Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема електронне листування

Скачати 283.32 Kb.

Тема електронне листування
Скачати 283.32 Kb.
Дата конвертації 27.05.2017
Розмір 283.32 Kb.
Тип УрокТЕМА 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.

Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки

Урок № 2.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;

Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання

Урок № 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

Урок № 4. Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»

Урок № 1

Тема. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки.

Мета:

навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій; познайомити учнів з поштовими службами Інтернету, сформувати поняття електронної скриньки та електронного листування;

розвивальна: розвивати логічне мислення;

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.

Тип уроку: засвоєння нових умінь і навичок.

Обладнання: комп’ютери, підручники, плакат «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ».

Хід уроку

І. Організаційний момент, привітання:

«Добрий день. Сьогодні на уроці я вам бажаю доброго самопочуття, гарного настрою, плідної співпраці».

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики.

На стіні в комп’ютерному класі висить плакат «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ». Учні самостійно повторюють матеріал.ІІ. Узагальнення і систематизація знань правил поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ.

Робота в парах. Взаємоопитування.Орієнтовний перелік запитань

Як слід сидіти за комп’ютером?

Як поводитися біля комп’ютера?

Чого не можна робити за комп’ютером?

Що ви повинні зробити, якщо до класу під час уроку заходить директор школи?

Що потрібно зробити, якщо у вас погіршилось самопочуття під час роботи за комп’ютером?

Чи дотримують правил техніки безпеки учні, які гуртом забігають до кабінету?

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Чи можна спробувати самотужки полагодити комп’ютер?ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення навчального предмета «Інформатика» в 7-му класі розраховано на 35 годин (1 година на тиждень), як і в 6 класі. Весь курс поділено на 5 тем:

1. Електронне листування (4 год)

2. Моделювання (5 год)

3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (8 год)

4. Табличний процесор (8 год)

5.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Розв’язування компетентнісних задач (4 год)

Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо) (4 год)

Резерв – 2 год

Під час вивчення навчального матеріалу ви маєте виконати 9 практичних робіт.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

— Отож, розпочинаймо!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

«Ну що таке, здавалось лист?

Паперу аркуш, повний літер,

Написаних комусь колись,

Перелетівший наче вітер

За день, за два на сотні верст.

Його чекають наче гостя,

Йому радіють, мов збулося

Одне з простих земних чудес»…(В.Іващенко)

З тих пір, коли з'явилася писемність, люди не переставали писати один одному листи. В них вони повідомляли про новини, про радість, про смуток, виражали свої емоції та почуття. В 20-му столітті одним з винаходів стала електронна пошта.

Тема нашого уроку має назву «Поштові служби Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки».

Поштова служба Інтернет — сукупність засобів прийому та передавання повідомлень.

Поштова служба Інтернету сьогодні користується великою популярністю. До основних переваг цієї служби можна віднести: 1. швидкість передавання повідомлень;

 2. можливість передавання повідомлень одразу кільком адресатам;

 3. можливість додавати до повідомлення програм, зображень, відео- та аудіо-матеріалів;

 4. можливість переадресації повідомлень на інші адреси та ще багато іншого.

Поштова служба працює за спеціальними протоколами прийому та передавання повідомлень. Відправка поштових повідомлень здійснюється за протоколом SМТР (англ. — простий протокол пересилання пошти), а прийом — РОР3 протоколом (англ. — протокол поштового відділення).

Поштове відділення або відділення зв'язку - об'єкт поштового зв'язку, який здійснює прийом, сортування, відправку, обробку і доставку пошти.


Для того, щоб скористатися послугами поштової служби, необхідно мати власну поштову скриньку з певною адресою.

Електронна пошта (e-mail) — це сукупність засобів, призначених для обміну інформаційними даними між користувачами комп'ютерної мережі. Вона є другою за популярністю (після Вебу) та найстарішою службою Інтернету.

Щоб можна було користуватися цією службою, ви маєте створити на поштовому сервері скриньку з певною адресою. На електронну адресу вам будуть надходити повідомлення від інших користувачів.

Одержати поштову скриньку та електронну адресу можна, звернувшись до спеціального поштового веб-сервера. Для цього потрібно зареєструватися на ньому та ввести особисті дані. Як правило, користування такими поштовими веб-серверами є безкоштовним, їхні адреси можна знайти у довіднику. Щоб здійснювати електронне листування за допомогою поштової скриньки, користувачеві слід мати на комп'ютері лише браузер і не потрібно встановлювати спеціальне програмне забезпечення.

Поштову скриньку також можна отримати на поштовому сервері провайдера, який надає послуги користування Інтернетом. Для того щоб можна було працювати з такою скринькою, користувач має встановити на свій комп'ютер спеціальну програму — поштовий клієнт.

Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.

Електронною поштою можна відправляти листи, що містять не тільки текст, а й малюнки, аудіо - та відеофайли. Щоб надіслати будь-якому користувачу повідомлення, потрібно знати адресу його електронної пошти. Якщо лист відправлено за неіснуючою адресою, він повернеться до автора з відповідним повідомленням.

Загальний вигляд електронної адреси такий: Ім'я користувача в адресі поштової скриньки відділяється від доменного імені символом  @ (комерційний, равлик). Наведемо приклади адрес поштових скриньок: [email protected], [email protected], [email protected].

Електронна пошта та веб-пошта — це основні послуги поштової служби.

Електронна пошта дуже корисна, швидка, надійна і практично завжди безкоштовна. Через електронну пошту можна передавати інформацію конфіденційно і отримувати з будь-якого комп’ютера – на роботі, вдома чи в іншому місці за лічені хвилини.

Електронна пошта схожа на звичайну пошту, маючи ті ж самі переваги і недоліки. Звичайний лист складається із конверта, на якому зазначена адреса отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху слідування, та вмісту — власне листа.Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шляху проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. По аналогії зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і звичайному листі можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, — аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта — найдешевший та найшвидший вид зв'язку.

Більшість користувачів, які проводять в Інтернет досить часу, сприймають електронну пошту як щось дуже природно. Вони вже не дивуються чаклунству, яке переносить повідомлення за долі секунди на край світу.

Отже, основним призначенням електронної пошти є надання користувачам можливості спілкуватися один з одним. Процес спілкування полягає у пересиланні текстових чи інших файлів, подібно до звичайного поштового листування, де люди обмінюються листами, листівками та іншою кореспонденцією.

ІV. Узагальнення і систематизація набутих знань.

Бесіда


 1. Які можливості надає користувачам електронна пошта?

 2. Які функції виконує поштовий сервер?

  Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого. 3. Яка структура адреси поштової скриньки?

 4. Назвіть і поясніть властивості електронного листа?

V. Домашнє завдання.

Завдання за підручником

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.VІ. Підбиття підсумків уроку.

Рефлексія.

Учням пропонується закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись…»


Урок № 2

Тема. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з основними поняттями, принципами створення і функціонування електронної скриньки, надсиланням, отриманням та перенаправленням повідомлень;

розвивальна: розвивати логічне мислення, просторову уяву, збагачувати мовлення учнів; розвивати в учнів інтерес до предмету, інформаційну культуру та вміння аналізувати та робити висновки. Розвивати кругозір;

виховна: виховувати коректність і тактовність при електронному листуванні; прищеплювати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп’ютери з виходом в мережу Інтернет, програмне забезпечення.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Хід уроку

І. Організаційний момент.

Дзвоник всім нам дав наказ:

До роботи, швидше в клас!

Біля парт ми станем чемно,

Хай мине час - недаремно.

ІІ. Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі.

На початку нашого уроку ми будемо з вами працювати в групах. Перш ніж сісти за комп’ютери, нам слід пригадати всі правила безпечної роботи та поведінки в кабінеті інформатики. Кожна група повинна пригадати як можна більше правил.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

«А чи знаєте ви, що…»

Дослідження англійських учених глибоко шокували лінгвістів. Виявляється, абсолютно неважливо, в якому порядку розташовані букви в слові. Головне, щоб перша і остання були на своїх місцях. Що стосується всіх останніх букв, то вони можуть бути поставлені в повному безладі – все одно ми прочитаємо текст без проблем.

У словах всі букви переплутались, вам треба правильно прочитати електронного листа.

Правильно! Давайте з вами пригадаємо:


 1. Що таке електронний лист?

 2. Що ми можемо відправляти у електронному листі?

 3. Яке призначення електронної пошти?

IV. Повідомлення теми та постановка мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з створенням електронної скриньки, надсиланням, отриманням, перенаправленням повідомлень. Електронна пошта це засіб, призначений для обміну інформації між користувачами. Щоб користуватися нею, вам потрібно створити поштову скриньку з певною адресою, на яку будуть приходити листи.Отож, як же створити власну електронну скриньку?

Для створення електронної скриньки потрібно вибрати один з численних безкоштовних серверів електронної пошти (для прикладу візьмемо найпопулярніший в Україні сервер за адресою в мережі Інтернет http://freemail.ukr.net/), створити на ньому скриньку та налаштувати для роботи з Е-mail програму доступу в Інтернет (інтернет-браузер – іншими словами) на Вашому комп’ютері (для прикладу візьмемо популярний браузер Opera).

Opera (МФА: [ˈɑp(ə)ɹə]) - веб-переглядач виробництва норвезької компанії Opera Software. Вперше випущений у 1994 році групою дослідників з норвезької компанії Telenor. З 1995 року продукт компанії Opera Software, створеної авторами першої версії браузера.

Браузер оптимізує вашу роботу з електронною поштою, звільнить вас від постійної реєстрації для входу на сервер, введення паролів, перегляду непотрібної реклами. Ви зможете щоденно переглядати пошту кількома натисканнями кнопки миші вашого комп’ютера.

Для створення власної електронної скриньки необхідно 10-15 хвилин роботи в мережі Інтернет. Для цього спочатку введіть у відповідне (для веб-адрес) вікно браузера (програми для роботи з Інтернетом) адресу сервера електронної пошти: http://freemail.ukr.net, натисніть клавішу «Еnter» на екрані монітора з’явиться вікно:

Натиснувши посилання «Отримати адресу», відкриється вікно для введення особистих даних, які необхідні для створення електронної скриньки:
Для заповнення відповідних полів необхідно придумати найпростіший для запам’ятовування логін латинськими літерами (елемент адреси електронної пошти, розташований зліва від значка @).

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

Ввівши його у відповідне поле, та натиснувши кнопку «Проверить» можна перевірити чи бува не зареєстрований такий самий логін на цьому сервері. Якщо ваш логін унікальний – то справа навпроти відповідного поля з’явиться значок «V». Для прикладу був введений логін «[email protected]». Пароль для введення має бути не менше 6 символів. Після заповнення усіх полів необхідно натиснути кнопку «Реєстрація» (Получить ящик) З’явиться вікно завершення реєстрації.

Щоб продовжити роботу з електронною поштою та перевірити наявність вашої електронної скриньки на сервері, необхідно натиснути кнопку «Продовжити роботу в FREEMAIL». Ви ввійдете у головне меню сервера електронної пошти.

Ввівши у відповідне реєстраційне поле пароль та логін, який ви вводили під час початкової реєстрації, ви потрапите до своєї електронної скриньки на сервері.

Електронна скринька створена. З допомогою простого меню ви можете надсилати, переглядати, видаляти листи та файли. Щоб постійно користуватися нею необхідно знати лише веб-адресу сервера електронної пошти (http://freemail.ukr.net/), логін та пароль. Ці дані можна запам’ятати, але бажано записати їх у текстовому редакторі та помістити у якусь папку на комп’ютері чи зовнішньому електронному носії (флешка, СД-диск, тощо).

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Ці дані не повинен знати ніхто, крім вас.

Майже аналогічно можна отримати безкоштовну скриньку на інших популярних серверах у мережі Інтернет - I.Ua (i.ua), Meta.ua (meta.ua), Gmail (gmail.com) та інших.

Отож, електронна скринька створена. Тепер можна листуватись по-справжньому, тобто можна надсилати і отримувати листи, а також їх перенаправляти. До листа можна прикріплювати малюнки, фотографії, а також текстові документи.

Структура вікна електронної поштової скриньки
У верхній частині вікна відображається адреса електронної поштової скриньки. Цю адресу власник скриньки повинен надати особам, від яких хоче одержувати листи. Поруч з адресою розміщено гіперпосилання:

Допомога — для переходу на сторінку довідкової системи сайта;

УКР — для вибору зі списку мови відображення веб-сторінки. Вміст сторінки може відображатися українською, російською або англійською мовами;


 • Налаштування - для переходу на сторінку налаштувань облікового запису, зовнішнього вигляду поштової скриньки та ін.

  Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

  ;

 • Вихід – для закриття вікна поштової скриньки та переходу на головну сторінку порталу Ukr.net.

Для переходу на сторінку створення нового листа слід вибрати гіперпосилання Написати листа в лівій частині вікна.

Нижче розміщено гіперпосилання для перегляду вмісту папок, призначених для зберігання листів: • Вхідні - для зберігання листів, що надійшли на адресу поштової скриньки;

 • Чернетки - для зберігання незавершених листів, які планується дописати та відправити адресатам пізніше;

 • Відправлені - для зберігання копій відправлених листів;

 • Видалені - для тимчасового зберігання видалених листів.

За бажанням власник поштової скриньки може створити додаткові папки, перейменувати та видалити їх. Ці дії виконуються на окремій веб-сторінці, для переходу на яку слід скористатися гіперпосиланням Управління папками.

Поруч з іменами папок указано кількість листів у папці. Якщо папка містить непрочитані листи, то будуть зазначені два числа – кількість непрочитаних і загальна кількість листів. Дані про непрочитані листи відображаються напівжирним шрифтом.Значок

Значення властивостей листаЛист, позначений як прочитанийЛист, позначений як непрочитанийЛист, що має вкладенняЛист, на який дано відповідьЛист, пересланий іншому адресату

Під час відкриття вікна з вмістом поштової скриньки автоматично виконується перевірка наявності нових надходжень. Для того щоб перевірити, чи надійшли нові листи при вже відкритій поштовій скриньці, потрібно вибрати гіперпосилання Перевірити пошту.

У центральній частині вікна відображається список заголовків листів, що містяться у вибраній папці. Під час відкриття вікна з вмістом поштової скриньки автоматично виводиться список листів папки Вхідні. Вибравши зліва у списку ім'я іншої папки, в області списку листів можна побачити її вміст. Про кожний з листів у переліку наведено такі дані: • Значок листа - значок з відображенням значень властивостей листа:

 • Від кого – дані про відправника листа;

 • Тема – тема листа;

 • Дата – дата або час відправлення листа;

 • Розмір – розмір листа з прикріпленими файлами.

Упорядкування заголовків листів можна здійснювати за значеннями полів Від кого, Дата та Розмір. Для цього потрібно вибрати заголовок відповідного поля. За повторного вибору заголовка відбувається сортування у зворотному порядку. При цьому поруч із заголовком вибраного поля з'являється зображення стрілки, яка вказує напрям упорядкування: за спаданням – вниз, за зростанням – вгору.

До листа можна прикріпити файли. Для цього потрібно:

1. Вибрати в області заголовка листа Додати кнопку Файл;

2. Вибрати файли, призначені для надсилання, у вікні Завантаження файлу, що відкриється;

3. Вибрати кнопку Відкрити.

Під час створення нового листа як відповіді на отриманий можна відкрити лист вибором його теми в області списку листів і вибрати гіпер-посилання Відповісти.Застереження: не відкривайте електронні листи та файли, що надійшли поштою та мають сумнівну тему (назву) – вони часто несуть комп’ютерні віруси, які можуть пошкодити ваш комп’ютер. Для захисту електронної пошти від вірусів, необхідно встановити надійну антивірусну програму відомих виробників, яка настроєна для роботи з електронною поштою та отримує постійні оновлення антивірусних баз через мережу Інтернет.

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.V. Узагальнення та систематизація набутих

Логічні вправи

1. Що легше – 1 кг вати або 1 кг заліза? (Їх маса однакова.)

2. Трійка коней пробігла 15 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? (15 км.)

3. Що станеться з вороном, коли йому виповниться два роки? (Піде третій рік.)

4. 12 місяців – скільки це? (Рік.)

5. Коли ви дивитеся на 2, а говорите 14? (Коли на годиннику 2 години дня, тобто 14 годин.)

6. Якщо чапля стоїть на одній нозі, то важить 15 кг Скільки вона важитиме, якщо встане на 2 ноги? (15 кг)

7. Яйце вариться 10 хвилин. Скільки часу буде потрібно, щоб зварити 5 яєць? (10 хвилин.)

8. Яка пора року буває 2 рази в році?

Пора́ ро́ку (сезон фр. saison, від лат. satio - сівба, час сівби) - період у річному циклі розвитку природи. В помірному кліматі північної кулі, у тім числі в Україні, розрізняють такі пори року: весна, літо, осінь, зима.

(Зима.)

9. Колоду розпиляли на 3 частини. Скільки зробили розпилів? (2)

10. Чотири роки тому Саші було 8 років. Скільки років буде Саше через 5 років? (17)

VI. Домашнє завдання

Завдання за підручником

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.VIІ. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія. (Смайлики самопочуття)

Учитель пропонує учням обрати смайлики, що відповідають емоційному настрою наприкінці уроку .смайл1смайл5


смайл3

Урок № 3

Тема. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли.

Мета:

навчальна: продовжити знайомство з електронною поштою, поштовою скринькою та електронними листами, виховувати правила етикету при листуванні;

розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.

Тип уроку: засвоєння нових умінь і навичок.

Обладнання: комп’ютери, підручники, плакат «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ».

Хід уроку

І. Організаційний момент привітання:

Усі сідайте тихо, діти.

Домовляймось – не шуміти,

Руку гарно підіймати,

На уроці не дрімати,

А знання мерщій хапати –

Щоб не було нам мороки.

Всі готові до уроку?

Тож, гаразд. Часу не гаймо

І урок наш починаймо.ІІ. Перевірка домашнього завдання

Робота в парах

Кожній парі дається картка з завданням «Можливість і переваги електронної пошти». Результат оцінюється.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Що ж таке етикет? Та чи існує він в Інтернеті?

Як ввічливий співрозмовник, та людина, яка не хоче ділитися своєю інформацією зі сторонніми людьми ви повинні дотримуватися певних правил.

1.Уважно стежите за тим, що стоїть в полі Кому, перш ніж відправити лист (інформація яку ви вкладаєте в електронний лист, може потрапити не до того адресата)

2.Тема – це декілька слів, що коротко повідомляють, про що лист. Тема листа видно до відкриття листа, поряд з датою і відправником. Рекомендується завжди заповнювати це поле. Тема листа має бути по можливості змістовною і унікальною (листи без теми, або з рекламою - є спамом, та можуть містити віруси)

3. Розбивайте текст на логічні абзаци. Ставте пропуски після розділових знаків.

Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.

Перевіряйте помилки. Не забувайте про підпис (це допоможе одержувачу якісніше обробити отриману інформацію)

4. Не відкривай листи від незнайомців та стороннього змісту

5. Не відсилай свої дані, копії документів, номера телефону, відомості про родину та інше невідомим адресатам, та не переходь по незнайомих посиланнях

6. Не відповідай на листи з погрозами та провокаціями

7. Листи, що викликали підозру - видаляй до папки Спам.

8. Важливу інформацію відправляй у архівах з паролем, який буде відомий лише відправнику та одержувачу.

9. У будь-якому випадку повний розмір листа не повинен перевищувати 1МБ, і перш ніж слати такі великі повідомлення, потрібно заздалегідь погоджувати це з одержувачем

10. Не відсилайте без попередження програми.

Це головні правила, які ви повинні запам’ятати та дотримуватись, при спілкуванні через електронні листи.Практична робота «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли».

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки і санітарно-гігієнічний норм.

1. Створити власну поштову скриньку на поштовому сервері www.ukr.net

2. Створити в редакторі Word файл із привітання своєму товаришу.

3. Зберегти файл на диску D: у папці 7 клас із назвою Привітання_N (де N-номер вашого комп’ютера)

4. Написати і відправити листа своєму товаришу приєднавши створений файл Привітання_N.

5. Отримати листа від товариша, прочитати вкладений файл.

6. Показати результати вчителю.

Рефлексія

а) «Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, вниз, вверх 6 разів.

б) «Напишіть» очима цифри від 0 до 9.

VІ. Домашнє завдання

Вивчити матеріал підручника

Записати недоліки електронної пошти, написати електронного листа вчителеві

Творча робота. Придумати та зобразити в зошиті власні смайлики

Підведення підсумків уроку

- Чи цікаво було працювати на уроці?

- Що найбільше сподобалося робити?

- Заповніть будь ласка екран самооцінки


Урок №4

Тема. Підсумковий урок з розділу «Електронне листування».

Мета:

навчальна: узагальнити поняття електронної скриньки та електронного листування; повторити принципи створення і функціонування електронної скриньки та правила етикету при листуванні;

розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.

Тип уроку: застосування умінь і навичок.

Обладнання: комп’ютери, підручники, картки.
Хід уроку

І. Організаційний момент привітання:

 • перевірка присутніх;

 • перевірка готовності учнів до уроку;

 • створення позитивного настрою для проведення уроку.

ІІ. Тестування

Учням роздаються картки з завданням (Вибери правильну відповідь)1. Послуга комп'ютерної мережі, що дозволяє обмінюватися поштовими повідомленнями

а) Чат


б) Обмін файлами

в) Електронна пошта

г) Всі варіанти підходять

2 Пароль поштової скриньки використовується для?

а) Захисту інформації

б) Відмінності від інших поштових скриньок

в) Щоб чужі люди не змогли надіслати вам повідомлення3.

Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Який рядок не є адресою поштової скриньки?

а) [email protected]і.ua

б) [email protected]

в) http://www.tca77.narod.ru

г) Всі адреси не є адресами електронної пошти

4. Високопродуктивний комп'ютер, що забезпечує інформаційні послуги мережі

а) сервер

б) термінал

в) модем

г) клієнт

5.

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.

Вкажіть призначення служби Internet E-mail:

a) віддалене керування комп'ютером

б) електронна пошта

в) служба тестування

г) служба знайомств

6. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати...

a) тільки повідомлення

б) тільки файли

в) повідомлення й прикладені файли

г) відеозображення7. Укажіть найбільш правильну відповідь. Електронна пошта ...

a) організує службу доставки, містить поштові скриньки, адреси й листи

б) організує службу передачі повідомлень за допомогою поштових адрес користувачів

в) організує доставку електронної пошти

г) забезпечує підтримку поштових скриньок і пересилання файлів

8. Програма, призначена для створення й відправлення листів - ...

a) Outlook Express

б) Microsoft Excel

в) Microsoft Internet

г) Outlook Mail

9.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.

Вказати три правила етикету електронного листування.

10. Які папки (розділи) містяться в електронній скриньці?

11. Перелічити 6 обов’язкових пунктів, які необхідно заповнити під час реєстрації поштової скриньки.

12. Який об’єм інформації може бути переданий за допомогою електронного листа?http://pisarivka.at.ua/77777.jpg

ІІІ. Робота в групах

За участю учнів складається порівняльна характеристика електронної та звичайної пошти.ІV. Назвіть правильні твердження

А)

Електронна поштова скринька може створюватися на сайті Інтернет - провайдера

Е)

Відправник листа завжди отримує повідомлення про те, що лист отриманий адресатом

Б)

Один і той самий електронний лист можна відправити одночасно декільком адресатам

Є)

Для користування поштою можна використовувати браузер

В)

Для того. Щоб отримати електронного листа, і відправник, і одержувач повинні одночасно встановити сеанс зв’язку з Інтернетом

Ж)

Функціонування пошти забезпечує єдиний протокол для відправлення та отримання повідомлень

Г)

До електронного листа можна прикріпити файл будь-якого формату

З)

Існують веб-портали, на яких можна відкрити електронну поштову скриньку

Д)

У заголовку листа повинна бути вказана лише адреса одержувача

И)

До тексту листа може автоматично додаватися підпис, текст якого визначає користувач


V. Виконайте завдання

1. Надішліть на адресу вашого вчителя інформатики електронного листа з темою Історія рідного краю. Знайдіть в Інтернеті фотографію історичної пам’ятки вашого краю, збережіть її на носії даних вашого комп’ютера та прикріпіть до листа. До тексту листа додайте опис пам’ятки, зображеної на фотографії. Підпишіть листа власним прізвищем.

2. Перешліть листа, який ви отримали від вашого вчителя інформатики, однокласнику. Додайте до листа, що пересилається, ваш підпис і коментарі.

3. Відкрийте листа, який ви отримали від учителя інформатики. Збережіть файл, укладений до листа, на носій даних вашого комп’ютера. Створіть і надішліть відповідь на листа, додайте дату отримання листа, коротку відповідь і ваш підпис.

Рефлексія

 1. Під час уроку я…

 • дізнався…

 • зрозумів…

 • навчився…

2. Найбільше мені сподобалося…

3. На уроках найкраще в мене виходило…

4. Я мав труднощі з…

5. Я хотів би ще дізнатися про…

VІ. Домашнє завдання.

Повторити матеріал підручника Розділ 1. Електронне спілкування

Завдання за підручником

VІІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Оцінювання роботи учнів.

Скачати 283.32 Kb.

2021