Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпеціалізований комунікаційний простір : проблеми – тенденції – перспективи

Спеціалізований комунікаційний простір : проблеми – тенденції – перспективи
Дата конвертації11.05.2017
Розмір75 Kb.

Болотов Г.І. доцент кафедри містобудування ННІАП НАУ , канд.

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.

архіт.


СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР : ПРОБЛЕМИ – ТЕНДЕНЦІЇ – ПЕРСПЕКТИВИ

Комунікаційний простір, що склався , є достатньо складною ієрархічною системою, яка завдяки транспортно-пішохідних зв’зкам забезпечує пересування людини на будь-якій території із різним рівнем комфортності в залежності від розвинутості транспортної мережі, досконалості транспортних засобів, застосуванню новітніх технологій.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

З кожним роком лавино- подібно зростає кількість приватного автотранспорту, нарощується інтенсивність транспортних потоків, що потребує розширення дорожного полотна, створення нових шляхів сполучення ( автобанів, естакад), багато рівневих розв’зок, завдяки чому розширюється загальна інфраструктура.

Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.

Вона займає все більшу і більшу територію, поглинаючи природне оточення, створюючи ускладнення в місцях перетину транспортних потоків, що в свою чергу призводить до збільшення шкідливих викидів в атмосферу і в цілому веде до значних порушення екологічного стану.

Технічна революція , технічний прогрес за рахунок розвитку промислового виробництва, стандартизації, уніфікації, конвеєризації та роботизації забезпечили створення насиченої інженерно-транспортної інфраструктури, можливість комфортного пересування людини.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Завдяки чому сьогодні ми в змозі достатньо швидко і комфортно діставатись до будь-якого місця на планеті, задовольняючи свої побутові потреби , пізнаючи світ, розширяючи свій світогляд, але в той же час вони призвели до руйнації екосистеми, порушенню екологічної рівноваги.

Екологічна рівновага - це відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового розміщення, сезонних змін, біотичного кругообігу речовин та інших біологічних процесів у природних або змінених людиною екологічних системах.

І якщо на цей час ми не в змозі цей процес призупинити, не маючи поки що йому альтернативи, то повинні хоча б скоротити негативні впливи на довкілля.Для цього слід дослідити прогресивні тенденції, які простежуються в світі та впроваджувати їх у практику. До таких прогресивних тенденцій, які вже в наш час укорінені, головним чином в західних державах та Америці, і дають позитивні результати, відносяться:

 1. Упровадження системи велосипедного сполучення, як компактного , мобільного , екологічного індивідуального засобу пересування не потребуючого джерел живлення, значних площ для зберігання, паркування.

  Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

  Конструкції окремих моделей велосипедів, що складаються, дозволяють перевозити їх в громадських транспортних засобах не створюючи ніяких перешкод для пасажирів. Досвід експлуатації таких систем, зокрема в Бельгії, Німеччині, Угорщині, доводить їх ефективність і популярність. Така система дозволяє уникати тимчасових транспортних пробок, долати ландшафтні перешкоди. Крім того, молодь із задоволенням використовує велосипед - для екстремальних розваг[3]. .

 2. Прогресивною тенденцією безумовно є перевід автотранспортних засобів із бензинових двигунів на екологічні електричні.

  Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.

  Бензи́новий двигу́н - двигун, який як паливо використовує різні типи бензинів. Як паливо бензинових двигунів також може використовуватись горючий газ, різні типи спиртів. Використовується як рушій в транспортних засобах, бензопилах, газонокосарках, електрогенераторах, компресорах.

  Цей процес триває вже не один рік, але поступово набирає обертів завдяки удосконаленню акумуляторів,збільшення ємкості яких дозволяє долати вже значні відстані, а також зростанню мережі пунктів підзарядки .

 3. В деяких країнах досить широко використовується водний транспортний ресурс, який здавна був головним для транспортування вантажів і пасажирів. Так, в Ірландії реалізується масштабний проект відновлення внутрішньої річково-канальної системи, яка має функціонувати як вагома складова загальної транспортної інфраструктури, в тому числі і як туристична [2].

 4. Нарощування інфраструктурного потенціалу ( будівництво автобанів, естакад, багаторівневих розв’язок) , в індустріальних державах світу відбувається із врахуванням екологічних вимог, дотримань правил безпеки. Це стосується оптимізованого трасування транспортних коридорів, вибору будівельних матеріалів, застосування екологічно безпечних матеріалів для дорожного полотна , дотримання оптімальних радіусів повороту та поздовжніх ухілів. Яскравих прикладів будівництва таких споруд є багато в Сполучених Штатах Америки, але диву, що така відносно невеличка та негусто населена країна як Ірландія, спромоглася за короткий час створити насичену систему сучасних автошляхів із розв’язками і безпечними перетинами, забезпечивши безпечне та комфортне подорожування [2].

  Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

  Сполучені Штати Америки Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія. 5. Однією із головних сучасних тенденцій в розвинених державах світу також є удосконалення рухомого складу, створення безшумних рейкових транспортних засобів, обладнаних і інтернетним зв’зком.

  Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.Розвинення велосипедного сполучення потребує виділення спеціально призначених для цього смуг із відповідної розміткою, забезпечення безпечного перетину залізничних переїздів, автодорожніх шляхів, створення місць для паркування, станцій прокату. або інших засобів почергового використання велосипедного парку. Крім того, виходячи із досвіду західних держав, слід обладнати також майданчики для екстремальних розваг молоді, спеціальні прогулянкові траси і т. ін.

Сучасний стан автодоріг, авторозв’язок, перетинів в Україні не можна вважати за задовільний, як за своєю насиченісттю , так і за якістю. дорожного полотна. За винятком бориспільської повноцінної автотраси, в Україні досі немає автобанів, стратегічних автошляхів.

Інститутом «Діпромісто» розроблена генеральної схеми планування території України, де визначенні напрямки просторових коридорів (традиційних шляхів, автобанів, мережі залізничного транспорту тощо), із врахувуням того , що такі шляхи мають обминати пам’ятки природи, археології, історії, не пошкоджуючи їх.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Визначені також позакордоні коридори Україна – Польща, Україна – Словаччина, Україна – Білорусь , та Критський євроазіатський коридор № 5 (умовна назва «Лісабон – Токіо») [1].

Розвиток рейкового транспорту, який включає як зовнішній залізничний, такі внутрішній – міський електротранспорт (трамвайний) в Україні теж знаходиться у занедбаному стані і потребує оновлення рухомого складу, перекладки значної частини дорожного полотна, модернізації системи безпеки і т.

Міський електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.

Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.

ін.

В минулі роки, в місті Києві провадились експерименти по впровадженню новітнього для того часу монорельсового сполучення ( провадились навіть іспити опорної системи і потягів ). Цю дорогу планувалось задіяти вздовж лівого берега Дніпра. Такі сполучення вже довгий час успішно функціонують в Японіі .

Система авіаційних сполучень потребує інвестицій для реконструкції аеропортів на регіональному рівні, оновленню парку літаків, що дасть змогу також завантажити потужні літако будівельні підприємства Києва та Харкова.

Нажаль у занепаді знаходиться в Україні і річковий водний транспорт, який досить успішно функціонував позаминулі роки.

Судноплавство - використання водних шляхів (морів, річок, озер, каналів та інше) для руху суден.

Цей транспортний резерв доцільно використати.

Для досягнення необхідного рівня спроможності стати європейською державою, враховуючи нашу ментальність, загальний стан інженерної інфраструктури, в найближчі часи Україна має спрямувати всі зусилля на вирішення нагальних завдань, використовуючи системних підхід, принципи оптимізації , ентузіазм свого народу, а саме :

- створити мережу велосипедних сполучень із станціями прокату, ремонту, парковками – як екологічно безпечної індивідуальної транспортної системи, що певною мірою сприяє розвантаженню транспортних потоків.

Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).

При цьому слід зазначити, що в Радянські часи велосипед широко викораннямистовувався у сільській місцевості;

 • створити нові швидкісних автомагістралей державного та регіонального значення – як одного з головних традиційних засобів міжміських сполучень, враховуючи також зростання індивідуального автотранспорту;

 • розширити швидкісні залізно-дорожні магістралі державного та регіонального значення - як одного з головних традиційних засобів міжміських сполучень із врахуванням досвіду експлуатації після впровадження заходів до ” Євро-12”;

 • розвинути мережу метро, яке виправдувало свою доцільність;

 • упровадити монорельсові магістралі - як одного з най екологічного виду транспортних сполучень із врахуванням набутого досвіду експериментальних випробувань на лівому березі Києва;

 • розвинення авіаційного сектора, що останнім часом знаходиться у занепаді;

 • відновити водні транспортні сполучення, що є незадіяним резервом ;

Вирішення визначених завдань, яке потребує залучення значних інвестицій, дозволить суттєво підвищити рівень насиченості інженерно-транспортної інфраструктури в державі та значно покращити якісні показники , забезпечуючи європейський рівень комфортності для пасажирів різних видів транспорту, як одну із необхідних умов вступу до ЄС.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Рис.1 Принципова схема структури спеціалізованого комунікаційного просторуЛітературні джерела:

 1. Болотов Г.

  Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

  І Основи формування архітектурного середовища
  : монографія / Болотов Г. І. – К.;ТОВЛазурит- Поліграф,2012. – 568с. ISBN 978-966-1543-43-9

 2. Болотов Г. І. Аркалогія архітектурного простору Ірландії. – К.:Зб. Наук. праць НАУ,2013.С- 67-68.

 3. Опыт Европы в Харькове: альтернативный общественный транспорт – велосипед /IstoIica.com.ua./p=93978.

Анотація

Розглянуто спеціалізований комунікаційний простів, його склад, проблеми, що виникли в процесі розвитку, визначені прогресивні тенденції в світовій практиці , надані перспективні завдання , які мають бути вирішені в Україні для досягнення європейського рівня розвитку, зокрема інженерної інфраструктури.Ключеві слова: спеціалізований комунікаційний простів, склад, проблеми, прогресивні тенденції, світова практика, перспективні завдання, європейський рівень, розвиток, інженерна інфраструктура.

Аннотация

Рассмотрено специалзиорванное коммуникационное простанство, его состав, проблеммы, которые возникли в процессе развития, определены прогрессивные тенденции в мировой практике, обозначены перспективные задачи, которые не обходимо решить в Украине для достижения європейского уровня развития, в том числе инженерной инфраструктуры.Ключевые слова: специалзиорванное коммуникационное простанство, состав, проблеммы, прогрессивные тенденции, мировая практика, перспективные задачи, Украина, європейский уровень, развитие, инженерная інфраструктура.

Annotation
The article сonsideres a specialized communication space, its composition, the problems that have arisen in the process of development, defined progressive tendencies in the world practice, marked future challenges that should be solved in Ukraine to reach European level of development, including the engineering infrastructure.
Keywords: specialized communication space, structure, problems, progressive tendencies of world practice,future challenges, Ukraine, European level of development, engineering infrastructure.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни • СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР : ПРОБЛЕМИ – ТЕНДЕНЦІЇ – ПЕРСПЕКТИВИ
 • Сполучених Штатах Америки
 • Принципова схема