Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСоціально економічний паспорт м. Запоріжжя за підсумками 2014 року Загальні відомості

Скачати 389.71 Kb.

Соціально економічний паспорт м. Запоріжжя за підсумками 2014 року Загальні відомості
Скачати 389.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір389.71 Kb.
  1   2   3

Соціально - економічний паспорт м.Запоріжжя
за підсумками 2014 року

1. Загальні відомості
Місто Запоріжжя є одним з найбільших адміністративних і індустріальних центрів півдня України, а також обласним центром Запорізької області.
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

Запоріжжя займає вигідне економіко-географічне положення та розташоване на головній водно-транспортній магістралі України - р.Дніпро. Від міста до гирла 331 км, довжина річки у межах міста складає 24,2 км. Русло р.Дніпро в районі міста зарегульовано Дніпровським і Каховським водосховищами. Гідрографічна мережа Запоріжжя складається, окрім р.Дніпро, з малих річок: Мокра Московка, Суха Московка, Верхня, Середня та Нижня Хортиця, великої кількості струмків і балок.
Еконо́міко-географі́чне поло́ження (ЕГП) - один із видів загального географічного положення - це положення певного економіко-географічного об'єкта щодо інших об'єктів, які мають для нього господарське значення (транспортних шляхів, державних кордонів, населених пунктів, джерел сировини та енергії).
Гідрографі́чна мере́жа (англ. hydrographic network; drainage net, нім. Gewässernetz n, hydrographisches Netz n) - сукупність рік та інших постійних і тимчасових водотоків, а також озер, водосховищ, боліт та інших водойм на якій-небудь території.
Сухá Моско́вка - річка в Україні, в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області та міста Запоріжжя. Ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря).
Мо́кра Моско́вка - річка в Україні, в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області. Ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря).
Довжина малих річок у межах міста складає 26 км, струмків - 11,5 км, балок із водотоками - 22,3 км.
Відстань від м.Запоріжжя до столиці держави м.Києва становить близько 700 км.
Висота  міста над рівнем моря - до 50 м; місцевість - рівнинна, ґрунти - чорноземні звичайні, відносна вологість у зимовий період - 75-80%, у літній - близько 60%;
Відно́сна воло́гість (рос. влажность относительная; англ. relative humidity; нім. relative Feuchtigkeit f) - відношення кількості води, що знаходиться в речовині за даних умов, до максимально можливої кількості води за тих же умов.
сейсмічність міста - сприятлива (від 0 до 5 балів).
Клімат - атлантично-континентальний, з вираженими в літній період посушливими суховійними явищами, що проявляються в окремі роки з особливою інтенсивністю. Літо тепле, звичайно починається в перших числах травня і продовжується до початку жовтня, охоплюючи період біля п'яти місяців. Зима помірно м'яка, часто спостерігається відсутність стійкого сніжного покриву. У середньому, висота сніжного покриву становить 14 см, найбільша - 35 см. Середня річна температура 9,0 °C, середня температура в липні 22,8 °C, а в січні -4,9 °C.
Площа міста Запоріжжя становить 33 099 га. Показник території на 1000 жителів - 39 га. Більше 4 тис.га зайняті водними просторами (12,8%), близько             8 тис.га займають промислові, комунально-складські об'єкти, спецтериторії, 17,6% міських земель використовується в сільському господарстві.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Вільні міські землі, що становлять 1,6% від усієї території міста, роздроблені і дисперсно розташовані в плані міста.
Територія міста поділяється на 7 адміністративних районів: Жовтневий, Заводський, Комунарський, Ленінський, Орджонікідзевський, Хортицький, Шевченківський.
Місцеве самоврядування в м.Запоріжжі здійснюється територіальними громадами міста як безпосередньо, так і через міську раду (89 депутатів) та виконавчі органи міської ради.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

У м.Запоріжжі триває багаторічна тенденція скорочення чисельності населення за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції.
Станом на 01.01.2015 у місті мешкало 762,0 тис.осіб. Упродовж 2014 року чисельність населення зменшилася на 4275 осіб, у т.ч. за  рахунок  природного скорочення на 3684 особи,  міграційного - на  591 особу. У розрахунку на 1000 наявного населення зменшення становило 5,6 осіб.
За  2014 рік в місті  народилося 7276 немовлят, що  на  154 дитини більше, ніж у 2013 році (7122 дитини). Рівень народжуваності  в розрахунку  на  1000  наявного  населення становив 9,5 осіб проти 9,3 у 2013 році.
Упродовж останніх років спостерігається суттєве перевищення кількості померлих над кількістю народжених.
Так, у звітному періоді зареєстровано 10960 померлих, що на 541 особу більше, ніж торік.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Рівень смертності  в розрахунку на 1000 наявного населення збільшився з 12,7 померлих у 2013 році до  14,3 у  2014 році.
Чисельність населення міста, також, скорочується за рахунок міграції. Упродовж 2014 року до міста прибуло 6469 осіб, а вибуло - 7060 осіб.

2. Промисловість
Місто Запоріжжя - один з  найбільших промислових мегаполісів країни. У ньому зосереджені машинобудівний, енергетичний і металургійний комплекс державного значення.
Промисловий потенціал міста Запоріжжя - це понад 280 промислових підприємств (підприємства за основними видами промислової діяльності, які включені до щомісячної статистичної звітності).
За підсумками 2014 року в порівнянні 2013 роком спостерігається збільшення обсягів реалізованої промислової продукції.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Обсяг реалізованої промислової продукції в цілому по місту за 2014 рік становив 67 623,7 млн.грн. (71,8% до обласного показника та на 25,4% більше, ніж торік), у розрахунку на одного мешканця показник становив 88,0 тис.грн.
За 2014 рік у структурі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво складало 50,0%; машинобудування - 19,4%; виро-бництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 5,5%;
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Тютюно́ві ви́роби - поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів виробів з тютюну: сигарети (овальні, круглі, з фільтром, без фільтра); цигарки; сигари й сигарили (ручні, машинні, з різаного тютюну й з аркуша, з натуральним покривом і покривом з відновленого тютюну); люльковий; нюхальний; смоктальний; жувальний тютюн; тютюн для самокруток; тютюнова суміш для кальянів; тютюновий пил, тютюнові есенції і екстракти, промислові замінники тютюну: тютюнові відходи, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові листи та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування. В цілому, доповнюється непопулярними в Україні тютюновими виробами, як біді, насвай і т.д. і поділяються на дві основні групи - димові (включає в себе люльковий, сигарний (сигариловий), сигаретний, самокруточний тютюни та тютюн для біді) і бездимові (жувальний, нюхальний, смоктальний, снюс та насвай) в залежності від способу застосування.
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 9,6%.
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
За 2014 рік у порівнянні з 2013 роком збільшено виробництво феросплавів на 13,4%; сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям - на 3,6% проте зменшено виробництво дроту з міді на 10,8%; дроту з алюмінію - на 55,8%; конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію - на 3,5%; послуг з лиття сталі  - на 29,7%; резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л - на 61,0%.
Протягом звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 33,5% всієї сталі, виробленої в Україні, 14,2% чавуну, 20,1% резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2014 року по м.Запоріжжю складав 33 829,6 млн.грн. (98,8% до обласного показника та на 54,3% більше, ніж торік).
Металургійний комплекс міста представлений такими відомими підпри-ємствами чорної та кольорової металургії, як ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» - провідний виробник прокату, сталі та чавуну;
Кольоро́ва металу́ргія (рос. цветная металлургия, англ. non-ferrous metallurgy; нім. NE-Metallurgie f, Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen n, Nichteisenmetallurgie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії належать також заготівля й переробка вторинних кольорових металів. Основні види продукції кольорової металургії - руди, концентрати, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. сполуки кольорових металів, вироби з кольорових металів і сплавів тощо; попутна продукція - мінеральні добрива, будівельні матеріали та інш.
ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - провідний виробник феросплавів; ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» - виробник спеціальних сталей; ТОВ «Титано-магнієвий комбінат» - єдиний в Україні виробник губчатого титану, який також виробляє титанові зливки.
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
На підприємствах машинобудування міста за 2014 рік у порівнянні з  2013 роком зменшено виробництво автомобілів вантажних на 46,2%;
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
трансформаторів електричних - на 14,5%; автомобілів легкових - на 51,6%; елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності інших - на 1,5%; апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В - на 19,9%.
Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.
Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
 
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 25,9% всіх автомобілів вантажних, вироблених на території країни, 65,3% апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень         2014 року по м.Запоріжжю складав 13 132,1 млн.грн. (88,9% до обласного показника та на 2,7% менше, ніж торік).
Економіко-визначальні підприємства галузі:
- ПАТ «ЗАЗ» - єдине в Україні підприємство, яке має повний цикл виробництва легкових автомобілів, виробляє також вантажні автомобілі та автобуси;
В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
Ванта́жний автомобі́ль, вантажі́вка, вагові́з - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Деякі легкі ваговози достатньо маленькі, близькі за розміром до легкових авто.

- АТ «Мотор Січ» - провідна компанія світу, яка виробляє надійні двигуни до авіаційної техніки, а також промислові газотурбінні установки;
- ПАТ «Запоріжтрансформатор» - один з лідерів світового трансформаторо-будування;
- ПАТ «Український графіт» - провідний виробник графітованих електродів для електричних печей;
- ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» - одне з найбільших кранобудівних підприємств;
- КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури «Вакатов і компанія» - визнаний в Україні лідер постачальників високовольтних вимірювальних трансформаторів, комплектних розподільчих пристроїв середньої напруги та високовольтних роз’єднувачів;
Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами.

- КП «Науково-виробничий комплекс «Іскра» - провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України;
- Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт» - спеціалізується на ремонті авіаційної техніки;
- ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» - виготовляє силові масляні трансформатори та автотрансформатори, проте виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти повний спектр трансформаторного обладнання;
- ПАТ «Запорізький механічний завод» - виробляє запасні частини до рухомого складу залізничного транспорту;
Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

- ПАТ «Запорізький електроапаратний завод» - спеціалізується на виробництві силових напівпровідникових перетворювачів.
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За 2014 рік у порівнянні з 2013 роком збільшено виробництво виробів здобних на 11,9%; борошна - на 47,3%; печива солодкого і вафель - на 17,4%; безалкогольних напоїв - на 10,3%;
Безалкогольні напої - напої, які не містять алкоголю.
Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.
Зазвичай, безалкогольні напої, складаються з води, підсолоджувача та ароматизатора. Як підсолоджувачі виступають цукор, глюкозно-фруктозний сироп або інші підсолоджувачі (у випадку дієтичних напоїв).
пряників і виробів аналогічних - на 0,8% при цьому зменшено виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 2,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2014 року по м.Запоріжжю складав 3 720,3 млн.грн. (45,0% до обласного показника та на 33,3% більше, ніж торік). 
Економіко-визначальні підприємства галузі: ПАТ «Карлсберг Україна» м.Запоріжжя - підприємство європейського рівня та ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат».
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Забір, очищення та постачання води
У місті за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком зменшено виробництво пари та води гарячої на 4,3%; електроенергії на 42,6%. 
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2014 року по м.Запоріжжю складав 6 475,9 млн.грн. (29,2% до обласного показника та на 8,7% менше, ніж в 2013 році).  
Майже на всіх промислових підприємствах міста впроваджена інтегрована система менеджменту якості, екології та охорони праці, яка відповідає міжнародним стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, а також постійно впроваджуються інноваційні технології.

3. Зовнішньоекономічна діяльність
Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 69,8% якого складає експорт.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
 
Підприємства та організації міста у січні-грудні 2014 року експортували товарів і послуг на суму 3377,1 млн.дол.США (на 0,9% менше, ніж за відповідний період 2013 року), імпортували – 1464,1 млн.дол.США (на 13,0% менше, ніж за відповідний період 2013 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1913,0 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
На їх долю припадало 94,5% експорту та 95,1% імпорту. 
За січень-грудень 2014 року експорт товарів становив 3193,2 млн.
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
дол. США (зменшився на 0,2% у порівнянні з 2013 роком), імпорт - 1392,4 млн.дол. США (зменшився на 12,2% у порівнянні з 2013 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1800,8 млн.дол США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувалися з партнерами із понад 138 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (39,5%) була поставлена до країн СНД, експорт зменшився на 21,5% в порівнянні з відповідним періодом 2013 року. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 21,8% та 26,7% від загального експорту товарів.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
Експорт до Європи збільшився на 37,8%, до Азії - на 19,4%.
Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером міста (34,0% експортних та 47,6% імпортних поставок товарів).
Значні експортні поставки товарів здійснювались у Туреччину (11,9% загального обсягу експорту), Польщу (4,5%), Болгарію (3,8), Індію (3,4%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з Китаю (7,7% від загального обсягу імпорту), Німеччини (6,4%), Норвегії (5,0%), Туреччини (1,8%).
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (58,0%); машини, обладнання та механізми (27,4%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,3%); в структурі імпорту – недорогоцінні метали та  вироби з них (23,4%); мінеральні продукти (30,0%); реактори, котли, машини (10,2%); живі тварини, продукти тваринного походження (7,7%), засоби наземного транспорту, літальні апарати (4,1%).

4. Капітальне будівництво
У  2014  році  забудовниками  всіх форм  власності  введено  в  експлуатацію 47,749 тис.
Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
кв.м  загальної  площі   житла,  що   складає  64,0% до показника  2013 року (74,555 тис.кв.м).
Упродовж звітного періоду введено в експлуатацію:
- п’ятиповерховий житловий будинок по вул.Республіканській, 73, на 69 квартир загальною площею 2,842 тис.кв.м (реконструкція гуртожитку під житловий будинок);
- двоповерховий житловий будинок по вул.Гудименка, 10-а, на 8 квартир -  1,071 тис.кв.м (реконструкція будівлі під житловий будинок);
- дев’ятиповерховий  житловий будинок по вул.Автозаводській, 48, (ІІ секція) на 36 квартир - 2,168 тис.кв.м;
- двоповерховий житловий будинок по вул.Калініна, 92, 5 квартир - 1,007 тис.кв.м (реконструкція частини будівлі під житловий будинок);
- трьохповерховий житловий будинок по вул.Військбуд, 14-а, 24 квартири - 0,836 тис.кв.м (реконструкція нежитлової будівлі під багатоквартирний житловий будинок);
- житловий комплекс по вул.
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.
Новокузнецькій, 90, (ІІІ черга будівництва, 2 секції), 80 квартир - 5,868 тис.кв.м.
За рахунок індивідуальних забудовників введено в експлуатацію 184 будівлі  загальною площею 32,469 тис.кв.м.
Перелік основних соціально-значущих об’єктів, що потребують залучення інвестицій з державного та обласного  бюджетів: 
- будівництво житлового будинку № 10, в мікрорайоні № 5 житлового масиву «Південний» (пілотний проект) з державного та обласного бюджетів у обсязі 41978,90 тис.
Че́рга будівни́цтва - визначена проектною документацією сукупність об'єктів будівництва, що входять до складу комплексу (будови), введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
грн.;
- реконструкція шляхопроводу через р.Мокра Московка на автошляху Харків - Сімферополь  (з державного та обласного бюджетів) - 14805,017 тис.грн.
- реконструкція автошляхопроводу по вул.Карпенка-Карого, м. Запоріжжя (з обласного бюджету) - 8969,88 тис.грн.
- ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Ялта (в районі «М’ясокомбінату») (з державного та обласного бюджетів) - 10408,85 тис.грн.
- реконструкція хлораторної ДВС-2 м.Запоріжжя  (з державного та обласного бюджету) - 7060,053 тис.грн.
- реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул. Українській (з державного бюджету) - 6460,19 тис.грн.
- розширення та реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи (колектор К-28) (з державного та обласного бюджетів) - 8658,71 тис.грн.
У 2014 році м.Запоріжжя отримало субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах (з урахуванням залишків субвенції, наданої в 2013 році) в сумі 27,512 млн.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
грн. (51,2% від передбаченого), в т.ч.: 12,627 млн.грн. - капітальний ремонт (32,6%), 14,885 млн.грн. - поточний ремонт (98,7%).
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету здійснено капітальний ремонт по вулицях Калнишевського, Дорошенка, Рубана (зовнішнє освітлення та дороги); Перемоги від вул.С.Тюленіна до пр.Маяковського та поточний ремонт доріг міста.
Крім того, з обласного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт, утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах м.Запоріжжя отримало кошти в сумі 3,098 млн.грн. (18,1% від передбаченого), в т.ч. на реконструкцію - 1,196 млн.грн. (15,2%), капітальний ремонт - 1,902 млн.грн. (20,5%). 
  1   2   3


Скачати 389.71 Kb.

  • Гідрографічна мережа