Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Автоматичне створення змісту документа. Форматування сторінок. Настроювання середовища користувача текстового процесора

Скачати 149.76 Kb.

Тема. Автоматичне створення змісту документа. Форматування сторінок. Настроювання середовища користувача текстового процесора
Скачати 149.76 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір149.76 Kb.
ТипУрок

Текстовий процесор

Урок №15.

Тема. Автоматичне створення змісту документа. Форматування сторінок. Настроювання середовища користувача текстового процесора.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.Мета:

пояснити:

 • автоматичне створення змісту документа

 • форматування сторінок

 • Настроювання середовищ користувача текстового процесора

 • Друк документа

Навчити використовувати:

 • Автоматичного створення змісту документа

 • Форматування сторінок: створення колонтитулів, параметрів сторінок

 • Встановлювати параметри друку

 • Настроювання середовищ користувача текстового процесора

Формувати вміння:

 • Створювати зміст документа

 • Створювати колонтитули

 • Встановлення параметрів сторінок

 • Використовувати набуті знання на практиці

Розвивати:

 • Творчі здібності

 • аналітичне мислення

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок

Базові поняття й терміни: колонтитули, зміст, параметри сторінок, друк тексту
Структура уроку.

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

1.Організаційний етап

2. Перевірка домашнього завдання

3.Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу

- Автоматичне створювання змісту документа

- настроювання параметрів сторінок

- Створення колокно, колонтитулів

- Друк документа

- Настроювання середовища текстового процесора.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

5. Формування практичних умінь і навичок

6. Підбиття підсумків уроку

7. Домашнє завдання.


ХІД УРОКУ

1.Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.
3.Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу

1.Автоматичне створення змісту документа

Побудова змісту стає можливою, якщо використати стилі.

Для цього слід встановити курсор клавіатури в кінці або на по­чатку документа, де повинен знаходитися зміст, та виконати ко­манду Вставка Посилання - Зміст і покажчики.

Покажчики - довідковий матеріал, який допомагає читачеві швидко знайти потрібний текст у виданні.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

У вікні, що з'явилося, вибирається закладка Зміст та встановлюються необ­хідні Параметри.


Кнопка Параметри викликає діалогове вікно, в якому можна встановити, якого стилю текст буде відображатись у змісті, а також призначити ієрархію стилів.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Якщо є потреба змінити шрифти, відступи і Параметри табуляції, клацнути на кнопці Змінити.

Горизонтальна табуляція (HT, TAB) - символ таблиці ASCII з кодом 09h, на зорі ком'ютерної ери використовувався для вирівнювання тексту по горизонталі, наприклад для формування видимості таблиць із стовпчиків.

Щоб поновити зміст чи нумерацію сторінок у змісті, слід вико­нати команду Поновити з контекстного меню.

2.Форматування сторінок

У попередніх темах ми вже розглянули форматування символів і абзаців. Існує ще один, вищий, рівень форматування, який стосується сторінок. Пара­метри, які задаються в процесі форматування сторінок, діють у межах всього документа (наприклад, розмір паперу, поля, число колонок, колонтитули).Визначення параметрів сторінок

Нагадаємо, що новий документ створюється на основі якогось шаблону. Однак іноді існуючий шаблон не влаштовує користувача і він бажає, щоб формат створюваного документа дещо відрізнявся від формату шаблону. Якщо такі відмінності стосуються параметрів сторінок, то потрібно визначити нов: параметри до створення документа. Якщо перевизначити, скажімо, розміри аркуша або полів уже після введення тексту у документ, то зміниться розподіл тексту на сторінці, а також загальне компонування документа.Орієнтація сторінок, розмір паперу, поля

Починаючи створення документа, потрібно подумати про розмір сторінок та їхній вигляд. Стандартними розмірами сторінок є А5 (148x210), А4 (210x297), A3 (297х420) тощо (в дужках дано ширину і висоту аркуша в міліметрах).

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Міліметр (від мілі і метр) - одиниця вимірювання відстані, що дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.

Формат А4 має папір для письма - на такий формат розраховані більшість принтерів.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.

Сторінка може бути орієнтована широким боком по вертикалі (книжкова орієнтація) або по горизонталі (альбомна орієнтація).

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Між текстом і краями сторінки документа розташовані порожні ділянки - поля. Розрізняють верхнє, нижнє, ліве і праве поля.

Часто сторінки документів друкуються у розворот, як у книгах (поля цих сторінок розрізняють як дзеркальні зображення).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

На таких сторінках замість лівого і правого полів визначають внутрішні і зовнішні поля.Установка параметрів сторінок

Щоб встановити параметри сторінок у створюваному документі, виконайте команду меню Файл - Параметры страницы. У відповідь відкриється діалог, який складається з чотирьох вкладок. Назви цих вкладок говорять самі за себе. • Вкладка Размер бумаги (мал. 1, а) дозволяє задати розмір аркуша, на якому друкуватиметься документ, а також визначити орієнтацію аркуша - книжкову або альбомну.Діалог Параметры страницы: а- вкладка Размер бумаги; б- вкладка Поля

 • За допомогою вкладки Поля, наведеної на мал..1, б, визначаються роз­міри полів. Значення полів уводяться у лічильники Верхнее, Нижнее тощо. У лічильниках От края колонтитула встановлюються відстані від краю аркуша до верхнього і нижнього колонтитулів. Якщо ви бажаєте працювати з документом з розворотом сторінок, встановіть опцію Зер­кальные поля.

  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому. • Вкладка Макет використовується для задания деяких параметрів макета сторінки. Насамперед це стосується колонтитулів: вони можуть бути як однаковими, так і різними для парних і непарних сторінок. S На вкладці Источник бумаги можете прийняти установки за умовчанням. Це означатиме подачу паперу для друку з лотка принтера. Усі встановлені параметри сторінок можна використовувати за умов­чанням, тобто застосувати до наступних створюваних документів. Для цього після настроювання сторінки, перебуваючи на будь-якій вкладці вікна Пара­метры страниц, клацніть по кнопці По умолчанию. Має з'явитися попередження щодо змін, які вносяться, відображатимуться в усіх документах, створюваних на основі обраного шаблону (наприклад, Normal.dot). Ви можете підтвердити або не підтвердити зміни, внесені до шаблону.

Колонки

Щоб зробити текст компактнішим та привабливішим, його розбивають на колонки. Тексти у вигляді колонок друкуються на сторінках газет, журналів, довідкових видань. Розглянемо прості прийоми створення таких колонок у доку­менті Word.Створення колонок інструментом Столбцы

Створити багатоколонковий текст найпростіше за допомогою кнопки Столбцы панелі інструментів Стандартная. Установіть режим розмітки тексту і виділіть частину тексту, яку потрібно розбити на колонки. Якщо не виділити будь-який текстовий фрагмент, розбиття на колонки буде застосовано до поточ­ного розділу або до всього документа. Клацніть по кнопці Столбцы панелі інструментів Стандартная.

Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

Натискаючи ліву кнопку миші, виділіть у списку (мал.2, а) потрібну кількість колонок і відпустіть кнопку миші.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Колонки, створені таким чином, матимуть однакову ширину. Для стан­дартних аркушів формату А4 з мінімальними полями та портретною орієнта­цією можна створити від 2 до 7 колонок.

Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.Відкоригувати ширину створених колонок, а також проміжку між ними мож­на лінійкою.

Числові проміжки - у математичному аналізі, множина (сукупність) дійсних чисел, що містяться між двома числами (точками на осі координат) або невласними числами.

Включіть лінійку (меню Вид - Линейка) та розмістіть курсор у одній з колонок. На горизонтальній лінійці відображатимуться межі колонок (мал. 2,6). Ви можете змінити положення будь-якої границі і відповідно шири­ну колонки, якщо мишею перетягнете границю у нове положення.

Текст до колонок можна вводити і редагувати звичайними прийомами.

Створення і форматування колонок за допомогою діалогу Колонки

Широкі можливості для створення багатоколонкового документа надає діа­лог Колонки, який викликається командою Формат - Колонки.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

У цьому діалозі ви зможете задати кількість і ширину колонок, а також проміжків між ними. За необхідності колонки можна розділити вертикальними лініями. Робота у діа­логовому вікні Колонки нескладна, тому пропонуємо вам самостійно розібра­тися у цьому питанні.Колонтитули

Ще одним важливим елементом сторінок є колонтитул.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Для того щоб уяви­ти собі, що це таке, погляньте на сторінки цієї книги.Колонтитул - це повторювані елементи документа, розташовані у верхній або нижній частині сторінки.

Верхня або нижня частина сторінки називається зоною колонтитула, там же розташовується і номер сторінки. Наприклад, верхній колонтитул може містити назву глави, а нижній - номер сторінки. У складніших випадках ко­лонтитул парної сторінки (лівої сторінки розгортки) може містити назву книги, а непарної (правої сторінки) - назву глави. До зони колонтитула іноді вводять прізвище автора, дату створення документа або графічний елемент, скажімо, логотип.Створення колонтитулів

Щоб створити колонтитули, потрібно лише двічі клацнути мишею по зоні колонтитула (або обрати команду Вид - Колонтитулы), вікно Word автоматично перейде до режиму розмітки з відображенням зони створення колонтитула (її обве­дено пунктирною лінією), а весь документ стає блідо-сірим та недоступним для редагування. На екрані з'явиться панель інструментів Колонтитулы (мал..3).

Мал..3. панель інструментів Колонтитулы
На панелі Колонтитулы є кнопка Верхний/нижний колонтитул, яка дозволяє перемикатися між колонтитулами. Оберіть за допомогою її верхній або нижній колонтитул і введіть потрібний текст. У зону колонтитула можна додати поточ­ну дату або час, клацнувши по кнопці Дата або Время.

Після введення у колонтитул необхідних елементів ви можете відформату­вати їх, користуючись звичайними засобами Word («Форматування символів і абзаців»). Закінчивши форматування, натисніть кнопку Закрыть, і вікно Word буде переведено у попередній режим редагування.

Для видалення колонтитула увійдіть у режим редагування колонтитулів (команда Колонтитулы), вилучіть увесь вміст колонтитула і натисніть кнопку Закрыть.
Вставка і видалення номерів сторінок

Документи легше читати, коли сторінкам присвоєно номери. Користувачеві не потрібно набирати номери сторінок вручну, тому що вони звичайно є на полях, які недоступні в режимі редагування основного тексту. Для введення номерів сторінко у процесорі Word передбачено спеціальні засоби, які авто­матично оновлюють номери сторінок при зміні їх кількості у документі.

Номери сторінок розмі­щуються в зоні колонтитула. Відповідно на панелі Колон­титулы (мал.4) є кнопки Номер страницы і Формат номера страницы, які дозво­ляють вставити номери сто­рінок і відформатувати їх на­лежним чином.Мал.4. Діалог для вставки номера сторінки

Одним з най­простіших є такий спосіб вставки номерів сторінок. • Оберіть команду меню Вставка - Номера страниц і у діалозі (мал.4), що відкрився, встановіть положення номера на сторінці і тип вирівнювання (розміщення номера відображатиметься у віконці Образец).

 • Клацніть по кнопці Формат і задайте в наступному діалозі номер, з якого почнеться нумерація, а також формат написання номера (арабські цифри, римські цифри, літери тощо).

  Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами. • Задавши вказані параметри, закрийте обидва діалоги подвійним натис­канням кнопки ОК.

Якщо необхідно видалити створені номери, двічі клацніть по номеру, цю: активізувавши колонтитули. Далі виділіть номер і натисніть клавішу Delete Перейдіть до інших колонтитулів, також видаливши їхні номери. Після цього клацніть по кнопці Закрыть панелі інструментів Колонтитулы.
3.Друк документа

Перегляд документа

Якщо документ готовий до друку, ви маєте дати лише одну команду - Печать. Однак перед цим варто було б побачити документ на екрані приблизно таким, яким він буде у друкованому вигляді (мал. 5). Для цього у Word існує режим попереднього перегляду, який викликається з меню Файл - Предвари­тельный просмотр або натисканням на кнопку Предварительный просмотр на панелі інструментів Стандартная.

Мал. 5. Попередній перегляд документа

Вийти з режиму попереднього перегляду можна двома способами (залежно від ваших подальших дій): клацанням по кнопці Печать або по кнопці Закрыть. Остання дія переводить Word у звичайний режим редагування.Друкування документа

Програма Word може друкувати документ на будь-якому принтері, встановленому у Windows 95/98.

Мал.6. Діалог Друку

Для друкування увійдіть до меню Файл - Печать або натисніть клавіші Ctrl P, у результаті з'явиться діалог Печать (мал. 6).

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

У діалоговому вікні Печать ви можете виконати такі настроювання параметрів друкування. • У списку Имя, що відкрився, оберіть той принтер, на якому друкуватимете.

 • За умовчанням будуть надруковані усі сторінки документа. Щоб задати друк певних сторінок, потрібно використати перемикачі у групі Страницы.

  Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.

  Установка перемикача текущая приведе до друкування лише поточної сторінки. Встановлений перемикач номера дозволить надрукувати сторінки з певними номерами. Для цього у текстовому полі праворуч від перемикача наберіть потрібні номери сторінок. Якщо, скажімо, потрібно друкувати сторінки 10 та 13, то наберіть без пробілів: 10,13. Якщо ж необхідно надрукувати діапазон сторінок з 3 по 8, то наберіть: 3-8.

 • Ще одна зручна можливість Word - це друкування не всієї сторінки або сторінок, а лише частини тексту. Для цього перед командою Печать виді­літь потрібний фрагмент тексту. Після команди Файл - Печать у діало­говому вікні (мал. 6) клацніть по перемикачу выделенный фрагмент.

 • Програма Word дозволяє задати друкування кількох сторінок на одному' аркуші. Для цього потрібно встановити масштаб сторінок, які друкуються, та кількість сторінок на аркуші (група списків Масштаб).

  Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення. • У діалоговому вікні Печать можна також задати кількість друкованих копій (лічильник число копий).

Обираємо відповідну команду нажимає кнопку Ок.
3.Настроювання середовища користувача текстового процесора

Як уже зазначалося раніше, зовнішній вигляд вікна програми Word можна змінювати. Але звертаємо увагу: змінити вигляд Стрічки неможливо.

Наприклад, користувач за бажанням може згорнути чи розгорнути Стрічку подвійним клацанням на ярлику відкритої вкладки, відключи­ти чи повернути режим показу лінійки вибором кнопки Лінійка над вертикальною смугою прокручування.

Користувач також може вибрати зручний режим перегляду докумен­та залежно від виду робіт, які він виконує. Це здійснюється вибором від­повідних кнопок у Рядку стану. Рекомендації щодо використання різних режимів перегляду документа наведено в таблиці 1.1.Для зручності роботи з документом можна встановити необхідний масштаб його відображення у вікні. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок встановлення масштабу в потрібне місце або збіль­шити (зменшити ) масштаб, вибравши відповідну кнопку.

Установлення режиму перегляду документа і масштабу його відо­браження можна здійснити, використовуючи елементи керування відповідних груп вкладки Вигляд. Рекомендуємо в подальшій роботі користуватися масштабом за шириною сторінки (Вигляд - Масштаб - За шириною сторінки ) або 100 % та режимом перегляду розмітка сторінки (Вигляд - Режими перегляду документа - Розмітка сто­рінки ).

За бажанням можна налаштувати Панель швидкого доступу, додав­ши на неї інші кнопки, крім тих, що розміщені на ній за замовчуванням. Наприклад, кнопку для друкування документа, кнопку для перевірки правопису тощо.

Право́пис - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання мови на письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Інколи терміни «орфографія» і «правопис» уживаються як тотожні.

Для цього потрібно вибрати в кінці цієї панелі кноп­ку Налаштування панелі швидкого доступу Це приведе до відкрит­тя відповідного меню, в якому користувачу потрібно вибрати кнопки команд, які він бажає додати на панель. Якщо потрібна команда відсутня в наведеному переліку, то для її пошуку слід скористатися ко­мандою Інші команди цього меню. Крім того, вибравши в меню команду Відображати під стрічкою, можна змінити місце розташування Панелі швидкого доступу.

Так, вибравши в меню команди Відкрити, Швидкий друк, Правопис і граматика, Відображати під стрічкою, отримаємо вигляд Панелі швид­кого доступу.

Крім зміни зовнішнього вигляду вікна текстового процесора Word, користувач може налаштувати роботу самої програми. Для цього потрібно виконати Office => Параметри Word. Вікно Параметри Word розділено вертикально на дві частини: у лівій наведені імена вкладок для налаштування програми, а у правій – набір елементів керування вибраної вкладки.


Розглянемо деякі з них.

На вкладці Найуживаніші можна відмінити або встановити відобра­ження міні-панелі форматування, яка з'являється під час виділення фрагмента тексту, вимкнути або увімкнути режим динамічного пере­гляду відформатованого об'єкта й ін.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

За замовчуванням Word відо­бражає спливаючі підказки за наведення вказівника на елементи керу­вання. Щоб змінити це налаштування, потрібно вибрати в списку Стиль спливаючих підказок значення не відображати підказки. На цій вкладці можна також змінити ім'я користувача та його ініціали, ввівши потріб­ний текст в однойменні поля. Використавши кнопку Мовні параметри, можна вибрати мови, за словниками яких здійснюватиметься перевірка правопису в тексті, а також мову, яка буде автоматично встановлювати­ся за замовчуванням у всіх програмах пакета Microsoft Office.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

На вкладці Відображення, встановивши позначки відповідних пра­порців, можна забезпечити постійне відображення в тексті прихованих символів (пропуски, знаки закінчення абзаців тощо). Тут також можна встановити значення деяких додаткових параметрів друку. Наприклад, друкувати чи ні рисунки, тло сторінок, прихований текст тощо.

Якщо в документі не відбувається автоматична перевірка правопису під час уведення тексту або не використовується контекстна перевірка, то слід відкрити вкладку Правопис і з'ясувати, чи встановлено потрібні позначки прапорців. Також можна налаштувати й інші параметри пере­вірки правопису: пропуск абревіатур, слів з цифрами, Інтернет-адрес.

Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.

Ще можна встановити параметри автозаміни символів під час уведен­ня - вставляти символи сполученням клавіш, замінювати першу літеру речення великою буквою, замінювати прямі лапки " на парні « » тощо.

Для налаштування параметрів збереження документа слід вибрати вкладку Збереження і вибрати, в якому форматі та в якій папці за замов­чуванням зберігатимуться документи, через який інтервал часу здійсню­ватиметься автоматичне збереження документа та ін.

На вкладці Додатково можна змінити значення параметрів редагу­вання тексту: чи здійснювати автоматичне виділення слів та абзаців клацанням миші, чи замінювати виділений текст уведеним, чи дозволи­ти операцію перетягування об'єктів, яким чином переключати режими вставлення/замінювання та ін. Коли потрібні налаштування зроблені, слід вибрати кнопку ОК, і встановлені значення параметрів роботи про­грами будуть застосовані. 1. Формування практичних умінь і навичок

Виконання практичного завдання

Учитель надає допомогу (за потреби)..

Інструктивна картка

 1. Завантажте текстовий процесор

 2. Установіть такий формат сторінки: розмір сторінки – Ф5, орієнтація – альбомна.

 3. Установіть на лінійках розмір усіх полів сторінки по 2 см.

 4. За допомогою колонтитулів пронумеруйте сторінки відкритого документа за такими значеннями властивостей: розташування – зверху сторінки, вирівнювання з ліва, починати нумерація з номера 2.

 5. Закрийте всі програми які вами були використані при роботі за комп’ютером вимкніть комп’ютер.
 1. Підбиття підсумків уроку

Коментування оцінювання роботи учнів на уроці


 1. Домашнє завдання.

  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.Опрацювання конспекту уроку


 • 44 ст. 229-237

 • 41 ст. 222-223

Каталог: konspektu
konspektu -> Урок №24. Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання Мета: Сформувати поняття
konspektu -> Урок 3 Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними
konspektu -> Контрольна робота №5 : «Господарство»(ч. ) варіант І рівень( 1,5 б)
konspektu -> Урок комбінований. Обладнання : комп’ютер, презентація до уроку, підручник
konspektu -> Урок №30. Тема. Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти. Сформувати поняття
konspektu -> Урок №9. Тема. Вставлення зображення у текстовий документ І настроювання їхніх властивостей Мета
konspektu -> Тема уроку. Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число


Скачати 149.76 Kb.