Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Тема №15. Глобальна мережа Інтернет

Скачати 62.86 Kb.

Тема №15. Глобальна мережа Інтернет




Скачати 62.86 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір62.86 Kb.

ТЕМА № 15. Глобальна мережа Інтернет.


І. Комп’ютерні мережі.

Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, що з’єднані лініями зв’язку, оснащені комунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Класифікація мереж.

 • Локальна мережа – мережа в межах однієї кімнати , будови , організації.

 • Глобальна мережа– об’єднує комп’ютери в мережу на великій території.

Основні характеристики мереж.

 • Однорангові – кожен комп’ютер в мережі має однакові функції та можливості.

 • Клієнт/сервер – кожен комп’ютер (клієнт) обмінюється інформацією, практично тільки з одним комп’ютером(сервером).

Клієнт – це програма, що приймає інформацію та послуги від сервера. Так само називається і комп'ютер.

Сервер – програма, що встановлена на потужних комп’ютерах, призначених пропускати через себе надвеликі об’єми інформації.
Схема обміну інформацією між клієнтом та сервером.



Апаратні компоненти комп’ютерних мереж:

 • мережева картка;

 • мережеві кабелі;

 • конектора – для під’єднання кабелів до комп’ютерів;

 • хаб (HAB) – пристрій для об’єднання комп’ютерів у мережу.

ІІ. Глобальна мережа Інтернет.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


1. Інтернет – всесвітня комп’ютерна мережа, що об’єднує різні мережі та окремі комп’ютери. Вона забезпечує обмін інформації між комп’ютерами, що входять до неї, незалежно від їх типа та операційної системи.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Ця мережа виникла у 80-х роках в результаті спроби об’єднати мережі Міністерства оборони США з супутниковими мережами.

Для того щоб різні комп’ютери розуміли один одного вони повинні працювати за однаковими правилами – протоколами.

2. Протокол - це сукупність правил обміну інформацією між комп'ютерами, встановлених за взаємною угодою. Сутність протоколів полягає в тому, що ті повідомлення, які пересилаються по мережі, впорядковуються в пакети, що містять не тільки повідомлення, але й інформацію про маршрут: адреси комп'ютера-відправника і комп'ютера-одержувача.

З 1983 року найпоширенішим є протоколи TCP/IP. Вони працюють у парі. TCP - управляє передачею даних та гарантує, що усі дані будуть доставлені адресату у тому порядку, в якому були відправлені. Слідкує за цілісністю даних та розбиває великі повідомлення на малі, нумеруючи, щоб потім зібрати в єдине ціле. IP - вибирає маршрут пересилки пакетів від одного комп’ютера до іншого.



3. Для підключення до Інтернет необхідно:

 • модем;

 • телефонна лінія;

 • наявність відповідного програмного забезпечення (протокол, програма для роботи з електронною поштою, програма для перегляду web-сторінок);
  Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • домовленість з провайдером.

Провайдер – це спеціальна організація, що надає послуги Інтернет іншим фірмам та організаціям.

4. Адресація в Інтернет.

 • IP-адреса – складається з 4 наборів цифр розділених крапкою та визначає ідентифікацію комп’ютера в мережі.

Наприклад: 208.103.145.110. Частина цифр вказує на ідентифікацію мережі, а частина на ідентифікацію комп’ютера.

 • Доменна адреса – унікальне ім’я комп’ютера в Інтернеті, зручне для сприйняття людини.

Має структуру:

Ім’я комп'ютера. домен N рівня. ... .домен 2 рівня. домен 1 рівня

Домен 1 рівня визначає, як правило, країну чи тип організації, до якої належить комп’ютер(ua – Україна, ru – Росія, de – Германія, us– США тощо ). Домен 2 рівня – організацію, яка володіє мережею (комерційні організації – com, освіта – edu, провайдери – net тощо). І так далі. Ім’я комп’ютера вказує на конкретний комп’ютер у мережі.

Наприклад:

www.rambler.ru – пошуковий сайт на сервері в Росії.

www.meta-ukraine.com.ua – пошуковий сайт на сервері в Україні.

www.pi.net.ua – сайт провайдера "PoltavaInfoCom".



 • URL-адреса – це стандарт, прийнятий в Internet для визначення місцезнаходження будь-якого ресурсу, документу або служби.

Склад URL:

  1. схема – описує тип доступа до документу чи ресурсу(http:// – доступ до гіпертексту, file:// – доступ до файлів, news:// – доступ до груп новин);
   Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.


  2. хост – доменне ім`я комп`ютера на якому розташовано документ чи ресурс;

  3. шлях – повний шлях до документа.

Наприклад:

http://www.narod.ru/web/strt.html




схема хост шлях

ІІІ. Основні послуги Інтернета.

1. Електронна пошта (e-mail) – одна з перших послуг Інтернет, для передачі повідомлень.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.



Поштова адреса складається з двох частин розділених знаком @

ім`я користувача @ ім`я комп`ютера

Поштове повідомлення складається з двох частин: заголовку та тіла. Заголовок містить в собі службову інформацію про адресу відправника, адресу одержувача, дату, час відправлення тощо. Тіло повідомлення містить основний текст листа.

Переваги електронної пошти:

 • доставка від 1 с до 1 дня;

 • в лист можна вставити елементи мультимедії(звук, графіку тощо);

 • відправка одного листа декільком адресатам;

 • підписка на систематичну доставку тематичних повідомлень;

 • переписка з однодумцями через розсилки(телеконференції).

Недоліки електронної пошти:

 • не є конфіденційною;

 • лист може загубитися;

 • можливість отримати вірус разом з листом;

 • розходження в кодировках поштових програм, що не дає можливості прочитати повідомлення;

 • не можлива доставка по частково вірний адресі.

Найбільш поширені програми електронної пошти: Outlook Express, Internet Mail, Netscape Messenger, TheBat та інші.

2. Групи новин UseNet(телеконференції)– призначені для масового спілкування користувачів Інтернет, проведення дискусій тощо.

Деякі програми електронної пошти підтримують і роботу з групами новин. За допомогою цих програм можна підписатися на доставку повідомлень з потрібної групи новин. Кожна група новин має своє ім`я та відноситься до якоїсь категорії.

Наприклад:

sсi – наука, дослідження, експерименти;

rec – ігри, музика, спорт, розваги;

edu – освіта;

alt – альтернативні теми;

comp– все про комп`ютери.

comp.os.ms-dos – ім`я групи новин, що обговорює теми операційної системи Ms-Dos.

Примітка. Більш детальну інформацію про відповідність імен груп новин з їхніми темами можна отримати у провайдера.

3. Інтерактивне спілкування – спілкування з реальними людьми в реальному режимі часу: вести розмови (Чат), грати в ігри, брати участь в відеоконференціях тощо.

При спілкуванні в чатах можна використовувати смайлики.

Смайлик – це загальноприйняте скорочення, призначене для виявлення почуттів та емоцій викликаних повідомленням.

Наприклад;



:) – посмішка ;( –плач :-0 – шок

:-] – сарказм :-Р – висолоплений язик

8-( – жах :@) – щасливий до свинячого вереску

4. Web (www)– це всесвітня інформаційна мережа взаємопов`язаних один з одним документів, що називаються web-cторінками.



Основні поняття.

 • Web-броузер – програма для перегляду web-сторінок (найпопулярніша Internet Explorer).
  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.


 • Гіперпосилання – це перехід до іншого документа.

 • Гіпертекст – це текст, в якому містяться гіперпосилання на інші документи.

 • Гіпермедіа – це гіпертекст з використанням графіки, відео та звуку.


Питання самоконтролю

 1. Що таке мережа? Класифікація мереж.

 2. Які основні характеристики мереж?

 3. Означення Internet?

 4. Що таке клієнт, сервер?

 5. Які апаратні компоненти комп. мереж?

 6. Означення та функції протокола?

 7. Що необхідно для підключення до Internet?

 8. Що таке провайдер?

 9. Що таке ІР-адреса?

 10. Що таке доменна адреса? Схема доменної адреси. Що визначають домени 1-го рівня.

 11. Наведіть 6 прикладів доменів 1-го рівня з поясненням.

 12. Означення URL. З яких частин він складається? Дати пояснення таким адресам: http://www.yahoo.com; http://www.max.odessa.ua/search/index.html;

File://ISTOR/prog.exe.

 1. Переваги електронної пошти

 2. Недоліки електронної пошти.

 3. Поштова адреса в Internet. Схема.

 4. З яких частин складається поштове повідомлення? Що містить кожна частина?

 5. Наведіть приклади програм роботи з електронною поштою.

 6. Для чого потрібні групи новин?

 7. Наведіть приклади з поясненням імен найбільш популярних груп новин.

 8. Що таке смайлики? Наведіть приклади смайликів з поясненням.

 9. Означення WWW.

 10. Означення Web-сторінки.

 11. Означення Web-броузера.

 12. Означення гіпертексту.

 13. Означення гіперпосилання.

 14. Означення гіпермедіа.

Каталог: registration -> content
content -> Основні завдання сільськогосподарської галузі
content -> Підготовка до тематичного оцінювання за темою «Властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль»
content -> Мінеральна вода – чудесний дар природи
content -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
content -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
content -> Білет №1 Історія розвитку обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Операційна система Windows. Діалогові вікна. Практичне завдання на виконання розрахунків в середовищі табличного процесора Excel. Білет №2


Скачати 62.86 Kb.

 • ІІ. Глобальна мережа Інтернет
 • Ім’я компютера. домен N рівня. ... .домен 2 рівня. домен 1 рівня