Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Електронна пошта

Скачати 145.84 Kb.

Тема. Електронна пошта
Скачати 145.84 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір145.84 Kb.
ТипУрок

Урок № 1

Тема. Електронна пошта

Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Використання поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Адресна книга. Правила й етика електронного листування


Мета:
навчальна: сформувати в учнів чіткі теоретичні знання про організацію електронної пошти. Вивчити основні можливості поштової програми TheBat!, детально розглянути її інтерфейс. Вивчити основні функції і можливості поштових скриньок з Web-інтерфейсом, розглянути процес реєстрації, вивчити основні принципи роботи з адресною книгою;
розвивальна: формувати розуміння основних процесів, які є основою функціонування електронної пошти та її послуг і можливості використання її у професійній діяльності;
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

виховна: виховувати культуру віртуального спілкування, доброзичливість і діловитість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ПК з доступом до Інтернету, програми Opera, The Bat!, програма з можливістю демонстрацій в ЛМ, набір карток з правилами поштового етикету.

Хід уроку

I. Організаційний етап (1 хв)

II.Актуалізація опорних знань (5 хв)


Експрес-опитування

 1. Назвіть основні послуги Інтернету.

 2. Що потрібно мати для підключення до мережі Інтернет?
  По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
  Демонстр́ація - масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію).
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 3. Який зв'язок реалізовано у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Чернихова, його характеристики?

 4. Якими послугами Інтернету ви користувалися (деінде)?

III. Мотивація навчальної діяльності (1 хв)


Епістолярний жанр, який у ХІХ – початку ХХ століттях був найпопулярнішим засобом спілкування між людьми, які проживали на “відстані” відійшов у минуле, бо сучасні технології озброїли людину для спілкуванням принципово новими можливостями. Як ви вже здогадалися – це “електронне спілкування” в будь-яких його проявах. Назвіть мені чим ви користуєтеся для того, щоб поспілкуватися з друзями, рідними, якщо їх немає поруч: (очікувані відповіді: телефон, мобільний телефон, електронна пошта, Skype, ICQ.
Столíття або сторіччя - проміжок часу, дорівнює ста рокам. Згідно з сучасним літочисленням (від «Різдва Христового»), століття починається «першим» роком, а закінчується кратним сотні. Наприклад, двадцяте сторіччя почалося 1 січня 1901 року, а закінчилося 31 грудня 2000 року.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
) Отже, зараз ми розглянемо можливості електронної пошти.

IV. Вивчення нового матеріалу (20 хв)


Однією з найважливіших служб Інтернету є електронна пошта (E-mail). Вона дозволяє відправляти й одержувати повідомлення за допомогою комп'ютерної мережі. Щоб працювати з електронною поштою, потрібно:

 • мати комп'ютер, підключений до Інтернету;

 • мати поштову програму, яка надсилає й одержує повідомлення (поштовий клієнт);

 • знати свою електронну адресу (ім'я «поштової скриньки» та пароль доступу до нього);

 • знати адресу електронної пошти одержувача.

Підготовлене повідомлення надсилається за допомогою поштового клієнта одержувачу. У кожного одержувача є своя електронна адреса на сервері, яка визначає поштову скриньку одержувача.
Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Передавання повідомлення відправником на сервер одержувача здійснюється, як правило, за протоколом SMTP (SimpleMailTransportProtocol).
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Задаючи ім'я та пароль у поштовому клієнті, одержувач має доступ тільки до своєї поштової скриньки на сервері. Поштовий клієнт копіює на комп'ютер одержувача повідомлення, що там знаходяться. Тут одержувач знайомиться з кожним із тих повідомлень, що надійшли, а потім або вилучає, або зберігає, або дає відповідь на нього. Передача кореспонденції із сервера на комп'ютер одержувача здійснюється за протоколом РОРЗ (PostOfficeProtocol, version 3) (рис.).

Адреса електронної пошти в Інтернеті записується у вигляді

< Ім'я користувача > @ < Доменне ім'я >

Доменне ім'я визначає сервер, на якому розташована поштова скринька одержувача, а ім'я користувача є ім'ям або псевдонімом, який призначається провайдером чи обирається самим користувачем.

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.
Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.

Повідомлення електронної пошти складається із заголовка й тексту повідомлення. У заголовку вказується адреса електронної пошти одержувача і тема повідомлення, де коротко формулюється його зміст. Одне повідомлення можна одночасно відіслати кільком одержувачам. У цьому разі також вказуються адреси одержувачів, яким направляються копії повідомлень. Зазначені адреси повідомляються всім одержувачам копій. Можна також вказати адреси «прихованих» копій. У цьому разі одержувачі не знають, хто ще отримав копії повідомлень.

Крім того, у заголовку зберігається інформація про час відправлення повідомлення та адреса відправника.

До повідомлення можна приєднати один або кілька файлів. Вони можуть містити текстовий документ, графічне зображення, комп'ютерну програму і т. д.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Саме з приєднаним файлом вірус може потрапити до комп'ютера одержувача. Тому до повідомлень з приєднаними файлами потрібно ставитися особливо обережно. Якщо таке повідомлення отримано від незнайомого відправника, то його краще знищити разом із приєднаними файлами, не відкриваючи його. Якщо ж потрібно переслати файл електронною поштою, то бажано про це повідомити одержувача заздалегідь.

Оскільки з самого початку електронна пошта була призначена для пересилання текстових повідомлень, то приєднані файли перед відправленням попередньо кодуються, а при отриманні — декодуються. При цьому, як правило, використовується стандарт МІМЕ (MultipurposeInternetMailExtensions — багатоцільові розширення пошти Інтернету). Операції кодування-декодування виконуються автоматично програмою-клієнтом.

При підготовці тексту повідомлення за допомогою багатьох клієнтів можна застосовувати засоби форматування та використовувати як тло графічні зображення.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Такі повідомлення передаються у форматі HTML. Якщо програма-клієнт одержувача не може прийняти текст у цьому форматі, повідомлення відобразиться у вигляді звичайного тексту, наприкінці якого виводяться незрозумілі коди HTML.

Адресу одержувача можна вводити як вручну, так і використовуючи спеціальний додаток Адресна книга. За його допомогою можна зберігати в базі даних адреси звичайної й електронної пошти людей і організацій, з якими підтримується постійне листування. Потім ці адреси можна використовувати при підготовці звичайних листів у Word і електронних повідомлень в електронній пошті.

Крім створення нових повідомлень, за допомогою програм-клієнтів можна: • готувати відповідь на отримане повідомлення, використовуючи з останнього потрібні фрагменти.
  Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
  При цьому в темі повідомлення вказується префікс Re (ознака відповіді);

 • пересилати повідомлення іншим особам для ознайомлення. При цьому використовується попередня тема повідомлення, але вона має префікс Fw (ознака подальшого пересилання);

 • перенаправляти повідомлення у вигляді приєднаного файла. При цьому адреса відправника залишається попередньою, але з'являється позначка про те, що повідомлення було перенаправлене з проміжної поштової скриньки.

Отримані повідомлення перед переглядом можна:

 • відсортувати (за важливістю, відправниками, темами тощо);

 • відфільтрувати, наприклад вилучити всі небажані повідомлення, відібрати тільки позначені як важливі, чи тільки від певного відправника і т. п.

 • Після перегляду деякі повідомлення або приєднані файли можна зберегти в окремій папці на диску, а непотрібні — вилучити.

При веденні електронного листування бажано дотримуватися таких правил:

(картки з правилами роздаються кожному учню) • При підготовці повідомлення обов'язково заповнювати всі поля заголовка.

 • Текст повідомлення має бути коротким. Якщо повідомлення надсилається незнайомій особі, треба вказати джерело, з якого було взято його адресу.

 • Звичайний термін відповіді на повідомлення електронної пошти — 24 години. Якщо немає можливості підготувати повноцінну відповідь за цей період, треба послати попередню відповідь із зазначенням терміну відправлення нової.

 • Якщо не отримана відповідь від приватної особи, повторний лист до неї не надсилається. До організації можна повторно звернутися через один-два тижні тількиодин раз.

 • При одержанні небажаного повідомлення від незнайомої особи рекомендується не відповідати їй.

 • При одержанні повідомлення з приєднаним файлом без попередньої домовленості про це треба знищити його, не відкриваючи.

V. Робота з комп’ютером (15 хв)


А зараз перейдемо до безпосереднього знайомства з поштовою програмою.

План пояснення:


Робота з ПК під безпосереднім керівництвом учителя (можна використати програму

NetopSchool)
Запуск TheBat! Створення облікового запису.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.


 1. Створення й відсилання листа.19_the_bat

 2. Перегляд листа.

 3. Папки зберігання повідомлень.
  Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.


 4. Перелік найпопулярніших поштових серверів

 5. Переваги поштової скриньки з Web-інтерфейсом

 6. Реєстрація. (план пояснення записаний на дошці)

1. Запуск TheBat!. Створення облікового записуimagesамав

TheBat! — це зручний у користуванні й потужний Windows-орієнтований пакет, що дає змогу складати й відсилати ваші листи, навіть із можливістю вкладення інших документів у ці листи.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Вкладення у математиці - це спеціального вигляду відображення одного екземпляру деякої математичної структури у інший екземпляр того ж типу. А саме, вкладення деякого об'єкту X у Y визначається ін'єктивним відображенням, яке зберігає деяку структуру.
До того ж він дає змогу проглядати й зберігати електронну пошту, що надходить до вас.

Для того, щоб мати можливість переглядати й відсилати свою пошту, необхідно створити локальну поштову скриньку, налаштовану на вашу електронну адресу

Для цього слід застосувати команду меню Скринька/Створити поштову скриньку після цього запуститься майстер створення поштової скриньки (Create new user account).

У поле Account name введіть назву, яку б ви хотіли дати новоствореній скриньці.

Перехід до наступного етапу здійснюється кнопкою Next доти, доки напис на кнопці не зміниться на Finish.

На наступному кроці вам необхідно буде ввести у відповідні поля ваше повне ім'я, адресу вашої електронної пошти й організацію, в якій працюєте або навчаєтеся.

Після натискання кнопки Next вам буде запропоновано ввести у відповідні поля адреси поштових серверів, що відповідають за відсилання й отримання пошти.

У наступному вікні введіть свій пароль на електронну пошту. Для захисту від втрати конфіденційності паролю літери паролю, які ви будете набирати, зміняться на зірочки.

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.
Після цього має з'явитися головне вікно програми, яке має стандартний Windows-інтерфейс.

Оскільки TheBat! є Windows-програмою, вона працює подібно до інших програм із Windows-інтерфейсом — використовувати мишу для вибору повідомлень і команд переходу між вікнами, закриття, переміщення чи зміни розміру вікон. Тому TheBat! працює разом із іншими програмами. Отже, у верхній частині вікна знаходиться Рядок заголовка, який містить кнопки мінімізації, максимізації та закриття вікна. Під Рядком заголовка знаходяться Рядок меню і Панель інструментів, яка має кнопки для швидкого доступу до команд і дій, що використовуються найчастіше.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Кома́нди перехо́ду або Кома́нди переда́чі керування (англ. branch instructions) - різновид команд передачі управління в архітектурах системи команд ЕОМ, які змінюють послідовний порядок виконання програми (тобто перезавантажують лічильник команд адресою, записаною в самій команді переходу, а не збільшуючи його значення на довжину поточної команди).
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

У центрі вікно TheBat! розділене на два вікна, з яких ліве містить список папок, у яких знаходиться ваша пошта, а праве відображає список листів, що зберігаються в папці, яка на цей момент є активною в лівому вікні.

У цих папках зберігаються відповідно: • Inbox— ваші дописи.

 • Outbox— листи, які ви створили, але ще не відіслали.

 • Sent— копії відісланих вами листів.

 • Trash— видалена кореспонденція (Кошик).

2. Створення й відсилання листа

Для створення листа необхідно натиснути кнопку Написатьсообщениена Панелі інструментів або обрати пункт меню Сообщение/Создатьсообщение. З'явиться вікно створення повідомлення, яке складається з двох частин: поля заголовка листа й поля для введення тексту вашого повідомлення.Для заповнення заголовка листа необхідно:

 • У полі Кому написати електронну адресу вашого адресата.

 • У полі Копия аналогічно ввести електронні адреси осіб, яким ви хочете відіслати копію цього листа.
  Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.


 • У полі Тема коротко вказати тему вашого листа.

Після цього ви можете писати й редагувати текст листа в полі для введення тексту, що знаходиться в нижній частині вікна. Під час набору текст буде автоматично переноситися на наступний рядок, тому вам не треба слідкувати за довжиною рядків.

Після закінчення редагування ви можете (якщо готові) відіслати лист, натиснувши кнопку Огправитьсообщение або вибравши елемент меню Сообщение / Отправить немедленно.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.

Якщо ви не хочете відсилати повідомлення негайно, використовуйте кнопку Поместить сообщение в папку отправки панелі інструментів.

3.Перегляд листа

Для перегляду змісту повідомлення необхідно двічі клацнути на заголовку листа.

У вікні буде відображено зміст обраного вами повідомлення

4.Папки і зберігання повідомлень

У TheBat! використовується система папок для зберігання повідомлень. Як зазначалося, автоматично створюються чотири папки - Inbox, Outbox, Sent, Trash.

Але в разі потреби, наприклад для зберігання приватних повідомлень або повідомлень на певну тематику, користувач може створювати додаткові папки. Для цього використовується пункт меню Папка/Создать

Для переміщення повідомлення в іншу папку слід у вікні списку заголовків повідомлень виділити необхідні повідомлення із натисненою лівою кнопкою миші перетягнути їх на необхідну папку у вікні списку папок.

Для видалення папки необхідно її виділити та обрати пункт меню Папка/Удалить.

5. Переваги поштової скриньки з Web-інтерфейсом

Поштові клієнти використовують, в основному, досвідчені користувачі. Але великої популярності в останні роки набули безкоштовні поштові сервери.6. Перелік найпопулярніших поштових серверів.


Українські:

http://www.ukr.net

http://www.ukrpost.net

http://www.meta.ua

Російські:

http://www.mail.ru

http://www.rambler.ruАнгломовні:

http://www.hotmail.com

http://www.yahoo.com
Якщо ви використовуєте поштову скриньку з Web-інтерфейсом, то це гарантує значні переваги користуванням перед традиційними поштовими скриньками, а саме:

 • швидкий доступ до вашої скриньки з будь-якої точки планети;

 • постійна адреса електронної пошти, незалежна від провайдера;

 • гарантія конфіденційності та захищеності вмісту вашої електронної пошти;

 • можливість отримати персональну електронну кореспонденцію окремо від робочої електронної

До того ж більшість поштових серверів надають:

 • зручний і простий у використанні інтерфейс;

 • розширені функції фільтрації пошти;
  Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Фільтр - пристрій, прилад або речовина для відокремлення потоку (рідини, газу, інформації, сигналу тощо) за його певними характеристиками від непотрібних домішок. // Пристрій, що пропускає або затримує електричні струми, електромагнітні або звукові хвилі певної частоти і т. ін.


 • необмежену кількість папок;
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 • приймання пошти з інших серверів;

 • адресну книгу;

 • доступ до вашої поштової скриньки за протоколами РОРЗ, SMTP і ІМАР4;

 • доступ до вашої поштової скриньки через WAP;

 • перенаправлення (forward) поштових повідомлень на інші ваші електронні адреси.

  7. Реєстрація

  Розглянемо реєстрацію на прикладі http://www.ukr.net  Кpoк1. Натиснути віртуальну клавішу Реєстрація.

  Крок2. Ознайомитися та погодитися з умовами користування поштовою скринькою.

  Крок3. Заповнити реєстраційну форму.

  Після цього ви можете користуватися своєю новою поштовою скринькою.  Створювати, заповнювати поштову адресну книгу, листуватися з різними адресатами ви будете на наступному уроці, виконуючи практичну роботу. Отже, одним із домашніх завдань для вас буде: придумати унікальну адресу для своєї поштової скриньки.

  VI. Домашнє завдання (1 хв)


  Вивчити за підручником Й.Я.
  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
  Ривкінд, Т.І.Лисенко, Інформатика, 10клас, -К., «Генеза», 201
  Розд.4 п.4.1-4.3, підготуватися до практичної роботи

  VII. Підбиття підсумків уроку


  Я сподіваюся, що інформація, отримана на уроці буде корисною для всіх, хто в майбутньому хоче стати успішною сучасною людиною.
  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
  Адже, не вміти листуватися в Інтернеті для нас означає те ж саме, що “не знати грамоти”.

  Вправа “Мікрофон” - Що нового я дізнався на уроці?

  Урок № 2

  Тема. Практична робота “Робота з поштовим клієнтом”


  Мета:
  навчальна: продовжувати формувати в учнів навички роботи з електронними скриньками. Навчити використовувати програму Opera,TheBat!для роботи по створенню і розсиланню електронних повідомлень.
  розвивальна: розвивати навички самостійної роботи в мережі Інтернет;
  виховна: виховувати культуру віртуального спілкування.

  Тип уроку: практична робота.

  Обладнання: ПК з доступом до Інтернету, програми Opera, TheBat!, інструкції до практичної роботи.

  Хід уроку

  I. Організаційний етап (1 хв)

  ІІ. Актуалізація знань і перевірка домашнього завдання(7хв)


  Мозкова атака”

  Завдання:Назвіть основні служби Інтернету, з якими ми вже працювали. Сплануйте відповідь згідно розподілу ролей.

  Учні діляться на групи “Оптимісти”, “Скептики” і “Соціологи”. Кожна група обґрунтовує в якій галузі діяльності учня ці служби є “джерелом” інформації. “Оптимісти” - корисні аспекти, “Скептики” - недоліки, “Соціологи” - статистичні прогнози щодо використання служб користувачами різних вікових категорій і професій.
  Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності(2хв)


  Щойно прослухані виступи (передбачається, що учні дадуть одну з характеристик електронної пошти, як мобільний і надзвичайно ефективний швидкий засіб розсилання повідомлень за допомогою мережі Інтернет) ще раз засвідчують, що людина повинна мати можливість електронного спілкування з якнайширшим колом зацікавлених користувачів мережі. Сьогодні ми набудемо практичних навичок створення і використання основних можливостей електронної скриньки.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

  ІV. Робота з комп’ютером (33 хв)


  Виконання практичної роботи за інструкціями.
  Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
  (Слідкувати за послідовністю виконання роботи)

  Інструкція до практичної роботи

  (роздруковані копії роздаються кожному учню)

  Практичнаробота

  Тема:Створення, відправленнятаодержанняелектронногоповідомлення


  Мета:

  • Засвоїти основні прийоми роботи з програмою The Bat!

  • Набути практичних навичок створення, одержання та відправлення електронного повідомлення.

  • Навчитись використовувати один із поштових серверів для реєстрації електронної поштової скриньки.

  Обладнання:ПК з доступом до Інтернету, програми Opera, TheBat!, інструкції до практичної роботи

  Хід роботи:

  Перед початком роботи занотуйте в зошит реєстрації робочого часу час початку роботи.
  Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
  Відновіть у пам
  ’яті правила і норми роботи за ПК. Не забувайте періодично виконувати найпростіші вправи для очей.
  Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

  1.Серед запропонованого списку виберіть і запишіть в зошит адресу поштової служби, за допомогою якої зареєструєте свою поштову скриньку:
  www.yahoo.com

  www.ukr.net

  www.yandex.ru

  www.mail.ru

  www.meta.ua

  www.google.com.ua


  2. Запустіть на виконання програму Opera . В адресному рядку введіть URL-адресу вибраної поштової служби. Відшукайте елемент вікна поштового сервера, в якому починають реєстрацію електронної скриньки.
  Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.

  3. Заповніть реєстраційну картку поштової скриньки на сервері:
  1. Логін


  Слідуйте усім вказівкам Майстра реєстрації поштової скриньки!
  Пароль

  1. Контрольнийпароль

  2. Прізвище

  3. Ім'я

  4. Запитаннядляперевіркипароля

  5. Регіон

  4. Відкрийтесвоюпоштовускриньку. Прогляньтевсіпапки, щовнійприсутні

  5. Виконайте команду створення нового листа.

  6.Створіть електронне повідомлення на адресу навчальної поштової скриньки, адресу якої вкаже учитель, ввівши в поле Копія свою електронну адресу, в поле Тема - перевірка пошти, а в область повідомлення - Повідомлення від Прізвище (своє).

  7. Відправте електронне повідомлення.

  8. Виконайте команду одержання пошти. Перевірте папку, в яку поміщається вхідна кореспонденція.

  9. Дайте відповідь на повідомлення, яке прийшло до вас. Введіть текст відповіді - Лист доставлено. Приєднайте до відповіді файл, який знаходиться у папці Мої документи - ФайлПР

  10. Заповніть адресну книгу електронними адресами: навчальної поштової скриньки, яку було створено на попередньому занятті, адресами однокласників, які вже створили свої скриньки на цьому уроці.

  11. Відкрийте програму The Bat!, та створіть свій запис користувача на скриньку, що зареєстрована на сайті , який ви щойно вибрали.

  12.Надішліть листа всім своїм однокласникам, в якому привітайте їх з вдалим налаштуванням поштового клієнта.

  Додаткове завдання:


  1. В програмі MS Word створити поздоровлення з будь-яким святом та, прикріпивши його до листа, надіслати його своєму однокласнику (сусіду зліва).

  2. Перевірити свою скриньку.

  Закрийте усі вікна. Завершіть роботу із комп'ютером.

  Зробіть висновки і оформіть звіт до роботи. При здачі практичної роботи вам необхідно буде відповісти на одне із запитань.  Контрольні запитання:

  1. Що таке електронна пошта?
   Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.


 • Які є програми підтримки електронної пошти?

 • Для чого призначена програма TheBat!?

 • Які переваги програми TheBat! вам відомі?

 • Чому вхід у поштові системи захищають паролем?

 • Що таке електронна адреса?

 • Які основні функції програми підтримки електронної пошти?

 • Як відправити електронного листа?

 • Як долучити файл до електронного листа?

 • Яким чином можна створити поштову скриньку користувача?

 • Як занести запис до адресної книги?

 • Як можна створити шаблон листа?

 • Яким чином можна отримати пошту?

 • Як можна відповісти на отриману пошту?

 • Як можна утворити групу розсилання?

 • Яким чином можна відправити лист у групу?

  V. Домашнє завдання(2 хв):


  Повторити Розд.4 п.4.1-4., оформити звіт до практичної роботи

  Урок № 3


  Тема. Поняття про телеконференції та форуми

  Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій та форумів. Різні групи телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференцій, форумів. Пошук потрібних груп новин і підписка на них. Відправлення повідомлень у телеконференції, форуми


  Мета:
  навчальна: cформувати в учнів знання про принципи організації телеконференцій, навчити шукати потрібні групи новин, навчати користуватися програмами виклику інформації в Інтернет;
  Телеконфере́нція (англ. teleconference) - вид заходу, в якому групова комунікація здійснюється між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів. Приклади: телефонні конференції, аудіоконференції, чат, поштові конференції, відеоконференції, тощо.
  Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.

  розвивальна: розвивати навички знаходження потрібної інформації в середовищі Інтернет;
  виховна: виховувати культуру спілкування в телеконференціях.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання:ПК з доступом до Інтернету, програма Opera, набір карток з правилами поведінки в телеконференціях та адресами новин, картки з тестами для перевірки домашнього завдання.

  Хід уроку

  I. Організаційний етап (1 хв)

  II. Актуалізація опорних знань (10 хв)


  Учням повідомляється завдання і воно виконується або в електронному вигляді, або письмово на картках. При виконанні в електронному вигляді необхідно повідомити учням папку для збереження результату.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  (Файл дістати з в папки Тести/e-mail.ats.

  III. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)


  Два попередні уроки ми присвятили вивченню “найстарішої” служби Інтернет — електронної пошти. Повідомлення електронної пошти надсилається одному чи кільком одержувачам. Якщо ж потрібно, щоб із повідомленням могли ознайомитися багато людей в усьому світі й за бажанням дали відповідь, то використовують іншу службу Інтернету — телеконференції, названі ще групами новин. Саме можливості цієї служби ми сьогодні розглянемо.

  IV. Вивчення нового матеріалу (10 хв)


  Оскільки в різних людей інтереси різні, для їх спілкування утворюються різні групи новин. В Інтернеті нараховується кілька десятків тисяч різних груп. Вони зберігаються на сервері новин. Такі сервери розміщаються в різних країнах. Інформація передається від одного сервера до іншого та постійно поновлюється. Отже на різних серверах знаходиться приблизно одна й та сама інформація.

  Користувач через провайдера має доступ до найближчого сервера новин, який, зокрема, може бути розташований на комп'ютері провайдера.

  Одержавши доступ до сервера новин, користувач вибирає потрібну йому групу та знайомиться з повідомленнями й відповідями на них. За бажанням він сам може надіслати відповідь на будь-яке повідомлення або надіслати нове повідомлення, на яке будуть направлятися відповіді з усього світу.

  Повідомлення разом із відгуками на нього називається потоком (від англ. thread — нитка, струмінь, об'єднуюча ланка). При надсиланні нового повідомлення до групи утворюється новий потік, а при відповіді на яке-небудь повідомлення відповідь додається до існуючого потоку.

  Оскільки різних тем новин дуже багато, вони організуються в групи за ієрархічним принципом. Головними групами є такі:

  соmр — апаратне й програмне забезпечення комп'ютерів;

  Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


  misc — різноманітні теми;

  news — інформація про телеконференції;

  rес — організація відпочинку;
  Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.


  sci — наукова тематика;

  biz — ведення бізнесу;

  soc — соціальні теми;

  talk — дискусії на загальні теми;

  alt — інші теми.

  Головні групи мають підгрупи, а ті, у свою чергу, — більш дрібні підгрупи.

  Повідомлення, що містяться в якій-небудь підгрупі, мають свою адресу. Вона утворюється з назви групи та підгруп нижчого рівня ієрархії, розділених крапками. Наприклад, повідомлення щодо соціальних програм і культури України разом з відповідями на них знаходяться в групі soc.

  Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
  Соціа́льна програ́ма - комплекс узгоджених заходів за цілями, строками, ресурсами та виконавцями у масштабах визначеної території та галузі соціальної сфери, що спрямовані на вирішення комплексу соціальних проблем.
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  culture.ukraine.

  Одне й те саме повідомлення може відноситися до кількох тем, тому воно надсилається у різні групи.

  Повідомлення до більшості груп потрапляють відразу ж після надсилання. Але окремі групи мають ведучих, які попередньо переглядають повідомлення й приймають рішення про включення їх у групу. Тому повідомлення в таких групах з'являються із затримкою або не з'являються взагалі.

  Свої телеконференції утворюються на багатьох Web-сторінках. Тут вони називаються форумами. Для участі в них досить клацнути на кнопці з відповідною назвою.  Правила поведінки в телеконференціях

  При надсиланні нового повідомлення й відповіді на вже існуюче треба дотримуватися таких правил:

  1. Перш ніж надіслати повідомлення до якої-небудь групи, потрібно познайомитися з наявними там потоками для визначення, чи відповідає ваше повідомлення їх тематиці.
   Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


  2. Повідомлення потрібно сформулювати коротко і по суті, щоб інші учасники могли зрозуміти, про що йдеться.

  3. Текст треба написати з дотриманням правил граматики. Слова, що складаються з одних великих букв, сприймаються як «крик».

  4. Не варто направляти повідомлення до групи, якщо ви не згодні з більшістю положень, висловлених там. Шукайте групи, близькі вам за поглядами.

  5. Якщо ваша відповідь цікавить лише автора повідомлення, відповідь надсилайте йому електронною поштою. Якщо ж відповідь викликає загальний інтерес, надсилайте її до групи новин.

  Програмне забезпечення

  Для участі в телеконференціях користувачу необхідно:

  • мати комп'ютер, підключений до Інтернету;

  • знати назву сервера новин (визначається провайдером);

  • мати одну з клієнтських програм для роботи з групами новин.

  Найбільшого розповсюдження набули такі програми-клієнти новин:

  • Microsoft Outlook Express (OE);
   Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.


  • Netscape Communicator;

  • Forte Agent.

  Сервери новин і клієнти передають один одному повідомлення за допомогою протоколу NNTP (Network News Transfer Protocol).

  Перед початком роботи з телеконференціями треба вибрати потрібну групу. Зручніше за все це можна зробити за допомогою Web-сайту Deja News, що має адресу http://dejanews.com. Цю адресу потрібно ввести до адресного рядка браузера, наприклад Internet Explorer.

  Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
  На початковій сторінці вузла можна переглянути групи та підгрупи новин, а також познайомитися з їх повідомленнями. Для швидкого пошуку потрібної групи необхідно ввести ключові слова теми, що викликає інтерес, за якими будуть знайдені адреси відповідних груп.
  Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


  V. Робота з комп’ютером (15хв)


  Робота з підручником: Виконати завдання 2-6 на сторінці 273-274. Теми відвіданих телеконференцій записати в робочий зошит.

  VІ. Домашнє завдання(2хв)


  Вивчити: Розд. 4, п.4.5, повторити п.4.1-4.3

  VІІ. Підсумок уроку (5хв)


  Яка з тем телеконференції для вас була найактуальнішою? Чи хочете ви прийняти участь у ній?

  Урок № 4

  Тема. Служби передавання миттєвих повідомлень. Спілкування у чатах. Тематичне тестування.


  Мета:
  навчальна: сформувати в учнів знання про способи інтерактивного спілкування в мережі Інтернет, основні on-line послуги.
  розвивальна: розвивати в учнів кругозір, уважність, допитливість, зв’язне специфічне мислення;
  Допитливість, зацікавленість - це якість, пов'язана з допитливим мисленням, таким як дослідження та навчання, яка спостерігається при дослідженні людини та тварин. Допитливість сильно асоціюється з всіма аспектами людського розвитку, з яких походить процес навчання та бажання отримувати знання та навички.

  виховна: виховувати культуру мовлення та спілкування.

  Тип уроку: комбінований.

  Обладнання: ПК з доступом до Інтернету, програма ICQ, Skype.

  Хід уроку

  I. Організаційний етап (1 хв)

  II. Актуалізація опорних знань (5 хв)


  Мозкова атака

  1. Коли , де і для чого з’явилась комп’ютерна мережа Internet? Мережа—добро чи зло для людства?

  2. Які можливості надає використання Internet у повсякденному житті, професійній діяльності людини?

  3. Переваги і недоліки користування мережею.

  III. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)


  Згідно того, що ми вже знаємо про ГМІ, яка охоплює весь Земний простір, інформація підлягає обробітку і пересилається завдяки спеціальним програмам, які обслуговують вузли. Завдання сьогоднішнього уроку—з’ясувати які можливості мережі щодо інтерактивного спілкування.

  Особливим буде сьогоднішній урок і тим, що 15 хвилин ми будемо налаштовувати зв'язок і спілкуватися з учнями Текучанської школи, які також вивчають тему інтерактивного спілкування. Використаємо можливості програми Skype.


  IV. Вивчення нового матеріалу (25 хв)


  Інтерактивне спілкування (IRC — Internet Relaу Chat чи просто Chat) забезпечує обмін повідомленнями в режимі реального часу, тобто без затримки часу між відправленням повідомлення й отриманням відповіді на нього.
  Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
  Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
  Усі повідомлення, відправлені до каналу, відразу ж на ньому й відображаються.

  Чат (chat – розмова, бесіда) – інтерактивне спілкування декількох осіб.  Служба ICQ поєднує в собі переваги електронної пошти, можливості пересилання файлів і ведення розмов у реальному часі. За звучанням літер англійського алфавіту «Ай-Сі-Кью» виходить співзвуччя з «Ай-Сік-Ю», що перекладається українською як «Я шукаю тебе».
  Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
  Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
  Англи (лат. Anglii, англ. Angles, нім. Angeln) - германські племена, що населяли південь та центральний схід півострова Ютландія. У V столітті н. е. з невідомих причин (можливо, через зміну клімату, неврожаї) переселилися на Британські острови, де потіснили місцеве кельтське населення.
  На кожному сервері існують свої програми-сервери, що забезпечують відповідну послугу на запит програми-клієнта.

  Перерахуємо коротко ті основні функції, які може виконувати ICQ:  • ведення адресної книги;

  • робота в режимі реального часу;

  • обмін короткими повідомленнями;

  • операції з електронною поштою;

  • "текстові переговори" у вигляді чату;
   Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.


  • пряма передача файлів;

  • інформаційний менеджер - органайзер: нотатки на екрані,"будильники" і нагадування, ведення списку справ ToDo List, номери телефонів Follow Me, листівки, поздоровлення;

  • ігри телефоном або через інтенрнет;

  • розміщення своїх Web-сторінок на сервері ICQ; інтерфейс з HTML-текстом.

  При участі в інтерактивному спілкуванні слід дотримуватись таких правил:

  1. Будьте ввічливі.

  2. Пишіть коротко.

  3. Не «кричіть» великими літерами.
   Органа́йзер (англ. organizer) - невелика книга, що служить для організації персональної інформації, такої як важливі події, контакти та ін. Сучасні органайзери існують у вигляді програм для комп'ютерів (включаючі кишенькові) та мобільних телефонів.
   Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.


  4. Не повідомляйте про себе конфіденційну інформацію.
   Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.


  5. Не погоджуйтесь на особисті зустрічі.

  Крім ICQ: широке коло користувачів віддають перевагу програмі Skype.19_the_bat19_the_bat

  Наше завдання зареєструватися у службі Skype, налагодити зв'язок з учнями сусідньої школи і поспілкуватися з ними.

  Вчитель пропонує одному з учнів зайняти місце за ПК і виконати всі кроки за допомогою підказок однокласників і учителя. (Заздалегідь домовляємося з вчителем із сусідньої школи і обмінюємося аварійними логінами на той випадок, якщо безпосередня реєстрація займатиме багато часу. Причиною можуть бути, наприклад, погодні умови, що впливають на швидкість Інтернет-зв’язку)  5 хвилин уроку необхідно обов’язково використати для спілкування дітей. Вони по черзі розповідають про свої школи і надсилають через Skype презентації шкіл, які заздалегідь скопійовані на ПК, за яким реєструється контакт. Обираються наступні теми для спільного обговорення.

  V. Виконання підсумкового тесту (11хв)


  Використовується програма Test -W2 1.4 Шестопалова, що відредагована на 10 хвилин і 15 запитань. (Тест teleconfer.ats)

  VІ. Домашнє завдання (1хв):


  Повторити розділ 4.


  Каталог: bitstream -> 123456789 -> 3438
  123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
  123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
  123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник


 • Скачати 145.84 Kb.

 • Хід уроку I. Організаційний етап (1 хв)
 • III. Мотивація навчальної діяльності (1 хв)
 • IV. Вивчення нового матеріалу (20 хв)
 • V. Робота з комп’ютером (15 хв)
 • VI. Домашнє завдання (1 хв)
 • VII. Підбиття підсумків уроку
 • Тема. Практична робота “Робота з поштовим клієнтом”
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності(2хв)
 • ІV. Робота з комп’ютером (33 хв)
 • Практичнаробота Тема:Створення, відправленнятаодержанняелектронногоповідомлення
 • V. Домашнє завдання(2 хв)
 • III. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
 • IV. Вивчення нового матеріалу (10 хв)
 • V. Робота з комп’ютером (15хв)
 • VІ. Домашнє завдання(2хв)
 • Тема. Служби передавання миттєвих повідомлень. Спілкування у чатах. Тематичне тестування.
 • IV. Вивчення нового матеріалу (25 хв)
 • V. Виконання підсумкового тесту (11хв)