Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Інформаційна система пк. Розвиток інформатики як науки

Скачати 188.09 Kb.

Тема. Інформаційна система пк. Розвиток інформатики як науки
Скачати 188.09 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір188.09 Kb.
Щасливий випадок”

Тема. Інформаційна система ПК.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Розвиток інформатики як науки.

Мета. Перевірити знання учнів із даної теми, поглибити знання з історії інформатики.
Учасники гри: учні 6(10) класів – 6-А та 6-Б. Команди складаються із 10 учасників.
Журі: 3-є кращих учнів з інформатики 7(11) класу, учителі математики, фізики, інформатики.
Структура гри: правильна відповідь(2 бали), неправильна відповідь(0 балів), відповідь команди-суперника(1 бал).
Хід гри.

1. Розминка(по 18 запитань кожній команді)

1

Інформатика – це наука про:


 1. Про технічні засоби опрацювання інформації,

 2. Про властивості інформації,

 3. Про перетворення інформації з однієї форми в іншу,

 4. Про структуру, властивості, закономірності і методи створення, зберігання, пошуку, перетворення, передачу і використання інформації.

2

Перші ЕОМ були створені у: 1. В 40-і роки,

 2. В 60-і роки,

 3. В 70-і роки,

 4. В 80-і роки.

3

Масове виробництво ПК почалося з:

1. В 40-і роки,

2. В 50-і роки,

3. В 80-і роки,

4. В 90-і роки.

4

Перший масовий ПК бу випущений фірмою: 1. IBM,

 2. Acer,

 3. Ford,

 4. Apple.

5

Успіх комп’ютерів IBM був визначений наступними факторами(розмістити у порядку значимості): 1. Новизною технологій,

 2. Відносною простотою інтерфейса,

 3. Відкритістю архітектури,

 4. Персоналізацією комп’ютерів.

6

Розмістіть моделі комп’ютерів IBM у порядку хронології їх появи: 1. Pentium,

 2. IBM PC-286 AT,

 3. IBM PC-386,

 4. IBM PC-486.

7

Загальною властивістю машини Бебіджа і сучасного комп’ютера є властивість опрацьовувати: 1. Числову інформацію,

 2. Текстову інформацію,

 3. Звукову інформацію,

 4. Графічну інформацію.

8

Автором проекту першої універсальної обчислювальної машини є: 1. Б.
  Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
  Паскаль,

 2. Ч.Бебідж,

 3. Дж фон Нейман,

 4. Ада Лавлейс.

9

Автором першої алгоритмічної мови і першим програмістом є: 1. Б.Паскаль,

 2. Ч.Бебідж,

 3. Дж фон Нейман,

 4. Ада Лавлейс.

10

Основні принципи функціонування ЕОМ сформулював: 1. Б.Паскаль,

 2. Ч.Бебідж,

 3. Дж фон Нейман,

 4. Ада Лавлейс.

11

Перші механічні обчислювальні прилади(арифмометри) розробили: 1. Паскаль, Лейбніц,

 2. Бебідж, Дж. Фон Нейман,

 3. Нейман, Лавлейс,

 4. Бебідж, Лавлейс.

12

За основну одиницю вимірювання кількості інформації прийнято:

1.

В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
1 бод,

2. 1 біт,

3. 1 байт,

4. 1 Кбайт.

13

З допомогою 1 біта можна представити: 1. Число від 0 до 15,

 2. Один довільний символ,

 3. Числа 0 та 1,

 4. Біт не являється одиницею пам’яті.

14

Чому дорівнює 1 байт: 1. 10 біт,

 2. 10 Кбайт,

 3. 8 біт,

 4. 1 бод.

15

Числа в оперативній пам’яті представляються:


 1. Своїми графічними образами,

 2. У двійковій формі,

 3. У 16-вій формі,

 4. Двома бодами.

16

Швидкість виконання операцій комп’ютера залежить від:

1. Розміру екрана дисплея,

2. Частоти процесора,

3. Напруги живлення,

4. Швидкості натиску на клавіші.

17

При виключенні комп’ютера вся інформація стирається на: 1. Гнучкому диску,

 2. На жорстокому диску,

 3. На CD-ROM,

 4. В оперативній пам’яті.

18

Звукова карта – це 1. Пристрій для введення графічної інформації,

 2. Пристрій для виведення алфавітно-цифрової інформації,

 3. Пристрій для збереження інформації,

 4. Пристрій для введення –виведення звукової інформації.
  Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

1

Який пристрій має найбільшу швидкість передачі даних:


 1. CD-ROM,

 2. Жорсткий диск,

 3. Дисковод для гнучких дисків,

 4. Мікросхеми оперативної пам’яті.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.


2

Монітор комп’ютера – це 1. Пристрій для введення графічної інформації,

 2. Пристрій для виведення алфавітно-цифрової і графічної інформації,

 3. Пристрій для введення-виведення звукової інформації,

 4. Пристрій для з’єднання комп’ютерів.

3

Який пристрій може негативно впливати на здоров’я людини:

1. Принтер,

2. Монітор,

3. Системний блок,

4.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Модем.

4

У якому напрямі від монітора шкідливі випромінювання максимальні: 1. Від екрану вперед,

 2. Від екрану назад,

 3. Від екрану вниз,

 4. Від екрану вверх.

5

Розподільна здатність і колір монітора залежить від: 1. Об’єму оперативної пам’яті,

 2. Об’єму відеопам’яті,

 3. Об’єму постійної пам’яті,

 4. Швидкодії процесора.

6

Об’єм дискети складає: 1. 360 Кбайт,

 2. 720 Кбайт,

 3. 1,2 Мбайт,

 4. 1,44 Мбайт.

7

У цілях збереження інформації гнучкі диски потрібно оберігати від: 1. Холоду,

 2. Магнітних полів,

 3. Світла,

 4. Перепадів атмосфорного тиску.

8

До складу мультимедіа-комп’ютера обов’язково входить:

1. Проекційна панель,

2. CD-ROM, дисковод, звукова плата,

3.

Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).
Модем,

4. Плоттер.

9

Пристрої комп’ютера, які не належать до основних: 1. Додаткові,

 2. Другорядні,

 3. Периферійні,

 4. Місцеві.

10

Центральний процесор виконує наступні функції: 1. Виконує арифметичні та логічні операції,

 2. Контролює стан пристроїв,

 3. Зберігає активні програми та дані,

 4. Здійснює перетворення змінного струму у постійний струм.
  Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.


11

Основними характеристиками процесора є: 1. Модель, тактова частота, розрядність,

 2. Об’єм оперативної пам’яті,

 3. Швидкість звернення до зовнішніх присроїв,

 4. Розрядність адресної шини.
  Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)


12

Одиницею вимірювання тактової частоти є: 1. Мбайт,

 2. МГц,

 3. Бод,

 4. ТБайт.

13

Оперативна пам’ять призначена для: 1. Виконання арифметичних та логічних операцій,

 2. Керування процесами передачі даних,

 3. Збереження активних програм та даних,

 4. Контроль стану пристроїв.

14

Клавіатура комп’ютера – це


 1. Пристрій для введення графічної інформації,

 2. Пристрій збереження даних,

 3. Пристрій для введення алфавітно-цифрової інформації,

 4. Пристрій для введення алфавітно-цифрової та графічної інформації.

15

Принтер – це


 1. Пристрій введення графічної інформації,

 2. Пристрій виведення інформації на паперовий носій,

 3. Пристрій введення інформації з паперового носія,

 4. Пристрій для збереження даних.

16

Розмістіть принтери у порядку зростання їх продуктивності: 1. Струминні,

 2. Лазерні,

 3. Матричні.

17

Сканер – це 1. Пристрій введення інформації,

 2. Пристрій виведення інформації,

 3. Пристрій збереження інформації,

 4. Пристрій введення-виведення звукової інформації.

18

Модем – це 1. Пристрій для виведення алфавітно-цифрової та графічної інформації,

 2. Пристрій для збереження даних,

 3. Пристрій для з’єднання комп’ютерів у глобальну мережу засобами зв’язку,

 4. Пристрій для введення керуючої інформації.


2. Кожна команда дає відповідь на 5 поставлених запитань, на обговорення – 30 сек. Запитання зачитуються ведучим.

Питання для першої команди.

 1. Кого з великих математиків називали “батьком кібернетики”?

Вчений Норберт Віннер – батько кібернетики. У 1848 році вийшла його книга “Кібернетика”, яка поклала початок розвитку теорії автоматів.
Тео́рія автома́тів - логіко-математична теорія, об'єктом дослідження якої є абстрактні дискретні автомати - покрокові перетворювачі інформації; розділ теоретичної кібернетики.
1848 рік вважається роком народження кібернетики.


 1. Хто створив першу механічну машину?

На початку 17 ст. була створена логарифмічна лінійка, яка давала змогу швидко, але наближено множити та ділити числа.
Логарифмі́чна лінійка - аналоговий обчислювальний пристрій, що дозволяє виконувати кілька математичних операцій, основними з яких є множення і ділення чисел.
Однією з перших механічних машин була машина, створена у 1642 році французом Блезом Паскалем. Вона була побудована на основі зубчастих коліс і могла віднімати та додавати десяткові числа. Усі чотири арифметичні дії виконувала машина, яка була створена у 1673 році німецьким математиком Лейбніцем. Вона стала прототипом арифмометрів, які використовувалися з 1820 років до 60-х років 20 століття

 1. У чому полягає досягнення Холеррита?

Наприкінці 19 століття в США проводився перепис населення.
Блез Паска́ль (Блез - ім'я, Паскаль - прізвище, фр. Blaise Pascal; 19 червня 1623(16230619), Клермон-Ферран - 19 серпня 1662, Париж) - французький філософ, письменник, фізик, математик.
Перепис населення - єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про населення, що належать проживає на відповідний проміжок у країні чи на виразно відмежованій території..
Для опрацювання результатів було застосовано табулятор Холеррита – пристрій для обробки перфокарт. Перфокарти, невеликі аркуші тонкого картону розміром з долар, мали 12 горизонтальних рядів, в кожному з яких можна було пробити до 20 отворів. Комбінації отворів зберігали певну інформацію. Холеррит у 1924 році заснував фірму IBM(International Business Mashines Corporation), яка тепер є одним із найвідоміших виробників комп’ютерів.


 1. Ким були сформульовані ідеї реалізовані в сучасних комп’ютерах?

Ідеї, реалізовані в сучасних комп’ютерах, були сформульовані ще в 1830 році англійським ученим Ч.Бебіджем. Розроблена ним Аналітична машина повинна була мати пам’ять, що вміщує до 100 40-х розрядних чисел та арифметичний пристрій. Результати операцій також мали зберігатися в пам’яті. Ч.Бебідж хотів побудувати свою машину з механічних елементів із використанням парового двигуна, але тогочасний рівень так і не дозволив йому цього зробити.
Ча́рлз Бе́ббідж (англ. Charles Babbage; * 26 грудня 1792 - † 18 жовтня 1871) - англійський математик і економіст, винахідник першої обчислювальної машини з програмним управлінням, принципи якої на ціле століття випередили науку і техніку, а в наш час знайшли втілення в ЕОМ.
Парова́ маши́на - тепловий поршневий двигун зовнішнього згоряння, в якому потенціальна енергія водяної пари, котра надходить під тиском з парового котла, перетворюється в механічну роботу при зворотно-поступальному русі поршня, який через механічні ланки надає обертального руху вихідному валу.
Тільки згодом, більш як через 100 років, ці ідеї знайшли свої реальне втілення.


 1. Хто сконструював перший ПК?

Перший персональний комп’ютер(ПК) Apple I виготовили два молоді інженери Стів Джобс та Стефан Возняк у 1976. У наступному році ними засновується комп’ютерна фірма, яка випускає ПК Apple II.
Питання для другої команди.

 1. Коли і ким була створена перша ЕОМ на Україні?

Перша ЕОМ була створена у Києві в 1950 році під керівництвом академіка С.Лебедєва.


 1. Яка заслуга фірми IBM щодо розвитку сучасної комп’ютерної техніки?

З моменту появи на світ ПК(починаючи із середини 1970-х років) у світі існувало(і існує) велика кількість цих пристроїв. Проте зараз більшість з них відносяться до типу “IBM PC-сумісних”. Сам цей термін достатньо парадоксальний, так як вже з десяток років тому ця фірма втратила положення лідера.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Але головне досягнення “Голубого гіганта” в тому, що вони розробили і утвердили єдиний стандарт на основні частини комп’ютера - комплектуючі.
Єдиний стандарт - романтична драма 1929 року режисера Джона С. Робертсона, у головних ролях Ґрета Ґарбо, Нільс Астер та Джонні Мак Браун. Це був п'ятнадцятий фільм Ґрети Ґарбо і другий з іншим шведським актором Нільсом Астером, після Диких орхідей
До цього кожен виробник намагався створити власне “залізо”(таким словом прийнято перекладати англійський термін hardware). Але це було дуже незручним, так як ринок був перенасичений несумісними один з одними апаратами, для кожного з яких потрібно було створювати власні програми. Заслуга фірми IBM в тому, що вона створила принцип відкритої архітектури - створивши комп’ютер, розповіли про особливості його конструкцій. За рахунок цього вона втратила “жовту майку лідера” та передала естафету компаніям Compaq, Acer, Dell... Але стандарт залишився.


 1. Де була створена перша ЕОМ?

Перша ЕОМ “ENIAC” була стоворена у 1946 році у США під керівництвом Дж.Моучлі та Д.Еккера.


 1. Який вклад Майкла Фарадея у розвиток інформатики?
  Відкрита архітектура - архітектура комп'ютера, периферійного пристрою або програмного забезпечення, на яку опубліковані специфікації, що дозволяє іншим виробникам розробляти додаткові пристрої до систем з такою архітектурою.
  Майкл Фарадéй (англ. Michael Faraday; 22 вересня 1791(17910922), Лондон, Англія - 25 серпня 1867, Лондон, Англія) - англійський фізик і хімік, основоположник вчення про електромагнітне поле, член Лондонського королівського товариства (1824).


Майкл Фарадей у 1831 році зробив відкриття, яке буквально перевернуло світ: він винайшов спосіб отримання електричного струму.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
І майже відразу електричний струм був використаний для передачі інформації.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. 1. Пояснити суть кодування Бодо.

Він використав електричний струм для передачі інформації. Апарати Бодо були простими у виробництві та надійними. З їх допомогою вдалося зробити телеграф насправді масовим засобом передачі термінових повідомлень. Бодо використав послідовність, яку можна створювати тільки з двох сигналів, щоб закодувати усі букви - сигнал одного типу нулем(0), а іншого типу одиницею(1). 1. Почергово перша та друга команди витягають номерки та дають відповіді на поставлені запитання. Серед номерків є щасливий – він приносить команді 5 балів.

Запитання конкурсу.

 1. Дати характеристку комп’ютерам першого покоління.

Перше покоління(50-і роки 20 століття). Елементною базою комп’ютерів були вакуумні електронні лампи, які сьогодні можна побачити в старих телевізорах.
Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
Тисячі ламп були в металевих шафах, які займали багато місця. Важила така машина десятки тонн. Для її роботи потрібна була невелика електростанція. Для охолодження машини використовувалися потужні вентилятори. Працювали з такою машиною лише спеціалісти-професіонали. Крім того, робота її була повільною та був дуже малий об’єм пам’яті.


 1. Дати характеристку комп’ютерам другого покоління.

Друге покоління(60-і роки). Елементною базаю комп’ютерів другого покоління були транзистори, які замінили електронні лампи. Транзистори значно менші від ламп і споживають значно менше енергії. Тому розміри комп’ютера зменшилися, а можливості збільшилися. Вони стали доступними для непрофесіоналів.


 1. Дати характеристку комп’ютерам третього покоління.

Третє покоління(70-і роки). Елементна база комп’ютерів третього покоління - інтегровані пристрої(невеликі пластинки з чистого кремнію, на якій є мініатюрні електронні елементи: транзистори, резистори тощо. Таких елементів на квадратному сантиметрі було декілька тисяч). За їх рахунок збільшилася швидкодія комп’ютерів та обсяг пам’яті. Зручність у користуванні відкрила широкий достур до комп’ютерів. Така машина може виконувати кілька дій одночасно. Користувач немає потреби працювати за пультом керування. Для роботи йому надано спеціальні пристрої - клавіатуру, дисплей. Найвагоміший вклад у розвиток комп’ютерів третього покоління внесла фірма IBM(International Business Machines Corporation).


 1. Дати характеристку комп’ютерам четвертого покоління.

Четверте покоління(80-і роки). Елементною базаю комп’ютерів четвертого покоління є великомасштабні інтегровані пристрої. Прогрес у фізиці дав змогу розмістити велику кількість елементів на малому кристалі кремнію(десятки тисяч на квадратному сантиметрів). Це зумовило появу мікрокалькулятоів, персональних комп’ютерів, які можна розміщувати на звичайному робочому столі, а також потужних комп’ютерів. Збільшилася швидкодія, ємність пам’яті, зручність у користуванні. Користувач знову сів за пульт, але вже персонального комп’ютера. На рівні четвертого покоління відбувся поділ машин на великі обчислювальні машини та персональні комп’ютери.


 1. Дати характеристку комп’ютерам п’ятого покоління.

П’яте покоління(90-ї роки). Елементною базаю комп’ютерів п’ятого покоління стали надвеликомасштабні інтегровані пристрої, які містять сотні тисяч елементів на квадратному сантиметрі.


 1. Які перспективи та сучасні тенденції розвитку комп’ютерів?

На даний час експлуатуються комп’ютери четвертого та п’ятого поколінь. Зараз ведуться інтенсивні розробки комп’ютерів нового покоління - “інтелектуальних машин”. Ідея їх створення була висунута у Японії. Ці комп’ютери будуть мати, а може і вже мають принципово нову будову і технічні рішення, вони будуть володіти величезними об’ємами пам’яті та швидкодією біля сотень мільярдів операцій на секунду. Спілкування людини з машиною буде наближене до людського. Такі машини будуть системати обробки знань, а не даних, як це має місце для комп’ютерів попередніх поколінь. Машина сама буде розуміти завдання, які їй потрібно виконати. Взаємодія людини з машиною буде здійснюватися з використанням усного мовлення, природної мови, зображень, образів тощо. Структура комп’ютера третього тисячоліття буде нагадувати будову мозку людини - найдосконалішої обчислювальної машини, яку технічними засобами перевершити неможливо.

Інший перспективний шлях - це створення схем на базі органічних молекул з використанням біохімії та генної інженерії.

Ге́нна інжене́рія - це біотехнологічний прийом, спрямований на конструювання рекомбінантних молекул ДНК на основі ДНК, взятої з різних джерел, сукупність прийомів, методів і технологій одержання рекомбінантних РНК і ДНК, виділення генів з організму (клітин), здійснення маніпуляцій з генами і введення їх в інші організми.
Можливо, що в майбутньому безпосередньо з розчинів будуть вирощувати готові схеми обчислювальних машин, а комп’ютери створюватимуть у пробірці під дією спеціальних бактерій. Невідомо, чи в майбутньому засоби опрацювання інформації можна буде назвати “машинами”. Неможливе сьогодні стане можливим завтра.

 1. Пояснити суть термінів hardware та software.

Комп’ютерна система - це апаратна частина(hardware, сам комп’ютер) разом з програмним забезпеченням(software)-програмами для виконання конкретних видів робіт. Комп’ютер без вказівок користувача чи програми не здатен розв’язати жодної задачі. Сама по собі апаратна частина - це ящик, наповнений усякими пристроями: мікросхемами, кабелями тощо. Для функціонування комп’ютера потрібні два фактори: електроживлення і програми. Спеціалісти створили багато програм для розв’язування задач, які виникають у різних сферах практичної діяльності людей. Сукупність таких програм називається програмним забезпеченням комп’ютера.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Завдяки програмному забезпеченню комп’ютери використовують не лише математики та кібернетики, а й лікарі та педагоги, письменники та музиканти, службовці та керівники підприємств. Вартість програмного забезпечення часто перевищує вартість апаратної частини комп’ютера.


 1. Коли і ким був створений перший мікропроцесор?

Основною складовою системного блоку є процесор, який керує всіма ресурсами ПК і від нього залежить наскільки швидким буде комп’ютер.
Горизонтальні:
 • Desktop (533×419×152 мм)
Наступ ери ПК оголосив появу скромної по своїм можливостям мікросхеми Intel 4004 - першого мікропроцесора, створеного в 1971 року командою на чолі з талановитим винахідником доктором Тедом Хоффом. З того моменту почалася нова ера розвитку ПК. Кожне покоління процесорів відрізняється швидкістю, формою, зовнішнім виглядом та внутрішньою будовою. За всю 27-річну історію процесорів пройшла зміна шести поколінь процесорів Intell: 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II. Процесор характеризується тактовою частотою, що вимірюється в мегагерцах і показує скільки операцій може виконати процесор на протязі секунди. Подальший розвиток процесорів базується на збільшенні частоти.


 1. Чому жорсткий диск називають вінчестером?
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


У 1973 році фірма ІВМ розробила перший жорсткий диск. Він міг зберігати лише 16 Кбайт інформації. Цей диск мав 30 доріжок, кожна була розділена на 30 секторів. За аналогією з автоматичними гвинтівками, що мають калібр 30на30, жорсткі диски почали називати вінчестерами.
Автомат́ична гвинтíвка - індивідуальна автоматична зброя, призначена для ведення автоматичної та одиночної стрільби. Забезпечує вищу бойову скорострільність, зменшену втомлюваність стрільця та зручніше спостереження за ціллю ніж неавтоматичні гвинтівки.
 1. CD-ROM, CD-RW, DVD. Що це?

CD-ROM (від англ. Compact Disk Read Only Memory). Букви ROM у назві вказують на те, що ці диски дозволяють тільки зчитувати інформацію.

CD-RW - пристрій для запису і зчитки інформації, що записана на компакт-диск.

DVD - Digital Video Disk - цифровий відеодиск нового покоління. По зовнішньому вигляді ( як по способу запису ) DVD не дуже відрізняється від звичного CD-ROM. Секрет DVD - його висока ємкість. Навіть у найпростішому варіанті - у вигляді односторонього однослойного диска - ємкість DVD - носія складає 4,7 Гбайт, що у 8 разів перевищує об’єм сьогоднішніх дисків. А DVD-диск може бути і багатослойним. Крім того і двохстороннім. А об’єм його може досягти, при всіх вдосконаленнях, - 17 Гбайт. 1. Інтелектуальний марафон. Із літер - а, о, е, і, у, и, н, с, д, г, р, л, т, б, к, ф, м - за 3 хвилини скласти якомога більше термінів з інформатики(букви можуть повторюватися). Оцінювання - додатково додаються 3 бали за найбільше слово, кожне слово – 1 бал.
 1. Розвязати кросворд.

Командам пропонуються однакові кросворди. Час розвязання –5 хв. Правильно розвязаний приносить команді 5 балів.

По горизонталі – комп’ютер, принтер, оперативна, дискета, сервер, кеш

По вертикалі –килимок, портативний, модем, піксель, сканер, Ада.

По горизонталі


 1. Електронний пристрій, який автоматично опрацьовує інформацію з великою швидкістю і високою точністю та надійністю.

 2. Пристрій, з допомогою якого отримуємо тверду копію екрану.

 3. Один із видів електронної пам’яті ПК.

 4. Пристрій, з допомогою якого можна переносити невеликі порції інформації з комп’ютера на комп’ютер.

 5. Потужний комп’ютер,який використовується у мережі.

 6. Внутрішня пам’ять ПК.

По вертикалі


 1. Місце перебування миші.

 2. Переносний комп’ютер.

 3. Без чого комп’ютер як Робінзон на острові: кругом потужний океан інформації, але немає лодки, щоб по ньому плавати.

 4. Точка на на екрані.

 5. Який пристрій потрібно мати, щоб створити віртувльний фотоальбом.

 6. Ім’я першої жінки-програміста.

5
3

2

1


6

3

44
5
6


Підведення підсумків, оголошення переможців.


Скачати 188.09 Kb.

 • По горизонталі
 • По вертикалі