Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічне завдання на виконання позастадійної роботи

Скачати 317.46 Kb.

Технічне завдання на виконання позастадійної роботи
Скачати 317.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір317.46 Kb.
ТипТехнічне завдання
  1   2   3


Приложение 1.1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


на виконання позастадійної роботи

«Схема перспективного розвитку електричних мереж 35-154 кВ

Дніпропетровської області на 2015-2020 рр.
Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
, з перспективою до 2025 р.»


1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

«Схема перспективного розвитку електричних мереж 35-154 кВ Дніпропетровської області на 2015 -2020 рр., з перспективою до 2025 р.» розробляється на підставі рішення правління компаній на виконання вимог до ліцензіатів.2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Початок роботи   дата підписання Замовником Договору.

Закінчення роботи     25.12.14.

3. МЕТА РОБОТИ

Розробка схеми надійного забезпечення електроенергією споживачів Дніпропетровської області на 2020 рік з перспективою до 2025 року. Ця робота визначає напрямки розвитку мережі 35-154 кВ, обсяги реконструкції і технічного переоснащення діючих об’єктів електричних мереж.4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ

4.1. Проведення аналізу звітних енергетичних показників - динаміки та структури електроспоживання, характеристика режимів роботи електричних мереж обленерго, балансів потужності та електроенергії.

4.2. Характеристика технічного стану існуючих об'єктів електричних мереж 35 – 154 кВ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» визначення «вузьких» місць та обсягів електричних мереж, які підлягають реконструкції та заміні.

4.3. Прогноз розвитку енергетичних показників 35 – 154 кВ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» на період 2015-2020 рр. (електроспоживання, електричне навантаження, баланси потужності та електроенергії в характерних режимах роботи (зима – максимум та мінімум навантаження, літо – максимум, денне зниження, мінімум навантаження, міжсезоння – мінімум навантаження).

4.4.Розробка основних напрямків розвитку електричних мереж 35-154кВ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» визначення обсягів нового будівництва та реконструкції електричних мереж по роках (з урахуванням робочих проектів, які вже розроблені в компанії, та не реалізовані, виданих технічних умов, в тому числі на генерацію електричної енергії СЕС, ВЕС та когенерації, генеральних планів розвитку міст та районів).

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

4.5.Розрахунки потокорозподілу в електричних мережах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» в нормальних, ремонтних та ремонтно – аварійних схемах для характерних режимів роботи впродовж року (зима – максимум та мінімум навантаження, літо – максимум, денне зниження, мінімум навантаження, міжсезоння – мінімум навантаження).

4.6.Розрахунки струмів к.з. з урахуванням розвитку мереж на період до 2020 р.

4.7. Обґрунтування інвестицій в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» на період 215-2020 рр., спрямованих на поліпшення технічного стану електричних мереж з метою забезпечення підвищення надійності електропостачання споживачів та нормовану якість електричної енергії, зниження технологічних витрат електричної енергії на її передачу.5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

5.1. Розробити схему перспективного розвитку електричних мереж напругою 35 – 154 кВ з урахуванням прогнозованих змін в структурі споживання електричної енергії та генерації електричної енергії (будівництво СЕС, ВЕС, когенерації), в тому числі:

5.1.1.Будівництво нових, розширення та реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 35 - 154 кВ та ліній електропередачі 35 - 154 кВ з розбивкою на етапи.

Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

5.1.2. Забезпечення, в обґрунтованих випадках, двохстороннього живлення підстанцій.

5.1.3. Виконання, при необхідності, секціонування схем підстанцій на стороні високої напруги.

5.1.4. Визначення обсягів заміни морально та фізично застарілого обладнання на підстанціях, в тому числі відокремлювачів, короткозамикачів, високовольтних вводів, масляних вимикачів, повітряних вимикачів тощо.

5.1.5. Оптимізація завантаження трансформаторів на існуючих трансформаторних підстанціях (заміна перевантажених, недовантажених трансформаторів, трансформаторів з понаднормативними втратами).

5.2. Визначення обсягів та перелік об’єктів електричних мереж, які підлягають технічному переобладнанню і розвитку з розбивкою по роках по кожному із зазначених напрямків.

5.3. Компенсація реактивної потужності. Рекомендації щодо влаштування джерел реактивної потужності та підтримки рівнів напруги в мережі 35 - 154 кВ. Рекомендації щодо етапів встановлення джерел реактивної потужності,тощо.

5.4. Визначення орієнтовних обсягів робіт та капіталовкладень, необхідних для технічного переобладнання та розвитку електричних мереж напругою 35 -154 кВ.

5.5. Виконання оцінки обсягів доцільних інвестицій та орієнтовних термінів їх окупності.

5.6. Перспективний план технічного розвитку ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» не повинен суперечити вимогам Державних стандартів та чинних галузевих нормативних документів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

5.7. Схема перспективного план розвитку ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» повинна бути погоджена зі всіма зацікавленими установами, в тому числі з НЕК « Укренерго».

6.  ВИХІДНІ ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ, ПАТ «ДТЕК ДНІПРО ОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (фактично документи мають бути надані Виконавцю після підписання Договору)

6.1. Графічні матеріали: • схема електричних мереж напругою 35 - 154 кВ;

 • однолінійні схеми електричних з'єднань підстанцій напругою 35 кВ та вище;

 • звітні потокорозподіли в електричних мережах 35-154 кВ Дніпрообленерго в режимні дні (зима, максимум і літо, мінімум) за 5-ти річний звітний період.
  Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.


6.2. Технічна характеристика ліній електропередач напругою 35-154 кВ:

 • перелік ПЛ (КЛ) кожного класу напруги (із зазначенням їх найменування), та їх характеристика, в тому числі довжина кожної ПЛ (КЛ) км, фазний провід, матеріал опор, кількість ланцюгів;

 • довжина ПЛ кожного класу напруги (із зазначенням найменування окремих ПЛ і КЛ), які працюють більше 30 років (для КЛ більше 20 років), та перелік їх дефектів.

6.3. Технічна характеристика підстанцій напругою 35 - 154 кВ:

 • кількість підстанцій кожного класу напруги (із зазначенням їх найменування) та їх технічна характеристика, в тому числі;

 • кількість трансформаторів та іх одинична потужність;

 • перелік підстанцій, обладнаних пристроями компенсації реактивної потужності (ПКРП), тип ПКРП, загальна потужність, потужність з прив’язкою по класам напруги на об’єктах;

 • кількість вимикачів та їх тип (масляні, повітряні, елегазові, вакуумні і т.п.), роз’єднувачів, ВД та КЗ кожного класу напруги з прив’язкою по об’єктах;

 • кількість вимикачів, роз’єднувачів кожного класу напруги, які відпрацювали свій технічний ресурс або які за номінальними характеристиками не відповідають параметрам електричних мереж з прив’язкою по об’єктах.

6.4. Характеристика режимів споживання електроенергії:

 • максимальне навантаження та добові графіки навантаження в режимні дні;

 • річне споживання активної та реактивної електроенергії;

 • тип навантаження у відсотковому співвідношенні (промислове, побутове, сільськогосподарське, зрошення, акумуляційне теплове, тощо)

 • активне та реактивне навантаження по підстанціях в характерних режимах роботи (зима – максимум та мінімум навантаження, літо – максимум, денне зниження, мінімум навантаження, міжсезоння – мінімум навантаження).

6.5. Максимальні розрахункові значення струмів КЗ на шинах підстанцій.

6.6. Інші вихідні дані за потребою, в тому числі робочі проекти реконструкції та будівництва електричних мереж компанії, які ще не реалізовані, виданні технічні умови.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.


  1   2   3


Скачати 317.46 Kb.

 • 1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 • 2. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 • 4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ
 • 5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ
 • Державних стандартів
 • 6. ВИХІДНІ ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ, ПАТ «ДТЕК ДНІПРО ОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»