Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічні вимоги до закупівлі послуг з ремонтування іншого устатковання

Технічні вимоги до закупівлі послуг з ремонтування іншого устатковання
Дата конвертації22.04.2017
Розмір75.5 Kb.

Технічні вимоги

до закупівлі послуг з ремонтування іншого устатковання

Лот № 1

Ремонт поверхонь нагріву конвективної шахти котла, відновлення обшивки котла. Заміна вихідного колектора КПП високого тиску по нитці 3Г

Лот № 2

Ремонт газоходів, повітроводів топки і конвективної шахти корпусів 3А, Б з заміною стельової похилої частини до ГШ-1 (280м2), заміною компенсаторів і патрубків вибухових клапанів по нитках А,Б,В,Г.

1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

дотримання Виконавцем «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» ДНАОП 0.00-1.08-94, «Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями» ДНАОП 1.1.10-1.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.
Інструмент Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
04-01, ПТЕ, ПТБ і ППБ; строк дії гарантії на надані послуги – 12 місяців з дня підписання обома сторонами останнього акту здачі-приймання наданих послуг.


2. Найменування об'єкту ремонту, тип (марка):

– котлоагрегат станційний №3 ПП-950-255Ж, основний засіб №74719, інвентарний №К4162.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Ремонт Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).


3. Детальний перелік обсягів послуг з ремонту:

3.1. Лот №1 – Ремонт поверхонь нагріву конвективної шахти котла, відновлення обшивки котла. Заміна вихідного колектора КПП високого тиску по нитці 3Г

№ з.п.

Перелік ремонтних операцій

Кількість
Розділ № 1. Ремонт поверхонь нагріву КШ, обшивки котла
1

Поверхні нагріву. Ремонт економайзерів і перехідних зон. Найменування вузла: перехідна зона, діаметр труб понад 38 мм (КПП н/т ІІ ст.)
(при проведенні робіт у важкодоступних місцях при проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не врахованих в складі робіт)

2,6 т

2

Поверхні нагріву. Ремонт економайзерів і перехідних зон. Найменування вузла: перехідна зона, діаметр труб понад 38 мм (КПП в/т)
(при проведенні робіт у важкодоступних місцях при проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не врахованих в складі робіт)

2,6 т

3

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Виготовлення елементiв каркаса та iнших металоконструкцiй котла i тепломеханiчного обладнання [колон, стоякiв, ферм, балок, ригелiв, опорних конструкцiй]. Маса елемента до 0,02 т.

3,0 т

4

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Замiна елементiв каркаса котла i тепломеханiчного обладнання [колон, стоякiв, ферм, балок, ригелiв, кронштейнiв, рам, косинок, накладок, опорних конструкцiй тощо]. Маса елемента до 0,02 т.
(при проведенні робіт у важкодоступних місцях при проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не врахованих в складі робіт)

3,0 т

5

Поверхні нагріву. Виготовлення і монтаж риштувань з дерев’яними настилами на ширмовий пароперегрівник [ШПП]

(при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя при проведенні робіт у важкодоступних місцях)

80 м2

6

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Зняття листiв зовнiшньої обшивки топкової камери або конвєктивної шахти.
(при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя)

28,0 м2

7

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Виготовлення листiв зовнiшньої обшивки топкової камери або конвєктивної шахти з листової сталi.

28,0 м2

8

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Встановлення листiв зовнiшньої обшивки топкової камери або конвєктивної шахти.
(при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя)

28,0 м2

9

Поверхні нагріву. Заміна вставок з термопарами, маса елемента до 20 кг

20 вставок

10

Поверхні нагріву. Виготовлення ділянки змійовика, труби, маса елемента до 10 кг (виготовлення вставок)

20 шт.

11

Поверхні нагріву. Виготовлення "качки", "калача", згину тощо, маса елемента до 10 кг

30 елем.

12

Поверхні нагріву. Заміна ділянки змійовика труби, згину, вушка, калача поверхонь нагріву, маса елемента понад 20 кг

30 елем.

13

Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування матеріалів нових і б/в на відстань від 50 до 500 м

3,2 т


3.2. Лот №2 – Ремонт газоходів, повітроводів топки і конвективної шахти корпусів 3А, Б з заміною стельової похилої частини до ГШ-1 (280м2), заміною компенсаторів і патрубків вибухових клапанів по нитках А,Б,В,Г.
Вибух Вибух - надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю.№ з.п.

Перелік ремонтних операцій

Кількість
Розділ № 1. Ремонт газоходів, повітроводів
1

Поверхні нагріву. Транспортування інвентарних риштувань на відстань від 50 до 500 м

6,0 т

2

Поверхні нагріву. Складання і розбирання інвентарних металевих риштувань

6,0 т

3

Поверхні нагріву. Виготовлення і монтаж риштувань з дерев’яними настилами на ширмовий пароперегрівник [ШПП]

100 м2

4

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Виготовлення сходiв i площадок. Маса металоконструкцiй до 0,2 т.

0,8 т

5

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції.
Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.
Замiна елементiв каркаса котла i тепломеханiчного обладнання [колон, стоякiв, ферм, балок, ригелiв, кронштейнiв, рам, косинок, накладок, опорних конструкцiй тощо]. Маса елемента до 0,02 т.

(при роботі з риштувань і при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя при проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не врахованих в складі робіт)

0,8 т

6

Газоповiтропроводи. Ремонт дефектних дiлянок газоповiтропроводiв.

(при роботі з риштувань і при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя)

120 лат

7

Газоповiтропроводи. Усунення нещiльностей газоповiтропроводiв.

270 п.м. шва

8

Газоповiтропроводи. Замiна дiлянок газоповiтропроводiв. Конфiгурацiя газоповiтропроводу: пряма.

(при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя)

8 т

9

Газоповiтропроводи. Виготовлення газоповiтропроводiв. Конфiгурацiя газоповiтропроводу: пряма дiлянка газоповiтропроводу прямокутного i круглого перерiзiв.

8 т

10

Газоповiтропроводи. Замiна компенсаторiв теплового розширення.

(при виконанні робіт, при яких робітник знаходиться на висоті 1,3 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу з постійним застосуванням запобіжного ременя)

4 т

11

Газоповiтропроводи. Виготовлення компенсаторiв прямокутної форми двохвильових. Площа перерiзу до 1,0 кв.м.

4 т

12

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Зняття i установлення сходiв i площадок. Маса металоконструкцiй до 0,2 т.

(при проведенні ремонтних робіт з використанням переносних і тимчасово встановлених вантажопідіймальних машин [лебідок і талів], не врахованих в складі робіт)

1,2 т

13

Зовнішня обшивка, сходи, площадки, елементи каркасу котла та інші металоконструкції. Виготовлення сходiв i площадок. Маса металоконструкцiй до 0,2 т.

1,2 т

14

Поверхні нагріву. Навантаження і транспортування матеріалів на відстань від 50 до 500 м

16 т
  • 1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ
  • 3. Детальний перелік обсягів послуг з ремонту
  • Розділ № 1. Ремонт поверхонь нагріву КШ, обшивки котла
  • 3.2. Лот №2 – Ремонт газоходів, повітроводів топки і конвективної шахти корпусів 3А, Б з заміною стельової похилої частини до ГШ-1 (280м2), заміною компенсаторів і патрубків вибухових
  • Розділ № 1. Ремонт газоходів, повітроводів