Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічне завдання вимоги до засобів дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку газу (вог) до уваги власників комерційних вузлів обліку!

Скачати 35.01 Kb.

Технічне завдання вимоги до засобів дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку газу (вог) до уваги власників комерційних вузлів обліку!
Скачати 35.01 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір35.01 Kb.
ТипТехнічне завдання

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ГАЗУ (ВОГ)
ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ!
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Згідно до пунктів 3, 4 глави 3 розділу Х Кодексу газорозподільних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 визначено: забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку природного газу.


 1. ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Перелік даних, що мають передаватися до оператора ГРМ визначається розділом 11 «Правил обліку природного газу…» Наказ Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 р. N 618.

2. ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

2.1. Підключення засобів дистанційної передачі даних до комерційного вузла обліку газу здійснюються до вимог паспортів заводів-виробників складових комерційного вузла обліку газу.

2.2. Місце монтажу засобів дистанційної передачі даних повинно забезпечити захист від несанкціонованого втручання в їх роботу та роботу складових вузла обліку газу, від пошкодження, від несанкціонованого демонтажу.


 1. ВИМОГИ ДО ОБЧИСЛЮВАЧІВ/КОРРЕКТОРІВ

  1. Обчислювач/коректор повинен підтримувати цифровий протокол передачі даних для зв’язку з засобами дистанційної передачі даних.
   Протоко́л передава́ння да́них - набір угод інтерфейсу логічного рівня, які визначають обмін даними між різними програмами. Ці угоди задають однаковий спосіб передачі повідомлень і обробки помилок при взаємодії програмного забезпечення рознесеного на просторі апаратної платформи, з'єднаної тим чи іншим інтерфейсом.


  2. Обчислювач/коректор повинен мати іскрозахищений інтерфейс «БІ-RS232» для обміну даними. 1. ВИМОГИ ДО ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

4.1. Лічильник газу з механічним відліковим механізмом (роторний, мембранний, турбінний тощо) повинен бути зі встановленим в нижчому розряді датчиком імпульсів для взаємодії з засобами дистанційної передачі даних (наявність або відсутність датчика вказана в паспорті лічильника газу).
Лічи́льник га́зу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювань об'єму газу, що протікає через перетин трубопроводу. (згідно з Правилами обліку природного газу, затверджених наказом Мінпаливенерго № 618)

4.2. Лічильник газу з електронним цифровим індикатором (ультразвуковий, турбінний тощо) повинен обов’язково мати гальванічний розв’язаний вихід імпульсної лінії з тривалістю імпульсу не менше 50 мс, для підключення до засобів дистанційної передачі даних.5. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ:

  1. Засоби дистанційної передачі інформації повинні забезпечити можливість безпосереднього доступу до обчислювача, та шляхом модемного з`єднання з коректором через GSM або провідний зв`язок для зчитування інформації, діагностики ВОГ, внесення ФХП та ін.
   Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


  2. Дистанційне зняття показань по радіоканалу з лічильників газу

  3. Можливість підключення до будь-яких лічильників газу з імпульсним виходом

  4. Простота монтажу

  5. Поставка з датчиком імпульсів

  6. Контроль наявності зовнішнього магнітного поля

  7. Контроль обриву датчика

  8. Контроль короткого замикання датчика

  9. Потужність не більше 3 Вт

  10. Резервне живлення - літієва батарея

  11. Тип інтерфейсу RF / USB

  12. Тип підтримуваного модему GSM / GPRS

  13. Зняття данни в ручному режимі шляхом безпосереднього підключення

  14. Передбачити наявність зчитувача імпульсів від лічильника з накопиченням протягом періоду не менше одного року

  15. Забезпечити автоматичний режим передачі даних від комерційного вузла обліку з частотою не менше 1 разу на добу, а також можливість отримання даних до ПАТ «Одесагаз»

  16. Передбачити постійне джерело живлення засобів дистанційної передачі даних та резервне на випадок виходу з ладу постійного.
   Джерело живлення Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
   Резервне джерело живлення повинно забезпечувати постійну роботу обладнання на протязі 3-х діб.

6. ІНШІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

6.1. Розробка робочого проекту з організації та облаштування дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку забезпечується споживачем (власником комерційного вузла обліку) за його рахунок.

6.2. Робочий проект в установленому порядку повинен бути погоджений ПАТ «Одесагаз».

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.
Один примірник споживач передає на зберігання ПАТ «Одесагаз».

6.3. Закупівля обладнання, монтаж, налагодження, перевірка достовірності переданих даних забезпечується споживачем (власником комерційного вузла обліку) за його рахунок.

6.4. Проектування та монтаж обладнання повинно відповідати вимогам чинних нормативно-правовим документам та паспортам заводів-виробників обладнання.

6.5. Приймання в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку здійснюється за участі представника ПАТ «Одесагаз» з оформленням відповідного акту введення в експлуатацію.6.6. Обслуговування введених в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку забезпечується споживачем (власником комерційного вузла обліку) за його рахунок.

6.7. Введені в експлуатацію засоби дистанційної передачі даних цілодобово повинні бути готовими до передачі даних до ПАТ «Одесагаз».


Скачати 35.01 Kb.

 • ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
 • 2. ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
 • ВИМОГИ ДО ОБЧИСЛЮВАЧІВ/КОРРЕКТОРІВ Обчислювач/коректор повинен підтримувати цифровий протокол передачі даних
 • ВИМОГИ ДО ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ 4.1. Лічильник газу
 • 5. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
 • 6. ІНШІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
 • Робочий проект