Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема 4: «Робота у середовищі програмування у консольному режимі»

Скачати 33.99 Kb.

Тема 4: «Робота у середовищі програмування у консольному режимі»
Скачати 33.99 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір33.99 Kb.

Тема 4: «Робота у середовищі програмування у консольному режимі»Поняття консольного режиму виконання програми та можливості його використання; знайомство з можливостями середовища об'єктно-орієнтованого програмування щодо роботи у консольному режимі; можливості створення, редагування та тестування програм у консольному режимі; можливості введення та виведення інформації для виконання програм у консольному режимі; використання текстових файлів для введення та виведення інформації; розв'язування задач у консольному режимі.Практична робота «Створення, редагування та тестування програм у консольному режимі»

Консоль комп'ютера — це сукупність пристроїв (у тому числі пристроїв введення-виведення), що забезпечує взаємодію людини-оператора з комп'ютером, - це монітор та клавіатура, які розглядаються як єдиний пристрій.

У старих комп'ютерних системах консоллю називався пристрій для виводу системних повідомлень: АЦПУ (Алфавитно-цифровое печатающее устройство) або монітор. Згодом замість АЦПУ стали застосовувати монітори, забезпечені знакогенератором, що дозволило швидко і зручно організовувати діалог з користувачем.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Звідси походить традиція називати програми з текстовим інтерфейсом консольними.

У різних програмах та іграх консоллю стали називати вікно для виведення системних повідомлень та прийому команд.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.Консольний додаток – це програма, призначена для роботи в операційній системі MS-DOS (або у вікні DOS), для якої пристроєм введення є клавіатура, а пристроєм виведення – монітор, що працює в режимі відображення текстової інформації.

Текстовий інтерфейс, що відтворює можливості телетайпа, тобто імітує прокручивающуюся на екрані нескінченну стрічку паперу, на яку користувач може вводити текст команд і нижче отримувати результати її роботи так само у вигляді тексту, називається інтерфейсом командного рядка.

Телетайп (англ. teletype,TTY) - електромеханічна друкуюча машина, яку використовують для передачі між двома абонентами текстових повідомлень по найпростішому електричному каналу (зазвичай по парі дротів).
Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Інтерфейс командного рядка Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) - різновид текстового інтерфейсу користувача й комп'ютера, в якому інструкції комп'ютеру можна дати тільки введенням із клавіатури текстових рядків (команд).
Також такі програми часто називають консольними програмами — тому що системи, де інформація вводиться і виводиться через текстову консоль, в основному реалізують саме інтерфейс командного рядка.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/fdedit.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/bash_screenshot.png

Приклад віконного текстового інтерфейсу

Консоль з точки зору програміста складається з вхідного буфера і одного або декількох екранних буферів.

Програмування Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Текстовий інтерфейс користувача (англ. Text user interface, TUI) - спосіб взаємодії користувача з комп'ютером з використанням текстового (буквено-цифрового) режиму дисплея або аналогічних - наприклад, командного рядка.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Вхідний буфер - це черга записів з інформацією про події, що відносяться до введення, а саме:


  1. натискання і відпускання клавіш;

  2. події від миші (переміщення, натискання і відпускання кнопки) - якщо вони дозволені;

  3. зміна розміру активного екранного буфера - якщо дозволено.

Екранний буфер - це двовимірний масив (80х25) символів і їх атрибутів (колір символу і фону) для виводу в консольне вікно. Для доступу до консолі в Win32 API є функції як високого, так і низького рівня. Другі надають більш гнучкі можливості.Практична робота «Створення, редагування та тестування програм у консольному режимі»

Завдання 1

Написати програму, яка виведе на екран запитання вашого імені та виведе привітання:

«Доброго ранку _____!

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.
»:

Рішення:


program z_1;

uses crt;

var a:string;

begin

writeln ('Як Вас звати?');

readln(a);

writeln('Доброго ранку ',a,'!');end.

Завдання 2

Написати програму, яка буде перевіряти правильність введеного поняття: «комп’ютер це пристрій або система, здатне виконувати задану чітко визначену змінну послідовність операцій»program z_2;
Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .


var a,b:string;

begin

writeln ('Що таке комп’ютер?');

readln(a);

b:=('це пристрій або система, здатне виконувати задану чітко визначену змінну послідовність операцій ');if a=b then writeln('Це правильна відповідь ')

else

writeln('Це не правильна відповідь ');end.

Завдання 3 (самостійно)

Написати програму яка виведе на екран «Доброго ранку!», потім запитає «Ваші Прізвище та Ім’я», потім запитає «Як ви вважаєте: що таке консольний додаток?». Опишіть варіант правильної відповіді, та у разі невірного твердження виведіть на екран: «Ні, __П.І.___, Ви не праві!»program z_3;

var a,c,b:string;

begin

writeln ('Доброго ранку!');

writeln ('Введiть ваші Прізвище та Ім’я');

readln(a);

writeln (a,', як ви вважаєте - що таке консольний додаток?');

readln(c);

b:=(' це програма, призначена для роботи в операційній системі MS-DOS (або у вікні DOS), для якої пристроєм введення є клавіатура, а пристроєм виведення – монітор, що працює в режимі відображення текстової інформації ');

if c=b then writeln('Tak ',a,' це вірне твердження')

else

writeln('Ні, ',a,', Ви не праві!');end.

Завдання 4 (самостійно)

Скласти програму, результатом виконання якої є запис до файлу псевдографічного зображення:

                     __|__

 __/    * \========*/;
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
|HHHHHHHHH \


( _@_@_@_@_@_ )

Завдання 5 (самостійно)

Скласти програму, результатом виконання якої є запис до файлу псевдографічного зображення:(\__/)

(=*.*=)

(")_(")


Скачати 33.99 Kb.

  • Практична робота
  • Консольний додаток
  • ( _@_@_@_@_@_ ) Завдання 5 (самостійно)
  • (=*. * =) (")_(")