Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема 21. Скреперні установки план

Скачати 114.94 Kb.

Тема 21. Скреперні установки план
Скачати 114.94 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір114.94 Kb.

Тема 6.21. СКРЕПЕРНІ УСТАНОВКИ

План:
1. Призначення та класифікація.

2. Складові частини.

3. Скреперна лебідка.

4. Експлуатація скреперних установок.

5. Загальна оцінка.

Контрольні запитання та завдання.


1. Призначення та класифікація

Скреперні установки призначені для переміщення безпосередньо по грунту (волочінням) насипних матеріалів як на поверхні, так і в підземних умовах — на складах, в забоях підготовчих виробок та ін. На Донбасі їх застосовують з 1925 р. На рудних підприємствах вони набули широкого розповсюдження насамперед завдяки простоті будови, здатності саморозвантажуватись і транспортувати куски розміром до 500 мм.

В підземних умовах гірничу масу переміщують скреперами, коли вантажопотік не перевищує 500 т за зміну, довжина транспортування становить 200...500 м, а кут нахилу виробки — не більше 40°. Енергомісткість установок дорівнює 0,2,..0,4 кВт-год. на 1 т вантажу.

При проведенні гірничих виробок успішно використовуються скреперні комплекси, які включають крім самої установки перевантажувальний поміст. Продуктивність такого комплексу залежно від місткості скрепера і організації робіт змінюється від 20 до 250 т за зміну при L= 10...50 м.

В період спорудження камер скреперні установки дозволяють вивантажувати гірничу масу із таких важкодоступних місць, як котловани, ніші тощо. На рис. 1 показана схема розташування транспортних засобів для доставки підірваної породи із котлована.

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Скрепером 4 за допомогою лебідки 3 масу переміщують до основної виробки, де навантажувальна машина 2 подає її у вагонетку 1. У водотрубному ходку (рис. 2) породу до навантажувальної машини 2 транспортують лебідкою 1 і скрепером 3.
Наванта́жувач (англ. loader, англ. maschine f, нім. Lader m) - те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.
Заповнені вагонетки 6 по рейкових коліях 5 надходять у магістральну виробку 4.
Рейкова колія (англ. (rail) track, нім. Gleis n, Schienenstrang m, Schienenweg m) - дві рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів). Рейкова колія - головна складова частина залізничної колії.
Рис. 1. Схема призабійного транспорту при копанні котлованаРис. 2. Схема призабійного транспорту при проведенні ходка

Обидві розглянуті вище схеми забезпечують прибирання породи із підготовчих забоїв. Можлива також доставка гірничої маси лебідкою та скрепером безпосередньо у вагонетку через перевантажувальний поміст.

При проведенні похилих виробок знизу вверх або зверху вниз породу подають на конвейєр чи в посудину найчастіше таким чином (рис. 5.3). Порода поступає на поміст 2, а потім через розвантажувальне вікно 3 на скребковий або стрічковий конвейєр 5. Для механізації прибирання насипного матеріалу у виробках з великими кутами нахилу застосовують скреперний комплекс, яким завантажують гірничу масу в скіп. Тут скрепер 1 переміщується лебідкою 4.Рис. 3. Скреперний комплекс

При широкому забої скреперні установки забезпечують переміщення породи у вироблений простір (рис. 4).

Вироблений простір (рос. выработанное пространство, англ. goawf, gob, worked out area, нім. abgebauter Grubenraum m, alter Mann m) - При розробці родовищ підземним способом - простір, що утворюється після видобування корисної копалини внаслідок ведення очисних робіт.
Із забою вантажною машиною 1 гірничу масу подають на стрічковий перевантажувач 2. потім вона поступає на поміст 3 і скрепером 4 скреперної установки 5 переміщується в забут розкосини.

Рис. 4. Розміщення обладнання при проведенні горизонтальної виробки широким ходом

Скреперні установки розподіляються так: • за призначенням – на підземні та поверхневі,

 • за кількістю барабанів лебідки – на дво - та трибарабанні,

 • за кількістю канатів – дво - та триканатні;

 • за часом роботи на одному місці – стаціонарні й пересувні.

Лебідки (табл. 1) випускають дво- або трибарабанними із співвісним чи паралельним розташуванням двигунів. Вони мають високу міцність, компактність, відрізняються простотою будови та обслуговування, споряджені пристроями для ручного, дистанційного та автоматичного керування.
Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.

Умовні позначення типажних скреперних лебідок, наприклад 17ЛС-2С і 55ЛС-2П, розшифровують так: 17, 55— потужності двигунів; ЛС — лебідка скреперна; 2 — кількість барабанів; С, П — співвісне та паралельне розташування двигунів.

Безпосереднє переміщення гірничої маси здійснюють скреперами, які підрозділяють: за типом — на гребневі, ящикові, багатоковшові та совкові; за конструкцією — на жорсткі, шарнірно-складальні і поворотні; за розташуванням робочої кромки—одно- і двобічні; за способом виготовлення —литі, зварні та комбіновані; за виконанням — розбірні та нерозбірні.


Параметри__Лебідки__10ЛС-2С'>Параметри  

Лебідки

10ЛС-2С

  


17ЛС-2С 17ЛС-2П  

ЗОЛС-2С ЗОЛС-2П

ЗОЛС-ЗС

55ЛС-2С 55ЛС-2П

55ЛС-ЗС

ІООЛС-2С 100ЛС-2П

ІООЛСЗС

Тягове зусилля середнє, кН, при ході:

  

  

  

  

  

Робочому

10

16

28

45

80

Холостому

7,5

12

20

32

60

Швидкість руху, м/с, при ході:

 

  

  

  

  

Робочому

1,08

1,10

1,20

1,32

1,32

Холостому

1,48

1,52

1,65

1,80

1,82

Місткість барабана, м

45

90

95...120

100...145

120...155


Таблиця 1 Основні типи та паракетри скреперних лебідок

Таблиця 2 Основні типи та параметри гребкових скреперів

Параметри

Скрепери

СГ-0,16

СГ-0,25

СГ-0,4

СГ-0,6

СГ-1,0

СГ-1,6

Місткість, м3

0,16

0,25

0,4

0,6

1,0

1,6

Власна маса, кг, моделі:

 

 

 

 

 

 

Л

160

300

400

560

800

1180

Т

300

400

560

800

1180

1600

При переміщенні велико-кускових і важких порід частіше всього використовуються гребкові скрепери (табл. 2), м'яких розпушених — ящикові (табл. 3). Ефективність зачерпування вантажу залежить від власної маси скреперів.

Таблиця 3 Основні типи та параметри ящикових скреперів

Параметри

Скрепери

СЯ-0,25

СЯ-0,4

СЯ-0,6

СЯ-1,0

Місткість, м3

0,25

0,4

0,6

1,0

Власна маса, кг, моделі:

 

 

 

 

Л

160

265

400

560

Т

265

400

560

800


2. Складові частини

Скреперна установка включає скрепер, лебідку, блоки та канати.

Скрепери призначені для зачерпування та волочіння насипного матеріалу, їхня конструкція забезпечує повне і швидке завантаження при мінімальній витраті енергії. Вони мають високу міцність,довговічність, малу масу, відрізняються простотою будови і виготовлення.

Гребкові скрепери (рис. 5, а) складаються із задньої стінки 1, бічних тяг 2, башмака 3 і двох серг для скріплення головного і хвостового канатів. На поверхні використовують гребкові скрепери місткістю І...6 м3 з власною масою 570...2 400 кг

Ящикові скрепери (рис. 5 б) аналогічні гребковим, але додатково мають дві бічні стінки 4, що забезпечує менші втрати вантажу при його переміщенні.Рис. 5. Скрепери

Двосторонні скрепери (рис. 5, в) застосовують головним чином у тих випадках, коли гірничу масу необхідно розпушити перед транспортуванням. Розгрібають її робочого кромкою, обладнаною зубами 5, а пересувають гладким боком, попередньо повернувшії скрепер на 180°.

У багатоковшових шарнірно-складаних скреперах (рис. 5, а) передбачений шарнірний зв'язок секцій 7 з основною рамою 6. Це робить їх гнучкими на нерівностях шляху, внаслідок чого зменшується просипання вантажу. Місткість таких скреперів становиїь 0,6...2 м3, а власна маса — 750...2000 кг.Совковими скреперами переміщують дрібно- або середньокускову породу, їхня місткість—0,25...1,0 м3, власна маса—400...1880 кг. Захват вантажу нижній.

Надійність роботи і строк служби скреперів залежать від особливостей виготовлення. Так, литі конструкції порівняно із зварними мають підвищену надійність, високу зачерпну здатність і у 2...2,5 рази більший строк експлуатації.Скреперна лебідка (рис. 6) включає редуктори 1 і 3, холостий (2) і робочий (4) барабани, напрямні рамки 5, пригальмовуючий (6) і гальмовий (7) пристрої, редуктор 8, двигун 9 і полозки 10. Редуктори 1 і 3 дозволяють змінювати напрям руху скрепера, не реверсуючи двигун, який зв'язаний з сонячною шестірнею та обертається завжди в один бік. При гальмуванні вінцевої шестірні сателіт тягне за собою водило та воно починає обертати барабан.Рис. 6. Скреперна лебідка

Лебідки оснащені апаратурою дистанційного керування, що покращує техніко-економічні показники роботи установок, полегшує та робить безпечною працю машиніста.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Дистанці́йне управлі́ння (керува́ння), - управління технологічними об'єктами і системами на відстані шляхом передачі до них каналами зв'язку сигналів для увімкнення відповідних пристроїв (реле, вимикачів, контакторів, пускачів, вентилів, засувок тощо).
Привід лебідки звичайно електричний, рідше — пневматичний. Потужність двигуна становить 10...100 кВт, середнє тягове зусилля на робочому барабані— 7,5...80 кН, а канатомісткість—45...155 м. Швидкість руху порожнього скрепера 1,48... 1,82 м/с, навантаженого—1,08.. 1,32 м/с.Блоки, які випускають різних типорозмірів і підбирають залежно від потужності двигуна або тягового зусилля лебідки, мають малу масу, відрізняються міцністю та герметичністю підшипникових вузлів, зручні для кріплення та заведення каната. Широке застосування знайшли блоки на підшипниках качання, оскільки вони надійніші та довговічніші в роботі порівняно з блоками на підшипниках ковзання.
Вальни́ця ко́взання - це елемент опор валів і осей, поверхня цапфи яких взаємодіє в умовах проковзування через шар мастила або безпосередньо з поверхнею вальниці, що її охоплює.

Кріплення блока повинне бути нескладним за конструкцією і, крім того, розрахованим на значні динамічні навантаження. Найбільшого розповсюдження здобули клинові замки (при міцних бічних породах). Для блока 1 (рис. 7, а, б) в стінці або покрівлі виробки бурять шпур 4, куди заводять штир 2 і забивають клин 3. При другому варіанті (рис. 7, в — д) блоки підвішують до стояків кріплення 8 за допомогою ланцюгів 6, або канатів 7, або стріл 5.

Рис. 7. Кріплення блоків клиновими замками (а, б), канатами або ланцюгами (в), стрілами (г, д)

Канати внаслідок багатошарової навивки на барабан, динамічних навантажень і волочіння по грунту виробок зазнають інтенсивного зносу та корозії. Тому в підземних умовах використовують канати, освинцьовані дроти яких мають неоднакові площі перерізу: внутрішні — менші, а зовнішні — більші.

Щоб уникнути сильних згинальних напруг, відношення діаметра барабана лебідки до діаметра каната береться не менше 16.3. Експлуатація скреперних установок

Перед початком робіт на відстані не менше 5 м від забою установлюють скреперний поміст, закріплюючи його анкерами на грунті. У верхній частині забою кріплять блок, причому спочатку його встановлюють в одне крайнє положення, а в процесі скреперу-вання гірничої маси переносять в інше. Оптимальна продуктивність скреперного комплексу досягається тоді, коли максимальна відстань від помосту до забою не перевищує 30 м. Для зачистки гірничої маси з боків виробки використовують бічні відхиляючі ролики, які фіксують ланцюгами на кріпленні виробки.

При роботі скреперного комплексу необхідно огородити деталі, що обертаються, надійно закріпити лебідку та блоки, своєчасно змінювати канати, забезпечити потрібне освітлення лебідки та шляху скреперування, постійно контролювати своєчасність зведення кріплення. Під час роботи скреперного комплексу особливу увагу приділяють стану скрепера, лебідки, канатів і помосту, проводячи щозмінні та щомісячні огляди. Категорично забороняється ремонтувати лебідку при працюючому двигуні, керувати лебідкою без рукавиць, піднімати та опускати вантажі скреперною лебідкою. Поточний ремонт комплексу треба проводити через кожні 6 міс.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).
, а капітальний — через 2,5...З роки.

Ефективне використання установок неможливе без постійного контролю справності лебідок і скреперів, регулювання гальмових стрічок, перевірки наявності мастила в редукторі та ін. Правилами безпеки, зокрема, передбачаються: нагляд за надійністю кріплення лебідки та підвісних блоків, за станом заземлення корпусу лебідки, освітленням; своєчасна заміна зношених канатів. Треба слідкувати за тим, щоб на шляху скрепера не опинились люди.Для удосконалення скреперних установок необхідно створити та широко впровадити схеми дистанційного та автоматичного керування, що дозволить скоротити кількість обслуговуючого персоналу, підвищити рівень безпеки та збільшити машинний час роботи установок.

4. Загальна оцінка

ПЕРЕВАГА. Скреперні установки прості за будовою, придатні для переміщення грубозернистих вантажів і експлуатації у важких умовах підземних робіт.

НЕДОЛІКИ. Мала продуктивність установок, яка залежить від довжини транспортування; невеликий строк служби канатів; висока енергоємність і перервний характер роботи.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ. Навантаження гірничої маси при проведенні виробок з кутами нахилу понад 20°, а також при проходці камер великого перерізу.

УДОСКОНАЛЕННЯ. Необхідно створити та широко впровадити системи дистанційного та автоматичного керування, що дозволить скоротити кількість обслуговуючого персоналу, підвищити безпеку, збільшити машинний час роботи установок.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 1. Укажіть призначення та галузь застосування скреперних установок.

 2. . Назвіть складові частини скреперних установок

 3. Як розрахувати скреперні установки?

 4. В чому полягають основні вимоги техніки безпеки при експлуатації скреперних установок?
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 5. Які переваги та недоліки мають скреперні установки?

Література:


 1. Татаренко А.М., Максецкий И.П. Рудничный транспорт / Учебник для студентов горных техникумов —М.: Недра, 1990 – с. 234-241


Скачати 114.94 Kb.

 • 1. Призначення та класифікація
 • Рис. 1. Схема призабійного транспорту при копанні котлована
 • Рис. 3. Скреперний комплекс
 • Рис. 4. Розміщення обладнання при проведенні горизонтальної виробки широким ходом
 • Параметри Лебідки 10ЛС-2С
 • 55ЛС-ЗС ІООЛС-2С 100ЛС-2П ІООЛСЗС
 • Таблиця 1 Основні типи та паракетри скреперних лебідок Таблиця 2 Основні типи та параметри гребкових скреперів
 • Параметри Скрепери СГ-0,16 СГ-0,25
 • Таблиця 3 Основні типи та параметри ящикових скреперів
 • СЯ-0,6 СЯ-1,0
 • Рис. 5. Скрепери Двосторонні скрепери
 • Рис. 6. Скреперна лебідка
 • Рис. 7. Кріплення блоків клиновими замками (а, б), канатами або ланцюгами (в), стрілами (г, д) Канати
 • 3. Експлуатація скреперних установок
 • 4. Загальна оцінка ПЕРЕВАГА.
 • ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
 • КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ