Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпецифікації

Скачати 25.97 Kb.

Специфікації
Скачати 25.97 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір25.97 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Діаграма компонентів (Component diagram) — статична структурна діаграма, показує розбивку програмної системи на структурні компоненти й зв'язки (залежності) між компонентами. Як фізичні компоненти можуть виступати файли, бібліотеки, модулі, що виконуються файли, пакети й т.п.

Діаграма компонентів забезпечує узгоджений перехід від логічного уявлення до конкретної реалізації проекту у формі програмного коду.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Одні компоненти можуть існувати тільки на етапі компіляції коду, інші на етапі його виконання.

У багатьох середовищах розробки компонент (або модуль) відповідає окремому файлові. Головними графічними елементами діаграми компонентів є компоненти, інтерфейси і залежності між ними. На діаграмах компонентів залежності можуть відображати зв’язки окремих файлів програмної системи на етапі компіляції та генерації об’єктного коду. В інших випадках залежність може відображати наявність у незалежному компоненті описів класів, які використовуються у залежному компоненті для створення відповідних об’єктів.

Діаграма компонентів розробляється для наступних цілей: 

візуалізації загальної структури вихідного коду програмної системи; 

специфікації


Діаграми розгортання, або застосування, - це один з двох видів діаграм, використовуваних при моделюванні фізичних аспектів об'єктно-орієнтованої системи .Така діаграма показує конфігурацію вузлів, де проводиться обробка інформації, і те, які компоненти розміщені на кожному вузлі.

Діаграми розгортання використовуються для моделювання статичного виду системи з точки зору розгортання.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
В основному під цим розуміється моделювання топології апаратних засобів, на яких виконується система. По суті, діаграми розгортання - це просто діаграми класів, зосереджені на системних вузлах.

Діаграми розгортання важливі не тільки для візуалізації, специфікування і документування вбудованих, клієнт-серверних і розподілених систем, але і для управління виконуваними системами з використанням прямого і зворотного проектування

При створенні програмної системи ви як розробник програмного забезпечення звертаєте увагу в першу чергу на архітектуру і розгортання своїх програм.

Діагра́ма кла́сів - статичне представлення структури моделі. Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх зміст та відношення. Діаграма класів, також, може містити позначення для пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Але в якості системного інженера ви зацікавлені головним чином у апаратних і програмних засобах системи і в тому, як досягти оптимального їх поєднання. Іншими словами, розробники програмного забезпечення мають справу з невідчутними артефактами, начебто моделей і коду, а розробники систем - ще й з апаратурою, цілком відчутної.

Для специфицирования поведінки програм застосовуються діаграми послідовностей, кооперації, станів і діяльності. А на стику програм і апаратури розташовуються діаграми розгортання, які дозволяють говорити про топологію процесорів і пристроїв, на яких виконується система.

В UML діаграми розгортання використовуються для візуалізації статичних аспектів фізичних вузлів і їх взаємозв'язків, а також для опису їх деталей, які мають відношення до конструювання системи

Добре структурована діаграма розгортання володіє наступними властивостями: • зосереджена на якомусь одному аспекті статичного виду системи з точки зору розгортання;
  Діаграма розгортання (англ. deployment diagram) - діаграма в UML, на якій відображаються обчислювальні вузли під час роботи програми, компоненти, та об'єкти, що виконуються на цих вузлах. Компоненти відповідають представленню робочих екземплярів одиниць коду.


 • містить тільки ті елементи, які істотні для розуміння цього аспекту;

 • розкриває тільки ті деталі, які присутні на обраному рівні абстракції;

 • не є настільки короткою, щоб приховати від читача важливу семантику.

Зображуючи діаграму розгортання, користуйтеся наступними правилами:

 • дайте діаграмі ім'я, відповідне її призначенням;

 • розташовуйте елементи так, щоб число перетинів було мінімальним;

 • розташовуйте елементи так, щоб семантично близькі суті опинялися поруч;

 • використовуйте примітки та колір, щоб привернути увагу до важливих особливостей діаграми;

 • з обережністю підходите до використання стереотипних елементів. Вибрати ряд загальних для вашого проекту чи організації піктограм і застосовуйте їх усюди одноманітно.

Скачати 25.97 Kb.