Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпецкурс «Microsoft Excel у профільному навчанні» Практична робота Тема “Автоматизоване вибирання даних із таблиць»

Скачати 100.52 Kb.

Спецкурс «Microsoft Excel у профільному навчанні» Практична робота Тема “Автоматизоване вибирання даних із таблиць»
Скачати 100.52 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір100.52 Kb.

Спецкурс «Microsoft Excel у профільному навчанні»
Практична робота 5. Тема “Автоматизоване вибирання даних із таблиць»
Мета практичної роботи: навчитися обчислювати підсумкові характеристики для об'єктів, що задовольняють певним критеріям відбору, а також вибирати такі об'єкти.

Завдання 1

За таблицею, яка містить дані спостереження за погодою протягом місяця (рис. 1), необхідно визначити: • кількість ясних, хмарних та дощових днів;

 • середню температуру ясних, хмарних та дощових днів;

 • мінімальну вологість у хмарні вітряні дні;

 • середню температуру в дні, коли кількість опадів була меншою або більшою за введену користувачем величину.
  Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері.
  Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
  Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.


 • побудувати графік коливань атмосферного тиску за місяць.
  Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.


Рис. 1. Дані спостереження за погодою протягом місяця

Хід виконання 1. Створіть електронну таблицю на аркуші 1 (дайте йому імя Практ 5-1) за наведеним на рис.
  Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
  1 зразком і збережіть у файлі Практ_5.х1sx, або просто скористайтесь заготовкою Спецкурс ЕТ/Розділ 5/ заготовка до ПР5 завдання 1

 2. У клітинках I1:J12 створіть критерій відбору днів, а нижче – таблицю для занесення результатів обчислень (рис. 2).
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
  Щоб не припуститися помилок, назви стовпців у критеріях не вводьте вручну, а копіюйте з заголовку основної таблиці.

 3. У клітинки справа від напису Ясних днів уведіть формулу для обчислення кількості ясних днів =DCOUNTA(A2:G30;A2;I5:I6). Тут A2:G30 – вся таблиця, А2 – заголовок стовпця, у якому шукатиметься кількість не порожніх клітинок (це може бути й інший стовпець) , I5:I6 – критерій відбору днів.

а) б)

Рис. 2. Таблиці для обробки календаря погоди: а — критерії відбору днів; б — таблиця для занесення результатів обчислень 1. Самостійно введіть формули для обчислення кількості хмарних і дощових днів (порівняно з ясними днями потрібно буде змінити лише критерії відбору).

 2. Самостійно введіть формули для обчислення середньої температури в ясні, хмарні та дощові дні, скориставшись для цього функцією DAVERAGE.

 3. Обчисліть мінімальну вологість у хмарні вітряні дні. Для цього скористайтеся функцією DMIN. Заголовок стовпця, у якому шукатиметься мінімальне значення, міститься у клітинці D2, а критерій відбору — у діапазоні I1:J3.
  Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
  Його можна розтлумачити так: «погода хмарна і вітер сильний» або «погода хмарна і вітер помірний».

 4. Обчисліть середню температуру в дні, коли кількість опадів була меншою або більшою за введену користувачем величину.
  Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).
  Напрямок руху повітря. Більше всього опадів випадає там, де переважають висхідні рухи повітря, і менше - при спадних. Екваторіальна зона низького тиску (2000-3000 мм/рік і більше). Навітряні схили височин і гірських хребтів одержують більше атмосферних опадів, ніж підвітряні схили. Найвологіше місце на Землі, Черапунджі (близько 12 000 мм опадів на рік) знаходиться на навітряному схилі Гімалаїв на висоті близько 1300 м у Індії.
  Для цього також скористайтеся функцією DAVERAGE. Критерій відбору міститиметься у клітинках І11:І12. Коли ви введете відповідну формулу, у клітинку І12 вводьте вирази на кшталт >10 або <20, і обчислюване за формулою значення змінюватиметься. Збережіть отриману таблицю.

 5. Самостійно побудуйте графік коливань атмосферного тиску протягом місяця

 6. Самостійно введіть формули для визначення дня, коли температура була максимальною.


Завдання 2

Застосуємо функції для роботи з базою даних для наближеного розв'язання алгебраїчного рівняння вигляду f(x) = 0 на заданому користувачем відрізку.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Алгебра (від араб. الجبر‎ аль-джебр - відновлення) - розділ математики, що вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: многочлени, алгебраїчні рівняння, алгебраїчні структури.

Припустимо, що користувач вводить межі відрізка [а;b] у клітинки F1 і F2. Поділимо цей відрізок на 100 рівних інтервалів: обчислимо величину одного інтервалу у клітинці F3, точки поділу (значення х) — у стовпці А, а значення функції f(x) у точках поділу — у стовпці В. Наближеними коренями рівняння будуть ті точки, де функція f(x) змінює знак. Зауважимо, що f(xn) та f(xn 1) мають різний знак тоді і тільки тоді, коли f(xn)-f(xn i) < 0. Враховуючи, що точні корені — це точки, де f(x) = 0, отримаємо критерій, за яким визначатимемо корені рівняння f(xn)-f(xn i) < 0.

Рівняння - аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою.
Спочатку знайдемо найменший корінь рівняння на відрізку, а потім дамо вказівки щодо того, як знайти інші корені.
Корінь рівняння - число, яке після підстановки його в рівняння замість невідомого обертає рівняння в легко Знаходження коренів рівнянь– одна з найдавніших математичних проблем , яка не втратила актуальності в наш час.


Хід виконання

1. Додайте аркуш у електронну книгу з іменем Практ 5-2. Створіть та відформатуйте нову електронну таблицю за зразком, наведеним на рис. 3, встановивши межі для стовпців А:С (де міститимуться розрахункові дані), діапазонів F1:F3 (де зберігатимуться значення кінців відрізку та величина інтервалу поділу), Н1:Н2 (тут міститиметься критерій пошуку значень х) та клітинки Н4 (у ній обчислюватиметься корінь рівняння). Задайте, де потрібно, заливку та введіть заголовки.Рис. 3. Обчислення кореня рівняння на відрізку

 1. Уведіть у клітинку F3 формулу для обчислення величини інтервалу поділу: h = а)/100 (значення кінців відрізку
  містяться у клітинках F1 і F2).

 2. У клітинку А2 введіть формулу =F1 (перша точка поділу дорівнюватиме а).

 3. У клітинку A3 введіть формулу для обчислення наступної точки поділу: х1 = хо h. Скопіюйте формулу в клітинки діапазону А4:А102. Оскільки значення h у формулі хп 1 = хп h незмінне, то посилання на клітинку F3, де це значення міститься, має бути зафіксоване: F$3.

 4. У клітинку В2 введіть формулу для обчислення значення функції f{x), наприклад =SIN(A2), і скопіюйте її в клітинки діапазону В3:В102.

 5. У клітинку С2 введіть формулу для обчислення величини f(xn)-f(xn 1), тобто =В2*ВЗ, і скопіюйте її в діапазон С3:С101.

 6. Уведіть у клітинку Н2 критерій, якому має задовольняти величина f(xn)-f(xn i), тобто вираз <=0.

 7. У клітинку Н4 введіть формулу для обчислення найменшого кореня рівняння fix) = 0 на відрізку [а;Ь]. Для цього скористайтеся функцією DMIN. її аргументи будуть такими: вся таблиця міститься в діапазоні А1:С101, критерій пошуку - у діапазоні Н1:Н2, а назва стовпця (х), у якому ми шукатимемо значення кореня, — у клітинці А1.

Збережіть електронну таблицю у файлі Практ_5_2.хlsx.

9. Самостійно введіть формули для обчислення кількох наступних коренів рівняння. Розв'язування рівняння sinx = 0 на відрізку [0;10] проілюстровано на рис. 4. У кожній формулі використовується та сама функція DMIN, але різні критерії (Н1:І2, J1:К2 і т. д.). Ці критерії можна сформулювати так: величина зміна знаку менше або дорівнює 0, а значення х більше за значення попереднього кореня. Сформувати умови, що накладаються на значення х, можна за допомогою операції конкатенації рядків, з'єднавши символ «>» зі значенням попереднього кореня. Так, у клітинку 12 введено формулу =">"&Н4, у клітинку К2 — формулу =">"&J4 тощо.Рис. 4. Обчислення кількох коренів рівняння

Завдання 3

За таблицею, яка містить прайс навчальної літератури Видавничої групи BHV за 2009 рік (рис. 5), потрібно визначити:

♦ середню вартість товстих книжок видавництва (обсяг яких перевищує 300 сторінок);

♦ кількість книжок, співавтором яких є автор Завадський І.О.;

♦ найбільшу кількість сторінок книги, серед авторів якої є Завадський І. О.;


 • чи є у видавництві книга з веб-дизайну та хто її автори;

 • авторів та назву найдешевшої книжки 2006 року;

 • назву видання 2009 року, співавтором якого є Стеценко І.В.;

 • загальну вартість одного повного комплекту посібників для школи.
  Зава́дський (пол. Zawadzki) - польське прізвище. Виникло на ґрунті польської та української мов на означення людини, що приїхала з містечка Завада, Завадів, Завадівка. В основі цих топонімів лежить слово «завада» (перепона, перешкода).
  Співавторство - це спільна творча діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Співавтори є первісними суб'єктами авторського права.
  Веб-дизайн (англ. web design) - галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проектування інтерфейсів, авторинг (у тому числі стандартизований код і власницьке програмне забезпечення), використовність та оптимізація для пошукових систем.
  Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


Хід виконання

1. У електронній книзі Практ_5.х1sx, створіть таблицю за зразком, наведеним на рис. 5, на аркущі з іменем Практ 5-3 або скористайтеся заготовкою Спецкурс ЕТ/Розділ 5/ заготовка до ПР5 завдання 3.Рис. 5. Прайс навчальної літератури Видавничої групи BHV

2. Для визначення середньої вартості товстих книжок (обсягом понад 300 сторінок) введіть у клітинки Н1:Н2 критерій відбору, а в клітинку І3 — формулу =DAVERAGE(A2:G18;F2;H1:H2) (рис. 6).Рис. 6. Обчислення середньої вартості товстих книжок за допомогою функції DAVERAGE

 1. Уведіть у клітинки Н5:Н6 критерій, зображений на рис. 7, а в клітинки І7 та І8 самостійно введіть формули для визначення кількості книжок, співавтором яких є Завадський І.О., та найбільшої кількості сторінок у таких книжках. Скористайтеся для цього функціями DCOUNTA та DM АХ. ПРИМІТКА. Для відбору всіх книжок, для яких стовпець Автори містить прізвище Завадський І.О., умову слід ввести у вигляді маски *3авадський І.О.*, де символ «*» позначає довільну кількість будь-яких символів.

Рис. 7. Застосування функції DCOUNTA та DMAX

4.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Для визначення авторів книги з веб-дизайну введіть критерій відбору у клітинки Н10:Н11, й формулу — у клітинку І12 (рис. 8). Використайте функцію DGET, підібравши самостійно її аргументи.

ПРИМІТКА. Якщо в базі даних є книга з веб-дизайну і вона одна, то у клітинці І12 буде виведено прізвище авторів книги (рис. 8). Якщо таких книг декілька, то функція DGET поверне значення помилки #NUM!. Якщо книг з веб-дизайну немає, то функція DGET поверне значення помилки «VALUE!

Рис. 8. Застосування функції DGET

5. Авторів та назву найдешевшої книжки 2006 року шукатимемо у два етапи: спочатку визначимо найнижчу ціну на книжки 2006 року видання, а потім — авторів та назву книжки з такою ціною.

а) У клітинки Н14:Н15 введіть критерій відбору (рис. 9).

б) У клітинку Н16 уведіть заголовок критерію для другого запиту (скопіюйте його з клітинки F2), а в клітинку Н17 — формулу =DMIN(A2:G18;F2;H14:H15). Результат обчислення цієї формули буде умовою для наступного запитуРис. 9. Результат дії функції DMIN

в) У клітинку І18 уведіть формулу для визначення авторів найдешевшої книжки 2006 року, в якій використайте функцію DGET. Критерій вибору об'єктів міститься в діапазоні Н16:Н17.

г) У клітинку І19 самостійно уведіть формулу для визначення назви найдешевшої книжки 2006 року (рис. 10).

Рис. 10. Визначення авторів та назви найдешевшої книги 2006 року

6. У клітинках Н21:І22 створіть критерій відбору для визначення видання 2009 року, співавтором якого є Стеценко І.В. Оскільки критерій складається з двох частин, з'єднаних сполучником «і», його умови слід записати в одному рядку (рис. 11). Функцію для визначення назви цього видання введіть у клітинку І24 самостійно.Рис. 11. Критерій для визначення видання 2009 року, співавтором якого є Стеценко І.В.

7. Для визначення вартості повного комплекту посібників для школи застосуйте функцію DSUM (рис. 12).ї аргументи введіть самостійно.

Рис. 12. Результат застосування функції DSUM
8. Визначте за допомогою функцій для роботи з базою даних середню вартість видань, співавторами яких є Пасічник В.В., Петренко А.І. або Ковалюк Т.В.


Скачати 100.52 Kb.

 • Завдання 3