Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва» 28-29 травня 2014 року

Скачати 44.44 Kb.

«Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва» 28-29 травня 2014 року
Скачати 44.44 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір44.44 Kb.
  1   2

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

обласного семінару-практикуму для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із образотворчого мистецтва з теми

«Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва»
28-29 травня 2014 року

м.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Березне

Метою сучасної освіти є виховання людини, що прагне до самореалізації, вміє критично мислити, цінувати культурну спадщину і здатна творчо збагачувати її.

Мистецька компетентність вчителя образотворчого мистецтва виявляється: в обізнаності у галузі образотворчого мистецтва, зокрема, володінні матеріалом з образотворчого мистецтва шкільної програми (інформаційно-пізнавальна функція); в оцінювальних підходах до вибору творів образотворчого мистецтва для педагогічної роботи, в спроможності захопити учнів живописом, прищепити їм шанобливе ставлення до українського мистецтва (орієнтаційно – вибіркова функція);

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
у спілкуванні з учнями, побудові міжособистісних стосунків (комунікативно - регулююча функція).
Міжособові стосунки Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.

Мистецька компетентність як інтегральна характеристика особистості заснована на взаємозв’язку ціннісно-когнітивних, мотиваційних, пізнавальних і діяльнісних компонентів, на комбінації інтересів, мотивів, знань, умінь, ставлень, відношень, якостей особистості, які відображають узагальнені результати навчання в галузі мистецтва.

Учителям образотворчого мистецтва рекомендується:

1. Проявляти особистісні компетентності, які слід розподілити на:

1) ціннісно-мотиваційні (світоглядні уявлення, ціннісні орієнтації);

2) когнітивні – художньо-естетичні (мистецький тезаурус, художньо-образне мислення);

3) діяльнісні (ментальний естетичний досвід, художньо-творчі здібності, естетичне ставлення).

2. На кожному занятті дотримуватися структури естетичної компетентності, яка містить такі основні складові:


  1. Художньо - естетична активність.

  2. Естетичні цінності і мотиви.

  3. Естетичний досвід.

  4. Естетичне, зокрема мистецьке самовдосконалення (схильність до народної творчості, вияви аматорства).

3. Старатися виокремлювати комплекс базових компетентностей, що формуються в галузі шкільної мистецької освіти, створювати передумови для втілення

  1   2


Скачати 44.44 Kb.

  • «Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва» 28-29 травня 2014 року