Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнології розподілених систем та паралельних обчислень

Скачати 36.42 Kb.

Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Скачати 36.42 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір36.42 Kb.

Опис дисципліни

Технології розподілених систем та паралельних обчислень”


Призначення дисципліни

Здобувачі вищої освіти рівня “бакалавр”, Напрям підготовки 6.050101 Комп’ютерні наукиШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.1.09Тип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: «Комп’ютерні мережі», «Моделювання систем»Семестр

7Кредити ECTS

6Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні заняттяРезультати навчання

знати:

 • базові принципи паралельних та розподілених обчислень, основні класи паралельних обчислювальних систем, рівні паралелізації обчислень, особливості їх архітектури та програмування, методи оцінки продуктивності;

 • застосування розподілених систем у різних областях;

 • проблему відображення програм та алгоритмів на архітектурі паралельних обчислень;

 • основні паралельні методи розв’язання задач;

 • основи технологій паралельних та розподілених обчислень;

вміти:

 • виконувати обчислення показників програм та аналізувати їх.

 • визначати тип та характеристики наявного обладнання та обирати найбільш ефективну реалізацію залежно від вибраних характеристик.

 • виконувати SIMD команди при програмуванні мовами високого рівня;

 • розробляти паралельні алгоритми;

 • розробляти паралельні програми за допомогою засобів операційних систем та сучасних технологій;

 • оцінювати складність та ефективність програм за допомогою сучасних засобів профілювання.Зміст дисципліни

Тема 1. Мета, задачі та цілі паралельної обробки даних.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.

Тема 2. Принципи побудови паралельних структур обчислювальних систем. Способи розпаралелювання та організація обчислень у багатопроцесорних системах.

Тема 3. Багатопотокове програмування у .NET

Тема 4. Керування потоками у .NET

Тема 5. Моделювання паралельних алгоритмів

Тема 6. Паралельні алгоритми сортування. Обробка графів.

Тема 7 Паралельні чисельні алгоритми

Тема 8. Паралельні та мережні технології розв’язання задач лінійного програмування.

Алгоритм сортування - це алгоритм, що розв'язує задачу сортування, тобто здійснює впорядкування лінійного списку (масиву) елементів.
Лінійне програмування або лінійна оптимізація (LP, англ. Linear Programming) - метод досягнення найліпшого виходу (такого як найбільший прибуток або найменша вартість) у математичній моделі чиї вимоги представлені через лінійні відношення.

Тема 9. Паралельні методи розрахунку транспортної мережі

Тема 10. Паралельні обчислювальні методи

Тема 11. Технології паралельного й розподіленого програмування. Кластерне програмування PVM

Тема 12. Технологія МРІ

Тема 13. Бібліотека МРЕ

Тема 14. Керування групами процесів і комунікаторами

Тема 15 OpenMP: зручний спосіб для розпаралелювання додатків

Тема 16. Функції бібліотеки OpenМРТема 17. Grid технології.Література

 1. Борееков А. В., Харламов А. А. Основы работы с технологией CUDA. М.: ДМК Пресс, 2010. - 232 с.

 2. Эхтер Ш., Роберте Дж. Многоядерное программирование. — СПб.: Питер, 2010. — 316 с.

 3. Эндрюс Г. Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003. – 512с.

 4. Барский А.Б. Параллельные информационные технологии БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007

 5. Левин М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008

 6. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007Мова

українськаСкачати 36.42 Kb.