Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаTacis проект uk02

Tacis проект uk02
Сторінка7/12
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
карбонат магнію природний

винятком магнезії (магнезіт)


плавленої або
перепаленої
(агломерованої)

з 2520 Гіпс спеціально Виробництво, в якому

приготовлений для вартість всіх використаних

стоматологічних цілей матеріалів не перевищує

50% від ціни товару на

умовах франко-

підприсмство;

Карбона́т ма́гнію, ма́гній карбона́т - неорганічна сполука складу MgCO3. За звичайних умов є білими кристалами, що мають діамагнітні властивості.

з 2524 Природні азбестові Виробництво з концентрату

волокна азбесту

з 2525 Порошок слюди Розмелення слюди або

відходів слюди

з 2530 Мінеральні фарбники, Кальцинація або

кальциновані або у розмелення мінеральних

вигляді порошку фарбників

Група 26 Руда, шлаки і попіл Виробництво, в якому всі

використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар

З групи 27 Паливо мінеральне, Виробництво, в якому всі

нафта і продукти її використані матеріали

46

Продовження табл..
— 1 (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

перегонки; бітумінозні класифікуються за іншою

речовини; віск товарною позицією, ніж сам

мінеральний;за товар
винятком наступного:

з 2707 Масла, в яких маса Операції по рафінуванню

ароматичних складових та/або один або більше

частин перевищує масу спеціальних процесів2


неаромагичних, які с
маслами, аналогічними

мінеральним маслам, або


отриманим шляхом
високотемпературної

перегонки смоли Інші операції , в яких всіі

кам'яновугільної, понад використані матеріали

65% обсягу якої класифікуються за іншою

переганяється при товарною позицією, ніж сам

температурі до 250°С (в товар. Проте, можуть

тому числі суміші використовуватися

нафтового спирту та матеріали, які

бензолу), для класифікуються за тісю ж

використання в якості товарною позицією, якщо їх

палива для двигунів або вартість не перевищує 50%

опалення від ціни товару на умовах

франко-підприемство

з 2709 Нафта сира, отримана з Деструктивна дистиляція

бітумінозних мінералів бітумінозних матеріалів

2710 Продукти переробки Операції по рафінуванню

нафти, в тому числі та/або один або більше

отримані із спеціальних процесів3

бітумінозних мінералів,
крім сирої нафти;

Нафта видобувна (рос. нефть добываемая; англ. produced oil; нім. Förderdöl n) - суміш нафти, газу, мінералізованої води, механічних домішок та інших попутних компонентів, безпосередньо видобута з пласта.

продукти, в іншому або

місці не поіменомані, із вмістом за вагою

більше /0/о Інші операції, в яких всі

нафтопродуктів, використані матеріали

отриманих Із класифікуються за іншою

бітумінозних мінералів, товарною позицією, ніж сам


при цьому ці продукти товар. Проте, можуть
повинні бути їх використовуватися

основними матеріали, які

складниками класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 50%

від ціни товару на умовах

франко-пІідприсмство

27І І Гази нафтові і Операції по рафінуванню

газоподібні вуглеводні та/або один або більше
інші спеціальних процесів

або


Інші операції, в яких всі використані матеріали

47

Продовження табл..


(або)

(1)

(2)

(3)

(4)

класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

2712 Вазелін нафтовий; Операції по рафінуванню


парафін, віск нафтовий та/або один або більше
мікрокристалічний, гач спеціальних процесів3
парафіновий,озокерит,

віск лігнітовий, віск

торф'яний, інші або

мінеральні воски і

аналогічні продукти,

отримані в результаті Інші операції в яких всі

синтезу або Інших використані матеріали

процесів, фарбовані або класифікуються за іншою

нефарбовані товарною позицією, ніж сам

товар. Проте, можуть

використовуватися

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 50%

від ціни товару на умовах

франко-підприсмство

2713 Кокс нафтовий, бітум Операції по рафінуванню


нафтовий та інші та/або один або більше
залишки від переробки спеціальних процесів2
нафти, в тому числі

отримані із

бітумінозних матеріалів або

Інші операції, в яких всі використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар.

Кокс на́фтовий (англ. refinery coke) - тверда пориста речовина від темно-сірого до чорного кольору, що є продуктом коксування (прожарювання) важких залишків нафти.
Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

2714 Бітум і асфальт Операції по рафінуванню
природні; сланці та/або один або більше
бітумінозні чи спеціальних процесів2
нафтоносні та піски

бітумінозні; асфальти ги

48

Продовження табл.
- (або)


(!)

(2)

(3)

(4)

і асфальтові породи або

Інші операції, в яких всі використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар.

Асфальтові породи (рос. асфальтовые породы; англ. asphaltic rocks, bitumen; нім. Asphaltgesteine) - природні утворення, найчастіше пісковики, вапняки, доломіти, які містять у порах або кавернах і тріщинах асфальт.
Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

27І5 Суміші бітумінозні, Операції по рафінуванню

основані на та/або один або більше

природному асфальті, спеціальних процесів2 природному бітумі, нафтовому бітумі, мінеральних смолах або або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, рідкий бітум) Інші операції)яких всі

використані матеріали

класифікуються за іншою

товарною позицією, ніж сам

товар. Проте, можуть

використовуватися

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 50%

від ціни товару на умовах

франко-підприємство

З групи 28 Продукти неорганічної Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

хімії, сполуки використані матеріали вартість всіх використаних

неорганічні та класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

органічні дорогоцінних товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на


і рідкоземельних товар. Проте, можуть умовах франко-

металів, радіоактивних використовуватися підприємство

елементів або ізотопів; матеріали, які
за винятком класифікуються за тією ж

наступного: товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-підприємство

з 2805 "Мішметал" Виробництво шляхом

електролітичної або термічної обробки, в якій вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

з 2811 Триоксид сірки Виробництво з двооксиду Виробництво, в якому

49

Продовження табл..

Термі́чна обро́бка - технологічний процес, сутність якого полягає у зміні структури металів і сплавів при нагріванні, витримці та охолодженні, згідно зі спеціальним режимом, і тим самим, у зміні механічних та фізичних властивостей останніх.
І

(або)


(і)

(2)

(3)

(4)

сірки вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

з 2833 Сульфат алюмінію Виробництво, в якому

вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

з 2840 Перборат натрію Виробництво з пентагідрату Виробництво, в якому

тетраборату натрію вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприемство

З групи 29 Органічні хімічні Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

сполуки, за винятком використані матеріали вартість всіх використаних

наступного: класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

товар. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-иідприемство

з 2901 Вуглеводні ациклічні, Операції по рафінуванню

що використовуються та/або один або більше

як паливо для двигунів спеціальних процесів2


та опалення

або


Інші операції, в яких всі використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

з 2902 Циклани і циклени Операції по рафінуванню

(крім азуленів), бензол, та/або один або більше

толуол, ксилол, що спеціальних процесів2


використовуються як
паливо для двигунів та

опалення або

50

Продовження табл...


_____

(або)


(1)

(2)

(3)

(4)

Інші операції, в яких всі використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

з 2905 Алкоголяти металів з Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

спиртів цієї товарної вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

позиції та з етанолу товарній позиції, матеріалів не перевищує

включаючи інші матеріали, 40% від ціни товару на

вказані у товарній позиції умовах франко-

2905. Проте, можуть підприємство

використовуватися металеві

алкоголяти, вказані у цій

товарній позиції, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-підприємство

2915 Кислоти ациклічні Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

монокарбонові вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

насичені та їх товарній позиції. Проте, матеріалів не перевищує

ангідриди; вартість всіх матеріалів, 40% від ціни товару на

галогенангідриди. вказаних у товарних умовах франко-

пероксиди і позиціях 2915 та 2916, не підприємство

пероксикислоти; повинна перевищувати 20%

похідні цих сполук, від ціни товару на умовах

галогеновані, франко-підприємство


сульфовані, нітровані і
нітрозовані

з 2932 - Внутрішні ефіри та їх Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

похідні, галогеновані, вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

сульфовані, нітровані і товарній позиції. Проте, матеріалів не перевищує

нітрозовані вартість всіх матеріалів, 40% від ціни товару на

вказаних у товарній позиції умовах франко-

2909, не повинна підприємство

перевищувати 20% від ціни

товару на умовах франко-

підирисмство

- Циклічні ацетали та їх Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

внутрішні вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

напівацетали, а також товарній позиції матеріалів не перевищує

їх похідні, галогеновані, 40% від ціни товару на

сульфовані, нітровані і умовах франко-

нітрозовані підприємство

2933 Сполуки гетероциклічні Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

із вмістом тільки вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

гетероатомів азоту товарній позиції. Проте, матеріалів не перевищує

вартість всіх матеріалів, 40% від ціни товару на

вказаних у товарних умовах франко-

51

Продовження табл.(або)

(1)

(2)

(3)

(4)

позиціях 2932 та 2933, не підприємство

повинна перевищувати 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

2934 Кислоти нуклеїнової та Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

їх солі; сполуки вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

гетероциклічні, інші товарній позиції. Проте, матеріалів не перевищує

вартість всіх матеріалів, 40% від ціни товару на

вказаних у товарних умовах франко-

позиціях 2932, 2933 та 2934, підприємство не повинна перевищувати 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

З групи30 Фармацевтичні Виробництво, в якому всі

продукти, за винятком використані матеріали


наступного: класифікуються за іншою

товарною позицією, ніж сам

товар. Проте, можуть

використовуватися

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-підприємство

3002 Кров людська; кров

тварин, приготовлена для використання в терапевтичних, профілактичних і діагностичних цілях; сироватки, інші фракції крові та видозмінені імунологічні продукти, отримані шляхом застосування біотехнологічних процесів або іншим шляхом;вакцини, токсини,культури мікроорганізмів (крім дріжджів) і аналогічні продукти:

- Продукти, що Виробництво з матеріалів,

складаються з двох або вказаних у будь-якій

більше складників, товарній позиції,

змішаних разом для включаючи інші матеріали,

терапевтичних або вказані у товарній позиції

профілактичних цілей, 3002. Можуть також

або незмішані продукти використовуватися

для тих же цілей, матеріали, які мають такий

дозовані, сформовані самий опис, якщо їх вартість

або упаковані для не перевищує 20% від ціни

продажу у роздріб товару на умовах франко-
підприємство

52

Продовження табл.


(або)

(1)

(2)

(3)

(4)

- Інше:

—кров людська Виробництво :І матеріалів,

вказаних у будь-якій товарній позиції, включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 3002. Можуть також використовуватися матеріали, які мають такий самий опис, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприемство

—кров тварин, Виробництво з матеріалів


приготовлена для вказаних у будь-якій
використання в товарній позиції,
терапевтичних або включаючи інші матеріали,
профілактичних цілях вказані у товарній позиції

3002. Можуть також використовуватися матеріали, які мають такий самий опис, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

—фракції крові, крім Виробництво з матеріалів,
сироваток імунних, вказаних у будь-якій
гемоглобіну та товарній позиції,
сироватки глобуліну включаючи інші матеріали,

вказані у товарній позиції 3002. Можуть також використовуватися матеріали, які мають такий самий опис, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

—гемоглобін, Виробництво з матеріалів,
кров'яний глобулін та вказаних у будь-якій
сироватка глобуліну товарній позиції,

включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 3002. Можуть також використовуватися матеріали, які мають такий самий опис, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприємство

—інше Виробництво з матеріалів,

вказаних у будь-якій товарній позиції, включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 3002. Можуть також використовувавися

53

Продовження табл..І.
І (абої

(1)

(2)

(3)

(4)

матеріали, які мають такий самий опис, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

3003 та Медикаменти (за

3004 винятком товарів,
вказаних у товарних
позиціях 3002, 3005 або
3006):

- Отримані з амікацину, Виробництво, в якому всі


вказаного у товарній використані матеріали
позиції 2941 класифікуються за іншою

товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися матеріали, вказані у товарних позиціях 3003 та 3004, якщо їх сумарна вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-піднриємство

- Інше Виробництво, в якому:


 • всі використані матеріали
  класифікуються за іншою
  товарною позицією, ніж сам
  товар. Проте, можуть
  використовуватися
  матеріали, вказані у
  товарних позиціях 3003 та
  3004, якщо їх сумарна
  вартість не перевищує 20%
  від ціни товару на умовах
  фран ко-підприсмство;

 • вартість всіх використаних
  матеріалів не перевищує
  50% від ціни товару на
  умовах франко-
  підприємство

З групи 31 Добрива, за винятком Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

наступного: використані матеріали вартість всіх використаних

класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на


товар. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищус 20% від ціни товару на умовах франко-піднриємство

з3105 Добрива мінеральні або Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

хімічні, із вмістом двох . . . вартість всіх використаних

або трьох поживних всі використані, матеріали матеріалів не перевищує

елементів: азот, класифікуються за Іншою 40% від ціни товару на

товарною позицією, ніж сам

54

Продовження табл.


(1)

(2)

(3)

(4)

фосфор, калій; добрива товар. Проте, можуть умовах франко-

інші; товари, вказані в використовуватися підприємство

даній групі, в таблетках матеріали, які

або аналогічних класифікуються за тігю ж

формах, або в товарною позицією, якщо їх

упаковках, маса брутто вартість не перевищує 20%

яких не перевищує 10 від ціни товару на умовах

кг, окрім: франко-підприємство;

- нітрату натрію - вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує

- цианаміду кальцію; СЛО/ . r j

J 50% від ціни товару на

- сульфату калію;

Нітрат натрію - сіль складу NaNO3. Утворює мінерал: натрієва селітра або Чилійська селітра (рос. натриевая селитра, англ. sodium nitrate, nitratine, nitratite, chile saltpetre, нім. Natriumnitrat n, Nitronatrit m, Natronsalpeter m, Chilesalpeter m) - мінерал класу нітратів, острівної будови.
Сульфа́т ка́лію - неорганічна сполука, калієва сіль сульфатної кислоти складу K2SO4. Речовина є білими орторомбічними кристалами.
умовах франко-

підприємство

- сульфату калію

магнієвого

З групи 32 Екстракти дубильні і Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

красильні; танини та їх використані матеріали вартість всіх використаних

похідні; фарбники, класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

пігменти та інші товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

красильні речовини; товар. Проте, можуть умовах франко-

фарби і лаки; використовуватися підприємство

шпаклівка та інші матеріали, які

мастики; чорнило; за класифікуються за тією ж винятком наступного: товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-лідприсмство

з 3201 Танини та їх солі, ефіри Виробництво з екстрактів Виробництво, в якому

прості та складні, інші дубильних рослинного вартість всіх використаних

похідні походження матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

3205 Лаки кольорові; Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

препарати, виготовлені вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

на їх основі, вказані в товарній позиції, крім матеріалів не перевищує

примітці 3 до даної товарних позицій 3203, 3204 40% від ціни товару на

Групи4 та 3205. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, вказані у

товарній позиції 3205, якщо

їх вартість не перевищує

20% від ціни товару на

умовах франко-підприємство

З групи 33 Ефірні масла І а есенції; Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

парфумерні, косметичні використані матеріали вартість всіх використаних

і туалетні засоби; ta класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

винятком наступного: товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

товар. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

55

Продовження maбл.


_ __(або)_

(1)

(2)

(3)

(4)

франко-підприсмство

3301 Масла ефірні (звільнені Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

або незвільнені від вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

терпенів), включаючи товарній позиції, матеріалів не перевищує

тверді і очищені; включаючи матеріали з 40% від ціни товару на

квіткові екстракти; іншого "пункту"5 цієї умовах франко-

есенції; концентрати товарної позиції. Проте, підприємство

ефірних масел в жирах, матеріали з того ж пункту

нелетючих маслах, товарної позиції можуть

восках і аналогічних використовуватися, якщо їх

речовинах, що вартість не перевищує 20%

отримуються методом від ціни товару на умовах

анфлеражу, або франко-підприємство

мацерацією

(настоюванням);

продукти терпенові

побічні, що залишилися

при звільненні ефірних

масел від терпенів;

дистиляти і розчини

ефірних масел водні

З групи 34 Мило, поверхнево- Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

активні органічні використані матеріали вартість всіх використаних

речовини, миючі і класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

змащувальні засоби, товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

штучні і готові воски, товар. Проте, можуть умовах франко-

суміші для чищення і використовуватися підприємство

поліровки, свічки і матеріали, які

аналогічні вироби, класифікуються за тією ж

пасти для ліплення, товарною позицією, якщо їх

пластилін, "зубний віск" вартість не перевищує 20%

і суміші на основі гіпсу від ціни товару на умовах

для зуболікувальних франко-підприємство

цілей; за винятком

наступного:

з 3403 Матеріали Операції по рафінуванню

змащувальні, що та/або один або більше

містять у вазі не більше спеціальних процесів2


70% нафтопродуктів
або нафти, отриманих з

бітумінозних мінералів або

Інші операції, в яких всі використані матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмст во

3404 Воски штучні і готові:

56

Продовження табл..

(або)


(1)

(2)

(3)

(4)

- Виготовлені на основі Виробництво, в якому всі

парафіну, воску використані матеріали

нафтового, восків, класифікуються за іншою

отриманих з товарною позицією, ніж сам

бітумінозних товар. Проте, можуть

матеріалів, або використовуватися

"м'якого віску" матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 50%

від ціни товару на умовах

франко-підприсмство

- Інше Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

товарній позиції, за матеріалів не перевищує

винятком: 40% від ціни товару на

умовах франко-

- восковидних •

. підприємство

пдрогенізованих масел

(олій), вказаних у товарній позиції 1516;


 • жирних кислот без точно
  визначеного хімічного
  складу або восковидних
  промислових жирних
  спиртів, вказаних у товарній
  позиції 3823;

 • матеріалів, вказаних у
  товарній позиції 3404

Проте, ці матеріали можуть використовуватися, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

З групи 35 Білкові речовини, Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

модифіковані крохмалі, використані матеріали вартість всіх використаних

клеї, ферменти, за класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

винятком наступного: товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

товар.

Білки́ - складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) - для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.
Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартісгь не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-підприсмство

3505 Декстрини і крохмалі

модифіковані, інші (наприклад, крохмалі жслатиновані 1.1 етерифіковані); клеї, отримані на основі крохмалів, декс грипів та інших модифікованих

57

Продовження табл..

(або)

(1)

(2)

(3)

(4)

крохмалів

- Крохмалеві ефіри Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

прості та складні вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

товарній позиції, матеріалів не перевищує

включаючи інші матеріали, 40% від ціни товару на

вказані у товарній позиції умовах франко-

3505 підприємство

- Інше Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

товарній позиції, крім матеріалів не перевищує

вказаних у товарній позиції 40% від ціни товару на
1108 умовах франко-

підприємство

з 3507 Ферменти готові, в Виробництво, в якому

іншому місці не вартість всіх використаних

поіменовані матеріалів не перевищує

50% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

Група 36 Вибухові речовини;

Вибухо́ві речови́ни (ВР) - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення навколишнього середовища.
Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

піротехнічні вироби; використані матеріали вартість всіх використаних

сірники; пірофорні класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

сплави; деякі види товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

горючих речовин товар. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 20%

від ціни товару на умовах

франко-підприємство

З групи 37 Фото і кінотовари, за Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

винятком наступного: використані матеріали вартість всіх використаних

класифікуються за іншою матеріалів не перевищує
товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на
товар. Проте, можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією,.якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підириємство

3701 Фотоплатівки і плівки

плоскі сенсибілізовані неекспоновані, із будь-яких матеріалів (крім паперу, картону і текстилю); плівки плоскі для миттєвої фотографії, сенсибілізовані, неекспоновані, в упаковці або без

58

Продовження табл..

..(або)


(1)

(2)

(3)

(4)

' ' упаковки:

- І Плівки для миттсвої Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому
кольорової фотографії, використані матеріали вартість всіх використаних
ц упаковці класифікуються за іншими матеріалів не перевищує

товарними позиціями, ніж 40% від ціни товару на

3701 або 3702. Проте, умовах франко-

можуть використовуватися підприємство

матеріали, вказані у

товарній позиції 3702, якщо

їх вартість не перевищує

30% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

- Інше Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

використані матеріали вартість всіх використаних

класифікуються за іншими матеріалів не перевищує

товарними позиціями, ніж 40% від ціни товару на

3701 або 3702. Проте, умовах франко-

можуть використовуватися підприємство

матеріали, вказані у

товарних позиціях 3701 та

3702, якщо їх вартість не

перевищує 20% від ціни

товару на умовах франко-

підприсмство

3702 Фотоплівки Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

фотографічні в рулонах використані матеріали вартість всіх використаних

сенсибілізовані, класифікуються за іншими матеріалів не перевищує

неекспоновані, із будь- товарними позиціями, ніж 40% від ціни товару на

яких матеріалів (крім 3701 або 3702 умовах франко-

паперу, картону і підприємство

текстилю); плівки для

миттєвої фотографії в

рулонах,

сенсибілізовані,

неекспоновані

3704 Фотоплівки, плівки, Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

папір, картон і використані матеріали вартість всіх використаних

текстиль, експоновані, класифікуються за іншими матеріалів не перевищує


але не проявлені товарними позиціями, ніж 40% від ціни товару на

3701-3704 умовах франко-

підприсмство

з Групи 38 Інші хімічні продукти, Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

за винятком використані матеріали вартість всіх використаних

наступного: класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на
товар. ,Проте можуть умовах франко-

використовуватися підприємство

матеріали, які класифікуються за тією ж товарною позицією, якщо їх вартість не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприємство

(-^"І -Графіт колоїдний. Виробництво, в якому

підвищений в олії, І вартість всіх використаних

59

напівколоїдний; матеріалів не перевищуєвуглецеві пасти для 50% від ціни товару на

електродів умовах франко-

підприемство

- Графіт у вигляді Виробництво, в якому Виробництво, в якому

пасти, яка с сумішшю, вартість всіх використаних вартість всіх викор.

що у вазі містить понад матеріалів, вказаних у матеріалів не перев.

30% графіту з товарній позиції 3403, не 40% від ціни товару на

мінеральними оліями перевищує 20% від ціни умовах франко-

товару на умовах франко- підприємство

підприємство

з 3803 Олія таллова Рафінування олії таллової Виробництво, в якому

рафінована вартість всіх викор.

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприемство

з 3805 Спирти скипидару Очищення, шляхом Виробництво, в якому

сульфатного, очищені дистиляції або рафінування, вартість всіх використаних

сировинних спиртів матеріалів не перевищує

скипидару сульфатного 40% від ціни товару на

умовах франко-підприємство

з 3806 Смоли складні ефірні Виробництво з кислот Виробництво, в якому

смоляних вартість всіх викор.

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

з 3807 Пек деревний (пек з Дистиляція дьогтю Виробництво, в якому

дьогтю деревного) деревного вартість всіх викор.

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

3808 Інсектициди, Виробництво, в якому
родентициди, вартість всіх використ. фунгіциди, гербіциди, матеріалів не перевищ.
засоби проти 50% від ціни товару на
пророщення і умовах франко-
регулятори росту підприємство •

рослин, засоби дезинфікуючі і аналогічні їм, упаковані для продажу в роздріб або представлені у вигляді препаратів і виробів наприклад, стрічки, оброблені сіркою, фітилі, свічки, напір липкий від мух)

3809 Засоби оздоблювальні, Виробництво, в якому
засоби для вартість всіх використ.
прискореного матеріалів не перев.
фарбування і фіксації 50% від ціни товару на

Продовження табл..

___ . (або)(1)

(2)

(3)

(4)

фарбників; продукти і умовах франко-

препарати інші підприємство

(наприклад

оздоблювальні

речовини і протрави),

які використовуються в

текстильній,

целюлозно-иаперовій,

шкіряній промисловості

та інших галузях, в

іншому місці не

поімсновані

3810 Препарати для Виробництво, в якому

травлення металевих вартість всіх використаних

поверхонь; флюси І матеріалів не перевищує

препарати допоміжні, 50% від ціни товару на


інші для паяння умовах франко-

твердим припоєм і для підприємство


зварювання; порошки і
_ пасти для паяння

м'яким і твердим припоєм і зварювання, які складаються з металу та інших матеріалів; препарати, які використовуються у вигляді осердя або покриттів для зварювальних електродів або прутків

3X11 Антидетонаційні

суміші, інгібітори окислення і смолотворення, загусники,засоби антикорозійні, присадки готові інші до нафтопродуктів (включаючи бензин) та інших рідин, які використовую)ься в тих же цілях, шо і нафтопродукти

- Готові присадки для Виробництво, в якому
змащувальної олії, що вартість всіх використаних
містять нафтопродукти матеріалів, вказаних у
або нафту, отримані з товарній позиції 3811, не
бітумінозних мінералів перевищує 50% від ціни

товару на умовах франко-підприємство

- Інше Виробництво, в якому

вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

61

Продовження табл
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

3812 Прискорювачі Виробництво, в якому

! вулканізації каучуку вартість всіх використаних

готові; сполуки матеріалів не перевищує

пластифіковані для 50% від ціни товару на

і каучуку або пластмаси, умовах франко-

в іншому місці не підприємство

поіменовані; суміші

антиокислюючі і

сполуки стабілізуючі

інші, для каучуку і

пластмаси

3813 Суміші і заряди для Виробництво, в якому


вогнегасників; заряди вартість всіх використаних
для вогнегасних гранат матеріалів не перевищує

50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

3814 Розчинники і Виробництво, в якому
розріджувачі складні вартість всіх використаних
органічні, в іншому матеріалів не перевищує
місці не поіменовані; 50% від ціни товару на
суміші для виведення умовах франко-

фарб і лаків підприємство

3818 Елементи хімічні Виробництво, в якому
леговані, призначені вартість всіх використаних
для використання в матеріалів не перевищує
електроніці, у формі 50% від ціни товару на
дисків, пластин і умовах франко-
аналогічних формах;

Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
підприємство

сполуки хімічні леговані, призначені для використання в електроніці

3819 Рідини гальмівні і Виробництво, в якому
рідини готові інші для вартість всіх використаних
гідравлічних передач, матеріалів не перевищує
без вмісту або із 50% від ціни товару на
вмістом у вазі менше умовах франко-

70% нафти або підприємство


нафтопродуктів,
отриманих з
бітумінозних мінералів

3820 Суміші ангифризні і Виробництво, в якому


рідини проти вартість всіх використаних
обледеніння матеріалів не перевищує

50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

3822 Реагенти діагностичні і Виробництво, в якому

лабораторні на вартість всіх використаних

підкладці та готові матеріалів не перевищує

реагенти діагностичні і 50% від ціни товару на

лабораторні, на умовах франко-

підкладці або не на підприємство


підкладці (крім
вказаних в товарних

62

Продовження табл..(або)

(І)

(2)

(3)

(4)

' позиціях 3002 і 3006) "

3823 Промислові

монокарбокислові жирні кислоти;

Жи́рні кисло́ти - органічні сполуки, що складаються з вуглецевого ланцюжка, довжиною до 24 атомів вуглецю з карбоксильною групою (-СООН) на одному кінці.
кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:

 • Промислові Виробництво, в якому всі
  монокарбокислові використані матеріали
  жирні кислоти, класифікуються за іншою
  кислотні олії після товарною позицією, ніж сам
  рафінування • товар

 • Промислові жирні Виробництво з матеріалів,
  спирти вказаних у будь-якій

товарній позиції, включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 3823

3824 Речовини в'язкі готові,

які використовуються у вигляді форм для лиття і стержнів; продукти і препарати хімічні, виготовлені хімічною і суміжними з нею галузями промисловості (включаючи препарати, що складаються І і сумішей природних продуктів), в іншому місці не поіменов.ші; продукти залишкові хімічної і суміжними з нею галузями, в іншому місці не поіменовані

- Наступні продукти з Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому


цігї товарної позиції: використані матеріали вартість всіх використаних

класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

товарною позицією, ніж сам . 40% від ціни товару на

— Речовини в'язкі товар. Проте, можуть умовах франко-

готові, які використовуватися підприємство

використовуються у матеріали, які

вигляді форм для ;лиття класифікуються за тією ж

і стержнів, основані на товарною позицією, якщо їх

природних вартість не перевищує 20%

смолянистих продуктах від ціни товару на умовах

франко-підприсмство

-- Кислоти нафтенові, їх

солі, нерозчинні > воді, та їх складні ефіри

-- Сорбіт, інший ніж сорбіт, вказаний у товарній позиції 2905

-- Нафіоні сулІ.фона І й

63

Продовження табл..

. . __ (або)_

(1)

(2)

(3)

(4)

аммонію або станоламінів, окрім нафтових сульфонатів лужних металів;

Лу́жні мета́ли - елементи 1 групи періодичної системи за винятком водню. За старою класифікацією елементи головної підгрупи I групи. Назва пов'язана з тим, що при взаємодії лужних металів з водою утворюється їдкий луг.
тіофснонамі сульфокислоти нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних мінералів, та їх солі

—Іонообмінники

— Геттери для
вакуумних ламп

- Лужні оксиди заліза


для очищення газу

 • Аміачні газові води
  та відпрацьовані
  оксиди від очищення
  кам'яновугільного газу

 • Сульфонафтенові
  кислоти, їх водні
  нерозчинні солі та їх
  складні ефіри

 • Фюзеляжна олія та
  олія Діппеля

 • Суміші солей з
  різними аніонами

Копіювальні пасти на основі желатину, на паперовій чи текстильній основі або не на паперовій чи текстильній основі

- Інше Виробництво, в якому

вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко- • підприємство

3901-3915 Пластмаси в первинних формах; відходи, обрізки і скрап пластмас; за винятком товарних позицій "з 3907" та 3912, правила для яких викладені нижче:

- Продукти Виробництво, в якому: Виробництво, в якому
нсдеструктивної . . вартість всіх використаних
гомополімерізації, у - вартість всіх використан. Матеріалів не перевищує
яких вага одного матеріалів не перевищує 25% від ціни товару на
мономеру становить 50% від ціни товару на умовах франко-

64

Продовження табл.


' " (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

понад 99% загальної умовах фрамко- підприємство

ваги полімеру підприємство;

- вартість будь-яких використаних матеріалів з групи 39 не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство6

- Інше Виробництво, в якому Виробництво, в якому

вартість всіх використаних вартість всіх використаних

матеріалів з групи 39 не матеріалів не перевищує

перевищує 20% від ціни 25% від ціни товару на

товару на умовах франко- умовах франко-

• підприємство6 підприємство

, 3907 - Співполімер, Виробництво, в якому всі

вироблений з використані матеріали

полікарбонату та класифікуються за іншою

анкилонітріл-бутадієн- товарною позицією, ніж сам
стиролового товар. Проте, можуть

співполімера (АБС) використовуватися

матеріали, які

класифікуються за тією ж

товарною позицією, якщо їх

вартість не перевищує 50%

від ціни товару на умовах

франко-підприсмство6

- Поліестр Виробництво, в якому

вартість будь-яких використаних матеріалів з групи 39 не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство, та/або виробництво з полікарбонату тетрабромо-(бісфенолу А)

3912 Целюлоза та її хімічні Виробництво, в якому

похідні в первинних вартість будь-яких

формах, в іншому місці матеріалів, класифікованих

не поіменовані за тією ж товарною

позицією, що і сам товар, не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

3916-3921 Напівфабрикати та

вироби з пластмас, за винятком товарних позицій "з 3916", "з 3917", "з3920" та "з 3921", правила для яких викладені нижче:

- Плоскі продукти іі Виробництво, в якому Виробництво, в якому


ступенем обробки вартість будь-яких вартість всіх використаних
більшим, ніж обробка використаних матеріалів з матеріалів не перевищує
поверхні, або розрізані групи 39 не перевищує 50% 25% від ціни товару на

не по прямокутній (в від ціни товару на умовах умовах франко-РІому числі не по франко-нідпригмство підприємство

65

Продовження табл..


І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

квадратній) формі; інші продукти зі ступенем обробки більшим, ніж обробка поверхні

- Інше:


-- Продукти Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

недеструктивної . . вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних • •

гомополімерізаші, у . . * матеріалів не перевищує

матеріалів не перевищує -,,-„, -

яких вага одного «•«„/• • 25% від ціни товару на

50% від ціни човару на j,

мономеру становить Г KJ умовах франко-

99 •• умовах франко- •

понад 99% загальної J. ч ь підприємство

підприємство;
ваги полімеру к

- вартість будь-яких


використаних матеріалів з
групи 39 не перевищує 50%
від ціни товару на умовах
франко-підприємство6

-- Інше Виробництво, в якому Виробництво, в якому

вартість будь-яких вартість всіх використаних

використаних матеріалів з матеріалів не перевищує

групи 39 не перевищує 20% 25% від ціни товару на

від ціни товару на умовах умовах франко-

франко-підприємство6 підприємство

з 3916 та з Профілі і труби Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

3917 . . вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних .к . . к матеріалів не перевищує

матеріалів не перевищує 25% від ціни товару на

на умовах франко

50% вщ ціни товару на _

умовах франко- підприємство

підприємство

- вартість будь-яких
матеріалів, класифікованих
за тією ж товарною
позицією, що і сам товар, не
перевищує 20% від ціни
товару на умовах франко-
підприємство

з 3920 -Іономерні листи і Виробництво з Виробництво, в якому

плівки термопластичної неповної вартість всіх використаних

солі, яка є співполімером матеріалів не перевищує

етилену та метакрилової 25% від ціни товару на

кислоти,частково умовах франко-

нейтралізованої іонами підприємство
металів, в основному цинку
та натрію

- Листи з регенерованої Виробництво, в якому


целюлози, поліамідів вартість будь-яких

або поліетилену матеріалів, класифікованих

за тією ж товарною позицією, що і сам товар, не перевищує 20% від ціни товару на умовах франко-підпрікмство

з 3921 Фольга із пластмас, Виробництво з фольги ч Виробництво, в якому

металізована високим ступенем вартість всіх використаних

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12