Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпівробітництво Україна-нато у сфері науки І захисту довкілля

Скачати 38.23 Kb.

Співробітництво Україна-нато у сфері науки І захисту довкілля
Скачати 38.23 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір38.23 Kb.

Співробітництво Україна-НАТО у сфері науки і захисту довкілля
Україна приділяє велику увагу питанням розширення співробітництва у галузі науки й охорони довкілля з країнами-членами та партнерами НАТО, яке розпочалося ще у 1991 р. З 2004 р. Наукова програма НАТО була замінена програмою “Наука заради миру і безпеки”.

Україна є другою після Росії за кількістю отриманих від НАТО грантів на проведення наукових досліджень та реалізацію проектів.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Крім застосування наукових розробок у сфері боротьби з тероризмом і новими загрозами, відповідно до напряму наукової програми НАТО, пріоритетними є розвиток інформаційних технологій, сфери біології клітин і біотехнології, нових матеріалів, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів

З часу початку співпраці між Україною і НАТО в науковій сфері в ній взяли участь понад 700 українських учених.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Крім того, українські вчені беруть участь у семінарах та навчальних курсах, що проводяться під егідою програми як в Україні, так і в інших країнах світу.

НАТО фінансує низку проектів зі створення базової інфраструктури комп’ютерних мереж українських науково-дослідницьких установ та забезпечення їм доступу до Інтернету.

У цьому зв‘язку слід відзначити проект науково-освітньої мережі УРАН (Ukraіnіan Research and Academіc Network), який було започатковано Міністерством освіти і науки України завдяки грантам НАТО. Через підключення до УРАНу 56 українських ВНЗ та дослідницьких інститутів отримують високошвидкісний доступ до мережі Інтернет та мають доступ до міжнародних наукових ресурсів, а також науково-освітньої мережі Європейського Союзу GEANT.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Однією з найбільш відомих ініціатив у сфері наукового співробітництва між Україною та НАТО є спільний проект Міністерства освіти і науки України і наукової програми НАТО з розробки та створення унікального генератора рентгенівського випромінювання на основі зворотного комптонівського розсіювання в Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут” НАН України. Цей унікальний прилад планується використовувати спільно з вченими різних країн світу у дослідженнях у сфері медицини, судової експертизи, виявлення вибухівки, екологічної безпеки.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
Комптонівське розсіювання - явище непружного розсіювання фотонів на вільних заряджених частинках, наприклад, електронах.
Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Один із останніх наукових проектів НАТО, в якому беруть участь українські науковці разом із колегами з Чехії, Словаччини та Росії, спрямований на створення легкого та прозорого особистого захисного обладнання, що має прийти на заміну існуючим громіздким та важким бронежилетам. Таке обладнання планується розробити на основі монокристального сапфіру, який виготовлятиме Інститут монокристалів НАН України (м. Харків).

В рамках Ініціативи з навколишнього середовища та безпеки (ENVSEC) (спільної програми НАТО, ОБСЄ, програми навколишнього середовища ООН і програми розвитку ООН) Україна є учасником проекту з моніторингу в режимі реального часу стану річок Прут та Дністер.

Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України (м. Харків) - державна наукова установа, провідний науковий центр, у якому проводяться міждисциплінарні дослідження у багатьох пріоритетних напрямках сучасного матеріалознавства, фізики, хімії, біології та медицини.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Крім України, в проекті задіяні Молдова і Румунія. На даний момент, завдяки фінансуванню НАТО, вже встановлено 4 автоматичних станції моніторингу стану якості та кількості води в згаданих річках.

У 2001 р. за участю сусідніх держав було розпочато проект з розробки ефективної системи попередження про повені та реагування на них в басейні річки Тиса.

Басе́йн рі́чки (або річкови́й басе́йн), сто́чище - частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря.

Інший проект стосується моніторингу можливих повеней у басейні річки Прип’ять, забрудненої радіоактивними ізотопами внаслідок протікання територією Чорнобильської зони відчуження.

Радіонуклі́д - атом з нестійким ядром, що характеризується додатковою енергією, яка доступна для передачі до створеної радіаційної частинки, або до одного з електронів атома в процесі внутрішньої конверсії.
Ризик забруднення також існує для сусідніх Білорусі та Росії і ця зона визначена „гарячою точкою” екологічної безпеки згідно з ініціативою ENVSEC.

Ще один проект стосується знезараження ґрунту та підземних вод у районі аеродрому „Прилуки”. Проект екологічних досліджень на військовому аеродромі у м.

Військово-повітряна база, також спрощено Авіабаза (авіаційна база, АБ) або військовий аеродром) - земельна (водна) ділянка, призначена для базування повітряних суден військової авіації (літаків стратегічної, тактичної і транспортної авіації, гелікоптерів), а також частин забезпечення та ремонту, розміщення запасів матеріальних і технічних засобів забезпечення бойових дій.
Прилуки вартістю в 265 тис. євро став першим проектом Україна-НАТО у сфері реабілітації колишніх військових об’єктів. Цим проектом, затвердженим у 2007 р., передбачене вивчення шляхів подолання негативних наслідків військово-господарської діяльності у місцях розташування колишніх військових баз (аеродромів, пускових ракетних установок тощо).

 

Для координації науково-технічного співробітництва між Україною та НАТО у 2000 році створено Спільну робочу групу з питань науки та довкілля (СРГ). 24 жовтня 2008 р. в м.Київ відбулося восьме засідання СРГ. Під час заходу сторони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих за результатами попереднього засідання СРГ, яке відбулося 21 березня.2007 р. у штаб-квартирі НАТО (м. Брюссель), співробітництва та взаємодії між Україною та Альянсом в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки».У 2008 р. в рамках зазначеної програми було затверджено 18 проектів у сферах захисту навколишнього середовища, безпеки ядерної енергетики, протидії хімічному та біологічному тероризму, безпеки комунікаційних систем тощо, які мають бути започатковані протягом наступних двох років після надання гранту за програмою «Наука заради миру та безпеки».
Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.
Штаб-квартира НАТО (англ. NATO Headquarters) - політичний і адміністративний центр Північноатлантичного союзу, де постійно розміщений головний політичний орган прийняття рішень в НАТО - Північноатлантична рада.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Іншим важливим заходом співробітництва у сфері науки та захисту навколишнього середовища є участь українських представників у засіданнях Комітету НАТО з науки заради миру та безпеки у форматі Ради євроатлантичного партнерства. Під час пленарного засідання згаданого Комітету, яке відбулося 13 березня 2008 р. у м.

Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
Брюссель і в якому взяла участь делегація України на чолі з заступником Міністра освіти і науки, було розглянуто стан взаємодії Альянсу з країнами-партнерами за програмою «Наука заради миру та безпеки», реалізації проектів, що фінансуються на національному рівні, та обговорено пропозиції щодо подальшого розвитку співробітництва між країнами-членами та країнами-партнерами НАТО з питань довкілля та безпеки.(За матеріалами Місії України при НАТО)


Скачати 38.23 Kb.

  • Міністерства освіти
  • Інститут монокристалів
  • 265 тис. євро
  • Спільну робочу групу з питань науки та довкілля