Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: 9 класс

Скачати 53.88 Kb.

Тема: 9 класс
Скачати 53.88 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір53.88 Kb.


з інформатикиТема:

9 класс
Вчитель: Чубенко Анна Олексіївна

2015 р.


Цілі уроку:
Освітня:


 • закріпити знання учнів основних понять глобальна мережа Інтернет, web-сайт, web-сторінка;

 • сформувати уявлення про ресурси Інтернету;

 • сформувати вміння застосовувати набуті знання з інформатики на практиці;

 • сформувати вміння роботи з браузером, пошуку інформації в Інтернеті;
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 • формування загальнонавчальних і загальнокультурних навичок роботи з інформацією, що включає в себе вміння грамотно користуватися джерелами інформації, оцінка достовірності інформації, співвіднесення інформації і знання, вміння правильно організовувати інформаційний процес, оцінювати інформаційну безпеку.
  Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.Розвиваюча:

 • розвивати алгоритмічне мислення учнів, творчі здібності, розвивати світогляд;

 • організувати засвоєння способів самостійної діяльності;

 • розвивати наочно-образне мислення, уважність, пізнавальний інтерес;

 • продовжити розвиток таких пізнавальних процесів, як сприйняття, увага, пам'ять.

Виховна:

 • виховувати стійкий пізнавальний інтерес до інформаційних технологій через показ практичного застосування теми;
  Нао́чно-о́бразне ми́слення - вид мислення, що характеризується опорою на уявлення та образи.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;

 • виховувати вміння працювати в команді, почуття відповідальності, дисциплінованості;

 • виховувати в учнів прагнення до реалізації себе в суспільстві і спілкуванні;

 • виховання інформаційної культури.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.Тип уроку: комбінований урок
Методи: дебати, бесіда, ділова гра.
Обладнання, наочні посібники, дидактичні матеріали:

 • мультимедійний проектор з екраном;
  Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.


 • відеофільм;

 • опорний конспект для учнів;

 • персональні комп'ютери з високошвидкісним доступом в Інтернет;

 • мультимедійна презентація «Використання веб-браузера»;

 • картки з текстом завдання практичної роботи.


Структура уроку
1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.

2.1. Гра «Доміно»

2.2. Дебати «За і Проти»

3. Мотивація навчальної діяльності з використанням відеофільму «Пошук інформації».

4. Повідомлення теми і постановка мети уроку.

5. Вивчення нового матеріалу.

6. Узагальнення, систематизація знань і закріплення вивченого.

6.1. Проведення гри «Битва браузерів».

7. Підведення підсумків.

8. Домашнє завдання.

Хід уроку

I.  Організаційний момент

Вітання з учнями, перевірка присутніх.2. Перевірка домашнього завдання.

2.1. Гра «Доміно».

Повторення учнями основних програм для роботи в мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Організовано у вигляді гри за принципом «доміно» (картка ділиться навпіл на питання-відповідь, розрізаються і роздаються, діти шукають відповідь на питання).

Кільком учням роздаються конверти з картками.

Браузери - спеціальні програми для перегляду веб-сторінок.

Месенджери. Програми для зв'язку і спілкування по мережі Інтернет або по локальних мережах.

Поштові клієнти. Програми для відправки та отримання електронної пошти.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Менеджери завантаження. Програми, для управління завантаженням файлів, що дозволяють відновлювати її в разі розриву зв'язку.

2.2. Дебати «За і Проти»

Домашнє завдання було «Вивчити і проаналізувати переваги і недоліки мережі Інтернет».

Зараз ви розділили на дві команди. Перша - «За», прихильники Інтернету, а друга група - «Проти», противники.

Група «За» буде опонувати групі «Проти».

Група «За» називає гідності і можливості мережі Інтернет.

Група «проти» називає недоліки мережі Інтернет.

Протягом трьох хвилин вам необхідно виділити основні переваги (для 1 групи) і недоліки (для 2 групи) Інтернету.

Команди по черзі виступають. В дебатах приймають всі члени команди по черзі.

Аналіз, порівняння, узагальнення та заяву власних позицій.

Групи можуть доповнювати або спростовувати один одного.Висновок: Нам вдалося поглянути на глобальну комп'ютерну мережу Internet з різних сторін. Виявлено як позитивні, так і негативні її якості. Узагальнюючи все вищесказане можна зробити висновок, що Internet являє собою дуже важливе джерело інформації, користуватися яким безсумнівно треба, однак при цьому не слід забувати про ті проблеми, які несе в собі комп'ютерна мережа.

3. Мотивація навчальної діяльності

Перегляд відеофільму «Пошук інформації». (https://www.youtube.com/watch?v=2-gBbk0nc6Y)


4. Повідомлення теми і постановка мети уроку.

Сьогодні на уроці ми з вами більш детально познайомимося з можливостями Інтерету. Запишіть тему уроку «"Використання веб-браузера "».


5. Вивчення нового матеріалу.

Вивчення нового матеріалу з використанням презентації.
6. Узагальнення, систематизація знань і закріплення вивченого.

6.1. Проведення гри «Битва браузерів».Етапи гри

1. Організаційний момент.

(Постановка теми, мети практичної роботи)

2. Пояснення правил гри.

3. Виконання учнями завдання.

4. Подання учнями результатів роботи.1. Організаційний момент.

Уявіть, що ви представники рекламного агентства, які беруть участь у тендері «Кращий браузер».

Ваша мета: знайти інформацію про вашому браузері і представити її в найбільш вигідному вигляді, тобто зацікавити покупця і виграти тендер. У разі перемоги ви отримаєте підвищення на посаді і збільшення до зарплати.

2. Пояснення правил гри.

1. Потрібно розділитися на 3 команди. (Команди діляться за бажанням або вчителем).

Робота буде диференційована: кожна команда отримає своє завдання, а учасники команд будуть відповідати за свою ділянку роботи.

2. Капітан команди вибирає тему проекту. (Підходять до 1 столу, на якому лежать картки з назвами браузера вниз обличчям, і тягнуть картку).

3) Кожна команда придумує собі назву(Наприклад, «Рекламне агентство« Акцент »).

4) Капітан команди розподіляє обов'язки між учасниками:1. Журналісти.

Знайти наступну інформацію про браузер _________:І.Загальна характеристика

Загальний огляд програми. Основні можливості.2. Історики.

Знайти наступну інформацію про браузер _________:ІІ. Історія браузера

- Рік створення браузера.

- Автор (компанія) та країна «творця».

- Скільки випущено версій?

- Яка версія актуальна на даний момент.

3. Аналітики.

Знайти наступну інформацію про браузер _________:ІІІ. Переваги та недоліки браузера.

Перерахувати переваги та недоліки браузера.

5) Пошук інформації в Інтернеті.

Вивчення, аналіз і систематизація отриманої інформації.

6) Кожен «співробітник» оформляє знайдений матеріал.

7) Захист кожного агентства свого проекту.(Команди по черзі представляють свій браузер)

Час виконання роботи10 хвилин.

7. Підведення підсумків.

Рефлексія: мікрофон (учні по черзі висловлюють свої думки по темі уроку, форми його проведення, короткий повторення ключових понять теми)

Учитель виступає в ролі кореспондента, для підведення підсумків уроку.

Сьогодні ми вивчили основні ресурси Інтернету, навчилися самостійно знаходити, аналізувати і систематизувати інформацію.


8. Домашнє завдання.

Вивчити конспект та §20. Створити кросворд за темою уроку на 5-7 питань.

Скачати 53.88 Kb.

 • Освітня: закріпити знання учнів основних понять глобальна мережа
 • Тип уроку
 • Хід уроку I. Організаційний момент
 • Браузери
 • Поштові клієнти.
 • Менеджери завантаження
 • 3. Мотивація навчальної діяльності
 • 5. Вивчення нового матеріалу.
 • 1. Журналісти.
 • 3. Аналітики.
 • 7. Підведення підсумків.