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.
  );

 • можливість обміну ресурсами (наприклад, інформацією);

 • можливість задоволення потреб за рахунок накопичення ресурсів (наприклад, шляхом участі в соціальній мережі можна обзаводитися новими знайомими і тим самим задовольняти потребу в спілкуванні).

Феномен успіху соціальних мереж полягає в тому, що інтернетизація світу, а особливо України, продовжується стрімкими темпами. А у світі, де все менше часу залишається на спілкування, найлегшим видається спосіб знайти когось за своїми особистими уподобаннями або інтересами. У випадку Однокласників – бере гору ностальгія та бажання дізнатись про долю людей, з якими колись вчився. У випадку Вконтакте – "сконтактуватись" з усіма знайомими, яких знайдеш на сайті, а також знайомими знайомих, і так далі.
VK, або ВКонтакті (рос. ВКонтакте, ВК) - російська соціальна мережа, друга за розміром у Європі після Facebook. Найбільш популярна в Росії, Білорусі, Казахстані, Україні та Узбекистані. Станом на січень 2014 року ВКонтакті нараховувала 239 млн.

  1   2


Скачати 115.32 Kb.

 • КИїв 2011 План: Вступ Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди «Вконтакте»
 • Соціальна мережа: поняття, історія виникнення, різновиди. Соціальна мережа