Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСвоєрідність фінансово-правової діяльності ватикану

Скачати 148.91 Kb.

Своєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
Скачати 148.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір148.91 Kb.
  1   2

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

УДК 336.2

В. Гусєв, канд. філос. наук, доцент, доцент кафедри правознавства


Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України (м.
Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
Українська академія банківської справи - державний вищий навчальний заклад Національного банку України IV рівня акредитації, розташований у місті Суми, який з 24 червня перейшов під Міністерство освіти і науки.
Севастополь)

СВОЄРІДНІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТИКАНУУ статті досліджуються питання історичного виникнення міста-держави Ватикану, надана його загальна характеристика. Розглянуто проблему формування фінансових джерел Ватикану та їх практичного використання. Наводяться приклади порушень святим престолом морально-релігійних засад під час здійснення фінансово-комерційних діяльності, а також факти відхилення від нормативно-правових норм.
Ватика́н, або Святі́йший Престо́л, також Держа́ва-Мі́сто Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanae, італ. Stato della Città del Vaticano) - резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької Церкви.


Ключові слова: Ватикан, Святий Престол, католицизм, Папа Римський, фінансова діяльність, етика, правові норми, Україна.
Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Па́па Ри́мський (від лат. papa - Папа, батько; з грец. παπάς - патріарх, священик від грец. πατήρ - батько). - або Понтифік - глава Католицької Церкви, єпископ Риму і голова держави Ватикан. З 13 березня 2013 року ним є Франциск.Постановка проблеми. Складності щодо вивчення історії виникнення Ватикану та особливо його діяльності після Другої світової війни пов’язані з невеликою кількістю досліджень наукового плану. Більшість друкованих видань мають інформаційно-публіцистичний або рекламно-туристичний характер. Багато напрямів практичного життя Святого Престолу знаходяться під впливом певних “табу” релігійного та фінансового характеру. З одного боку, Ватикан здійснює різноманітну діяльність у духовно-релігійній, дипломатичній, культурологічній сферах, з іншого, він залишається достатньо закритою соціальною структурою.
Па́пська держа́ва (Папська область або Церковна область) - теократична держава у 756-1870 в Середній (Центральній) Італії на чолі з Папою Римським.
Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
Отримання об’єктивної інформації стосовно фінансової діяльності центру католицької церкви відбувається фрагментарно та випадково.
Католици́зм (лат. catholicismus) - найпоширеніший із напрямів християнства (близько 1 мільярда 196 мільйонів вірних у 2012 р.), який отримав свою назву від одного з атрибутів світової спільноти тих, хто вірить у Христа, - її «кафолічність» (універсальність, соборність).
Цей процес позбавлений відкритості, прозорості та демократизму.1

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У другій половині ХХ ст. вітчизняні роботи, присвячені Ватикану, переважно мали критично-атеїстичний характер, хоча торкались проблем історичного взаємозв’язку релігії, політики та фінансів [1–5]. У деяких публікаціях було розглянуто безпосередньо проблему взаємодії Ватикану і України [6, 7]. Вагомий внесок у дослідження діяльності Ватикану внесли праці Т. В. Зенової, яка досліджувала Святий престол як в історико-хронологічному, так і проблемно-теоретичному аспектах [8, 9, 10]. Базова інформація стосовно Ватикану міститься у довідково-інформаційній літературі [11] або джерелах мережі Інтернет [12, 19, 21].
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Комплексно досліджує проблему релігійної і політичної діяльності римських понтифіків І. Р. Григулевич [13]. Д. Вейгель присвятив своє двотомне видання Іоанну Павлу ІІ, в якому він зробив не лише біографічний опис, а й ретельний психологічний портрет першого не італійця на Святому Престолі, починаючи з XVI ст. [14].
Ри́мська Ку́рія (лат. Roman Curia) - адміністративна організація, яка допомагає Папі Римському керувати Католицькою Церквою.
Церковна кар’єра та і взагалі діяльність передостаннього Папи Римського зруйнувала дуже багато стереотипів. Існують навіть видання, які розраховані на масового читача, де критично-пародійно викладена концепція “легкого шляху” до успіху, навіть за допомогою Бога [15]. Дуже рідко, але зустрічаються публікації в періодичних виданнях, які б розкривали питання фінансово-правової діяльності Ватикану та мали б аналітичний характер [16].
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.


Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Різноманітними авторами відпрацьовувалась низка питань стосовно не лише релігійної діяльності Ватикану. Проте, на нашу думку, недостатнім є вивчення проблеми власне фінансово-правової складової цієї
діяльності. Основні бар’єри, що гальмують її розв’язання, пов’язані з історичними традиціями існування церкви як внутрішньо згрупованого системного формування, яке забезпечує надійний захист від зовнішнього втручання. Крім того, майже відсутня інформація в офіційних ЗМІ стосовно фінансової діяльності Святого Престолу. Власне тому основною метою статті є визначенні поняття “Ватикан”, аналіз історичного формування його фінансових структур та фрагментарно можливе дослідження їх діяльності на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Різноманітні дослідження Святого Престолу завжди викликали зацікавленість як у фахівців, так і в численних пересічних громадян.

Слід зазначити, що літератури, яка безпосередньо стосується визначеної теми, замало. Це, безумовно, пов’язано з подвійною корпоративністю збереження інформації як з релігійної точки зору, так і з фінансової.

Термін “Ватикан” використовується щонайменше у чотирьох аспектах: по-перше, як назва одного з семи пагорбів, на яких розташоване місто Рим; по-друге, це комплекс споруд, включаючи Сікстинську капелу, в якої за історичної традиції з XV століття обирають нового Папу Римського;

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Сікстинська капела (італ. Capella sistina) - папська каплиця у Ватиканському палаці, споруджена у XV ст. на замовлення папи Сікста ΙV. В її інтер'єрі знамениті фрески Мікеланджело («Створення світу», «Страшний суд»).
по-третє, це офіційна резиденція пап, починаючи з 1870 р.; по-четверте, це територія міста-держави розміром у 44 га, яке виникло у 1929 році у результаті підписання Латеранських угод [17, 56].

Офіційні мови – італійська та латинська. Сучасна грошова одиниця – євро. Від VIII ст. до 1871 р. це місто – центр Папської держави, до складу якої входили декілька регіонів, що мали територію близько 15 тис. км2 з населенням понад 3 млн. осіб. У 1871 р. вона була включена до складу італійського королівства. Роль міністрів у системі державного устрою Святого Престолу виконують спеціальні комісії – конгрегації.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Латеранські угоди - (Латеранські договори) укладені 11 лютого 1929 року, між Святим Престолом (в особі кардинала П'єтро Гаспаррі, державного секретаря), та королівством Італії (в особі прем'єр-міністра Беніто Муссоліні), що нарешті розв'язали так зване «Римське питання» - про статус Ватикану після розпаду Папської держави у 1870 році.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Вперше вони були створені на основі рішення Папської Канцелярії за часів правління Павла III за № 1542. Згідно з останньою реформою Римської курії, яка була проведена на основі апостольської конституції “Pastor Bonus” та вступила в дію 1 березня 1989 р.
Апо́стольська конститу́ція - найвища форма декрету, що випускається Папою Римським. Використання назви «конституція» походить від лат. constitutio, яким називалися найважливіші укази римських імператорів.
, в системі Святого Престолу нараховувалось 9 конгрегацій.

Нова редакція Основного Закону Ватикану була прийнята Папою Римським Іоанном Павлом II 26 листопада 2000 р.

Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
та вступила в дію 22 лютого 2001 року.

Голова Ватикану обирається під час таємних виборів колегії кардиналів. Папі належить верховна законодавча та виконавча влада. Функції прем’єр-міністра виконує держсекретар. Адміністративне керування території Ватикану здійснюється спеціальною комісією у складі п’яти кардиналів, а також губернатором, який підпорядкований цій комісії. Церемоніальні функції здійснює швейцарська гвардія (110 осіб у 2005 р.), а охорону територіальної цілісності покладено на Італію.

Судова влада у Ватикані реформована згідно з новим Кодексом канонічного права, прийнятим у 1987 р.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Швейца́рська гва́рдія - особиста охорона Папи Римського. Швейцарська гвардія була створена в 1506 спеціально для охорони понтифіків за наказом тодішнього Папи Римського Юлія II.
Кодекс канонічного права (лат. Codex iuris canonici) - зведення правових загального та універсального характеру, яким керується Римо-Католицька Церква. Нині чинним є ККП, прийнятий в 1983 році. Канонічне право базується на дисциплінарних нормах Стародавньої Церкви.
з ініціативи Іоанна Павла ІІ. Сучасними судовими органами є колегіальний суд, суд присяжних та апеляційний суд.

Нещодавно італійський журнал “Темпо” надрукував інформацію стосовно ватиканського майна, до якого належить: п’ять загальних споруд; шість церков; три цвинтарі; залізничний вокзал, хоча пасажирський рух там відсутній, а здійснюється перевезення товарних вагонів; чотири поштові відділення; друкарня; суд; чотири казарми; пункт пожежної охорони;

Ванта́жний ваго́н - залізничний вагон, який використовується для перевезення будь-яких вантажів. Інша назва - товарний вагон.
Поштове відділення або відділення зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
фабрика мозаїки; лабораторія, в якій здійснюється реставрація гобеленів; готель під назвою “Притулок святої Марії”; тюрма; крім того, Папа має літню резиденцію у Кастель-Гандольфо за межами Рима [18, 1]. З 1939 р. сюди ж була перенесена обсерваторія Ватикану.

За розвиток стосунків із країнами Східної Європи, зокрема з Україною, відповідає Конгрегація для Східних Церков. У 1919–1920 р. УНР (Директорія) намагалася встановити повноцінні дипломатичні відносини з Ватиканом. Коли у 1963 р. до Риму після багаторічного заслання до Сибіру прибув митрополит Йосип Сліпий, йому була надана окрема резиденція. Від вересня 1970 р. Храм святого Сергія і Вахка, згідно з декретом Папи Павла VI, став першою українською парафіяльною церквою в Римі. Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради УРСР № 1123-12 від 3 червня 1991 р.

Диплома́тія - засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукупність невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв'язуваних задач; офіційна діяльність глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, відомств іноземних справ, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і задач зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів держави, його установ і громадян за кордоном.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Прези́дія Верхо́вної ра́ди УРСР - найвищий колегіальний орган державної влади в УРСР, який був підзвітний Верховній раді УРСР.
були затверджені заходи щодо врегулювання державно-релігійних взаємовідносин України та Ватикану. Під час переговорів у Києві 9–12 січня 1992 р. була досягнута домовленість встановити відносини на рівні Апостольської Нунціатури з боку Святого Престолу і Посольства з боку України. Основна вага відносин України з Ватиканом припадає на політико-дипломатичну, гуманітарну та культурну сферу. У 2001 р. Папа Римський відвідав Україну, зокрема Київ та Львів.

Унікальність Ватикану полягає в тому, що ця держава існує без податкової системи, яка є головним джерелом доходів в більшості країн світу.

Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.
Ну́нцій (від лат. nuntius «вісник») - постійний дипломатичний представник Папи Римського в державах, з якими Ватикан підтримує офіційні дипломатичні відносини; найвищий дипломатичний представник Святого престолу, що відповідає Надзвичайному і повноважному послу.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
У Ватикані відсутні обмеження щодо ввозу та вивозу валюти [11, с. 155].

Фінансова структура Ватикану створювалась протягом тривалого часу. З ХІ ст. за грошові справи Святого престолу відповідала Апостольська палата.

Апостольська палата (лат. Camera Apostolica) - орган Римської Курії католицької церкви. У Середньовіччя Апостольська палата відігравала роль фінансового органу управління, однак з часів папи Пія X, вона уповноважена розпоряджатися майном Святого Престолу лише під час Sede vacante.
Перший банківсько-церковний заклад був створений у 1605 р. під час правління Папи Павла V. На початку ХІХ ст., за дорученням Папи Пія ІХ був розроблений проект нового понтифікального банку, який у 1847 р. став першим емісійним центром папської держави. У 1851 р. на допомогу йому був створений Римський банк. Після об’єднання Італії у 1870 р. Святий Престол був повністю позбавленим права випускати гроші, тому що він отримав екстериторіальний статус. Незалежність Ватикану була проголошена фашистським диктатором Беніто Муссоліні, який підписав з кардиналом Гаспаррі Латеранську угоду.
Беніто Муссоліні (29 липня 1883, Предаппіо - 28 квітня 1945, Джуліно-ді-Медзагра) - італійський політичний діяч, фашистський диктатор Італії з 1922 по 1943 роки. Він сконцентрував усю владу в своїх руках як провідник (il duce) Фашистської партії, та спробував створити Італійську імперію, яка була б у військовому союзі з гітлерівською Німеччиною.
Згідно з цією угодою Ватикан проголошувався суверенною державою з власним бюджетом, грошима, законами. Ватикан отримав компенсацію у розмірі 1,750 млрд італійських лір (90 млн дол.). Всі релігійні асоціації, ордени, конгрегації отримали статус юридичної особи з правом володіння та розпорядженням будь-яким майном. Емісію грошей здійснював виконавчий орган влади – Губернаторство Ватикану. Вирішенням інших фінансових питань займався Інститут релігійних справ (більш відомий як Ватиканський банк), що став наступником Банку Святого Духа, Папського банку і Римського банку.
Емі́сія грошових коштів (лат. emissio - випуск) - випуск в обіг нових грошових знаків. Емісія грошей є однією із найважливіших функцій центрального банку, якому належить монопольне право емісії національної валюти та організації її обігу.
Суверенна держава - держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Інститу́т релігі́йних справ (італ. Istituto per le Opere di Religione) - фінансова інституція Ватикану. Відомий також під назвою Банк Ватикану, але не виконує функції центрального банку (як часто йому приписують).
Стосовно структурних елементів Ватикану викликає зацікавленість діяльність “Громади Ісуса” – це офіційна назва ордена ієзуітів, який був сформований наприкінці середньовіччя. “Громада Ісуса” не обмежується лише релігійними справами. Вона має значний успіх на теренах бізнесу, володіє великими капіталами, більшість з яких вкладена у підприємства, розташовані в США, ФРН, Італії, Іспанії. Про багатство ордена італійський публіцист Дж. Гриллі писав: “Различные религиозные ордены, особенно иезуиты, а также некоторые собственно ватиканские учреждения инвестировали капиталы во многих странах. Эти капиталовложения охватывали самые различные сферы экономической деятельности – операции с недвижимым имуществом и нефтяными компаниями, кофейные плантации и авиационные заводы, крупные финансовые холдинги и судоходные компании”. Відсутня можливість навести інформацію щодо фінансового становища “Громади Ісуса”, оскільки ця сторона її діяльності покрита таємницею. В цьому відношенні ієзуіти наслідують приклад папського престолу, який зберігає у таємниці власне фінансово-майнове становище [1].

Величезну роль щодо збільшення багатства Ватикану відіграв банкір Бернардіно Ногаро, що виконував обов’язки міністра фінансів при папах Пію ХІ та Пію ХІІ. Невипадково, що після його відставки архієпископ Нью-Йорка сказав наступне: “Він був величезним явищем у житті католицької церкви після Ісуса Христа”, тому що зробив з Ватикану фінансову імперію. Головним фінансовим інструментом Ногару було звернення коштів на купівлю акцій та підприємств по всьому світу. Ватикан вкладав гроші у сферу нерухомості, брав участь у діяльності Нью-Йоркської біржі, інвестував грошові кошти у General Motors, General Electric та інші.

Ри́мо-като́ли́цька церква, Західна Католицька Церква, Західна Церква (лат. Ecclesia Catholica Romana) - інститут католицької Церкви латинського обряду (частково амвросіанського, ліонського й мосарабського) із центром у Ватикані на чолі з Папою Римським, який є її земним головою.
General Electric ( GE , вимовляється Дженерал Електрик ) - американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.
Він був співвласником мережі готелів Hilton в Італії, Watergate у США, йому належали акції італійської фармацевтичної компанії Industria Farmaceutica Serono. У 1970 році стало відомо, що остання корпорація займається випуском не лише ліків, а й контрацептивів (протизаплідних засобів), що є порушенням Божого закону.

Декілька років тому з’явилась інформація про те, що у США католицькі священики були причетні до спокушання неповнолітніх.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Наприклад, єпархія Порт-Ленда збанкрутувалась внаслідок фінансових витрат щодо захисту своїх членів від звинувачень у сексуальних домаганнях. Значну частку своїх доходів Ватикан втрачає внаслідок зменшення довіри парафіян. Ватикан є практично єдиною країною, яка має дефіцит, але не має боргів. Дефіцит бюджету Ватикану (млн. дол.) складав у 1991 р. – 100, у 1999 р. – 0,26; у 2002 р. – 16 [15, 69].

Ватикан не має власної промисловості, його населення не займається сільським господарством, хоча він є власником землі у різних країнах світу.

Бюдже́тний дефіци́т - перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною. Є однією з основних причин інфляції, спричиняється економічною нестабільністю, скороченням надходжень до бюджету, зростанням видатків з бюджету.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Сучасні фінансові джерела Ватикану складаються з наступного: а) співпраці з міжнародними банками (Банк Родшильда, Моргана, “Креді Сюіз”, “Швейцарський кредит”, “Амброз банк” в Лондоні та інші); вкладів Ватикану в італійські банки, які складають близько 32 000 млрд лір (банк Рима, комерційний банк Італії, банк “Святого Духа” та інші); б) участі у 33 міжнародних організаціях та органах (наприклад, Міжнародному агентстві з атомної енергетики, Міжнародній організації праці, ОБСЄ, Лізі арабських країн);

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
Банк Італії (італ. Banca d'Italia) - центральний банк Італії, заснований в 1893 році. Банк є членом Європейської системи центральних банків.
Міжнародна організація праці Міжнародна організація праці (МОП) (англ. International Labour Organization) - спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни - Організації Об'єднаних націй (ООН), що була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці.
в) діяльності “Інституту релігійних справ”, який був заснований ще у 1887 р. В 1984 р. його бюджет складав понад 4 млрд доларів; г) внесків католиків усього світу (у 2007 р. Ватикан отримав 67 млн євро, з них 27 млн. дол. внесли американці); внесків безпосередньо італійців, які вони роблять добровільно в будь-яку конфесію. Наприклад, у 2002 р. Італійська єпископальна конфесія отримала 908 млн євро. Ці пожертвування отримали назву “Гроші Святого Петра”, які щорічно робляться 29 червня в день церковного свята апостолів Петра і Павла;
Церко́вні свята́ - дні, визначені церквою для богослужбового шанування події з життя Христа, Богородиці й святих.
Апо́стол Петро́ (грец. Απόστολος Πέτρος; помер близько 67 року в Римі) у християнстві - один з 12 апостолів (учнів) Ісуса Христа. Перший єпископ Римський та Антіохійський.
д) власної підприємницької діяльності. В 2005 р. дохід лише від продажу поштових марок склав 4,5 млн євро, крім того у продажу є монети з зображенням Папи, різноманітні релігійні предмети та сувеніри; е) доходів від інформаційної діяльності. Крім офіційної газети “Оссерваторе Романе” Ватикан видає більше 1 000 газет та часописів п’ятдесятьма мовами. Його радіостанція веде передачі сорока п’ятьма мовами, з 1949 р. працює власний телецентр, з 1996 р. Ватикан був приєднаний до мережі Інтернет; є) участі у фінансовій діяльності різноманітних фірм. Ватикан є акціонером італійської будівельної фірми “Дженерале іммобіліаре”, він контролює більшість верфей країни, морську компанію “Італія”, авіакомпанію “Ал Італія”, телефонну мережу, компанію “Фінсідер”, яка володіє 90 % акцій виробництва чавуну в Італії [19].

Англійський часопис “Економіст” підрахував, що у 1969 р. Ватикан мав контроль над пакетом акцій за кордоном на суму 5 млрд доларів, що у 2 рази більше суми, контрольованої урядом Великобританії. Святий престол вкладає власні кошти у світові будівельні компанії, виробництво джерельної води, ігрові будинки в Сан-Ремо та Монте-Карло, підприємства по видобутку газу, виробництво електроенергії, транспорт, туристичну фірму “Чіт” та інше.

4 листопада 1979 р. відбулося надзвичайне пленарне засідання кардиналів Ватикану, на якому були присутні 108 осіб із 130 запрошених.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.
Кабіне́т міні́стрів Вели́кої Брита́нії (англ. Cabinet of the United Kingdom) складається з офіційних урядових осіб, обраних Прем'єр-міністром, з них більшість - міністри уряду, в основному глави департаментів на посадах «державних секретарів».
Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
Ця консисторія була присвячена обговоренню фінансового стану Ватикану. Справа в тому, що Іоан Павло ІІ, ретельно вивчивший стан казни, виявив дефіцит у 20 240 тис. дол., який, на його думку, необхідно було ліквідувати за рахунок діяльності кардиналів.

Фінансові проблеми, за повідомленнями друкованих видань, виникли через наступні обставини. У 60–70 рр. ХХ ст. Ватикан здійснював різноманітні фінансові операції через міланський “Банка уніоне”, який очолював сицілійський адвокат Мікеле Сіндона. У 1974 р. банк був проголошений банкротом, а Ватикан втратив значну суму. Наступна інфляція, енергетична криза, невдалі спекулятивні угоди ще більше ускладнили фінансовий стан Ватикану. Смерть Павла VI та Іоана Павла І, процедура обрання двох нових пап призвели до величезних витрат (близько 40 млн дол.). Потрібні були гроші також на підвищення платні службовців курії (з 1971 р. вона не зростала, хоча ліра значно знецінювалась). Для вирішення цього питання була навіть створена відповідна профспілка під назвою “Організм на захист прав службовців Ватикану”. Які заходи було впроваджено та як практично вони були здійснені – невідомо, що взагалі притаманно фінансовій діяльності католицької церкви. Історично доходи та витрати Ватикану є таємницею. Згадують, що у 258 р. Лоренцо, скарбник папи Сікста ІІ, віддав перевагу смерті під катуванням, ніж повідомити імператору Валеріану джерела церковних прибутків. Він отримав статус святої людини та вважається заступником ватиканських фінансистів.

Колись церква відхилялась від комерційних угод, які ще в середньовіччі засуджував Фома Аквінський.

Святи́й Тома́ (Фома, Хома, Томас) Акві́нський (Аквінат) (лат. Thomas Aquinas, нім. Thomas von Aquin, італ. Tommaso d'Aquino, 1225, замок Рокказекка поблизу Аквіно, Сицилійське королівство - 7 березня 1274, Фоссанова, Італія) - один з найвизначніших та найвпливовіших філософів і теологів в історії, засновник теологічної і філософської школи томізму, святий католицької церкви.
Однак вже близько 500 років гаслом деяких фінансових справ духовенства є прислів’я: “Без грошей месу не служать”, тому крім традиційно-ортодоксальної фінансової діяльності деяких структур Ватикану існують і інші.

Влітку 2009 р. була надрукована книга журналіста Джанлуіджі Нутцці “ООО Ватикан”, в якій зазначені наступні цікаві факти: а) Ракс – банк Германії, заснований католицькими монахами, був звинувачений у вкладі грошей в американську фармакологічну компанію Wyeth, що виробляє протизаплідні пігулки, а також в акції міжнародного концерну BAE Systems, який випускає атомні підводні човни, ракетні системи та бойові літаки. 870 тис. євро були вкладені в тютюнову корпорацію British American та Imperial Tobacco; б) ірландський чернечий орден “Християнські брати” був звинувачений у 2003 р.

Підво́дний чо́вен (абр.: ПЧ; також субмарина від англ. submarine) - різновид кораблів, найчастіше військових, які здатні занурюватись під воду і тривалий час перебувати у підводному положенні. Нині підводні човни є на озброєнні військово-морських сил сорока країн, зокрема шість країн мають атомні підводні човни.
Черне́чий о́рден - в католицтві, а з певного часу і в деяких протестантів - спільнота ченців, члени якого дотримуються загального статуту, принісши під час вступу врочисті обітниці (на відміну від чернечого згромадження, вступаючи в яке приносять лише прості обіти).
на конференції католицьких єпископів США за вкладання десятків мільйонів доларів у компанії, які зайняті у виробництві порнопродукції; в) Ватикан здійснює офшорні операції, не маючи формального статусу офшорної юрисдикції, що робить його недосяжним для будь-якої регламентації та захищає від попадання до “чорних списків”; г) у грудні 2008 р. прокуратура Італії почала розслідування схеми відмивання грошей Ватиканом італійським банком Uni Credit, через який планувалось перевести на рахунок невідомих осіб 23 млрд євро [20].
Поняття Брудні гроші (англ. dirty money) і "Відмивання грошей" (англ. money laundering) - терміни, що виникли у США в 30-ті роки XX ст. у зв'язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж алкогольних напоїв.

У зв’язку з цим невипадково 30 грудня 2010 р. Папа Римський Бенедикт XVI підписав указ стосовно збільшення прозорості фінансових операцій Ватикану, після того як у вересні 2009 р. уряд Італії конфіскував активи Ватикану на суму 30 млн дол., які було призначено для фінансування проявів тероризму та відмивання мафіозних грошей керуючим банком Єтторі Готті Тедеші [21].

На превеликий жаль, вже цього року Ватикан знов опинився у центрі скандалу. У Вашингтон було відправлено заступника мера Ватикану архієпископа Карло Маріо Вігано, після того як він звинуватив Банк Святого престолу в корупції, фальсифікації документів, мільйонних розкраданнях та укладанні угод з будівельними компаніями з юридичними порушеннями [22].Додали ще олії у вогонь невдалі спроби діяльності Ватикану на біржі. У 2003 р. під час операцій з цінними паперами Ватикан втратив 11,6 млн євро, а під час здійснення валютних операцій (у зв’язку з падінням курсу долара) –32,8 млн євро.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
В останні роки щорічні витрати Ватикану перевищували прибутки у середньому на 10 млн євро. Не були отримані очікувані переваги від вступу Ватикану у зону євро (у 2000 р.). Незважаючи на те, що Ватикан не є членом Євросоюзу, йому був даний дозвіл на внутрішнє використання євро. Крім того, він отримав доступ до європейських платіжних систем. У 2004 р. папській державі вдалося подолати фінансову кризу (доходи склали 254,4 млн дол.
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Фінансова криза - це різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх економічних та політичних чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.
, витрати – 241,7 млн дол.) [15, с. 270].

Таким чином, Римсько-католицька церква стає все більше активним інвестором, зміцнює власну позицію на світовому ринку, використовуючи при цьому інколи аморальні засоби. Історичною спадщиною стосовно сучасного Ватикану слід вважати афоризм Павла VI: “Церква не тільки має бути бідною, а й виглядати такою”. Фінансово-правова діяльність Ватикану потребує різноманітної модернізації та вдосконалення без негативного впливу ринкових відносин, забезпечення елементів прозорості та прилюдності.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.


  1   2


Скачати 148.91 Kb.

 • СВОЄРІДНІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТИКАНУ
 • Папа Римський
 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 • Виклад основного матеріалу.
 • Латеранських угод
 • Східної Європи
 • Президії Верховної Ради УРСР
 • Апостольської Нунціатури
 • Інститут релігійних справ