Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Сторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Цикл уроків

з української мови

у 6 класі

з теми «Іменник»

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про іменник як частину мови, зокрема про його загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; ознайомити з новими граматичними категоріями;

Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.

Грамати́чна катего́рія (від грец. κατηγορία - судження, визначення) - це найзагальніше поняття, що об'єднує ряд співвідносних граматичних значень і виражене в певній системі співвідносних граматичних форм.

збагачувати активний словниковий запас учнів. Розвивати ключові компетентності: соціальну, комунікативну, інформаційну, творчу. Розвивати зв'язне мовлення, творче і логічне мислення, образне уявлення, пам'ять, увагу, здібності працювати у творчих групах і самостійно.

Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Виховувати любов до природи, її краси, любов до рідної мови, кмітливість, наполегливість та старанність у навчанні, культуру мовленняТип уроку.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Урок формування нових знань

Форма уроку: урок - казка

Обладнання: підручник, цифрова схема, таблиця “Іменник – самостійна частина мови”, картки-опори, індивідуальні картки, “Чарівна скринька”, збірки “Прислів’я та приказки”, “Народні прикмети”.

Метод: гра, проблемно-пошуковий, словесний, критичного мислення ( інтерактивні вправи “Сенкан”, “Незакінчені речення”, “Мозковий штурм”), практичний, робота в групах.

Хід уроку

І Організаційний момент


Психологічний портрет настрою

ІІ Актуалізація опорних знань


1.Інсценівка лінгвістичної казки “У країні Морфології”

Лісовою стежкою, вкритою осіннім листям, крокував подорожній. Його манила до себе невідома країна. Ще здалеку він побачив табличку, на якій великими літерами було написано: “Морфологія”.

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.

Цікаво, хто живе у цій країні, які тут закони і порядки?” – з такими думками подорожній постукав у величезну браму, яка відразу відчинилася, і наш мандрівник потрапив на залиту сонцем вулицю. Мешканці країни, побачивши гостя, засипали його запитаннями:

-Хто?

-Який? Чий?-Що робитемеш?

-Звідки? Куди? З якою метою?

Прибулий розгубився і не знав, що відповісти. Його повели до глави держави. А царювала в цій державі прекрасна фея Морфологія. Привітавши гостя, вона запропонувала подорожньому розшифрувати цифрову схему


10
3

61


Подорожній: Друзі, допоможіть мені з’ясувати, які частини мови зустріли мене біля брами?

Учні. В українській мові десять частин мови: шість самостійних, які мають і лексичне і граматичне значення; три службових, що не мають лексичного значення, а служать для зв’язку самостійних слів у реченні.

Граматичне значення - це таке абстраговане поняття, яке оформляє лексичне значення слова й виражає різні його відношення за допомогою граматичної форми. Граматичні значення внаслідок зіставлення, протиставлення, взаємовідношення, якщо вони однорідні, становлять єдність своїх складників та утворюють граматичну категорію.

Лекси́чне зна́чення - історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням.

Окремою частиною мови є вигук, який не має ні лексичного, ні граматичного значення. Він виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх.

Подорожній. Так, кожна частина мови має властиві тільки їй лексичні значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль. Жодну частину мови не можна сплутати з іншою.

  1   2   3   4   5   6  • Хід уроку