Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічне завдання (ТЗ) Предмет закупівлі: Предмет закупівлі

Скачати 228.39 Kb.

Технічне завдання (ТЗ) Предмет закупівлі: Предмет закупівлі
Скачати 228.39 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір228.39 Kb.
ТипТехнічне завдання
  1   2«Погоджено» «Затверджую»

Директор з охорони праці Технічний директор

ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»

______________ Юшко А.М.

Техні́чний дире́ктор (CTO англ. Chief technical officer або англ. Chief technology officer) - керівна посада у західних компаніях, відповідає українському «головний інженер».
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
______________Кравчук Д.В.

«____» ____________2014 р. «____» ____________2014 р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ)

Предмет закупівлі:
Предмет закупівлі: «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС «Бахчисарай» Л-26, відпайка на ТП-111, Бахчисарайський РЕМ»
Підстава для виконання робіт


  • Надання послуг за договором на приєднання.

  • Робочий проект 60-Ш-2013 «Зовнішнє електропостачання власного крест'янського господарства ДП «Аних Сирт» ПАТ «Альминський ЗСМ» в АР Крим Бахчисарайський район, Скалістівська сільрада» розділ «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС «Бахчисарай» Л-26, відпайка на ТП-111, Бахчисарайський РЕМ».

  • Технічне завдання на тендер «Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС «Бахчисарай» Л-26, відпайка на ТП-111, Бахчисарайський РЕМ».
  1. Основні обсяги робіт.

1.1. Основною технічною вимогою закупівлі за її обсягом та характером є виконання комплексу робіт з комплектацією матеріалами та обладнанням відповідно робочого проекту, або аналогічних матеріалів та обладнання, з характеристиками не гіршими за вказані в проекті.

1.2. На запропоновані до використання обладнання та матеріали, які відрізняються від проектних, повинна бути проектна прив'язка.

1.3. Технічним завданням до тендеру передбачаються роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі:

1.3.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
1 Будівництво відпайки від опори №26 ПЛ-10 кВ ПС «Бахчисарай» Л-26 до проектованого КТП-160/10/0,4 із застосуванням 4-х залізобетонних стійок СВ-105-3,5 і проводу АС-50/8 (протяжність по трасі – 0,065 км);

1.3.2 Встановлення на першій опорі відгалуження №1усл. ПЛ-10 кВ роз’єднувача зовнішньої установки РЛНДз-20/400У1 і комплекту обмежувачів перенапруги ОПН-КР/TEL-10/12,5 УХЛ1;

1.3.3 Влаштування заземлення металоконструкцій роз’єднувача РЛНДз-20/400У1 на першій опорі відгалуження №1усл. ПЛ-10 кВ;

1.3.4 Будівництво та монтажні роботи вести відповідно до вимог ПУЕ;

1.3.5 Вжити заходи щодо зниження матеріаломісткості і трудомісткості будівництва;

1.3.6 Всі роботи повинні виконуватись згідно робочого проекту з дотриманням усіх правил безпеки, чинних норм, галузевих вимог та існуючих технологічних карт.

1.4 Усі наведені в проектній документації характеристики будівельних майданчиків та техніки, об'єми будівельно-монтажних робіт, а також вказівки щодо управління роботами, забезпеченню контролю якості, безпеки та охорони праці навколишнього середовища є визначальними при формуванні пропозиції конкурсних торгів Учасника.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.

Роботи по Проекту повинні виконуватись з дотриманням чинних норм, правил, відповідати вимогам робочого Проекту.

Якщо у запропонованому Учасником Переліку робіт будуть запропоновані і оцінені додаткові роботи, що не передбачені Замовником, але без виконання яких, на думку Учасника, реалізація Проекту у повній мірі неможлива, то Учасник повинен надати аргументоване підтвердження своїх пропозицій

Якщо тендерна пропозиція подається з матеріалами, типами обладнання та/або програмного забезпечення, які відрізняються від проектних, то у цьому випадку у тендерній формі: "ПРОПОЗИЦІЯ" необхідно вказати вартість проектних робіт по прив‘язці такого обладнання до існуючого проекту (кошторис на проектні роботи обов’язково додається до тендерної пропозиції) та включати у загальну вартість цінової пропозиції.

  1. Характер і особливі умови будівництва.

2.1 Вимоги до підрядної організації:

2.1.1 Підрядні організації, що виконують роботи і створюють відповідну продукцію, повинні забезпечувати дотримання прав і інтересів споживачів своєї продукції, безпеку (у тому числі пожежну) при виконанні відповідних робіт та охорону довкілля;

2.1.2 Підрядні організації повинні дотримуватися цих умов, виконувати ті чи інші види робіт відповідно до вимог норм, правил, стандартів, технічних умов і проектів, мати, в разі необхідності, державну ліцензію на право виконання цих видів робіт;

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

2.1.3 Для виконання робіт Підрядник зобов'язаний заповнити «Лист оцінки». Після позитивного висновку представників Апарату управління ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» укладається договір на виконання робіт з Підрядником. У разі ненадання матеріалів до «Листка оцінки» Замовник не має право укладати договір на виконання робіт;

2.1.4 Підрядник зобов'язаний залучати у необхідній кількості інженерно-технічних фахівців і робітників відповідної кваліфікації, які вказані в матеріалах до «Листка оцінки». При відповідному обґрунтуванні Замовник може ставити питання про усунення від виконання робіт працівників з недостатньою професійною кваліфікацією.

2.2 Вимоги до організації робіт:

2.2.1 Підрядні організації мають право виконувати роботи відповідно до вимог діючого законодавства з охорони праці, промислової, загальної і пожежної безпеки, з охорони навколишнього середовища;

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

2.2.2 Підрядник до початку робіт повинен надати необхідні проекти виконання робіт, мережевий (із зазначенням етапів введення устаткування в експлуатацію) графік робіт;

2.2.3 За п'ять днів до планованого періоду виконання робіт Підрядник направляє лист начальнику структурного підрозділу, на об'єкті якого він буде виконувати роботу із зазначенням:

виду виконуваної роботи;

• повністю прізвищ, імен та по батькові працівників Підрядника, які будуть виконувати дану роботу;

• при необхідності групи з електробезпеки;

• права працівників при виконання робіт в електроустановках;

• переліку вантажопідйомних машин і механізмів, що будуть використовуватися в роботі;

список працівників, допущених до керування вантажопідйомними механізмами.

2.2.4 Допуск бригад Підрядника відбувається тільки після проведення всіх необхідних інструктажів з працівниками, зазначеними в листі Підрядника. У разі невиконання цих процедур Замовник має право розірвати договір з Підрядником;

2.2.5 Виконання повинне здійснюватися на підставі заздалегідь розроблених рішень з організації будівництва і технології провадження робіт, які відображені в проектах виконання робіт (далі – ПВР), що розробляються на основі проектної документації і погоджуються із Замовником;

2.2.6 Підрядник зобов'язаний визначити на весь термін виконання робіт свого відповідального представника з усіма повноваженнями для вирішення питань безпечного виконання робіт. Замовник має право вимагати заміни представника Підрядника за наявності мотивованих причин;
2.2.7 Підрядник зобов'язаний зробити заміну відповідальної особи впродовж 5 днів після надання Замовником письмової вимоги про заміну представника;

2.2.8 Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Підрядником, не втручаючись в його діяльність (вимагати збільшення чисельності, перестановки бригад, заміни фахівців і так далі);

2.2.9 Замовник має право втрутитися у виконання робіт Підрядником тільки якщо останній своїми діями викликав загрозу порушення нормальній експлуатації діючого устаткування або порушує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

2.2.10 У цих випадках Замовник має право вимагати від Підрядника усунути вказані порушення. Якщо Підрядником не будуть вжиті заходи щодо усунення порушень, Замовник має право розірвати договір;

2.2.11 Відповідні роботи на об'єкті або його частині дозволяється розпочинати тільки після облаштування необхідних обгороджувань на місці виконання робіт (охоронних, захисних або сигнальних);

2.2.12 Під час виконання робіт в діючих електроустановках Підрядник зобов'язаний дотримуватися вимог до організації їх виконання на об'єкті Замовника:

• надавати мережевий графік робіт;

Мережевий графік - граф, який відображає роботи проекту, зв'язки між ними, стан проекту.

• за добу інформувати призначеного куратором інженерно-технічного працівника Замовника про готовність, склад бригад, плановані терміни виконання робіт для організації оформлення наряду-допуску наступного дня;

• рух автотранспорту по території ВРП і в охоронній зоні ПЛ здійснювати під наглядом ІТП або оперативного персоналу Замовника, що експлуатує цю електроустановку;

• не захаращувати проїзди і проходи на території підприємства;

2.3 Вимоги до безпеки виконуваних робіт і охорони навколишнього середовища:

2.3.1 Підрядні роботи мають провадитись із дотриманням нормативних вимог щодо запобігання порушень з охорони навколишнього середовища, охорони праці і пожежної безпеки у будівництві. Для усіх працівників має проводитись вступний інструктаж з питань охорони праці та інструктажі на робочих місцях з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища і виробничої санітарії;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

2.3.2 Роботи в діючих електроустановках необхідно виконувати при найсуворішому дотриманні вимог безпеки, згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки;

2.3.3 Керівництво підрядної організації несе відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів і взятих зобов'язань стосовно праці, заробітної плати, забезпечення нормальних умов праці та відпочинку на будівельному майданчику, а також вживає необхідні заходи щодо запобігання порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни та громадського порядку.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.

  1   2


Скачати 228.39 Kb.

  • Кравчук Д.В.
  • Основні обсяги робіт .
  • Технічним завданням
  • Характер і особливі умови будівництва.