Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічне завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Скачати 29.47 Kb.

Технічне завдання на виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Скачати 29.47 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір29.47 Kb.
ТипТехнічне завдання

ДОДАТОК А

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцій та систем


Погоджено(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.)(підпис)


" " 2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕССд-р техн. наук., проф. Лежнюк П. Д. .

(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.) (підпис)" " 2015 р.ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської кваліфікаційної роботиОцінювання впливу відновлюваних джерел електроенергії на якість електропостачання

08-15.МКР.005.00.003.ТЗ
Науковий керівник: к. т. н., доцент

_________ Комар В.О.

(підпис)

Магістрант групи ЕС-14м

________ Рибак В.П.

(підпис)


Вінниця 2015 р.

1. Призначення об’єкту і галузь використання

Електрична мережа 10 кВ Любешівського району, Волинської області та електрична мережа 10 кВ Ямпільського району, Вінницької області.2. Склад об’єкту

До складу електричної мережі 10 кВ Ямпільського району входить сонячна електрична станція «Слобода-Бушанська» потужністю 1700 кВт, «Гальжбіївська» потужністю 2720 кВт та «Цекинівська» потужністю 3260 кВт, а до складу електричної мережі Любешівського району входить ПС 110/10 «Велика Глуша».

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Любешівський район Любеші́вський райо́н - район Волинської області. Район розташований на північному сході Волинської області. Межує на півночі з Білоруссю (Берестейська область), на заході - з Ратнівським районом, на південному заході - з Камінь-Каширським, на південному-сході - з Маневицьким районами; на сході межує з Рівненською областю (Зарічненський і Володимирецький райони).
Волинська область Воли́нська о́бласть - область на північному заході України в межах Поліської низовини (понад 3/4 території) та Волинської височини. Межує на заході з Люблінським воєводством Республіки Польща, на півночі - з Брестською областю Республіки Білорусь, на сході - з Рівненською, на півдні - з Львівською областями України.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.3. Умови експлуатації

Експлуатація електричної мережі 10 кВ здійснюється в складі електричної системи 110/35/10 кВ, яка підпорядкована ПАТ "Волиньобленерго".4. Технічне завдання

Для схеми електричної мережі задані умови функціонування та графіки навантаження для типової літньої доби.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Для заданих РДЕ необхідно вибрати умови оптимального приєднання до існуючої мережі.5. Елементна база

Для схеми розвитку можна використовувати повітряні лінії та сучасне обладнання і апарати для нових підстанцій. Схеми ВРУ для проектованих підстанцій комплектуються вимикачами.6. Показники технологічності

Розвиток схеми електричної мережі потрібно здійснювати з врахуванням технологічних умов керування режимами і селективного спрацювання релейного захисту. Для застосування засобів по зменшенню втрат активної потужності використані норми втрат, що діють у ВАТ „АК Вінницяобленерго” та ПАТ "Волиньобленерго".8. Технічне обслуговування і ремонт

Технічне обслуговування і ремонт існуючої електричної мережі 10 кВ і нових об’єктів проводиться відповідними службами ВАТ „АК Вінницяобленерго”, а саме Ямпільськими РЕМ, та ПАТ "Волиньобленерго" Любешівський РЕМ.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.9. Живлення об’єкту

Живлення схеми розвитку забезпечується від системної підстанції 110 кВ.10. Матеріали, що подаються до захисту МКР

Пояснювальна записка МКР, графічні і ілюстративні матеріали, дослідні зразки (за наявності), анотації до МКР українською та іноземною мовами.

До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) - зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням.11. Порядок контролю виконання та захисту МКР

Виконання етапів графічної та розрахункової документації МКР контролюється науковим керівником згідно зі встановленими термінами. Захист МКР відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії, затвердженою наказом ректора.12. Вимоги до оформлення МКР

Вимоги викладені в «Положенні про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті» з урахуванням змін, що подані у бюлетені ВАК України № 9-10, 2011р.13. Вимоги щодо технічного захисту інформації в МКР з обмеженим

доступом (за необхідності)

Відсутні.


Скачати 29.47 Kb.

 • ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
 • 1. Призначення об’єкту і галузь використання
 • 2. Склад об’єкту
 • 3. Умови експлуатації
 • 4. Технічне завдання
 • 6. Показники технологічності
 • 8. Технічне обслуговування
 • 9. Живлення об’єкту
 • 11. Порядок контролю виконання та захисту МКР
 • 12. Вимоги до оформлення МКР
 • 13. Вимоги щодо технічного захисту інформації