Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічні пристрої, що використовуються в комп'ютерній графіці

Технічні пристрої, що використовуються в комп'ютерній графіці
Сторінка1/6
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Технічні пристрої, що використовуються в комп'ютерній графіці.

Монітори


Основні характеристики моніторів. Одним з основних параметрів, на який частіше за все звертають увагу, є розмір зображення і допустимі режими експлуатації монітора. Якщо використати високий роздільну здатність монітора з невеликим екраном, то, наприклад, при читанні тексту шрифт стандартного розміру може виявитися таким, що не читається (оскільки стандартний розмір шрифту, що відображається завжди залежить від роздільної здатності екрану).
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.
Однак і мала роздільна здатність на великому екрані також не годиться, оскільки великий екран при малій роздільній здатності відобразить символи і картинки «зернистими».

Деякі параметри накладають обмеження на максимальну роздільну здатність; найбільш важливий з них крок сітки. Крок точкової сітки це відстань між сусідніми RGB- групами фосфорних точок;

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
чим більше точок припадає на дюйм поверхні, тим вище можлива максимальна роздільна здатність.

Ще одним чинником, що впливає на якість зображення, є точність зведення променів ЕПТ (конвергенція). Весь діапазон кольорів, включаючи білий, може бути представлений тільки в тому випадку, якщо всі три промені сходяться на масці в одній точці. У ідеальному випадку розходження між червоним, зеленим і синім променями не повинне перевищувати одного пікселя по горизонталі і по вертикалі при будь-якій роздільній здатності.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Однак на практиці досягнути цього майже неможливо через необхідність відхиляти три промені під великими кутами за допомогою одних і тих же котушок відхиляючої системи.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Якщо зведення променів недостатньо хороше, то один з кольорових променів проходить не через той отвір, через який проходять інші, і якість зображення погіршується. Ретельна розробка конструкції відхиляючої системи і її ручна настройка за допомогою невеликих магнітів дозволяє поліпшити якість зображення.

Якість монітора визначається також регулюванням колірної температури. Для професійної роботи з графікою досить важлива можливість вибору колірної температури.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Ця настройка корисна в тому випадку, коли треба оцінити, як буде виглядати робота в надрукованому виді.Склад графічних пристроїв

Склад графічних пристроїв, необхідних для систем автоматичного проектування (САПР) і комп'ютерної графіки, сформувався два десятиріччя назад і, незважаючи на технічний прогрес і розвиток технологій, принципово не міняється.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Як і раніше в нього входять пристрої графічного введення і пристрої виведення.Каталог: my downloads -> learning
learning -> 1. Основи моделювання інформаційних систем Загальне поняття системи. Еволюційні системи
learning -> Лабораторна робота №3 Тема роботи: прототипування інтерфейсів веб-сайтів
learning -> Програма з курсу "Web-дизайн"
learning -> Тема Вступ до нейронних мереж Самоадаптація та організація прикладних нейронних систем
learning -> Вступ до компютерної графіки різновиди комп'ютерної графіки
learning -> Тема Предмет І метод історії економіки та економічної думки
learning -> Фрактальна графіка
learning -> Конспект лекцій з дисципліни " дискретна математика" для студентів заочної форми навчання спеціальностей
  1   2   3   4   5   6