Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня

Скачати 103.3 Kb.

Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
Скачати 103.3 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір103.3 Kb.

Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови.

Мета:

Освітня – ознайомлення учасників майстер-класу з особливостями, призначенням і можливостями використання хмарних технологій в проектуванні сучасного уроку англійської мови.

Розвиваюча – розгляд та освоєння перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веб-орієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет;

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

ознайомлення з сучасними методами і формами роботи вчителя з використанням хмарних технологій.

Виховна – створення умов для професійного самовдосконалення вчителя, при якому формується досвід підготовки до проектування адаптивної освітнього середовища учня, формується індивідуальний стиль творчої педагогічної діяльності в процесі дослідно-експериментальної роботи.

Завдання:

 • ознайомити учасників майстер-класу з поняттям «хмарні сервіси»;

 • ознайомити з інструментами хмарних сервісів, прийомами роботи з ними і можливостями використання їх в освітніх цілях;

  Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера. • розглянути варіанти використання сервісів Google у спільній роботі членів навчальної групи;

 • навчити учасників майстер-класу конструюванню уроку із застосуванням хмарних технологій.

Етапи майстер-класу:

1) Подання педагогічної концепції технології.

2) Моделювання заняття на основі даної технології.

3) Імітація уроку.

4) Рефлексія (дискусія за результатами діяльності)

Обладнання: ноутбуки, проектор, мультимедійна презентація майстер - класу.

Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, впровадження в навчальний процес «хмарних обчислень» є відмінним рішенням проблем комп'ютеризації освіти.

Сам англомовний термін Сloud сomputing був вперше використаний ще в 1993 р Еріком Шмідтом для позначення сервісів, що дистанційно підтримують різні дані і додатки, розміщені на віддалених серверах. За два десятиліття хмарні технології повністю завоювали інформаційний простір.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

У сфері мережевих технологій це словосполучення є символом сьогоднішнього часу. Чому саме хмара? Графічний прообраз терміна зобов'язаний своєю появою діаграмам та іншим ілюстраціям у вигляді хмарок, за допомогою яких прийнято зображати мережу Інтернет. Хмарні види сервісів – це всі сервіси, що надають свої послуги через Інтернет.

Що насправді являють собою хмарні сервіси?

SaaS (Software As a Service)

Цей тип хмарних сервісів використовує мультиабонентську архітектуру: надає через браузер доступ до окремого додатку тисячам клієнтів. Абревіатура SaaS розшифровується як програмне забезпечення як Cервіс, на відміну від SAAP - Програмне забезпечення як Продукт - коли ви купуєте програмний продукт «в коробці».

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Цей вид послуг зручний для споживача тим, що не вимагає авансових інвестицій в сервер або ліцензування програмного забезпечення.Хмарні веб-сервіси

Близько до SaaS знаходяться провайдери веб-сервісів, що пропонують програмні продукти, якими розробники мають можливість скористатися через Інтернет - без необхідності завантажувати повнофункціональний додаток. Такі види послуг пропонує широкий спектр провайдерів: від компаній, що постачають окремі бізнес-сервіси (в тому числі, традиційні сервіси обробки кредитних карт), до повномасштабних пакетів програмних продуктів, від операційної системи до програми, наприклад, обробки фото, наданих, наприклад, Google. Ви отримуєте доступ до ваших даних за допомогою веб-браузера, використовуючи будь-який комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, і перебуваючи в будь-якій точці земної кулі.

Варіанти використання даних інформаційних технологій на уроках англійської мови ми пропонуємо розглянути далі.

Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну): (від 250 млн до 350 млн людей).

Креди́тна ка́ртка - іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. На відміну від дебетової картки кредитна картка може бути не пов'язана з реальним банківським рахунком.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Само собою, що тут чудово вписуються хмарні технології, від простих online-інструментів, де діти можуть спільно малювати і робити записи, до складних технологій спільної роботи над проектами, тобто від початкової до старшої школи. Учитель і учні тут – активні учасники. Найбільше тут підходять технології SaaS (оренда ІТ-додатків і хмарні веб-сервіси), адже серед них є багато абсолютно безкоштовних.

Для того, щоб захопити дітей, зробити виконання домашніх завдань цікавим заняттям, ми навчимося працювати в сервісі Google Drive - безкоштовному онлайн-офісі, що включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення презентацій, а також інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Диск Google (англ. Google Drive) - сховище даних, яке належить компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.

Це веб-орієнтоване програмне забезпечення, тобто програма, що працює в рамках веб-браузера без інсталяції на комп'ютер користувача. Документи і таблиці, створювані користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути експортовані в файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету (при цьому доступ захищений паролем).

Першою дією користувач повинен пройти реєстрацію аккаунту (поштової скриньки) на Google.Малюнок 1. Головна сторінка Google

Для цього в пошуковику вводимо слова «Google Drive» і переходимо за посиланням, або знаходимо на головній сторінці іконку Google-диску, як показано на маюнку 1. Процедура реєстрації досить таки проста (мал. 2), але надає користувачеві можливість користуваися всім, що пропонує Google.Малюнок 2. Вікно відображення аккаунту

Так як в якості домашнього завдання ми будемо використовувати тестове опитування, то натискаємо кнопку «Створити» і вибираємо зі списку рядок «Форма» (див. малюнок 3).

Малюнок 3. Вибір типу документа

Відкривається вкладка «Нова форма», тут ми і будемо створювати наш тест (див. малюнок 4). Задаємо дизайн форми. Для вибору теми оформлення натискаємо кнопку «Змінити тему» і вибираємо вподобану тему в бічній панелі.

Малюнок 4. Вибір теми оформлення форми

Починаємо створювати наш тест (див. малюнок 5). Натискаємо кнопку «Змінити питання», вводимо назву форми і пояснення. У нашому випадку - це прохання ввести своє прізвище, ім'я та клас. Потім вводимо заголовок першого питання. Зі списку вибираємо тип питання. Ставимо галочку «Зробити питання обов'язковим». Зберігаємо форму.

Малюнок 5. Вікно редагування форми

Для того, щоб додати ще питання, потрібно натиснути кнопку «Додати елемент» (див. малюнок 6). Наповнюємо нашу форму питаннями, вибираючи зі списку потрібний тип питання. І не забуваємо зберігати форму!

Малюнок 6. Наповнення форми питаннями

Створену форму можна подивитися, якщо перейти за посиланням вгорі сторінки.

Малюнок 7. Створена форма

Якщо повернутися на вкладку редагування форми і натиснути на кнопку «Переглянути відповіді», то потрапите на сторінку з таблицею, в якій будуть з'являтися відповіді на наш тест. (див. малюнок 8).

Малюнок 8. Таблиця.

Після того, як ваша форма створена - тест чи опитування готовий, потрібно розіслати посилання на нього вашим учням, використовуючи поштові сервіси або соціальні мережі.

Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.

Відповіді учнів одразу ж з'являються в таблиці, і ви можете виділити різним кольором правильні і неправильні відповіді.

Робота з Google формами може бути як фронтальною, так і індивідуальною, підходить для дистанційного навчання.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Форма Google - відмінний помічник вчителя. За допомогою форми можна проводити різні опитування, вікторини, створювати анкети, тести.

Ось деякі приклади використання форми Google:

● реєстрація учасників навчальних проектів;

● проміжний контроль, вікторина, опитування, анкети;

● організація спільної роботи групи, самооцінка;

● рефлексія.

На цьому ж сервісі ми можемо спільно працювати над створенням презентацій. Для цього на головній сторінці Google -диску натискаємо кнопку «Створити» і вибираємо зі списку рядок «Презентації» (див. малюнок 9).Малюнок 9. Вибір типу документу

Презентація створюється так само, як і в звичайному Microsoft Office.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

Малюнок 10. Робота з презентацією

Для колективної роботи з інструментами Google на головній сторінці виділяємо потрібний документ, у верхньому меню натискаємо кнопку як показано на мал. 11 і вибираємо необхідні параметри. Для того, щоб ті, хто разом з вами створюють презентацію побачили внесені вами зміни, необхідно періодично зберігати їх натисканням на кнопку-дискетку в правому кутку верхнього меню презентації.

Малюнок 11. Спільний доступ

Наступний сервіс, який ми активно використовуємо у своїй роботі – це http://www.prezi.com. Цей сайт дозволяє створювати он-лайн презентації нового зразку. І що найважливіше – працювати над ними може ціла група учнів, так як сама презентація знаходиться в базі даних Інтернету і будь-хто бажаючий може отримати туди доступ. Для цього достатньо лише зареєструватися і перейти за посиланням. Так, спільно з учнями була обрана вже вивчення тема для проектної діяльності - творчість Олександра Мілна - всесвітньо відомий творець книг про Вінні Пуха.

Ві́нні Пух - іграшковий ведмідь, персонаж творів Алана Александра Мілна (цикл не має загальної назви і зазвичай теж називається «Вінні-Пух», за першою книгою). Один з найвідоміших героїв дитячої літератури XX століття.

За основу була взята тематична картинка з Інтернету і учням було дано завдання заповнити складові частини цієї картинки змістом з тексту підручника, доповнивши її ілюстраціями та коментарями. Складовими частинами малюнка стали: знайомство з автором, етапи його біографії, реальним прототип героя Крістофера Робіна та історія створення самої книги. Учні так само доповнили презентацію зображеннями головних героїв самої книги, відомих по всьому світу, і деякими ілюстраціями самого автора. Також сервіс дозволяє додавати відео. Завдяки спільній роботі учні не тільки закріпили вивчений матеріал по темі, але й створили спільний проект, використовуючи хмарні технології. (https://prezi.com/dqohyumdcvpx/)

Спільно з учнями був створений ще один проект на основі іншого сервісу http://www.tagxedo.com. Даний сервіс дозволяє створювати хмари слів (див. малюнок 12). Вам лише потрібно вставити слова в текстове поле програми, вибрати бажану форму, колір та шрифт тексту. Для відпрацювання і закріплення вивченого матеріалу можна включити в певну задану фігуру будь-який набір формул, слів, знаків і цифр. Завдяки цьому в учнів є зорова опора для використання вивченого матеріалу на уроках повторення і узагальнення. Так само даний сайт може бути використаний на початку вивчення теми для введення нових слів. Сама форма презентації нового матеріалу мотивує учнів на інтерес, і розвиває в ниx творчі здібності.Малюнок 12. Тagxedo

Ще одним прикладом використання хмарних сервісів в освіті є сервіс www.mindmeister.com. Даний сервіс призначений для складання самих різних схем з будь-якого предмету і будь-якої теми. Вам надано приклад спільного проекту з учнями по темі свята. Учням було дано завдання схематично представити матеріал з пройденої теми, доповнивши його картинками, звуками та відео з Інтернету. Так за основу були взяті свята Великобританії: День святого Валентина, Хеллоуїн, Різдво, День святого Патріка.

Святий Валентин - ім'я одного з трьох ранньохристиянських святих (Валентин Доростольський, Валентин єпископ Італійський, Валентин пресвітер Римлянин).

День свято́го Па́трика (ірл. Lá ’le Pádraig або Lá Fhéile Pádraig) - культурне та релігійне ірландське національне свято, яке щороку відзначають 17 березня, у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патрика (близько 385-461 н. е.).

Група учнів працювала паралельно. У кожного було завдання додати в слайд інформацію про конкретний свята. В результаті ми отримали узагальнюючу схему всіх свят представлених у підручнику з їх коротким описом (мал.7). Даний сервіс гарний для уроків узагальнення та систематизації знань. Стислість і графічність даного виду роботи дозволяє учням засвоювати матеріал набагато швидше і легше.

Малюнок 13. Мindmeister

Дуже корисним для будь-якого вчителя стане сервіс для створення уроків Blendspace. Тут дуже зрозумілий, інтуїтивний інтерфейс, можливість вставляти в урок відео, тексти, тести, зображення як з локального сховища інформації (комп'ютера), так і з Інтернету.

Інтуїтивний інтерфейс - сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію користувача із засобом обчислювальної техніки або його програмним забезпеченням, який наслідує розповсюджені і звичні для багатьох принципи побудови взаємодії.

Пошук полегшує вбудований пошуковий сервіс. Вам лише потрібно ввести слово або словосполучення, а сервіс за вас знайде необхідну інформацію (текст, відео. малюнки) по темі.

Малюнок 13. Blendspace

У використанні нових технологій немає нічого страшного і непереборного, вони затребувані суспільством, знаходять відгук в учнів, формують когнітивні, інформаційні та діяльні компетенції.

Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Якщо є бажання розвиватися і йти в ногу з часом, ми вам настійно рекомендуємо звернути увагу на дані сервіси.

Питання до аудиторії у вигляді Google -форми:

● Що нового ви дізналися?

● Що вас здивувало?

● Що зацікавило?

● Про що б ви хотіли продовжити розмову?

Примітка: зворотний зв'язок по даній анкеті дає інформацію про рівень (теоретичному, мотиваційному, практичному, проблемному, смисловому) «просунутості» слухачів за запропонованим питання.Інформаційні джерела:

1. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Е.Д.Патаракин – 2­е изд.,

испр. – М: Интуит.ру, 2007;

2. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый старт. Руководство к действию. БыховскийЯ.С., Коровко А.В., Е.Д.Патаракин. – М: Интуит.ру, 2007;

3. Как помочь учителю освоить современные технологии обучения. О.Н.Шилова, М.Б.Лебедева. Методическое пособие для преподавателей(тьюторов) системы РКЦ­ММЦ проекта ИСО – М: Интуит.ру, 2006;

4. Валентинова T., Что такое облачные технологии, [Электронный ресурс]. - http://www.grammota.com/interests/hardsoft/chto-takoe-oblachnyetehnologii- (дата звернення: 20.11.2014).

5. Хмарні обчислення [Электронный ресурс]. -

http://uk.wikipedia.org/wiki/Хмарні_обчислення - (дата звернення: 20.11.2014).

6. http://www.slideshare.net/OlgaSalamaha/ss-9610436 - посібник використання сервісу зі створення «хмари слів»;

7. https://drive.google.com - сховище даних, яке належить компанії Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.

8. http://prezi.com/ - сервіс для створення різних мультимедійних документів;

9. http://edu.glogster.com/ - інтернет-платформа для навчання, яке надає користувачам цифровий освітній контент та інструмент для його створення;

10. https://www.blendspace.com/ - платформа, де вчителі та учні можуть збирати, коментувати і обмінюватися цифровими ресурсами;11. http://www.mindmeister.com/ - спільне картографічне програмне забезпечення, яке дозволяє його користувачам візуалізувати свої думки в хмарі;

12. http://www.tagxedo.com/ - онлайн-генератор хмар тегів.


Скачати 103.3 Kb.

 • Завдання: ознайомити учасників майстер-класу з поняттям «хмарні сервіси»; ознайомити з інструментами хмарних сервісів
 • Що насправді являють собою хмарні сервіси SaaS (Software As a Service)
 • Google Drive
 • Малюнок 1. Головна сторінка Google
 • Малюнок 2. Вікно відображення аккаунту
 • Малюнок 3. Вибір типу документа
 • Малюнок 4. Вибір теми оформлення форми
 • Малюнок 5. Вікно редагування форми
 • Малюнок 6. Наповнення форми питаннями
 • Малюнок 7. Створена форма
 • Малюнок 8. Таблиця.
 • Малюнок 9. Вибір типу документу
 • Малюнок 10. Робота з презентацією
 • Малюнок 11. Спільний доступ
 • Малюнок 13. Мindmeister
 • Малюнок 13. Blendspace