Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпільне використання ресурсів локальної мережі

Скачати 40.69 Kb.

Спільне використання ресурсів локальної мережі
Скачати 40.69 Kb.
Дата конвертації 13.04.2017
Розмір 40.69 Kb.

Дата «__» ____________ 20___ року Оцінка ______
ПРАКТИЧНА РОБОТА №7
Тема: Спільне використання ресурсів локальної мережі.
Мета: сформувати практичні навички спільного використання ресурсів локальної мережі; розвивати логічне мислення та просторову уяву; виховувати інтерес до предмету.
Обладнання: Персональні комп’ютери з операційною системою Windows XP, з’єднані в локальну мережу.
!!! Виконуючи роботу необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Теоретичні відомості
Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів, що зв’язані засобами передачі даних, використовуючи зв’язок, один комп’ютер отримує доступ до таких ресурсів як пам’ять, модем, факс, принтер.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
В залежності від розташування комп’ютерів в мережі, мережі поділяються на глобальні та локальні. Глобальні поділяються на міські, регіональні, транснаціональні, національні. Локальні мережі об’єднують комп’ютери, що розташовані на відстані не більше декількох кілометрів. Локальна мережа з’єднується за допомогою швидкісних ліній зв’язку і спільно використовує програмні та апаратні ресурси.

У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Для передачі інформації використовується високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера.

Топології мережі - тип з’єднання комп’ютерів у мережу. Фізична топологія описує фізичну структуру складових частин мережі. Логічна топологія описує способи передачі пакетів даних в мережі, принципи контролю, тощо.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
Фізичному типові належить такі топології:

 1. Загальні шини — при такому положенні всі комп’ютери з’єднуються послідовно. Такі мережі мають високу ефективність.

 2. Зірка – включає центральний вузол (hub) або концентратор, до якого включають всі комп’ютери. Ці мережі мають велику надійність, але такий тип мережі має велику вартість.

 3. Кільце – мережа, що складається із замкнутих в кільце комп’ютерів, але всі комп’ютери з’єднані парою, а це — велика вартість.

Як правило всі локальні мережі створюються шляхом комбінації всіх топологій.

Якщо потрібно зробити папку, диск або принтер локального комп’ютера доступним для роботи інших користувачів мережі, треба вибрати відповідний об’єкт, викликати вікно властивостей об’єкта (права кнопка мишки на об’єкті, пункт Доступ) або пункт Файл/Доступ.

На вкладці Доступ треба:

- позначити тип доступу (тільки читання або дозволити зміну файлів по мережі),

- вказати мережеве ім’я ресурсу та, якщо потрібно, увести паролі для призначення прав доступу для ресурсу.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

По закінченні введення інформації натискається ОК і ресурс готовий для спільного використання.

Якщо до вашого комп’ютера підключено принтер, можна надати спільний доступ до нього кожному користувачеві мережі. Тип принтера немає значення, якщо його встановлено на ваш комп’ютер і безпосередньо під’єднано до нього кабелем універсальної послідовної шини (USB) або кабелем для принтера іншого типу. Будь-хто, кому надано спільний доступ до вашого принтера, може використовувати принтер для друку, якщо зможе виявити принтер у мережі.

Принтери, які підключено безпосередньо до мережі, а не до комп’ютера, є доступними кожному з цієї мережі. Такі принтери мають мати мережний порт або безпровідне підключення, яке дозволяє підключити їх безпосередньо до мережі.


Практичне завдання

Завдання 1.

 1. На Робочому столі створити папку «Лабораторна робота №7».

 2. Відкрити спільний доступ до папки «Лабораторна робота №7» та дозволити зміну файлів цієї папки по мережі.

 3. . Необхідну послідовність виконання дій описати нижче.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Відкрити спільний доступ до папки «9_ті класи» та дозволити зміну файлів цієї папки по мережі.


Завдання 2.

 1. У папці «Лаб_робота7_прізвище» створити в Блокноті текстовий документ, вказавши своє прізвище та ім’я імені файлу .
  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
  Текст документу має бути таким «Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів, що зв’язані засобами передачі даних, використовуючи зв’язок». Топологію комп’ютерних мереж – доповнини в документ спільно.

 2. Скопіювати створений документ до папки «Спільні документи» свого комп’ютера.

 3. Зайти по локальній мережі на комп’ютер вчителя і скопіювати з його папки «Спільні документи» файл «Для учнів 9 класу» до своєї папки.


Завдання 4.

 1. Визначити об’єм папки 9 клас та записати отримані дані в таблицю:

Папка

Розмір

Дата створення

Містить

Файлів

Папок

9 клас


Контрольні запитання:

 1. Що таке локальна мережа?

 2. Що таке топології мережі?

 3. Що таке мережний принтер?

 4. Де знаходиться папка «Спільні документи»? Яке її призначення?

 5. Чим відрізняється перенесення файлу від копіювання?

 6. Що таке IP - адреса?

 7. Що таке мережна карта?
  Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Скачати 40.69 Kb.

2021