Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТашлицька гаес: друге тисячоліття поспіль

Скачати 323.88 Kb.

Ташлицька гаес: друге тисячоліття поспіль
Скачати 323.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір323.88 Kb.
  1   2

ТАШЛИЦЬКА ГАЕС: ДРУГЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ ПОСПІЛЬ
Деркач Олег Михайлович, голова Миколаївського відділення Національного екологічного центру України (НЕЦУ), доцент Миколаївського педуніверситету, ботанік.
Національний екологічний центр України Національний екологічний центр України (НЕЦУ) - одна з перших екологічних громадських неприбуткових організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні.


Добровольський Валерій Володимирович, член Всеукраїнської екологічної ліги, к. т. н., еколог

Суслова Лідія Петрівна, член ради Миколаївської обласної асоціації “Зелений світ”, інженер

Таращук Сергій Володимирович, голова НЕЦУ, наук.
Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.
співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, к. б. н., зоолог


Сіренко Ігор Павлович, співробітник Кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університету ім. Т.
Інститу́т зооло́гії і́мені І. І. Шмальга́узена НАН Украї́ни - провідна наукова установа зоологічного профілю в Україні.
Молекуля́рна гене́тика - галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та формують генетичну інформацію (гени та інші структури, котрі беруть участь у генетичних процесах на субклітинному й молекулярному рівнях) та їх функціональні властивості.
Шевченка, математик


Мельничук Віктор Павлович, виконавчий директор НЕЦУ, співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, гідроеколог

У системі Південного Бугу - найбільшої з річок України, басейн якої повністю розташований на території нашої держави, налічується більше ніж 1500 водосховищ і ставків. Та мова сьогодні піде про проблеми, які пов’язані із заповненням саме Олександрівського руслового водосховища, що на півночі Миколаївської області. Це пов'язано, в свою чергу, з добудовою Ташлицької гідроакомулюючої станції (ТГАЕС).

Зараз "Уточнений проект ТГАЕС" є одним з найбільш резонансних в Україні. Події, які відбуваються навколо нього, неначе дзеркало відбивають складний процес становлення молодої країни, у значній мірі висвітлюють причини та наслідки кризи, яка охопила більшість сфер нашого життя. Тож розглянемо події, що відбувались навколо ТГАЕС у хронологічному порядку.

Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).

ЕТАП ПЕРШИЙ - РАДЯНСЬКИЙ

1987 р. Втілюється проект Розширення Південно-Українського енергетичного комплексу: завершено будівництво 3-го енергоблоку АЕС, тривають роботи по спорудженню 4-го реактора та гідроенергетичних споруд: Костянтинівської ГЕС-ГАЕС, Ташлицької ГАЕС, Олександрівської ГЕС і, відповідно, Костянтинівського та Олександрівського руслових водосховищ. Піднімається хвиля громадського протесту у Миколаєві та області.

1987 р. Створюється обласна екологічна асоціація "Зелений світ", що починає активно шукати підтримки як серед місцевого населення, так і за межами області і республіки. Зелених підтримують науковці з Академії наук УРСР, вузів. Так, у аналітичній довідці, підписаній директором Інституту ботаніки ім. Холодного АН УРСР, академіком АН УРСР К.М. Ситником, директором Інституту зоології, чл.-кор. АН УРСР І.А. Акімовим, чл.-кор. АН УРСР В.Г. Доліним, проф. М.М. Щербаком говориться про непоправну шкоду, що її буде завдано унікальній біоті регіону у разі втілення проекту розбудови енергокомплексу. Головна вимога громадськості - проведення Державної екологічної експертизи проекту розбудови Південно-Українського енергокомплексу із залученням представників позавідомчої науки, громадськості.

Екологі́чна експерти́за - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Програма максимум: "Ні 4-му енергоблоку АЕС!", "Ні Костянтинівському і Олександрівському русловим водосховищам!", "Ні безпосередньому зв'язку між Південним Бугом і водоймою-охолоджувачем АЕС!", створення заповідного об'єкту "Гранітно-степове Побужжя" для збереження унікальних ландшафтів і біоти району Бузьких порогів. Починається збір підписів.

1988 р. Зібрано 200 тис. підписів серед населення Миколаївської області. Підписи передано до Москви.

1988 р. Призначається державна екологічна експертиза - перший в СРСР прецедент застосування нового закону про охорону довкілля. До неї залучають представників наукових установ і екологічної громадськості України.

1989 р. У ході експертизи Академія наук УРСР виступає з різко негативним висновком щодо можливостей подальшого будівництва.

Станом на 1 січня 2013 року в регіоні, за оцінкою, проживало 1173,5 тис. осіб, з них 796,1 тис. мешкає у міських поселеннях, 377,4 тис. - у сільській місцевості. Внаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж 2012 року, чисельність наявного населення області скоротилась на 4,7 тис.
Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземні члени. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.
Так, у листі Академії Наук України до Держкомприроди СРСР № ЧФ/61–Тр від 06.04.89, підписаному Віце президентом АН УРСР академіком АН УРСР В.П. Кухарем і заступником голови експертної комісії Держкомприроди СРСР, членом–кореспондентом АН УРСР Є.В. Соботовичем, зокрема говориться:: “…энергокомплекс располагается в узле разломов северо-восточного и северо-западного простирания, а второй энергоблок АЭС находится прямо в сейсмоактивном разломе, связанном с зоной Вранча, что повышает сейсмичность района, по крайней мере до 7-8 баллов…”

1989 р. Державну екологічну експертизу завершено. За її висновками Рада Міністрів СРСР вирішує: припинити будівництво 4-го реактора ЮУАЕС, припинити будівництво греблі Костянтинівського водосховища і Костянтинівської ГЕС-ГАЕС, переробити проект Ташлицької ГАЕС з 10 на 3 агрегати та надати на розгляд відповідним інстанціям, завершити будівництво Олександрівської ГЕС.

Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Рада Міністрів СРСР - найвищий орган виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Уряд чотири рази реорганізовувався із відповіднож зміною назви.
Подальшу долю Олександрівського водосховища передати на вирішення Миколаївській області.
Олександрівське водосховище - руслове водосховище на річці Мокрий Мерчик (басейн Дніпра). Водосховище побудовано в 1973 році й належить Краснокутському міжрайонному управлінню водного господарства Харківської області.
Підняти питання про створення заказника республіканського значення "Гранітно-степове Побужжя". Провести рекультивацію території, порушеної при будівництві Костянтинівської ГЕС-ГАЕС. Завершити будівництво об'єктів соціально-побутового призначення у повному обсязі.
1989 р. Розпочато переробку проекту ТГАЕС. На субпідрядних засадах до робіт залучено ряд інститутів АН УРСР, у першу чергу тих, представники яких особливо різко висловлювались про екологічну шкідливість даного проекту та неможливість побудови цього об'єкту взагалі.

1990 р. Завершено роботи з переробки проекту ТГАЕС. Але в "Уточненому проекті", у розріз із завданням Уряду, знову присутні варіанти, де кількість турбін перевищує три.

1990 р., Миколаїв. До обласної ради обирають групу людей - членів Миколаївської обласної екологічної асоціації "Зелений світ".

1990 р. Сесія обласної ради приймає рішення про заборону заповнення Олександрівського водосховища. Приймається обласна програма "Екологія", в якій, зокрема, ставиться питання про створення заповідного об'єкту "Гранітно-степове Побужжя" на землях, що мали були затоплені водами Костянтинівського і Олександрівського водосховищ.

1991 р. Замовник – промислове об’єднання “Южноукраинская АЭС” (ПО ЮУАЕС) приймає у проектанта "Уточнений проект Ташлицької ГАЕС".

1991 р. Верховна Рада УРСР вводить мораторій на розбудову об’єктів атомної енергетики в Україні.

Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.
Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

1991 р. Україна здобуває незалежність.
ДРУГИЙ ЕТАП - УКРАЇНСЬКИЙ

1991 р. Утворено Національний екологічний центр України (НЕЦУ) - екологічну громадську організацію, яку першою було зареєстровано у незалежній Україні (31 серпня 1991 р.).

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Він об'єднав у своїх лавах науковців, викладачів вузів та шкіл, політичних і громадських діячів, професійна діяльність яких так чи інакше була пов'язана з охороною довкілля.
Професі́йна дія́льність - діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець. Функції професійної діяльності полягають у тому, щоб матеріально забезпечити робітника, який працює.
Грома́дський дія́ч - людина, яка відзначається своєю активністю та енергійністю на громадській роботі, в якійсь галузі життя. Як правило, член (лідер) громадської організації.

1992 р. Керівництво НЕЦУ запрошує до лав організації групу фахівців, які брали участь у першій в СРСР державній екологічній експертизі.

1993 р. Верховна Рада України відміняє мораторій на добудову деяких об'єктів, пов'язаних з розвитком атомної енергетики. Призначено державну екологічну експертизу "Уточненого проекту ТГАЕС".

1993 р. Миколаївська екологічна асоціація та НЕЦУ домоглися брати участь громадськості в експертизі.

1993 р. В результаті проведеної державної екологічної експертизи Міністерство охорони навколишнього природного середовища України негативно оцінило "Уточнений проект ТГАЕС".

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

1994 р. Обласна рада приймає рішення про перепрофілювання споруд ТГАЕС.

1994 р. На частині території, де мав розбудовуватись Південноукраїнський енергокомплекс, рішенням Миколаївської обласної ради створено об'єкт природно-заповідного фонду - регіональний ландшафтний парк (РЛП) "Гранітно-степове Побужжя".

1994 р. У країні триває економічна криза. Внаслідок виборів до облради Миколаївська обласна екологічна асоціація "Зелений світ" майже повністю втрачає представництво у депутатському корпусі.

1995 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України реорганізовано у Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України.

Ядерна безпека - дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Микола́ївська обласна́ ра́да - є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
Регіона́льні ландша́фтні (пейзажні) па́рки (РЛП) - окрема категорія територій і об'єктів природно-заповідного фонду.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

1995 р. Прем’єр-міністр України П.І. Лазаренко підписує постанову про відміну мораторію на добудову деяких енергетичних об'єктів. Уряд призначає Додаткову державну екологічну експертизу "Уточненого проекту ТГАЕС".

1995 р., Миколаїв. Рішенням обласної ради територію РЛП "Гранітно-степове Побужжя" розширено більш ніж на 2000 га.

1995 р. НЕЦУ ініціює звернення до Президента України 41 депутата Верховної Ради України, багатьох відомих діячів науки і культури, представників громадськості з вимогою завадити знищенню унікальних історичних і природних ландшафтів “Гранітно-степового Побужжя” внаслідок можливої добудови ТГАЕС і заповнення Олександрівського водосховища на річці Південний Буг, в якому зокрема говориться: " ...

Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.
Затоплення козацьких святинь наприкінці XX ст. поставить під сумнів наявність спільних культурних цінностей у громадян нашої держави від Сяну до Дону і від Києва до Миколаєва...

Знищення запорозьких святинь дошкульно вдарить і по міжнародному престижеві України, бо саме на прикладі Запорозької Січі, козацької України ХVI-ХVIII ст.ст. українські політики доводять усюди в світі наявність традицій волелюбства, демократизму, державотворення в українців протягом останнього півтисячоліття.

Сьогодні варварське знищення останніх козацьких святинь покаже нашим сусідам, що вищі владні структури в Україні не визнають ці святині за свої, а, отже, відкидають тяглість історичного розвитку на півдні нашої держави, ставлять під сумнів участь українців в освоєнні надчорноморського краю, а з нею - й історичні права України на землі Причорномор'я."

1996 р. НЕЦУ виборює право взяти участь у додатковій державній екологічній експертизі "Уточненого проекту ТГАЕС". Частина інститутів АН України, деякі Міністерства і відомства змінюють свою позицію щодо проекту на більш прихильну. Зокрема Інститут ботаніки НАН України і Міністерство культури України дають згоду на заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 16 м.

Міністе́рство культу́ри Украї́ни - міністерство в Україні. Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України. Положення про Міністерство культури України затверджене указом Президента України.
Серед інститутів Відділення загальної біології НАН України чітку негативну позицію до “Уточненого проекту” продовжує займати Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України. Додаткова державна екологічна експертиза "Уточненого проекту ТГАЕС".

1996 р. Облрада приймає рішення про подальше розширення РЛП "Гранітно-степове Побужжя", в тому числі і за рахунок частини земель, які плануються під затоплення Олександрівським водосховищем. Землі зони водоймища, що не увійшли до складу парку у зв’язку з непогодженням землекористувачем (ПО ЮУАЕС).

1996 р. Обласна екологічна асоціація "Зелений світ" звернулась до всіх громадських і політичних організацій, що діють на теренах області, з закликом про підтримку у питанні, пов'язаному з ТГАЕС і Олександрівським водосховищем.

1996 р. Ціла низка громадських організацій Миколаївщини і практично всі обласні партійні осередки від КУНУ до КПУ включно (!) підписали відозву на захист історичних святинь Побужжя. Цей безпрецендентний, як для нашої країни, документ є прикладом того, як різні, і навіть антагоністичні політичні сили, можуть діяти у злагоді на захист спільних цінностей, що роблять нас народом України, а нашу державу Україною.

1996 р., 30 грудня. НЕЦУ закінчив і надав до директивних органів свій висновок у складі Додаткової державної екологічної експертизи "Уточненого проекту ТГАЕС". У ньому зазначається:

"Національний Екологічний Центр України оцінює "Уточнений проект ТГАЕС" негативно, як такий, що не вписується в сучасне правове поле України. Він протирічить Водному кодексу України (ст. 82), Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 51, абзац 4), Закону України "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (ст. 1, 37), Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (ст. 7, 55, 64), Закону України "Про тваринний світ" (ст. 7 (умова друга), 34), Положенню "Про Червону книгу України (п. 3).

Приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
Червона книга України - анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних, і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.
, Земельному Кодексу України (ст. 72), розглянуті матеріали не завжди відповідали вимогам Закону України "Про екологічну експертизу". Крім того реалізація цього проекту завдасть непоправної шкоди довкіллю та історичній спадщині українського народу, у зв'язку з чим він і викликає несприйняття громадськістю.

РЕАЛІЗАЦІЮ УТОЧНЕНОГО ПРОЕКТУ ТАШЛИЦЬКОЇ ГАЕС, В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ВВАЖАЕМО НЕМОЖЛИВОЮ."

1996, 30 грудня, Київ. Робоча група Мінекобезпеки України, ґрунтуючись на всіх зібраних матеріалах, закінчила і передала керівництву "Експертний висновок”, в якому зазначалось:

"Вpаховуючи той факт, що pеалізація даного уточненого пpоекту в сучасних умовах викличе поpушення вимог pяду законодавчих актів - Водного Кодексу Укpаїни (ст. 82), "Положення пpо Чеpвону книгу Укpаїни" (п. 3), Закону Укpаїни "Пpо тваpинний світ" (статті 32, 39), Закону Укpаїни "Пpо пpиpодно-заповідний фонд Укpаїни" (ст.7), суть яких викладена у констатуючій частині даного висновку деpжекоекспеpтизи (щодо впливу на складові довкілля), Мінекобезпеки Укpаїни оцінює його н е г а т и в н о. Мінекобезпеки Укpаїни, вважає за необхідне відзначити, що пеpедбачені пpоектом заходи по споpудженню об'єктів Ташлицької ГАЕС викликають значну стуpбованість не тільки миколаївської, але й загалом укpаїнської гpомадськості. Пpо це пеpеконливо свідчить колективне звеpнення до Пpезидента Укpаїни з цього питання, підписане 41 наpодним депутатом Укpаїни, а також такими визначними вченими, як - І. Акімов (диpектоp Інституту зоології HАH Укpаїни), Ю. Шеляг-Сосонко (зав. відділом Інституту ботаніки HАH Укpаїни), М.Гpодзинський (зав. кафедpою Hаціонального унівеpситету), Д.Телегін, Л.Залізняк (Інститут аpхеології HАH Укpаїни) та багатьма іншими пpедставниками наукових і гpомадських оpганізацій. Копія цього листа наводиться як додаток до даного висновку.

Що стосується гpомадськості Миколаївської області, то ставлення пpактично усіх місцевих гpомадсько-політичних оpганізацій до даного об'єкту укpай негативне. У відношенні до нього єдині кpайова оpганізація Hаpодного Руху Укpаїни і обласна організація Компаpтії, обласні оpганізації Республіканської паpтії і Соціалістичної паpтії, обласна екологічна асоціація "Зелений світ" і обласна оpганізація Конгpесу укpаїнських націоналістів та багато інших. Кеpівники 25 гpомадсько-політичних оpганізацій поставили свої підписи, скpіплені печатками, у звеpненні ( від 14.01.97 р.,

N 5) до Мінекобезпеки Укpаїни з даного питання."

1997 р. Під тиском Кабінету Міністрів України, міністр екобезпеки України Ю.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Костенко приймає рішення: "...не змінюючи тексту висновку, вважати його попереднім".

1997 р. Але навіть такий відступ не влаштовує міністра енергетики України В. Шеберстова. В одному з своїх листів на ім'я прем'єр-міністра В. Пустовойтенка він навіть звинувачує Мінекобезпеки України у неконструктивній позиції нехтуванням безпекою держави у питанні щодо експертизи "Уточненого проекту ТГАЕС”. Паралельно Міненерго України, керівництво ПУАЕС в офіційних листах, через ЗМІ намагаються переконати уряд і громадськість в тому, що проти реалізації проекту ТГАЕС виступає "лише купка "зелених", які відстоюють свої політичні амбіції".

1997 р. Зростає тиск і на місцеві органи влади.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Це змушує Миколаївську облраду і обласну держадміністрацію вдатися (вперше в Україні!) до застосування норми Закону України "Про екологічну експертизу", а саме до проведення громадських слухань щодо "Уточненого проекту ТГАЕС".

1997 р. Проти розбудови ТГАЕС і Олександрівського водосховища виступили: Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, Українська спілка краєзнавців, Українське козацтво, II Всесвітній форум українців тощо.

1997 р. вересень-жовтень. У Миколаєві відбулися перші в Україні громадські слухання, в яких взяли участь представники державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу обласної ради та місцевих рад, представники партій, рухів, ЗМІ, робітники ПУАЕС, голова Миколаївської обласної ради В.С.

Всесві́тній фо́рум украї́нців - вищий керівний орган Української всесвітньої координаційної ради (УВКР).
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Чайка, голова облдержадміністрації Миколаївської області М.Круглов, експерти, серед яких знані в Україні фахівці, доктори і кандидати наук. У підсумковому документі Слухань органи влади Миколаївської області підтвердили свою негативну позицію стосовно "Уточненого проекту ТГАЕС" і заповнення Олександрівського водосховища.

1997 р. З п'ятої спроби (чотири попередні висновки, направлені до Мінекобезпеки і Уряду України протягом 1995-96 рр. були негативні!) Держводгосп України знімає свої претензії про порушення Водного кодексу України (ст.

Водний кодекс України - кодифікований закон України. Кодекс введено в дію з дня опублікування - 13 червня 1995 року - згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року N 214/95-ВР.
82) до "Уточненого проекту ТГАЕС".

1997 р. Будівельники отримують добро від Мїнекобезпеки України на експериментальний пусковий комплекс ТГАЕС без зв'язку нижнього басейну гідроакомулюючої станції з річкою Південний Буг.

1998 р. Мінекобезпеки України погоджує експлуатацію Олександрівської ГЕС без підвищення існуючого рівня річки.

1998 р. Віце-президент НАН України В. Бар'яхтар, незважаючи на незгоду ряду Інститутів НАН України, які брали участь у Додатковій державній екологічній експертизі, підписує Узагальнений висновок НАН України, що позитивно оцінює "Уточнений проект ТГАЕС".

1998 р., квітень - січень. Мінекобезпеки України отримує завдання Уряду підготувати остаточний експертний висновок стосовно "Уточненого проекту ТГАЕС" до 5 травня 1998 р. (до початку засідання Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку у Києві, призначенному на 10 травня 1998 р.).

1998 р., 24 квітня. Мінекобезпеки України проводить нараду, присвячену експертизі "Уточненого проекту ТГАЕС" за участю зацікавлених сторін. Зокрема, представник Інституту зоології НАН України, установи, що брала участь у експертизі, висловив незгоду з "Узагальненим висновком НАН України" і зазначив, що його організація не мала жодної інформації про підготовку і зміст цього документу.

1998 р., 30 квітня, Київ. Мінекобезпеки України направляє до Кабінету Міністрів України "Експертний висновок" стосовно уточненого проекту ТГАЕС. У ньому зазначається:

"Вpаховуючи вищенаведену однозначну позицію HАН Укpаїни, позитивну оцінку пpоекту деpжавною санітаpно-гігієнічною експеpтизою МОЗ Укpаїни, точку зоpу Деpжводгоспу Укpаїни, Мінекобезпеки Укpаїни відзначає екологічну допустимість і можливість пpийняття pішення щодо pеалізації уточненого пpоекту Ташлицької ГАЕС за таких умов:

1. Обов'язкової pеалізації положень статті 54 Закону Укpаїни "Пpо пpиpодно-заповідний фонд Укpаїни" щодо зміни меж РЛП "Гpанітно-степове Побужжя" і виведення із його складу затоплюваних Олександpівським водосховищем теpитоpій, оскільки згідно із статтею 7 вказаного Закону "на землях пpиpодоохоpонного ... пpизначення забоpоняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан пpиpодних комплексів та об'єктів чи пеpешкоджає їх викоpистанню за цільовим пpизначенням". Без виpішення цього питання заповнення Олександpівського водосховища не може бути здійснене.

2. Забезпечення оцінки з боку Деpжкомзему Укpаїни стану виpішення земельних питань щодо ділянок, які мають бути затоплені в pазі заповнення Олександpівського водосховища і вpахування його зауважень і пpопозицій.

3. Забезпечення pозpобки, попеpеднього погодження з Мінекобезпеки і здійснення у повному обсязі визначеної HАН Укpаїни у її листі до Мінекобезпеки від 16.01.98 р. N 4/12 Пpогpами комплексного наукового супpоводу споpудження та pоботи ТГАЕС.

4. Одеpжання дозволу Миколаївської обласної деpжавної адміністpації на завеpшення будівництва об'єктів ТГАЕС і заповнення Олександpівського водосховища згідно із ст. 44 (част. 1, п. 12) Закону Укpаїни "Пpо місцеве самовpядування в Укpаїні" (N 280/97-ВР від 21.05.97). Після виконання Hаціональною академією наук Укpаїни спільно з Міненеpго, HАЕК "Енеpгоатом", ПУАЕС визначеного доpученням Кабінету Міністpів Укpаїни від 22.04.98 N 3360/2 "комплексу pобіт щодо оцінки можливого впливу на довкілля введеної в експлуатацію Ташлицької ГАЕС, визначення шляхів зменшення негативних екологічних наслідків та поpівняльного аналізу pозpахунків соціально-економічних здобутків і матеpіальних втpат у pазі завеpшення будівництва ГАЕС" (п. 2 Плану оpганізаційних заходів) і надання звітного документу пpо його pезультати до Мінекобезпеки Укpаїни, у даний висновок деpжекоекспеpтизи можуть бути (пpи потpебі) внесені відповідні доповнення і коpективи по суті питання."

Мінекобезпеки України, не дивлячись на шалений тиск з боку атомного лобі в Уряді, не змогло піти на відверте нехтування законодавством і надати остаточний позитивний висновок державної експертизи.

1998 р., липень. Промислове об'єднання ПУАЕС починає роботи по пересипці обвідного каналу Олександрівської ГЕС - фактично перекриття р. Південний Буг і початок заповнення водосховища. Народ України хочуть просто поставити перед фактом.

1998 р., серпень. НЕЦУ починає дії, щоб зупинити свавілля і беззаконня. Він звернувся з протестом до Президента України, Мінекобезпеки України, прокуратури Миколаївської області. Ці заходи підтримав Комітет з культури і духовності Верховної Ради нового скликання, громадські та політичні діячи тощо. Протягом серпня-вересня 1998 р. НЕЦУ огранізував низку виступів у ЗМІ, зокрема на радіостанції "Свобода" (програма "Держава і демократія"), Всесвітній агенції українського радіо, передачі "Зелена хвиля” на державному радіо, телеканалі УТ-1. По системі електронної почти заклик про підтримку надісланий до всіх екологічних організацій України і світу. Миколаївська обласна екологічна організація "Зелений світ" також розгорнула кампанію на місцевому рівні.

1999 р. Строки Додаткової експертизи ТГАЕС вже вкотре подовжуються з огляду на залучення “нових матеріалів”.

2000 р., березень. ВО ПУАЕС починає самовільне заповнення Олександрівського водосховища.

2000 р. квітень. Завдяки наполегливій роботі персоналу РЛП “Гранітно-степове Побужжя”, за підтримки екологічної громадськості України беззаконня припинено, водоймище спущено. Державна екологічна інспекція вжила відповідних заходів до порушників дійсного законодавства.

2000 р., червень. Від імені Української екологічної асоціації “Зелений світ” (Голова Ю. Самойленко) (УЕА “ЗС”) на засідання Громадської ради при Мінекоресурсів України виноситься питання про ТГАЕС і пропонується проект документа, який засвідчує необхідність і економічну доцільність втілення “Уточненого проекту ТГАЕС” із заповненням Олександрійського водосховища. Громадська рада каже рішуче „НІ”! І майже одностайно (утримався лише представник УЕА “ЗС”) голосує за рішення, у якому цей проект оцінюється як екологічно небезпечний.

2000 р., вересень. Прийнято Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, згідно з якою РЛП “Гранітно-степове Побужжя” має бути перетворено у національний природний парк. На сьогодні (10 жовтня 2005) Указ Президента про це підготований Мінприродою і все ще не підписаний Президентом.
2001 р., січень. Миколаївська обласна рада приймає “Першечергові заходи щодо створення умов безпечного функціонування Ташлицької ГАЕС”. У шостому пункті цього документу зокрема зазначається: “Рішення обласної ради від 16.10.90 р. «О заполнении Александровского водохранилища» та «О прекращении строительства ТГАЭС» вважати такими, що втратили чинність. Піднімається також питання про зміни меж РЛП “Гранітно-степове Побужжя”.

2001 р. червень. Практично у напівзакритому режимі, у м. Південноукраїнськ, обласна державна адміністрація проводить громадські слухання стосовно добудови ТГАЕС. Головна мета – отримати від громадськості і наукових кіл підтримку щодо реалізації уточненого проекту ТГАЕС і змін меж РЛП “Гранітно-степове” Побужжя”, і узаконити ці рішення на липневій сесії Миколаївської обласної ради. Переважна більшість вчених та екологічна громадськість були проти. У цьому їх надихала підтримка Комітету Верховної ради України з культури і духовності та послання Святішого Патріарха всієї Русі-України Філарета.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.
Коміте́т Верховної Ради України - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
Навіть деякі прибічники добудови ТГАЕС і заповнення Олександрівського водоймища, під тиском прямих запитань представників НЕЦУ мусили визнати, що реалізація уточненого проекту ТГАЕС порушує чинне законодавство нашої держави. Виходячи з обставин, що склалися, облдержадміністрація призначає нові громадські слухання на серпень-вересень 2001 р.

2001 р., липень. Сесія Миколаївської облради не розглядає, як це планувалось раніше, питання, пов’язані з ТГАЕС.

2001 р., серпень. Проти розбудови ТГАЕС і заповнення Олександрівського водосховища, на захист унікальної природи та історичних ландшафтів Гранітно-степового Побужжя виступив ІІІ Всесвітній форум українців.

2001 р., вересень. У Миколаєві знову відбулися громадські слухання і знову громадськість за підтримки вчених відстояла свої позиції щодо негативного сприйняття “Уточненого проекту ТГАЕС”.

У висновках незалежних експертів від екологічної громадськості Миколаївської області зазначено, що обговорення проблем Ташлицької ГАЕС на громадських слуханнях та круглих столах виявили, що в проектних матеріалах містяться положення, які суперечать рішенням уряду та екологічних державних експертиз, а також заявам електроенергетиків, зокрема:розробки ведуться на шість гідроагрегатів замість трьох.

У постановах Ради Міністрів СРСР № 647 від 16.08.89 “Питання будівництва об’єктів Південно-українського енергокомплексу” та Ради Міністрів УРСР № 271 від 26.10.89 чітко записано про необхідність переробки проекту Ташлицької ГАЕС на три агрегати. Всупереч цьому проектанти почали розробляти декілька варіантів - на два, на три, з четвертим, резервним, і, нарешті, на шість агрегатів. Відповідно цьому будівельники, в свою чергу, не обмежили обсяг своїх робіт трьома агрегатами, що, безумовно, пов’язано з додатковими витратами.Передбачається використання Олександрівського водосховища в якості охолоджувача АЕС.

У висновках державної експертизи і в рішенні Держкомприроди СРСР(Пр 02-11-296 від 23.05.89) записано: “переробити проект з метою виключення прямоточного (прямого гідравлічного) зв’язку Ташлицького водосховища - охолоджувача з р. Південний Буг”. Проектанти постійно підкреслюють в своїх документах і заявах, що виконують вказану вимогу. Але в останній час з’явилися докази планів порушення умови. В буклеті “Ю-УЕК - енергія для України” (2001 р.) написано: “Після вводу в експлуатацію Ташлицької ГАЕС виробництво електроенергії на Півдні України збільшиться на 2 млрд. кВт годин”. Виконати це, враховуючи, що ГАЕС споживає електроенергії більше ніж виробляє, можна лише за рахунок збільшення виробництва АЕС, блоки якої сьогодні навантажені не повністю внаслідок обмеженої охолоджуючої спроможності Ташлицького водосховища. Підтвердження цьому знаходиться в матеріалах переробленого проекту (2000 року), в якому приведена таблиця використання води Олександрівського водосховища.Пусковий комплекс не оснащено засобами захисту води від “омертвіння” внаслідок накопичених загиблих гідробіонтів в водоймищах.

Дані по Олександрівському водосховищуПоказник

Варіанти по кількості агрегатів
2 агрегати

6 агрегатів

Рівень води (м) НПУ

УМО


14,6

14,0


16,9

14,5


20,7

16,0


Корисний об’єм (млн. м3)

6,8

26,1

72,5

Використання корисного об’єму:

- для ГАЕС

- для компенсації випаровування з двох водосховищ

- для покриття додаткових водовитрат третього блоку АЕС

- для водопостачання Миколаївської області

2,5


4,3
-

-

14,4

4,7
7,0-

14,4


5,1
7,0

46,0

Загальновідомо, що при проходженні води через гідроагрегат частина живого, що міститься у воді, гине. Доля загиблих залежить від конструктивних і експлуатаційних особливостей агрегату та складу гідробіонтів. За даними біологічних натурних досліджень українських і іноземних вчених ця доля може бути від 5 до 80 відсотків.

Подальший вплив цього явища на стан води залежить від особливостей схеми гідравлічної системи. Для ГАЕС типовим є наявність відносно невеликого верхнього водоймища і річки (чи великого водосховища) у якості нижнього басейну. При такій схемі загиблі представники гідробіонти під час кожного робочого циклу розсереджуються у великій кількості води і дуже мало впливають на її якість. У разі малих об’ємів верхнього і нижнього водоймищ останки загиблих накопичуються, а кількість живих організмів у воді з кожним робочим циклом ГАЕС зменшується. Виконане нами математичне моделювання цього процесу виявило, що таке “омертвіння” води в водоймищах Ташлицької ГАЕС настане через декілька сотень робочих циклів, тобто через декілька місяців. В “мертвій” воді будуть інтенсивно протікати гнилісні процеси з виходом в атмосферу і ґрунт шкідливих речовин. Таке зауваження було зроблено в Державній екологічній експертизі Мінприроди України в 1993 році.

Для запобігання шкідливим викидам і скидам, воду в системі необхідно очищати і знезаражувати в спеціальних очисних спорудах, як це робиться у всіх замкнених водяних технологічних системах.

  1   2


Скачати 323.88 Kb.

 • Добровольський Валерій Володимирович , член Всеукраїнської екологічної ліги, к. т. н., еколог Суслова Лідія Петрівна, член ради Миколаївської обласної
 • Таращук Сергій Володимирович
 • Інституту зоології
 • Мельничук Віктор Павлович, виконавчий директор НЕЦУ, співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, гідроеколог
 • Олександрівського водосховища
 • Верховна Рада УРСР
 • Миколаївської обласної ради
 • Міністерство культури України
 • Кабінету Міністрів України
 • Всесвітній форум українців
 • Комітету Верховної ради України