Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпеціальність 05010201 “комп’ютерні системи та мережі”

Скачати 168.02 Kb.

Спеціальність 05010201 “комп’ютерні системи та мережі”
Скачати 168.02 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір168.02 Kb.

Спеціальність 8.05010201

“КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ”Спеціалізація: Комп’ютерні засоби інформатики

Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна

техніка”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: магістр

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: професіонал у галузі

обчислювальних систем

професіонал у галузі

програмування

Узагальнений об’єкт діяльності: технічне (апаратне) обладнання та

програмне забезпечення

комп’ютерних систем та мереж

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1,5 року

Форми навчання: денна, заочна
Вимоги до професійного відбору вступників

Попередній рівень освіти або професійної підготовки: бакалавр з комп’ютерної інженерії.

Професі́йний відбі́р (профвідбір) - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обов'язків.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або професійну підготовку встановленого зразка.


Фахівець підготовлений до роботи

за такими видами економічної діяльності:

 • консультації з питань інформатизації;
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


 • створення програмного забезпечення;

 • оброблення даних;

 • робота з базами даних.


Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • науковий співробітник;

 • розробник обчислювальних систем;
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;


 • адміністратор системи;

 • аналітик з комп’ютерних систем;

 • конструктор комп'ютерних систем;

 • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

 • науковий співробітник (програмування);

 • розробник комп'ютерних програм;

 • програміст системний;

 • науковий співробітник (інші галузі обчислень);

 • фахівець в інших галузях обчислень;

 • викладач вищого навчального закладу


і може займати первинні посади:

 • науковий співробітник (обчислювальні системи);

 • інженер з комп'ютерних систем;

 • інженер з програмного забезпечення;

 • інженер - електронік;

 • інженер - конструктор;

 • інженер - системотехнік;

 • науковий співробітник (програмування);

 • інженер - програміст;

 • науковий співробітник (інші галузі обчислень);

 • асистент.


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж

270

13,3%

Комп'ютерної інженерії

2

Напрямки досліджень розвитку комп'ютерних систем та мереж

162

8,0%

Комп'ютерної інженерії

3

Основи теорії управління

162

8,0%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

4

Проектування систем з розподіленими базами даних

162

8,0%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

5

Високопродуктивні комп'ютерні системи

108

5,3%

Комп'ютерної інженерії

6

Дистанційне навчання

108

5,3%

Інформаційних технологій та програмування

7

Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту

108

5,3%

Комп'ютерної інженерії

8

Мережні інформаційні технології

108

5,3%

Комп'ютерної інженерії

9

Основи наукових досліджень

108

5,3%

Комп'ютерної інженерії

10

Проектування пристроїв на інтегральних схемах

108

5,3%

Комп'ютерної інженерії

11

Технологія програмування

108

5,3%

Інформаційних технологій та програмування

12

Англійська мова

81

4,0%

Іноземної філології

13

Комп'ютерна графіка та мультимедіа**

81

4,0%

Інформаційних технологій та програмування

14

Маркетинг

54

2,7%

Маркетингу

15

Надійність комп'ютерних систем та мереж*

54

2,7%

Комп'ютерної інженерії

16

Охорона праці в галузі

54

2,7%

Соціальної безпеки

17

Педагогіка вищої школи

54

2,7%

Теорії та історії держави і права

18

Правове регулювання підприємницької діяльності

54

2,7%

Господарського права

19

Філософські проблеми наукового пізнання

54

2,7%

Гуманітарних дисциплін

20

Цивільна оборона

27

1,3%

Соціальної безпеки
Всього

2 025

100,0%
* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента


Зміст умінь, що забезпечуються, і система змістовних модулів

та їх блоків

І. АНАЛІЗ ТА СИНЕЗ СТРУКТУР КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

1.1. Виконувати структурний аналіз комп'ютерної системи (КС), а також розв'язання для неї задач планування, балансування та знаходження трафіку, здійснюючи розрахунки топологічних характеристик системи і забезпечуючи оптимальну маршрутизацію потоків даних при масштабуванні КС:

1.1.1.

Структурний аналіз - метод дослідження статичних (сталих) характеристик ієрархічно впорядкованої системи шляхом виділення в ній підсистем і елементів різного рівня і визначення відносин і зв'язків між ними.
Топологічні характеристики КС.

1.1.2. Методи та алгоритми маршрутизації.

1.2. Виконувати синтез топології КС по заданих параметрах (кількості вузлів, зв'язків, степенів вузлів, значенню діаметру та інше), забезпечуючи високу швидкодію КС, а також її відмовостійкість:

1.2.1. Комунікаційні середовища в КС.

1.2.2. Засоби досягнення відмовостійкісті.

ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

2.1. Виконувати проектування високоефективної КС із різною структурною організацією - конвеєрної, векторної, матричної, потокової, кластерної, багатопроцесорної, з масовим паралелізмом та іншої, застосовуючи задані або оптимально обрані типи процесорів, забезпечуючи необхідну швидкість обміну даними поміж компонентами КС, використовуючи сучасні методики проектування КС:

2.1.1. Проектування апаратних засобів ПКС.

2.1.2. Архітектури ПКС.

2.1.3. Реалізація обміну інформації в ПКС.ІІІ. ПРОЕКТУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

3.1. Виконувати проектування відмовостійкої КС із застосуванням сучасних засобів резервування апаратури, контролю стану, діагностики, локалізації відмов, реконфігурації і відновлення системи, забезпечуючи задану надійність КС:

3.1.1. Проектування відмовостійких систем.

3.1.2. Способи та засоби підвищення надійності ПКС.

3.1.3. Реконфігурація КС.

3.1.4. Резервування апаратури.

3.1.5. Контроль стану системи.

3.1.6. Діагностика і локалізація відмов.

ІV. ПОТОКОВІ КС

4.1. Виконувати проектування високоефективних ПКС із апаратними засобами автоматичного розпаралелювання алгоритмів на базі процесорів, що управляються потоком даних, забезпечуючи спрощення ОС за рахунок апаратної реалізації частини її функцій:

4.1.1. Неоднорідні системи.

4.1.2. Апаратні засоби автоматичного розподілу процесів.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.


V. НОВІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СТРУКТУРИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

5.1. Досліджувати нові перспективні напрями розвитку КС з метою розробки високопродуктивних КС, що відрізняються архітектурою та ідеологією обчислень:

5.1.1. Нейрокомп'ютери.

5.1.2. Образні комп'ютери.

VІ. СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРИ КСМ

6.1. Розробляти нові структури КС на базі RISC та інших архітектур, використовуючи сучасні методики розробки КС:

6.1.1. RISC - архітектури.

6.1.2. Надійність мультипроцесорних систем.

VІІ. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

7.1. Досліджувати та розробляти ідеологію і методику створення нових операційних систем:

7.1.1. Сучасні операційні системи.VІІІ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КС

8.1.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Розробляти блоки компілятора для автоматичного розпаралелювання програм, використовуючи методи декомпозиції дрібно- та середньозернистого рівнів паралелізму, а також методи векторизації та розпаралелювання циклів:

8.1.1.

Розпарале́лювання програ́м - процес адаптації алгоритмів, записаних у вигляді програм, для їх ефективного виконання на обчислювальній системі паралельної архітектури (останнім часом, як правило, на багатопроцесорній обчислювальній системі).
ОС та транслятори для ПКС.

8.1.2. Розпаралелювання програм.

8.1.3. Паралельні чисельні алгоритми.ІХ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КСМ

9.1. Розробляти програмні, апаратні та програмно - апаратні засоби для вирішення різноманітних практичних задач, враховуючи специфіку галузі застосування та сучасні напрями розвитку КС і KM:

9.1.1. Інформаційно - рекламні комп'ютерні системи.

9.1.2. Комп'ютерні системи для вирішення медико - біологічних задач.

9.1.3. Мережні інформаційні технології соціального і комерційного призначення (e-commerce).

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Х. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАСОБІВ КСМ

10.1. Досліджувати проблеми ліцензування інструментальних програмних засобів проектування:

10.1.1. Ліцензування інструментальних програмних засобів.ХІ. ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (КСШІ)

11.1. Розробляти програмне забезпечення комп'ютерних систем штучного інтелекту (КСШІ), що включає інтерфейсні інтелектуальні програми, програми логічного доведення, пояснення процесів доведення з можливостями керування логічного доведення, використовуючи структурні та фреймові методи штучного інтелекту та спеціальні мови програмування:

11.1.1.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Базові методи розв'язання задач у КСШІ.

11.1.2. Задачі пошуку та особливості їх реалізація.

11.1.3. Фреймові методи аналізу структурних моделей.

11.1.4. Структурні методи семантичних мереж і фреймів та їх застосування.

Семантична мережа - інформаційна модель предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини між ними. Об'єктами можуть бути поняття, події, властивості, процеси.

11.1.5. Природні мови.ХІІ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

12.1. Формувати бази знань для КСШІ з метою створення системи правил логічного доведення з використанням шаблонів та критеріїв, що забезпечують рішення задачі розрізнення образів, еквівалентні та адекватні перетворення, а також використовується для побудови інтелектуальних систем:

12.1.1. Задачі розрізнення образів.

12.1.2. Еквівалентні та адекватні перетворення.

12.1.3. Побудова інтелектуальних систем.ХІІІ. АПАРАТНІ ЗАСОБИ КСШІ

13.1. Розробляти структуру та поведінкові моделі апаратних елементів КСШІ, застосовуючи спеціалізовані алгоритми:

13.1.1. Апаратні засоби побудови сучасних КСШІ.ХІV. ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

14.1. Виконувати проектування комп'ютерних мереж різного рівня та призначення з використанням сучасного мережного устаткування на підставі знання основних етапів проектування KM, методів дослідження об'єкту та структурного аналізу і синтезу KM:

14.1.1. Етапи проектування KM.

14.1.2. Дослідження об'єкту.

14.1.3. Методи структурного аналізу і синтезу KM.ХV. ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У КМ

15.1. Виконувати планування інформаційних потоків у KM з метою забезпечення оптимального завантаження KM, необхідного рівня сервісу, надійності, часових характеристик, використовуючи різноманітні моделі KM:

15.1.1. Оптимізація інформаційних потоків у KM.

15.1.2. Стохастичні моделі KM.

ХVІ. РОЗПОДІЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ (РоБД)

16.1. Виконувати проектування інформаційної системи з використанням розподіленої бази даних (РБД), з оптимальним розміщенням даних та мінімальним часом обробки запитів, використовуючи мови типу SQL (PL/SQL), Oracle:

16.1.1.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Теоретичні основи проектування розподілених БД.

16.1.2. Організація реляційних БД.

16.1.3. Мова SQL.ХVІІ. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

17.1.
Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.
Виконувати рішення задачі
в РКС заданої структури або вибирати структуру, оптимальну до задачі, виконуючи розробку розподіленої програми, застосовуючи засоби мов програмування типу Java, Ада, С, бібліотечні засоби типу PVM, МРІ або програмні системи типа CORBA, COM / DCOM:

17.1.1. Особливості організації обчислень у РКС.

17.1.2. Мовні засоби програмування для РКС.

17.1.3. Бібліотечні засоби програмування для РКС.

17.1.4. Системи CORBA, COM / DCOM.

ХVІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕНЬ У КС

18.1. Виконувати організацію обчислювального процесу в КС з метою забезпечення максимальної реальної продуктивності, з урахуванням різних типів структурної організації КС на базі теорії розкладу і сучасних методів планування, балансування завантаження процесорів із використанням імітаційного моделювання:

18.1.1.

Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.
Організація обчислювальних процесів у ПКС та РКС.

18.1.2. Планування процесів.

18.1.3. Методи балансування завантаженням КС.ХІХ. АДМІНІСТРУВАННЯ КМ

19.1. Виконувати адміністрування комп'ютерної мережі на підставі знання основних архітектур та протоколів комп'ютерних мереж (KM), визначати оптимальну маршрутизацію в мережі, забезпечувати безпеку та захист KM, а також розробляти ПЗ для KM, що забезпечує потрібний рівень послуг:

19.1.1. Архітектури та основні протоколи KM.

19.1.2. Маршрутизація в KM.

19.1.3. Керування KM.

19.1.4. Безпека в KM.

ХХ. ІНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГІЇ

20.1. Виконувати настроювання та адміністрування програмного забезпечення, що призначене для доступу до мережі Інтернет, забезпечуючи оптимальне використання його ресурсів:

20.1.1.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Інформаційні технології мережі Інтернет.ХХІ. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

21.1. Впроваджувати програмне забезпечення, що передає мультимедійні дані в KM:

21.1.1. Мультимедійні технології в KM.

У відповідності до посад, які можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони придатні до виконання виробничих функцій, здійснення певних видів діяльності та типових для даної функції задач діяльності.

Виробни́ча фу́нкція (рос. производственная функция, англ. production function, нім. Betriebsfunktion f) - залежність кінцевого виходу продукції чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів ресурсів і затрат, подана в математичній формі.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.
Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння

щодо вирішення типових задач діяльності

І. ПРОЕКТУВАЛЬНА

1.1. Топологічний і структурний аналіз та синтез СКС:

1.1.1. Проводити аналіз структури СКС на відповідність прийнятим критеріям оптимальності та визначати оптимальну структуру і характеристики СКС.

1.1.2. Виконувати синтез топології СКС по заданих параметрах та отримувати топологію СКС, забезпечуючи високу відмовостійкість та швидкодію СКС.

1.2. Розробка високоефективних СКС:

1.2.1. Виконувати проектування СКС із використанням стандартних елементів та пристроїв, зокрема, процесорів, що задані або оптимально обрані, та отримувати СКС відповідної архітектури.

1.2.2. Виконувати проектування СКС із використанням спеціалізованих процесорів, використовуючи сучасні методики проектування СКС, та отримувати спеціалізовані архітектури СКС.

1.2.3. Виконувати проектування високоефективної СКС з різною структурною організацією, забезпечуючи необхідну швидкість обміну даними поміж компонентами СКС.

1.2.4. Виконувати проектування відмовостійкої СКС із застосуванням сучасних засобів резервування апаратури, контролю стану, діагностики, локалізації відмов, реконфігурації і відновлення системи, забезпечуючи задану надійність СКС.

1.2.5. Виконувати проектування високоефективних СКС із апаратними засобами автоматичного розпаралелювання алгоритмів на базі процесорів, що управляються потоком даних, забезпечуючи спрощення операційної системи за рахунок апаратної реалізації частини її функцій.1.3. Розробка ПЗ високоефективних СКС:

1.3.1. Розробляти блоки компілятора для автоматичного розпаралелювання програм, використовуючи методи декомпозиції, а також методи векторизації та розпаралелювання циклів.

1.3.2. Вирішувати задачі в РСКС заданої структури або вибирати структуру, оптимальну до задачі, виконуючи розробку розподіленої програми.

1.3.3. Виконувати проектування програмних засобів управління СКС, забезпечуючи оптимальне розміщення даних та максимальну швидкодію системи.

1.3.4. Розробляти програмне забезпечення управління СКС у реальному часі, зокрема, операційні системи реального часу.

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Операці́йна систе́ма реа́льного ча́су, ОСРЧ (англ. Real-Time Operating System) - операційна система призначена обслуговувати запити в реальному часі.


1.4. Проектування компонентів СКС:

1.4.1. Розробляти структуру та моделі компонентів СКС, застосовуючи спеціалізовані алгоритми.

1.4.2. Досліджувати та розробляти елементи компонентної бази СКС на основі ПЛІС, ПЛМ та інших програмованих ВІС, використовуючи сучасні підходи до їх створення.

1.5. Проектування нових структур СКС:

1.5.1. Досліджувати нейроподібні мережеві структури з метою створення нових архітектур СКС.

1.5.2. Досліджувати та розробляти загальні структури криптопроцесорів з метою забезпечення необхідного рівня захисту інформації.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

1.5.3. Розробляти структури СКС для вирішення задачі навігації, орієнтації та управління динамічними об'єктами.1.6. Вбудовані СКС:

1.6.1. Виконувати проектування вбудованих комп'ютерних систем різного рівня та призначення на підставі знання основних етапів проектування СКС та структурного аналізу і синтезу СКС.1.7. Системи зв'язку з об'єктом:

1.7.1. Виконувати проектування систем зв'язку з об'єктом, використовуючи методи дослідження об'єкту.

1.7.2. Розробляти програмне забезпечення зв'язку з об'єктом.

1.8. Розробка СКС для практичних задач:

1.8.1. Розробляти комп'ютерні засоби для систем прийняття рішень.

1.8.2. Розробляти структуру та програмне забезпечення комп'ютерних систем автоматичної ідентифікації.

1.8.3. Досліджувати роль СКС у розвитку постіндустріального інформаційного суспільства з метою знаходження нових підходів щодо вдосконалення СКС.ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА

2.1. Організація обчислювальних процесів у СКС:

2.1.1. Виконувати організацію обчислювального процесу в СКС з метою забезпечення максимальної реальної продуктивності, з урахуванням різних типів структурної організації СКС на базі теорії розкладу та сучасних методів статичного та динамічного планування, балансування завантаження процесорів із використанням імітаційного моделювання.ІІІ. УПРАВЛІНСЬКА

3.1. Керування комп'ютерними мережами:

3.1.1. Виконувати адміністрування KM на підставі знання основних архітектур та протоколів KM, визначати оптимальну маршрутизацію у мережі, забезпечувати безпеку та захист KM, а також розробляти ПЗ для KM, що забезпечує потрібний рівень послуг.

3.1.2. Виконувати настроювання та адміністрування програмного забезпечення, що призначене для доступу до мережі Інтернет, забезпечуючи оптимальне використання його ресурсів.

ІV. ВИКОНАВСЬКА

4.1. Впровадження та використання ПЗ:

4.1.1. Впроваджувати програмне забезпечення, яке дає можливість використання мультимедійних даних.

4.1.2. Використовувати сучасні інструментальні засоби проектування структури СКС (VHDL, Verilog, Foundation та інші) для вирішення задачі розробки нових високопродуктивних СКС.

4.1.3. Використовувати сучасні інструментальні засоби відлагодження системного ПЗ СКС.Вимоги до Державної атестації випускників


Державна атестація студента проводиться у вигляді поєднання складання тестового державного іспиту та захисту магістерської випускної роботи.

На Державну атестацію студента виносяться блоки змістовних модулів:

Тестовий державний іспит

 1. Теорія проектування комп’ютерних систем та мереж.

 2. Мережні інформаційні технології.

 3. Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
  Держа́вні і́спити (кит.: 科舉; спрощ.: 科举; піньїнь: kējǔ; кор. 과거, МФА: [kwɑːgʌ]; яп. かきょ, МФА: [kakʲo]) - система централізованих екзаменів на отримання чиновницької посади в домодерному Китаї та країнах китаєцентричного світу - Кореї, В'єтнамі та Рюкю.
  Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.


 4. Напрямки досліджень та розвитку комп’ютерних систем та мереж.


Магістерська випускна робота

 1. Теорія проектування комп’ютерних систем та мереж.

 2. Мережні інформаційні технології.

 3. Комп’ютерні системи штучного інтелекту.


Скачати 168.02 Kb.

 • Вимоги до Державної атестації випускників