Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтратегія розвитку міста до 2020 рокуу

Стратегія розвитку міста до 2020 рокуу
Сторінка1/10
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

ДО 2020 РОКУУСкорочений аналіз соціально-економічного розвитку міста Чернігова2.1. Загальна характеристика міста


Чернігів – адміністративний, промисловий і культурний центр Чернігівської області, розташований на правому березі річки Десна. У відповідності із Законом України „Про охорону культурної спадщини” Чернігів віднесений до категорії історичних міст.
Культурний центр - широко використовуване для позначення організацій, а також будівель або їх комплексів, призначених для зосередження, примноження і просування в життя, що оточує їх, суспільства - тих чи інших цінностей, традицій і практик, що лежать у сфері культури і мистецтва.
Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

На 01.01.2016 чисельність населення міста склала 294,1 тис. осіб що становить майже 44 % міського населення області.

У місті працюють близько 2,8 тис. підприємств, що складає 46 % загальної кількості підприємств у Чернігівській області. Майже всі (99,9 %) господарюючі суб’єкти міста належать до малого та середнього бізнесу.

Промисловий комплекс міста представлений майже чотирма сотнями підприємств, які виготовляють широкий спектр промислової продукції: ПАТ „Продовольча компанія „Ясен”, ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», Чернігівське відділення ПАТ „Сан Інбев Україна”, ПрАТ „Камвольно-суконна компанія „Чексіл”, ПрАТ «Чернігівська швейна фабрика „Елегант”, ПрАТ «Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня», ПАТ „ЧеЗаРа”, ПрАТ „Чернігівський автозавод”, ТОВ «Компанія «Спорттехніка» та інші.

Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Обсяг реалізації промислової продукції в 2015 році склав біля 8,0 міліардів гривень.

Чернігів - важливий транспортний вузол, де сходяться автомобільні дороги та залізниці як міжнародного, так і національного значення.

Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Тра́нспортним ву́злом називається комплекс транспортних пристроїв у пункті стику декількох видів транспорту, що спільно виконують операції з обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів і пасажирів.
Територією міста проходять автомобільні шляхи міжнародного, республіканського і обласного значення: Одеса – Київ – Санкт-Петербург, Чернігів – Новгород-Сіверський, Чернігів – Сеньківка. Залізнична станція Черні́гів - залізничний вузол з трьома напрямками — на Гомель, Ніжин та Славутич.

У Чернігові зосереджений значний туристичний потенціал. У місті на державному обліку знаходиться 96 пам’яток історії, 17 пам’яток монументального мистецтва, 272 пам’ятки археології (234 – національного значення), 67 пам’яток архітектури (28 національного значення) та одна пам’ятка садово-паркового мистецтва.

Монументалізм (від лат. monumentum - пам'ятник) - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах.
Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.

Згідно з результатами опитування мешканців 24 міст України, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», Чернігів посів 20 місце у списку найкомфортніших для проживання міст.

Рис. 1. Зведений індекс оцінки якості обслуговування та послуг у місті (5-відмінно, 1 – жахливо).


2.2. Історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал


Чернігів – одне із найдавніших міст Європи. Відповідно до археологічних досліджень, формування міста розпочалось понад 1300 років тому. Перша письмова згадка про Чернігів датується 907 роком.

Місто з його архітектурно-археологічними пам’ятками, розташованими на території Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів – стародавній», внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Археоло́гія (грец. αρχαιος - стародавній, λογος - слово) - наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо.
Світова́ спа́дщина ЮНЕСКО (англ. World Heritage) - видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.Заповідник є одним із головних туристичних об'єктів Чернігівщини та України. До його складу входять 29 унікальних пам'яток архітектури та історії, шість з яких домонгольського періоду і вважаються одними з найдавніших у Східній Європі.

До найбільш значущих пам'яток домонгольського періоду відносяться унікальні за своїм значенням творіння світового мистецтва, які є гордістю і окрасою не тільки Чернігова, а й світової культури та історії: Спаський (ХІ ст.) і Борисоглібський (ХІІст.) собори, Успенський собор Єлецького монастиря (ХІІст.), Антонієві печери, Іллінська церква (ХІ – ХІІ ст.), П’ятницька церква (ХІІ ст.). Епоха бароко представлена комплексами історико–культурного значення: Єлецьким і Троїцько–Іллінським монастирями, будинком Лизогуба, будинком колегіуму, Катерининською церквою, будинками архієпископа, губернатора та іншими.

На території міста розташована пам'ятка садово-паркового мистецтва - регіональний ландшафтний парк «Ялівщина».

Анто́нієві пече́ри - печерний комплекс ХІ - XIX ст. у Болдиних горах у Чернігові. Насправді, Антонієви печери мають не два яруси, а чотири: з підтвердження учасників спелео-археологічної секції інші два яруси існують, але вони не досліджені.
Єле́цький Успе́нський монасти́р у Чернігові - один з найдавніших монастирів в Україні. Архітектурний ансамбль монастиря розташовано на підвищеному правому березі річки Десна, між давнім Чернігівським дитинцем (територія сучасного Валу) і Троїцько-Іллінським монастирем.
Регіона́льні ландша́фтні (пейзажні) па́рки (РЛП) - окрема категорія територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

2.3. Демографія


З 1993 року у місті відбувається процес депопуляції – скорочення загальної чисельності населення внаслідок перевищення чисельності померлих над числом народжених, що вже два десятиріччя є відмітною рисою демографічної реальності не тільки в місті, а й в цілому в Україні.
Таблиця 1. Динаміка основних показників відтворення населення за 2011 – 2015 роки

Роки

Народжених

Померлих

Природний приріст (скорочення)

Міграційний

приріст, скорочення ,
осіб

на 1000 наявного населення

осіб

на 1000 наявного населення

осіб

на 1000 наявного населення

осіб

2011

2728

9,2

3293

11,1

-565

-1,9

392

2012

2768

9,3

3369

11,4

-601

-2,1

-33

2013

2654

9,0

3377

11,4

-723

-2,4

304

2014

2684

9,1

3655

12,4

-971

-3,3

28

2015

2517

8,5

3467

11,8

-950

-3,3

318

Інтенсивність природного скорочення населення поступово зростає. У 2015 році цей показник склав 3,3 особи на 1000 наявного населення проти 1,9 осіб у 2011 році.

Міграційні процеси характеризуються позитивним впливом на чисельність населення: у місті зберігається позитивне сальдо міграції.

Сальдо міграції - різниця між кількістю осіб, які прибули на будь-яку територію, і кількістю осіб, які вибули звідти за один і той самий проміжок часу. Сальдо міграції може бути позитивним і негативним.
Виключення становив лише 2012 рік, коли з міста вибуло на 33 особи більше, ніж прибуло.

За період з 2011 по 2015 рік включно місто втратило 2,8 тисяч осіб. Найбільше зменшення населення спостерігалось у 2014 році (майже на 1 тис. осіб).Рис 2. Динаміка чисельності наявного населення міста Чернігова, тис. осіб


Серед обласних центрів України за чисельністю населення Чернігів посідає 10 місце (без урахування міст Донецьк та Луганськ).
Таблиця 2. Чисельність наявного населення у обласних центрах України

Рейтинг

Обласний центр

Чисельність населення на 01.01.2011

Чисельність населення на 01.01.2016

1.

Київ

2799,2

2906,6

2.

Харків

1446,5

1449,7

3.

Одеса

1009,1

1010,8

4.

Дніпропетровськ

1007,2

986,3

5.

Львів

760,0

758,0

6.

Запоріжжя

776,5

756,9

7.

Миколаїв

498,7

493,6

8.

Вінниця

369,5

373,3

9.

Херсон

340,6

333,4

10.

Чернігів

296,9

294,1

11.

Полтава

298,9

294,0

12.

Черкаси

287,7

284,2

13.

Суми

273,9

270,5

14.

Хмельницький

262,8

269,1

15.

Житомир

271,8

267,7

16.

Чернівці

253,8

266,4

17.

Івано-Франківськ

241,1

251,5

18.

Рівне

249,8

248,3

19.

Кіровоград

235,5

239,7

20.

Тернопіль

217,4

218,2

21.

Луцьк

211,8

217,5

22.

Ужгород

116,4

115,2

За темпами демовідтворення м. Чернігів знаходиться на 13-му з 22 місць.


Рис. 3. Темпи демовідтворення населення обласних центрів України, %


За останні п’ять років населення міста постарішало. Кількість населення старшого віку збільшилась на 19,1 %, а кількість населення віком від 15 до 64 років навпаки зменшилась на 5,5 %. Частка працездатного населення у загальній чисельності жителів зменшилась з 75,5% в 2011 році до 72,0% в 2015 році. Старіння населення міста відбувається в основному через зниження народжуваності, а не за рахунок підвищення тривалості життя в старших вікових групах.
Старіння населення - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку. Цей процес є результатом демографічних змін в характері народжуваності, смертності і частково міграції. За даними комісії ООН з питань розвитку суспільства станом на 2005 рік, старіння населення спостерігалося у всіх країнах світу крім 18.

Таблиця 3. Розподіл населення міста Чернігова за віком
станом на 01.01.2011

станом на 01.01.2016
тис. осіб

% до загальної кількості

тис. осіб

% до загальної кількості

Всього постійного населення

291,1

100,0

288,3

100,0

У віці

0-14

35,9

12,3

38,3

13,3

15-64

219,6

75,5

207,6

72,0

65

35,6

12,2

42,4

14,7

У структурі населення міста переважають жінки. На початок 2011 року їх частка складала 53,9%, на початок 2016 року - 54,1%, що свідчить про зростання диспропорції між чисельністю чоловіків та жінок.

Протягом останніх 5 років спостерігалося повільне зростання середнього віку населення міста. Станом на 1 січня 2016 року середній вік населення в місті становив 41 рік, проти 40 років на початку 2011 року. Слід зазначити, що середній вік чоловіків менший, ніж у жінок (за станом на 01.01.2016 середній вік чоловіків - 38 років, жінок - 44 роки).

Демографічне навантаження (навантаження на суспільство непродуктивним населенням) має тенденцію до зростання. На 1 січня 2016 року на кожну тисячу жителів міста працездатного віку (15-64 роки) за розрахунками припадало 385 осіб непрацездатного віку. В середньому в Україні цей показник складав 452 особи, в Чернігівській області – 480 осіб на 1000 працездатного населення.


Таблиця 4. Демографічне навантаження на населення міста у віці 15-64 роки

на 1000 осіб


01.01.2011

01.01.2016

Загальне навантаження, осіб

326

385

Особами у віціМолодшому за працездатний, осіб

164

185

Старшому за працездатний, осіб

162

204

Демографічне навантаження на осіб працездатного віку зросло як за рахунок осіб молодше працездатного віку, так і за рахунок осіб старше працездатного віку.2.4. Трудові ресурси


Зайнятість населення

Протягом 2011-2015 років спостерігається збільшення кількості мешканців міста, що перебували на обліку у міському центрі зайнятості (далі - Центр). У 2015 році на обліку перебувало 16050 незайнятих громадян що порівняно з 2014 роком більше на 7,2 %, з 2011 роком на – 26,8 %.


Рис. 4. Динаміка кількості осіб, які перебувають на обліку незайнятих громадян, тис. осіб


У той же час кількість вакансій, що надавались Центру, починаючи з 2014 року, зменшується. Протягом 2015 року у наявності було 7283 вакансії, що на 4,0 % менше, ніж у 2011 році.

Рис. 5. Динаміка кількості поданих вакансій роботодавцями міста, тис. вакансій


Проте, ефективність роботи з працевлаштування підвищується. Так, у 2015 році за направленням служби зайнятості працевлаштовано 5301 незайнятих громадян, що на 20,5 % перевищує показник 2011 року.


Рис.6. Обсяги працевлаштування, тис. осіб
Усі наявні у Центрі вакансії не вдається укомплектувати у зв’язку з невідповідністю спеціалізації або кваліфікації осіб, що перебувають на обліку, заявленим вимогам.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці міським центром зайнятості проводиться професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.Рис. 7.Динаміка професійного навчання, осіб2.5. Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника м.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Чернігова за підсумками 2015 року зросла порівняно з 2010 роком на 80,4 % та склала 3298 грн, що на 0,1% більше, ніж у Чернігівській області (3295,0 грн) та на 21,4 % менше, ніж в Україні (4195,0 грн).


Рис.8. Середньомісячна заробітна плата у м. Чернігові (грн)

За даними Державної служби статистики внаслідок інфляційних процесів реальна заробітна плата в Україні за підсумками 2015 року зменшилась по відношенню до рівня 2011 року на 7,6 %, в Чернігівській області – на 4,5 %.

Серед обласних центрів України м. Чернігів за рівнем заробітної плати продовжує займати одне з останніх місць. Найближчі до Чернігова за рівнем заробітної плати є міста Чернівці (3224 грн), Тернопіль (3277 грн) та Кіровоград (3293 грн).

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Чернівці́ - адміністративний, політичний і релігійний центр Чернівецької області, важливий культурний та науково-освітній осередок України. Місто розміщене на південному заході України за 40 км від румунського кордону.

Рис. 9. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в обласних центрах України в 2015 році, (грн).


2.6. Інфраструктура


Транспортна інфраструктура

Чернігів є головним транспортним вузлом Чернігівської області, через який проходять основні міжнародні залізничні і автомобільні магістралі.

Транспортний комплекс міста представлений міським електричним та автомобільним транспортом. У транспортній галузі функціонують три автотранспортних підприємства з перевезення вантажів, три підприємства з пасажирських перевезень та вісім приватних пасажирських перевізників. В межах міста розташовані три автостанції, дві залізничні станції та річковий порт.

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Залізни́чна ста́нція - виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти

Для організації пасажирських перевезень задіяно 13 перевізників. Найбільші з них – комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради, ПАТ «Чернігівавтосервіс» і ПрАТ «Таксосервіс».

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
За маршрутами курсують близько 330 автобусів, у т.ч. 120 – середньої та 210 – малої місткості, і 60 тролейбусів, більше половини яких експлуатуються понад 10 років.

Упродовж останніх років спостерігається тенденція до уповільнення оновлення рухомого складу автотранспорту та критично низький рівень оновлення рухомого складу електротранспорту.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Троле́йбус - безрейковий транспортний засіб контактного типу з електродвигуном (переважно пасажирський, хоча трапляються тролейбуси вантажні і спеціального призначення), що живиться електричним струмом від зовнішнього джерела (тягових підстанцій) через дводротову контактну мережу за допомогою штангового струмоприймача і поєднує в собі переваги трамваю та автобусу.

Рис. 10. Оновлення рухомого складу пасажирського транспорту у м. Чернігові, одиниць.
Мережа маршрутів міського пасажирського транспорту налічує дев’ять тролейбусних та 41 автобусний маршрут, у т.ч. 27 – міських, 14 – приміських.

Експлуатаційна довжина автобусних маршрутів - 364 км, тролейбусних – 184 км. Довжина контактної мережі м.

Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.
Чернігова становить 106,7 км. Існуючі контактна і кабельна мережі мають знос понад 50 %.

На маршрутах розташовано 458 зупинок, з них 242 облаштовано зупинковими спорудами: у т.ч. 131 – комплекси з кіосками та павільйонами, 111 – павільйони та навіси для очікування транспорту.

Проте, на сьогоднішній день мережа маршрутів пасажирського транспорту є застарілою, оскільки докорінно змінилися пасажиропотоки, у тому числі і в наслідок погіршення або припинення роботи основних промислових підприємств. Для Чернігова наразі характерне перевантаження пасажирським транспортом центральної частини міста, дублювання тролейбусних маршрутів автобусними, надмірне завантаження пасажирами одних маршрутів і незначна їх кількість на інших.


Дорожня інфраструктура
Місто має широко розгалужену дорожню мережу. Загальна протяжність вулиць міста складає 361 км, в тому числі магістральних вулиць загальноміського та районного значення 86,7 км.

Асфальтобетонне покриття мають 255,3 км доріг (2,16 млн. кв. м), ґрунтове – 105,7 км. Загальна протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям – 352,3 км.

Асфа́льт - (грец. ασφαλτος - гірська смола, асфальт) - будівельний в'яжучий матеріал.

Близько 24 % доріг обласного центру знаходяться у критичному стані.

Рис. 11. Рейтинг міст України за критичним станом доріг (за даними сайту Navizor.com), %


Балансоутримувачем вулично-дорожньої мережі міста є комунальне шляхо-будівельне управління. На нього також покладено утримання мережі зливної каналізації, штучних споруд, гідротехнічних споруд, технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Невід’ємною частиною вулично-дорожньої мережі є зливова каналізація та дренажні системи. Зливова каналізація міста складається з локальних мереж та має систему основних та малих скидів дощових вод у р. Стрижень і р. Білоус без попередньої очистки та скид у р. Десна через очисні споруди урочища Кордівка пропускною спроможністю 5300 куб.

Дренажний комплекс (рос. дренажный комплекс, англ. drainage complex, нім. Entwässerungskomplex m) - сукупність споруд (штреки, свердловини, колодязі, шурфи, канави та ін.) і устаткування, призначених для відводу підземних і поверхневих вод.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
 м на добу.

У місті діє 25 комунальних каналізаційно-колекторних систем, що відводять поверхневий стік до різних водоприймачів загальною довжиною 62,85 км, які охоплюють водозбірну площу 3 тис.

Поверхне́вий стік - стік вод атмосферного походження по земній поверхні під дією сила сили тяжіння.
га, та колекторно - дренажна система загальною довжиною 3,972 км, яка знижує рівень ґрунтових вод в існуючій житловій забудові в мікрорайоні Масани і відводить їх за межі забудови.
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.

Технічний стан зливової каналізації незадовільний: при залпових зливах в окремих районах міста каналізація працює з перебоями через низьку пропускну спроможність.

Безпеку дорожнього руху в місті забезпечує 61 світлофорний об’єкт, більше 6,0 тис. шт. дорожніх знаків, 12 км направляючого пішохідного огородження .

Доро́жній знак, шляховка́зувач, або дороговка́зувач - стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один з засобів регулювання дорожнього руху (дорожня розмітка, дорожнє обладнання, світлофор, регулювальник).

Інфраструктура зв’язку

Послуги зв’язку у місті надають чотири оператори фіксованого зв’язку: оператори (Чернігівська філія ПАТ „Укртелеком”, АТЗТ „Центр експлуатації – зв’язок”, ТОВ „Таско”, Чернігівське відділення ТОВ „Інтертелеком”) та три оператори мобільного зв’язку (АО "Київстар", АО "Vodafone Україна" («МТС-Україна»), "Астеліт" (Лайф)).

Останні роки на ринку надання телекомунікаційних послуг спостерігається зниження частки абонентів фіксованого зв’язку. Оператори мобільного зв’язку пропонують населенню більш гнучку тарифну політику, широкий спектр послуг та якісне покриття, що призводить до відмови користувачів від стаціонарних телефонних номерів та радіоточок.

Доступом до всесвітньої мережі Інтернет користуються понад 70 тис.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
чернігівських сімей.

Послуги поштового зв’язку надають 25 поштових відділень.

2.7. Житлово-комунальне господарство


Чернігів – місто з характерною для пострадянського обласного центру структурою житлового фонду, у якій переважають п’яти – дев'ятиповерхові будинки.
Поштове відділення або відділення зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Загальний житловий фонд міста на 01.01.2015 становив 5930 тис. м2. Забезпеченість населення міста житлом складало 20,5 кв. м/особу.

У 2015 році в місті прийнято в експлуатацію 77,1 тис.мзагальної площі житла, (99,6% від показника 2014 року), у тому числі 48,6 тис. кв. м багатоквартирного житла та 28,5 тис. кв. м індивідуального житла.
Рис. 16. Введення в експлуатацію житла, тис. кв. м
Серед обласних центрів Чернігів у 2015 році посів 13 місце за обсягами введеного житла у розрахунку на 10 тис. населення.

Рис. Обсяги введення житла в експлуатацію в обласних центрах України на 10 тис. населення, м кв.

У комунальній власності територіальної громади знаходиться 1752 житлових будинка загальною площею 4 млн. 393 тис. кв. метрів.

Із загальної кількості комунального житла 1500 будинків мають термін експлуатації 20 років і більше. До категорії ветхого віднесено 68 будинків загальною площею 12,4 тис. кв. м, до категорії аварійного – вісім житлових будинків загальною площею 1,4 тис.

Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
кв. метрів.

Відбувається природне старіння житлового фонду. Багатоквартирні будинки, які збудовані у 1960 – 1970 роках за проектами перших масових серій (312 будинків), вже можна віднести до застарілого житлового фонду, бо за технічним станом та сьогоднішніми стандартами вони не відповідають вимогам комфортного проживання. Фізичний знос основних конструктивних елементів та інженерних мереж становить більше 60 %.

Житлові будинки, побудовані в період з 1970 по 1990 роки (520 будинків), також потребують значних витрат на проведення ремонтів покрівель, інженерних мереж, герметизацію міжпанельних швів тощо.

Щорічна потреба на капітальний ремонт житла в середньому на рік становить 12,0–14,0 млн.

Фізичний знос будинку (знецінення) - втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, обумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
 грн. Фактичні видатки не перевищують 20-40% від потреби.


Таблиця 5. Динаміка видатків на капітальний ремонт житла

Рік

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Сума коштів, тис. грн.

2209,6

1715,2

3607,5

4951,9

5465,0

У житловому фонді міста налічується 1217 ліфтів, установлених у будинках різних форм власності. Технічний стан значної кількості ліфтів, у зв’язку з відпрацюванням установленого терміну служби, не дає повної гарантії їх безпечності та надійності під час експлуатації.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
На сьогоднішній день потребують капітального ремонту 717 ліфтів, для чого орієнтовно необхідно 71 млн. грн.

Експлуатацію і утримання житлового фонду комунальної форми власності в м. Чернігові здійснюють чотири організації комунальної власності міста, а саме: КП «Новозаводське», КП «Деснянське», КП «ЖЕК 10», КП «ЖЕК 13».

На початок 2016 року в місті було створено 34 ОСББ, що складає менше двох відсотків від житлового фонду міста. У сусідньому та схожому за розмірами місті Суми налічується 145 об’єднань.


Таблиця 6. Структура житлового фонду м. Чернігова за формами власності


Форми власності

Кількість будинків, шт.

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Житловий фонд м. Чернігова всього (без урахування приватного сектору),

2025

2025

2025

2025

2027

в т. ч. :
- комунальної власності

1736

1736

1736

1738

1752

- ЖБК

125

125

125

125

125

- ОСББ (тільки ті, що на власному балансі)

31

31

31

31

34

- житловий фонд громадської (колективної) власності

106

106

106

104

86

- відомчі житлові будинки

27

27

27

27

272.8. Освітня інфраструктура


Станом на 01 січня 2016 року мережа дошкільних навчальних закладів складається з 56 закладів, у яких функціонує 536 груп, з яких 74 – спеціальні для дітей з вадами здоров’я.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
На базі дошкільного закладу № 52 організовано роботу інклюзивної групи, та групи, у якій виховуються діти-аутисти.

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 11686 дітей, що становить 85,5% від загальної кількості дітей відповідного віку. Охоплення дошкільним вихованням дітей 5-тирічного віку складає 100%.

Відповідно до потреб населення щорічно відкриваються додаткові групи на базі діючих дошкільних навчальних закладів. Протягом 2011-2015 років у дошкільних навчальних закладах міста додатково сформовано 18 груп, проте на сьогодні на 100 місцях виховується 120 дітей. Перевантажені окремі групи дошкільних закладів № 1, 19, 21, 22, 26, 32, 36, 46, 50, 53, 58, 59, 62, 68, 71, 75.

У 2015-2016 навчальному році у місті працює 37 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, у яких навчається 25397 учнів.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

У мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста функціонує чотири ліцеї, чотири спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів, одна гімназія та один колегіум.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Профільним навчанням охоплено 97,6% учнів 10-11 класів, поглиблене вивчення окремих предметів запроваджено для 28,7% учнів.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонує 57 комп’ютерних класів, в яких встановлено 649 комп’ютерів, з них 191 – застарілий (до 2005 року випуску), 68 - не підлягають ремонту. На 34 учні припадає один персональний комп'ютер.

Мультимедійні комплекси (мультимедійна дошка, проектор та ноутбук) встановлено в 12 із 34 загальноосвітніх навчальних закладів.

У місті функціонує 13 інклюзивних класів, у яких навчається 21 дитина з особливими освітніми потребами.

У позашкільних навчальних закладах міста діють 125 гуртків, секцій, клубів з метою розвитку здібностей, нахилів та інтересів дітей. 

Система професійно-технічної освіти Чернігова охоплює 9 державних професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі 2 вищих професійних училища, 2 центри професійно-технічної освіти, 4 професійних ліцеїв та 1 навчальний заклад при установі виконання покарань.

Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Ко́ле́дж або коле́ж (англ. college, фр. collège) - вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Підготовка кадрів здійснюється з багатьох робітничих професій для 5-ти галузей економіки: промисловості, транспорту, будівництва, торгівлі і громадського харчування, житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення.

На території міста функціонують 2 університети, 1 академія, 1 училище, 1 технікум та 4 коледжи. Послуги з перепідготовки та післядипломної освіті надає Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Ушинського.

Консолідований рейтинг (Освіта UA) віддає 68 позицію Чернігівському національному технологічному університету, 181 позицію посів Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка.


Таблиця 7. Найкращі вузи північного регіону України

Назва учбового закладу

Місце

Місце у загальному рейтингу

ТОП-200 Україна

Webometrics

(діяльність в інтернет-просторі)Scopus

(науко метрична база)Сумський державний університет

1

8

21

6

15

Житомирський державний університет ім. І. Франка

2

59

127

25

77

Чернігівський національний технологічний університет

3

68

133

70

49

Житомирський державний технологічний університет

4

82

137

65

63

Сумський національний аграрний університет

5

84

144

51

76

Українська академія банківської справи Національного банку України

6

98

150

45

110

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

7

113

181

40

123

Сумський державний педагогічний університет ім. О. С. Макаренка

8

144

177

107

123

Житомирський національний агроекологічний університет

9

145

158

127

123

Учбово-науковий інститут економіки ЧНТУ

10

168

201

133

1232.9. Охорона здоров’я


Медичну допомогу населенню міста надають дев’ять закладів охорони здоров’я Чернігівської міської ради, в т.ч.
Черні́гівська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Чернігівській області. Адміністративний центр - місто обласного значення Чернігів.
чотири міські лікарні на 1370 ліжок, пологовий будинок на 220 ліжок, дві дитячі поліклініки, дві стоматологічні поліклініки (для дорослих і дітей). В місті функціонують сім фельдшерських пунктів та сім денних стаціонарів. Крім того, медична допомога жителям міста надається в 11 лікувально-профілактичних закладах обласного підпорядкування.
Полого́вий буди́нок - лікувально-профілактичний заклад в системі Міністерства охорони здоров'я, який, подає акушерську та гінекологічну допомогу вагітним, роділлям, породіллям і медичну новонародженим дітям.
Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.

Таблиця 8. Загальна характеристика мережі комунальних закладів охорони здоров’я м. Чернігова

Показники

2011

2012

2013

2014

2015

Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів:

загальна кількість відвідувань за зміну на 1000 мешканців5246


5246


5411


5411


5411


Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця

місто


область

9,3

9,5


9,4

9,5


9,6

9,6


9,3

9,6


9,7

9,7


Кількість ліжок у стаціонарах

1662

1652

1652

1590

1590

Забезпеченість ліжками на 10 тис. осіб

57,1

56,8

56,9

54,9

55,0

Середні витрати на 1 ліжко-день на медикаменти (грн.)

9,16

9,08

9,92

10,72

14,57

Середні витрати на 1 ліжко-день на харчування (грн.)

3,07

3,30

3,24

3,81

5,23

Кількість ліжок денного стаціонару

200

200

201

204

204

Забезпеченість ліжками денного стаціонару на 10 тис.нас

місто


область

6,9


14,1

6,9


14,5

6,9


15,0

7,04


15,1

7,06


15,5

Забезпеченість лікарськими кадрами на10 тис. населення

місто


область

33,7


35,2

32,8


33,5

31,7


34,1

31,8


34,6

32,9


35,2

На 01.01.2016 в медичних закладах міста зареєстровано 5309,25 штатних посад, з яких зайняті 5235,5 або 98,6%. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами зросла з 77,1% у 2011 році до 82,0% у 2015 році. Частка осіб пенсійного віку серед лікарів – 22,4%.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Пенсі́йний вік - встановлений законодавством вік, по настанні якого, людина може претендувати на виплату - пенсії за віком.

У місті впроваджується план поетапного переходу на засади загальної практики-сімейної медицини.

Таблиця 9. Характеристика мережі дільниць сімейної медицини


2011

2012

2013

2014

2015

Кількість дільниць

60

61

61

76

92

Кількість посад лікарів ЗПСМ

59,5

62,75

63,25

78,75

95

Кількість лікарів ЗПСМ

57

56

55

68

85

% укомплектованості посад

95,8

89,2

87,0

86,3

91,6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  • 2.1. Загальна характеристика міста
  • 2.2. Історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал
  • 2.7. Житлово-комунальне господарство
  • Рис. Обсяги введення житла в експлуатацію в обласних центрах України на 10 тис. населення, м кв.
  • 2.8. Освітня інфраструктура