Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСвітлана Мірошник викладач, м. Київ Розмовні компаративні фразеологізми

Світлана Мірошник викладач, м. Київ Розмовні компаративні фразеологізми
Дата конвертації22.04.2017
Розмір22.3 Kb.

Світлана Мірошник

викладач, м. Київ
Розмовні компаративні фразеологізми
Вивчаючи розмовну мову як особливий різновид літературної мови зустрічається з певними труднощами, які підтверджуються відсутністю однакових думок, поглядів, навіть в такому питанні, як же вірно зрозуміти, що таке “розмовна мова”?
Компаративізм, компоратизм - порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивченні споріднених предметів і явищ (наприклад, мов - у літературознавчій теорії і практиці).
Фразеологізм - семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
В працях О.Б. Сиротіної, К.А. Доміна, О.А. Лаптєвої мова ведеться про те, що вони розглядають розмовну мову як одну з функціональних стилів літературної мови. В письмовому мовленні розмовна іспанська кoмпаративна фразеологія протиставлена книжковій, але не в такій мірі, як це характерно для французької мови, як в іспанській мові на письмі більше використовують розмовно-фамільярну, а інколи, навіть, і просторічні вирази. Деякі дослідники вважають, що однією із характерних рис стилістичної системи іспанської мови є те, що в її розмовній мові занадто багато ФО.
Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.
Фразеологія (від грецького phrasis - вираження, logos - вчення) - розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів.
Іспанська, раніше еспанська (español), або кастильська (castellano) - мова, що генетично належить до іберо-романської (західної) підгрупи романської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Виникла в Кастилії (центральна Іспанія).
Набагато більше ніж у французькій чи англійській мовах, як відмітив німецький дослідник іспанської фразеології Сайбель.
Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.

До ФО розмовного характеру необхідно відносити такі стійкі вирази, які ми використовуємо щодня, у повсякденному спілкуванні.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

В розмовній фразеології виділяють ряд характерних додаткових груп. Більш вживаними виявилися розмовно-повсякденного і розмовно-фамільярного забарвлення, а також повсякденні компаративні ФО.

Розмовно-повсякденні ФО являються більш вживаними в іспанській мові. Група розмовно-повсякденних ФО є досить широкою. Основну масу складають образні національно стійкі вирази:

* saber como abece знати щось досить добре

* conocer como los dedos de la mano знати як свої п’ять пальців

* tener mas hambre que бути голодним як собака

un maestro de escuela

Розмовно-повсякденні ФО надають виразу більше конкретності та образності.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Їхня характерна стилістична особливість є емоційна виразність.

Іншою характерною особливістю в використанні даних ФО являється те, що вони зафіксовані в мовленні фактично незамкнутого кола персонажів, які належать до різних соціальних прошарків – від політичних діячів до самого нижнього класу.

Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.

* como los de Fuente ovejuna todos a uno один за всіх і всі за одного

* como Pedro por su casa як у себе вдома

Під розмовно-фамільярними компаративними ФО часто використовуються звороти, які досить широко застосовуються серед людей, які знають один одного, знайомі, близькі. На думку Ш. Баллі фамільярні елементи мовлення спостерігаються там, де між співбесідниками немає соціальних бар’єрів.

* como un angel як ангел

Цей вираз часто використовують наші неньки, дивлячись на свої “чада”.

* como agua llovida як сніг на голову

Цей фразеологізм часто використовують в різних прошарках населення, незалежно від їхнього соціального статусу, коли “зустрічаються” з несподіванкою.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.

* gritar como unos descocidos кричати як різаний

* sobrenadar como corcho en el agua вийти сухим з води

* todo va como sobre ruedas усе йде як по маслу* esperar una cosa como el agua de mayo чекати манни небесної

Всі ці розмовні компаративні фразеологізми використовуються в усному мовленні як в українській, так і в іспанській та багатьох інших мовах, які використовуються різними прошарками населення.