Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтворення і показ комп'ютерних презентацій

Скачати 18.92 Kb.

Створення і показ комп'ютерних презентацій
Скачати 18.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір18.92 Kb.
  1   2

Тема: Створення і показ комп'ютерних презентацій.

Мета:


 • Визначити рівень оволодіння учнями основними поняттями та принципами дизайну, способами застосування ефектів анімації та показу комп’ютерних презентацій.

 • Розвивати уміння працювати в групах, увагу, уяву учнів. Формувати кругозір, світогляд школярів.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
  Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
  Світо́гляд - сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності.


 • Виховувати інтерес до предмету інформатики, почуття колективізму, відповідальності, активності, уміння спілкуватися.

Підручник: Н.В.Морзе, В.П.Вембер «Інформатика 10».

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань.

Колективізм - етична, політична чи соціальна система поглядів, що підкреслює взаємозалежність людей й ставить інтереси колективу вище, ніж інтереси окремої особистості. Колективізм висуває на перший план громаду й суспільство, ставлячи групову мету над особистою.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

Обладнання: дошка, проектор, «Мішок знань» із завданнями, фішки, мультимедійні презентації.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Хід уроку. 1. Привітання з класом. Повідомлення теми і мети уроку.

Встаньте, діти, всі рівненько,

Посміхніться всі гарненько,

Посміхніться ви до мене,

Посміхніться і до себе,

Привітайтесь: «Добрий, день!»

Повторення теоретичного матеріалу.


 1. Що таке комп’ютерна презентація? (Комп’ютерна презентація – офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, товару за допомогою спеціальних комп’ютерних програм.)

 2. За допомогою яких програм створюють презентації?
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
  Створення Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
  (Комп’ютерні презентації створюють у програмах MS Power Point.)

 3. За допомогою яких технологій створюють комп’ютерні презентації? (За допомогою слайдових технологій).

 4. Що таке слайди? Що вони можуть містити? (Слайди можуть містити текст, зображення, фотографії, малюнки, графіки, гіперпосилання, таблиці, діаграми, звуки, відео, анімації, тощо.
  Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
  Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
  Текст Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
  )

 5. Як можуть змінюватися слайди? (автоматично та вручну)

 6. Чи можемо міняти дизайн слайду? (Так)

 7. Що нам потрібно, щоб створити комп’ютерну презентацію?

 1. Вибрати тему.

 2. Підібрати інформацію.

 3. Написати текст.

 4. Зібрати фото, відео.

 5. Скомпонувати матеріали.

 6. Створити слайди.

 7. Настроїти зміну та анімацію слайдів.

 8. Зберегти презентацію.

А тепер, коли повторили теоретичний матеріал, ми з вами пограємо. Гра називається «Кіт у мішку». Я заздалегідь поділила вас на 2 команди. Але команди ще не мають назви. Давайте ви самі виберете їх. В мене на листочках є дві назви («Хакери», «Віруси»). Капітани команд вибирають собі назву.

Правила гри. У нас є «Мішок знань», в якому зібрані всі ваші знання про комп’ютерну презентацію. Зараз по черзі, кожна з команд буде тягти завдання. За правильну відповідь команда отримує 1 фішку у вигляді зірочки. Наприкінці змагання, команда яка отримає більшу


Каталог: ivk -> Informatika
Informatika -> Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Informatika -> Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Informatika -> Комп’ютерні мережі. Інтернет
Informatika -> Досвід роботи Викладача інформатики Кузьменка О. А. Основи комп'ютерної графіки
Informatika -> Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з дисципліни «Веб проектування»
Informatika -> Теоретичні основи інформатики
Informatika -> Досвід роботи Викладача інформатики вищої категорії Н. Й. Колобової Комплекс практичних робіт
  1   2


Скачати 18.92 Kb.

 • Узагальнення та систематизація
 • Привітання з класом. Повідомлення теми і мети уроку.
 • Повторення теоретичного