Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнологія Bluetooth

Скачати 28.43 Kb.

Технологія Bluetooth
Скачати 28.43 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір28.43 Kb.

Тема: Технологія Bluetooth.
Специфікація Bluetooth була розроблена групою Bluetooth SIG 20 травня 1998 році. До неї уввійшли компанії Ericsson, IBM, Intel, Toshiba і Nokia.
Технологія Bluetooth розроблялася для роботи як за принципом "точка-точка", так і в якості багатоточкового радіоканалу, керованого багаторівневим протоколом, схожим на протокол мобільного зв'язку GSM.
Основне призначення Bluetooth - забезпечення економного (з точки зору споживаного струму) і дешевого радіозв'язку між різноманітними типами електронних пристроїв.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Причому, велике значення приділяється компактності електронних компонентів, що дає можливість застосовувати Bluetooth у малогабаритних пристроях.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Bluetooth дозволяє пристроям обмінюватись інформацією, коли вони знаходяться в радіусі від 10 до 100 метрів один від одного, навіть в різних приміщеннях.
Дальність сильно залежить від механічних та радіо перешкод.
Принцип дії Bluetooth

Спектр сигналу формується по методу FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum псевдовипадкова перебудова робочої частоти).

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Перебудова Перебудо́ва (рос. перестройка) - загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1985–1991 роках. Складові частини Перебудови: у внутрішньополітичній сфері - політика гласності та демократизація суспільного життя; в економіці - введення елементів ринкових відносин; у зовнішній політиці - відмова від надмірної критики так званого капіталістичного ладу, значне поліпшення відносин зі США та демократичними країнами Західної Європи, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і глобальних світових проблем. До початку 1990-х років Перебудова призвела до загострення кризи в усіх сферах життя суспільства, що спричинило ліквідацію влади КПРС і розпад СРСР.
Метод FHSS простий в реалізації, забезпечує стійкість до широкосмугових перешкод, а устаткування коштує недорого.

Згідно алгоритму FHSS, в Bluetooth частота сигналу, що несе, стрибкоподібно міняється 1600 разів в секунду. Послідовність перемикання між частотами для кожного з'єднання є псевдовипадковою і відома тільки передавачу і приймачу, які кожні 625 мкс синхронно перебудовуються з однієї частоти, що несе, на іншу. Таким чином, якщо поряд працюють декілька пар приймач-передавач, то вони не заважають один одному. Цей алгоритм є також складовою частиною системи захисту конфіденційності передаваємої інформації: перехід відбувається по псевдовипадковому алгоритму і визначається окремо для кожного з'єднання.
• Піконет - "пікомережа": набір пристроїв, з'єднаних через технологію Bluetooth спеціальним способом. Піконет починається з двох з'єднаних пристроїв, таких як портативний ПК і стільниковий телефон, і може розростатися до восьми з'єднаних пристроїв ось чому потрібний адресний простір обмежений 3 бітами).

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Алгоритм Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

• Scatternet - "мережа розкиду": Дві або більше незалежних і несинхронізованих мережі піконет, взаємодіючих між собою.
• MAC-адреса: 3-бітний Media Access Control адреса, що використовується для розрізнення пристроїв, включених у піконет.
З’єднання в Bluetooth

1. Запит: пристрій автоматично ініціалізовує запит, щоб з'ясувати, які пристрої є доступними в межах його радіуса дії. Це приведе до наступного:

а) Всі доступні прилеглі пристрої дадуть відповідь.

б) Пристрій вибирає одну з відповідей пристроїв.

2. Пейджинг: пристрій викличе baseband-процедуру, звану пейджинг. У результаті відбувається синхронізація пристрою з пунктом доступу, серед інших необхідних ініціалізації.

3. Встановлення з'єднання: з'єднання з точкою доступу.

4. Сервіс: протокол SDP для встановлення, який сервіс є доступним.

5. На основі отриманої інформації створюється канал до пункту доступу.6. 7. Безпека: Необхідність задання пароля для з’єднання.

Встановлення зв'язку

Як тільки пристрій перебуває в стані зв'язку, починається встановлення з’єднання. З'єднання базуються на концепції каналів, які визначаються ідентифікаторами каналу.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.
Канал, відмінний від каналу piconet, ідентифікується адресою пристрою, з яким створено двостороннє з'єднання, і ідентифікатором каналу.


Скачати 28.43 Kb.

  • Піконет
  • Scatternet
  • Встановлення звязку Як тільки пристрій перебуває в стані звязку, починається встановлення з’єднання. Зєднання базуються на концепції