Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСучасні тенденції вітчизняного та світового рекламних ринків к е. н

Скачати 35.72 Kb.

Сучасні тенденції вітчизняного та світового рекламних ринків к е. н
Скачати 35.72 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір35.72 Kb.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО РЕКЛАМНИХ РИНКІВ

к.е.н.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

Мельник Ю.М.
Сьогодні провідні вітчизняні маркетингові дослідницькі компанії підводять підсумки 2010 року стосовно об'ємів рекламно-комунікаційного ринку України.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

За даними Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК) в 2009 році обсяг українського ринку медіа реклами склав 5,280 млрд грн. В 2010 році цей показник мав зрости на 20% і скласти 6,339 млрд грн. Фрагмент аналізу ринку деяких видів реклами в Україні представлено в табл. 1.


Таблиця 1 – Обсяг ринку деяких видів реклами в Україні
2008 р.,

млн. грн


2009 р., млн. грн

2010 р., млн. грн.

(прогноз з урахуванням тенденцій )ТБ-Реклама

2700

2000

2490

Реклама в пресі

2052

1892

2254

Макетна реклама

1495

1219

1444

Зовнішня реклама

1035

650

715

Реклама в Інтернет

100

145

200

Радіореклама

160

120

150


Прогноз компанії ZenithОptimedia щодо зростання світового рекламного ринку в 2010 році склав 3,5%.

Перше півріччя виявилося досить вдалим і це зростання стосується всіх регіонів. Ринки країн, що розвиваються, зростають швидше, ніж у розвинених країнах.

Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Світовий рекламний ринок стабільно зростатиме в наступні роки - на 4,5% в 2011 та на 5,3% в 2012. Надзвичайно швидкий ріст цифрових комунікацій приведе до того, що їх частка зросте з 12,7% в 2009 до 17,1% в 2012, і, таким чином, Інтернет відставатиме від газет лише на 2 пункти.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

ZenithОptimedia покращила свій глобальний прогноз щодо витрат на рекламу цього року до зростання на 3,5%, хоча ще у квітні було передбачення лише на рівні лише 2,2%. Це вже третє уточнення в кращий для галузі бік, цього разу спричинене потужнішим, ніж очікувалося, зростанням рекламних ринків розвинених країн. Загалом передбачено зростання в Північній Америці, Західній Європі та Японії на 1,3%, у той же час як ринки, що розвиваються, зростуть на 8,6%.

Передбачення в науці - футурологічний метод визначення, опису об'єктів, явищ фізичної реальності, соціальних процесів, які ще не існують на момент дослідження, але можуть з'явитися і бути виявленими та вивченими в майбутньому.

Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Центральна та Східна Європа постраждали найбільше у світі: було зафіксовано падіння рекламних видатків на 24,6% в 2009 році.

Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

Тепер цей регіон розділився на дві групи країн. Першу очікує швидке зростання в межах 11-26%. Це Білорусь, Боснія та Герцеговина, Росія, Сербія, Словенія, Туреччина та Україна. Друга група (Болгарія, Греція, Естонія, Латвія та Угорщина), навпаки, де і надалі переживатиме падіння рекламних бюджетів від 3 до 16%. Зокрема, у Греції передбачено скорочення видатків на рекламу на 13,9% цього року, ще на 7% наступного та на 0,3% в 2012 році. Що ж стосується всього регіону Центральної та Східної Європи, то прогноз складає зростання на 7% в 2010 році, 9,8% в 2011 і 1099% в 2012.

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Центр (давн.-гр. - стрекало, осереддя) - # Середня частина чогось. геом. центр кола (кулі), точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі). центр еліпса - точка перетину великої і малої осей його.

Сектор онлайн-реклами в США виріс більш ніж на третину  (2006-2009 р.р.) — на 37,5%, у той час як обсяг реклами, розміщеної в традиційних медіа, скоротився на 30%.

Тут спостерігаються наступні тенденції. У  другому кварталі 2009 року на обсяг реклами, розміщеної в основних медіа (газетах, на ефірному телебаченні, у журналах, на радіо, на вулицях і в Інтернет) чекало істотне скорочення в порівнянні з початком 2006 року. Якщо в другому кварталі 2006 року обсяг рекламного ринку становив $41,5 млрд, то в другому кварталі 2009 року він скоротився до $32,3 млрд. Це означає, що весь ринок втратив за ці три роки майже чверть (22%) усього обсягу реклами.

Єдиний вид медіа, який не стосується ця тенденція — Інтернет. Витрати на онлайн-рекламу протягом  останніх трьох років плавно й поступово росли й у підсумку виросли за три роки на 37,5%. Зате обсяг реклами у всіх інших медіа знизився приблизно на 30%. Темпи падіння ринку прискорювалися — від 0,3% між другим кварталом 2006 року й другим кварталом 2007 року (тоді обсяг ринку склав $41,4 млрд) до 5% у період 2007-2008 років ( до $39,4 млрд) і до  18% у період 2008-2009 років.

Якщо ж брати окремо традиційні медіа, то падіння виявиться ще більш різким.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

У період із другого кварталу 2006 року по другий квартал 2007 року обсяг реклами в традиційні медіа знизився на 3,2%, з $37,5 млрд до $36,3 млрд. У період 2007-2008 років падіння склало вже 7,5% до $33,6 млрд, а в період 2008-2009 років — 22%, до $26,1 млрд. У той же час обсяг онлайн-реклами в 2006-2007 роках виріс на 27,5% з $4 млрд до $5,1 млрд. У наступний рік ріст склав 13,7% до $5,8 млрд, і лише в останній рік сектор теж відчув на собі кризу. Обсяг реклами скоротився на 1% до $5,7 млрд.Серед тенденцій, які слід відзначити як на зарубіжному так і на вітчизняному ринку реклами – це перехід на нетрадиційні медіа. Значна кількість компаній планують більше інвестувати в першу чергу нові формати онлайн-реклами. Це соціальні мережі, мобільна реклама, які допоможуть поліпшити індивідуальні способи взаємодії з кінцевим споживачем.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Мобі́льна рекла́ма - інформування споживачів про продукт чи послугу та заохочення до їх покупки через мобільний телефон. Мобільна реклама є частиною ширшого поняття - мобільний маркетинг. Мобільна реклама на сьогодні це здебільшого графічні банери та посилання на сайтах в мобільному інтернеті.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.Література

1. http://www.media.parlament.org.ua/ - Медіа-бібліотека
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


Скачати 35.72 Kb.

  • Мельник Ю.М. Сьогодні провідні вітчизняні маркетингові
  • П рогноз компанії
  • Західній Європі
  • Східна Європа