Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтовпчасті та кругові діаграми Мета

Скачати 157.65 Kb.

Стовпчасті та кругові діаграми Мета
Скачати 157.65 Kb.
Дата конвертації 18.04.2017
Розмір 157.65 Kb.


Стовпчасті та кругові діаграми

Мета:

 • навчальна – продовжити формування уявлення про поняття діаграми і спосіб відтворення співвідношення величин за допомогою кругових та стовпчастих діаграм; «читати» та будувати діаграми, що відповідають умовам задачі; описувати стовпчасті та кругові діаграми, будувати їх; розв’язувати завдання, що передбачають побудову та аналіз стовпчастих та кругових діаграм; вчити використовувати здобуті знання у нестандартних ситуаціях; формувати життєву компетенцію учнів у глобальному інформаційному просторі;

 • розвиваюча – розвивати пам'ять, логічне мислення, вміння пояснювати дії, розвивати пізнавальний інтерес;

 • виховна – виховувати наполегливість, увагу, зосередженість, економічне та екологічне мислення.

Обладнання: ПК, підручник, креслярське приладдя, плакати, ПЗ: MS Word, MS Excel, звичайна лампа розжарення, компактна люмінесцентна лампа.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Ла́мпа розжа́рення (жарíвка) - освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.
Компактна люмінесцентна лампа (КЛЛ) - люмінесцентна лампа, що має вигнуту форму колби, що дозволяє розмістити лампу у світильнику менших розмірів. Такі лампи нерідко мають вбудований електронний дросель.


Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

Вступ.

Перевірка готовності до уроку. Налаштування учнів на роботу.Методика «Кольоропису» - визначення психоемоційного стану за кольорами. Кожний колір – умовний знак емоційного стану (настрою) учня.
Емо́ції (від фр. emotion - «хвилювання», «збудження») - складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру - в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо - і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки.
Учні обирають колір, що відповідає їх настрою, та підносять його вгору, демонструючи вчителю й однокласникам. Психоемоційний стан визначається на початку і наприкінці уроку.

Шкала «Кольоропису»: • Червоний – радісний, захоплений;

 • Оранжевий – радісний, теплий;

 • Жовтий – світлий, приємний;

 • Зелений – спокійний, врівноважений;

 • Синій – незадовільний, сумний;

 • Фіолетовий – тривожний, напружений;

 • Чорнийповний занепад і зневіра;

 • Білий – невизначений.

Девіз уроку:

Будемо, друзі, трудитись сумлінно –

У навчанні уникнемо невдач,

І розв’яжемо на «добре» й «відмінно»

Не десяток, а сотні завдань!

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Україна є однією з найбільш енерговитратних країн світу.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Її частка у світовому споживанні енергії становить 1,9 %, тоді як населення складає 1%. Дві основні причини зумовлюють енергетичну неефективність виробництва: незбалансована структура енергоспоживання та нераціональне використання енергії в усіх галузях. Все це може призвести до екологічної катастрофи.
Екологі́чна катастро́фа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.
Ключем до успішного розв’язання екологічних проблем є ефективне використання енергії. Заощаджувати енергію має людство загалом і кожна людина зокрема. Тому ви повинні не тільки самі навчитися раціонально використовувати енергію, але й навчити цього оточуючих. Адже: «Добрий господар – це бережливий господар».

Людина краще запам’ятовує те, що можна зобразити наочно. Наочне зображення величин дає можливість порівнювати їх, аналізувати і запам’ятовувати ті значення, які нас цікавлять. Для подання різних числових даних використовують діаграми.

Сьогодні на уроці ми будемо працювати з різними видами діаграм. Також нам знадобляться навички роботи з ПК та елементи з фізики.

Перш ніж ми приступимо до роботи зверніть будь-ласка увагу на бланки оцінок, що знаходяться у вас на парті. За внесення балів відповідає капітан групи.Пояснення (Додаток 1)

 1. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

 • Розминка (усно)

 1. Подати звичайний дріб у вигляді десяткового: 1. Обчислити:

25 (13 25)= 147-( 29 47)=

Малюнки сприймаються і запам”ятовуються краще, ніж слова і цифри.

Дріб - у математиці це представлення чисел або математичних величин у вигляді результату операції ділення. Найчастіше дріб подається у формі a b , де a називають чисельником, а b - знаменником дробу. Також рівнозначно застосовують форму a:b або a/b.
Для наочного зображення числових значень різних величин використовуються діаграми. Це слово грецького походження, воно означає “ малюнок ”. Діаграми – це символічний малюнок, який наочно ілюструє співвідношення між значеннями величин. Найчастіше використовуються лінійні, стовпчасті і кругові діаграми.

Лінійні діаграми ми вже навчились будувати. Як будувати стовпчасті і кругові діаграми?

Отже тема нашого уроку буде – “ Стовпчасті і кругові діаграми ”


Інформація, зображена у вигляді стовпчастої діаграми, легко сприймається а тому і добре запам’ятовується. З стовпчастої діаграми легко видно динаміку самого процесу. Якщо треба продемонструвати як з плином часу змінюється деяка величин, то наочнішими є стовпчасті діаграми.

Щоб побудувати стовпчасту діаграму, треба: • обрати масштаб;

 • зобразити величини прямокутниками, висота яких є відповідними значеннями даних величин, виражених в обраному масштабіКругова діаграма – це особливе зображення співвідношення частин цілого, де кожна частина зображується сектором, градусна міра кута якого є відповідною частиною повного кута.
Кут плоский (площинний) - геометрична фігура, утворена двома променями (сторонами кута), які виходять з однієї точки, що називається вершиною кута.

Кругові діаграми частіше застосовують тоді, коли хочуть спів ставити частини якоїсь величини. • Ігровий момент «Пазли»(усно)

Учням роздаються 4 запитання, записані на половині малюнка. Інша половинка розрізана на 4 частини. Діти повинні до питань про діаграми підставити правильну відповідь. Щоб перевірити, чи правильно виконане завдання, учні перевертають малюнок і дивляться чи він вірний.

Запитання: 1. Які діаграми найчастіше використовуються? (Стовпчасті та кругові)

 2. З чого зазвичай складається лінійна діаграма? (З відрізків)

 3. На честь якого відомого швейцарського математика названий один із видів діаграм? (Ейлера)

 4. Як ще другими словами можна назвати кругову діаграму? (Секторна)

diagram

 • Тестування на повторення теми «Круговий сектор» (усно)

 1. На якому з даних рисунків заштриховано 75%, 25%, 50%?

Вчитель


 1. Ви вже знаєте, що в нашій школі застосовуються два види ламп – це звичайні лампи розжарювання, та енергозберігаючі - компактні люмінесцентні лампи.
  Люмінесце́нтна (флуоресцентна) ла́мпа, лампа денного світла - газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.
  Зокрема, у Первомайській школі, за вашими підрахунками, застосовується 97 ламп розжарювання та 38 компактних люмінесцентних ламп. Назвіть, яка зі стовпчастих діаграм відповідає дійсності і чому? (Усно) 1. Узагальнення та систематизація знань

Вчитель.

Цілий тиждень ми проводили дослідницьку та пояснювальну роботу: по-перше, рахували скільки в школі звичайних ламп розжарювання (ЛР) та скільки компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ); по-друге, провели опитування серед учнів школи, щодо використання вдома різних електричних ламп; по-третє, за допомогою афіш та оголошень провели пояснювальну роботу з учнями про використання енергозберігаючих ламп.

На минулому тижні ви об’єдналися в три групи, кожна з яких отримала своє завдання. На протязі уроку всі ваші матеріали будуть використані на практиці, а саме, під час роботи з діаграмами.

І група проводила опитування серед учнів нашої школи, щодо використовування вдома компактних люмінесцентних ламп. Прослухайте звіт цієї групи та скажіть, який можна зробити висновок зі сказаного ними.

Звіт І групи:

Під час проведення опитування учнів нашої школи, ми з’ясували, що 33сімї, в яких живуть учні, використовують вдома як ЛР, так і КЛЛ; 114 - тільки ЛР, решта – тільки КЛЛ. Всього в школі навчається 163 учня.

ЛР коштує 3 грн., а КЛЛ – 25 грн. Виглядають ці лампи ось так: (демонстрація ламп)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/energiesparlampe_01a.jpg/200px-energiesparlampe_01a.jpg игорь борисов про лампочки и рекламные агентства

Вчитель.

А тепер, використовуючи матеріал І групи, ви повинні побудувати діаграми використання різних ламп учнями в зошиті: І група – лінійну, ІІ – стовпчасту, ІІІ – кругову. Дані подати у відсотках.Всі учні працюють в зошитах, а один учень біля дошки

Розв’язання: 1. 163 уч. – 100% 2) 163 уч. – 100% 3) 100%-(10% 20%)=70%

16уч. – х% 33уч. – х%

х == 10% х == 20%Вчитель.

Який висновок можна зробити,дивлячись на отримані діаграми?Вчитель.

ІІ група за допомогою глобальної мережі Інтернет готувала інформацію у вигляді порівняльної характеристики двох видів електричних ламп.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Зверніть увагу на відмінності між ними та після звіту підрахуйте, на яких електричних лампах ми можемо зекономити.

Звіт ІІ групи:

Робота з таблицею

Параметр

Лампа розжарювання (ЛР)

Компактна люмінесцентна лампа

(КЛЛ)

 1. Ціна

3

25

 1. Час світіння (в день по 6 годин)

1000 год.

(6 міс)

6000 год.

(2,5 роки)

 1. Потужність

100Вт

24Вт

 1. Витрачена електроенергія на 2,5 роки

600кВт

144кВт

 1. Вартість спожитої електроенергії

(тариф – 1кВт-0,243 грн.)

146,16 грн.

35,08 грн.

Вчитель.

Підрахуйте, на яких електричних лампах ми можемо зекономити.Робота з зошитами

Припустимо, що за 2,5 роки нам довелося купити 6 ЛР (одна на 6 міс.). Це 18 грн., або 1 КЛЛ. Додамо ці вартості до спожитої електроенергії і отримуємо: ЛР=36 146,16=164,16 грн.КЛЛ=25 35,08=60,08 грн.

Вчитель.

Так який висновок можна зробити?Висновок: За 2,5 роки ми заощаджуємо 104,08 грн. на КЛЛ.

Вчитель.

Використовуючи даний матеріал, побудувати за допомогою ПК діаграми порівняльного характеру ЛР та КЛЛ: І група – стовпчасту (використовуючи дані часу світіння), ІІ - кругову( використовуючи дані витраченої електроенергії) , ІІІ - лінійну (використовуючи дані вартості спожитої електроенергії).

Але перед тим як сісти за ПК, повторимо правила ТБ при роботі з ПК.

(Учні по черзі називають правила)


 1. Не працювати за ПК з брудними та вологими руками.

 2. Клавіатуру натискати м’яко.

 3. Не чіпати екран руками.

 4. Не заходити до кабінету з їжею.

 5. Не класти на комп’ютерний стіл сторонні речі.

 6. Не використовувати диски та програми, не передбачені програмою.

 7. Без дозволу вчителя не заходити до кабінету.

 8. В разі несправності ПК повідомити негайно вчителя.

І група

ІІ група

ІІІ група

Вчитель.

Ми закінчили роботу з ПК, тому давайте проведемо хвилинку релаксації.Релаксація

Хребет прямий, дивитися прямо перед собою, відвернувшись від комп’ютера.Вправи:

 1. Швидко кліпати очима протягом 15с.

 2. Не відкриваючи очей, ніби подивитися вліво, потім вправо, вгору і вниз (з рази)

 3. Заплющити очі і спокійно сидіти, розслабившись протягом 5 с.

Вчитель.

ІІІ група проводила пояснювальну роботу серед учнів, щодо використання енергозберігаючих ламп. Давайте прослухаємо звіт про проведену ними роботу.

Звіт ІІІ групи:

1 учень. Різниця між звичайною лампочкою та енергозберігаючою добре простежується на періоді в 2,5 роки. Заощадження близько 100 грн. за цей період не сильно вражає, але якщо помножити цю цифру на кількість лампочок у всьому будинку, то сума виходить цілком значна. Так, ще якщо враховувати зростання цін на електроенергію, то варто замислитися над придбанням енергозберігаючих ламп просто зараз.

Учні після звіту роздають всім афіші

2 учень У люмінесцентних ламп, крім енергозберігаючих, є свої переваги, які висвітлено в нашому оголошенні.

Збережемо енергію!

Увага! Увага! Увага!

ІІ гра

 1. Їх переваги:
  1. Висока світловіддача (випромінює більше теплової енергії, а не світлової).

  2. Тривалий термін служби ( від 1000 до 15000 год. безперервного свічення).

  3. Колір світіння ( денне, тепле й природне).

  - Математика – цариця всіх наук. Ії коханий – істина, її наряд – простота і ясність. Палац цієї володарки оточений тернистими заростями, і щоб досягти його, кожному треба продертися крізь хащі. Випадковий подорожній не знайде в її палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, який любить істину і загартовувався в боротьбі з труднощами.Ян Снядецький


: Будеш, друже, трудитись сумлінно –

У навчанні уникнеш невдач,

І розв’яжеш на «добре» й «відмінно»

Не десяток, а сотні завдань!Вчитель: Проникаючи в зоряні далі,

6 клас

в таємниці земної кори,
УВАГА!
3 учень


Акція «Енергозбереження»

Ефективно використовуймо

енергію


игорь борисов про лампочки и рекламные агентства


Про енергію подбаймо –

І в далекому майбутньому

Земля наша рідна

Стане надмогутня.

І далекими світами

Буде йти вона віками.

І велика Україна,

І ми в ній із вами!

Заощадження енергії

Треба поважати.

Технології новітні –

Нам застосувати!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/energiesparlampe_01a.jpg/200px-energiesparlampe_01a.jpg6 клас

Вчитель. (Робота з підручником та зошитом)

А тепер попрацюємо з підручником. Розгорніть його на стор. 161 - №832.

Пограємо в гру «Сходинки». На аркуші паперу умовно зображені сходи, кожен щабель якого – завдання даного номеру. Та група, яка перша правильно дійде до найвищої сходинки і правильно виконає всі завдання, отримає найвищий бал


 1. Підбиття підсумків уроку.

 1. Логічна задача (робота з зошитом)

Знайти пропущене число.

80% 32 20% ? (8)

Розв’язання:

80% - 32 х == 8

20%– х


 1. Вчитель збирає бланки оцінок.

 2. Закінчення вправи «Кольоропис»

 1. Домашнє завдання

№ 842 , повторити «Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

Вчитель

З тобою математико, невпинно ми ростемо.

З тобою підкоряємо природу.

Свої досягнення усі ми віддаємо

На благо українського народу.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Додаток 1Бланк оцінок

П. І.

члена групиоцінка

№ групи

О ц і н к а
за

повторення

тести-3 бали

Пазли-2 бали

Всього 5 балів


Побудова діаграм в зошиті

2 бали


Побудова діаграм на ПК

2 бали


Сходинки

1-2 бали


Логічна задача

2 бали


1.


2.


3.


4.Скачати 157.65 Kb.

2021