Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: Мандруємо

Тема: Мандруємо
Сторінка1/12
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ВЕРЕСЕНЬ

Заняття 1

Тема: Мандруємо до лісу

Мета: закріпляти комплекс загальнорозвивальних вправ Злови комаху". Учити зберігати рівновагу під час ходьби по хвилястій доріжці. Вправляти в стрибках усією ступнею з підніманням навшпиньки (пружинка - ритмічне присідання та пипрямлення). Вправляти в прокочуванні м'яча двома руками вдалину від риски (відстань до 2 м). Провести рухливу гру Дожени" на витривалість, орієнтацію в просторі. Виховувати ішерес до заняття.
Ходьба - один із способів локомоції людини і тварин; здійснюється в результаті складної координованої діяльності скелетних м'язів та кінцівок.
Рука́ - кожна з двох верхніх кінцівок людини і мавпи, від плечового суглоба до кінчиків пальців.
Заняття - це форма організації навчального процесу. Заняття, як правило, триває одну академічну годину. Проте, вчителі й викладачі часто проводять по два заняття (пару).
Кома́хи (Insecta) - клас членистоногих тварин з підтипу трахейнодихаючих. Найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві: станом на серпень 2013 року було відомо 1 070 781 вид комах, включно з 17 203 викопними видами; однак науковці припускають, що загальна кількість існуючих видів комах складає від близько 2 мільйонів до 5-6 і навіть 8 мільйонів видів.
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.


Обладнання: хвиляста доріжка (ширина 20 см, довжина ;'. м), м'ячі (на кожну дитину), коригувальні мішечки, перекладина.

Хід заняття

I. Вступна частина (до 2,5 хв).
Шикування дітей зграйкою за вихователем.
Ходьба з коригувальним мішечком на голові.
Шикування в шеренгу.

Основна ортопедична стійка (до 20 с).

Голова - частина тіла тварини чи людини, в якій містяться мозок, органи зору, смаку, нюху та слуху, а також рот.
Неповнолітня дити́на - людина, яка не досягла дорослого віку.
Вихова́тель - людина, яка здійснює цілеспрямований виховний вплив на іншу особу. У вузькому значенні - особа, яка обіймає цю посаду в навчально-виховних закладах.
Ортопедія (від грец. Ορθος - прямий, правильний і παιδεία - виховання, навчання) - розділ клінічної медицини, розділ хірургії, що вивчає профілактику, діагностику і лікування деформацій і порушень функцій кістково-м'язової системи, які є результатом вроджених дефектів, вад розвитку, наслідків травм або захворювань.

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба парами зграйкою за вихователем (12 с).

Па́ра (рос. пар; англ. vapour, steam; нім. Dampf m) - газоподібний стан речовини в умовах, коли газова фаза може перебувати в рівновазі з рідкою чи твердою фазами тієї ж речовини. При низькому тиску і високій температурі властивості пари наближаються до властивостей ідеального газу.

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба навшпиньках (12 с).

Ходьба звичайна (10 р).

Біг звичайною зграйкою (15 с).

Ходьба звичайна (Юс).

Шикування в коло.II. Підготовча частина (6 хв)

Комплекс загальнорозвивальних вправ № 1 "Злови комаху'.


ІІІ. Основна частина (10 хв)

1. Спосіб організації - індивідуальний:
Ходьба по хвилястій доріжці.
Найкоротша тривалість життя імаго серед комах у метелика Соленобія (Solenobia triquetrella) із родини Чохлоніски (Psychidae). Живе самка Соленобії всього кілька хвилин.
2. Спосіб організації- фронтальний:

а) Стрибки всією ступнею з підніманням навшпиньки (пружинка - ритмічне присідання та випрямлення).

Винищувальні батальйони (в народі - «стрибки», від рос. «истребительные батальоны» - «винищувальні батальйони») - воєнізовані формування, створені з місцевого українського (на початку також із польського) населення для захисту радянської влади та господарства й боротьби проти українського підпілля в регіонах.б) Прокочування м'яча двома руками вдалину від


риски (відстань до 2 м).

® Рухлива гра "Дожени" (2 рази). Вис на перекладині.IV. Заключна частина (до 1,5 хв).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг навшпиньках зграйкою (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Вправи на дихання (25 с).

Основна ортопедична стійка (до 20 с).Заняття 2

Тема: На гостини до комах

Мета: закріпляти комплекс загальнорозвивальних вправ "Злови комаху". Продовжувати вчити дітей зберігати рівновагу під час ходьби по хвилястій доріжці Вправляти в прокочу-

ванні м'яча двома руками вдалину від риски (ускладнення: відстань 3 м). Закріпити стрибки всією ступнею з підніманням навшпиньки та з роботою рук.

Ходьба є видом локомоції людини і тварин (ходьба людини, ходьба коня, ходьба собаки).
Тривалість життєвого циклу в 17-річної періодичної цикади Magicicada septendecim становить, як зрозуміло із назви, 17 років.
Розвивати вміння дітей ходити пранкою, бігати врозтіч. Провести рухливу гру "Дожени" на витривалість, орієнтацію в просторі. Виховувати інтерес до занять із фізкультури.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.Обладнання: хвиляста доріжка (ширина 20 см, довжина 'Л м), м'ячі (на кожну дитину), коригувальні мішечки, перекладина

Хід заняття

І. Вступна частина (до 2,5 хв).

Шикування дітей зграйкою за вихователем.

Ходьба з коригувальним мішечком на голові.

Шикування в шеренгу.

Основна ортопедична стійка (до 20 с).

Перешикування зграйкою за вихователем.

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба навшпиньках (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба парами зграйкою за вихователем (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг зграйкою за вихователем (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Шикування в коло.II. Підготовча частина (6 хв).

Комплекс загальнорозвивальних вправ № 1 "Злови комаху".III. Основна частина (10 хв).
Спосіб організації - груповий:

І 1 група: Ходьба по хвилястій доріжці.

Ходьба є найбільш природним видом локомоції (ходьба, біг, стрибки, лазіння) людини.
Серед гуртосімейних комах довгожителями є цариці мурах (Formicidae), що здатні прожити 15 - 20 років.І 2 група: Прокочування м'яча двома руками вдалину від риски (відстань 3 м).

11


10
  • I 3 група: Стрибки всією ступнею з підніманням навшпиньки та з роботою рук

    Рухлива гра "ДоЖени" (2 рази). Вис на перекладині.

IV. Заключна частина (до 1,5 хв).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг навшпиньках (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Вправи на дихання (25 с).

Основна ортопедична стійка (до 20 с).Заняття З

Тема: Куди покотився Колобок?

Мета: розучити комплекс загальнорозвивальних вправ Маленькі помічники" (з хустинкою). Учити дітей повзати на середніх чотирьох* по прямій (відстань 4 м). Вправляти в ходьбі по хвилястій доріжці. Закріпляти стрибки всією ступнею

3 роботою рук (пружинка). Розвивати вміння дітей ходити


й бігати по прямій. Провести рухливу гру "Біжіть до мене!" на
увагу, орієнтацію в просторі. Виховувати інтерес до заняття.

Обладнання: хвиляста доріжка (ширина 20 см, довжина

4 м), коригувальні мішечки, хустинки, перекладина.

Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.
Попере́чина, перекладина - гімнастичний спортивний снаряд, виготовляється з металу (найчастіше сталі). Вправи на поперечині виконують тільки чоловіки. Стандартні розміри поперечини: ширина - 240 см, висота - 255 см.Хід заняття

І. Вступна частина (до 2,5 хв)


перше друге

положення положення

Рухлива гра "БІЖІТЬ ДО Мене!"

рази).

Шикування дітей зграйкою за вихователем. Ходьба з коригувальним мішечком на голові.

Ходьбу образно описують як «кероване падіння». При кожному кроці людина нахиляється вперед і починає падіння, якому перешкоджає висунута вперед нога. Після того, як вона торкається землі, на неї переноситься вага тіла, коліно згинається, амортизуючи падіння, і випрямляється, повертаючи тіло на вихідну висоту. Таким чином, людина ненадовго виводить себе зі стану рівноваги, зміщуючи вперед свій центр ваги і потім, за допомогою витягнутої вперед ноги, повертається у вихідне положення.
Шикування в шеренгу. Основна ортопедична стійка (до 20 с).

Перешикування зграйкою за вихователем. Ходьба звичайна (10 с). Ходьба з високим підніманням колін (12 с).

Колінний суглоб, коліно (лат.
За образним висловом Миколи Бернштейна, який об'єднав біомеханіку і нейрофізіологію рухового апарату в єдину науку фізіологію рухів, ходьба це: «… Синергії, що охоплюють всю мускулатуру і весь руховий апарат зверху до низу»;
Ходьбу розглядають з позиції моделі прямого і зворотного маятника, розглядаючи сегменти кінцівок і тіло як систему фізичних маятників.
articulatio genu) - суглоб, що з'єднує стегно з гомілкою, а саме стегнову кістку з великогомілковою кісткою.
Ходьба звичайна (10 с). Ходьба врозтіч (12 с). Ходьба звичайна (10 с).

Біг усією групою з одного краю майданчика на інший (15 с).

1 (оди́н) - найменше натуральне число, ціле число між 0 і 2.

Ходьба звичайна (10 с). Шикування в коло.

II. Підготовча частина (6 хв).

Комплекс загальнорозвивальних вправ № 2 "Маленькі помічники" (з хустинкою).III. Основна частина (10 хв).

1. Спосіб організації - індивідуальний: Повзання на середніх чотирьох по прямій (відстань 4 м).L = 4 м
  • 2 група: Стрибки всією ступнею з роботою рук (пружинка).

2. Спосіб організації - груповий: І 1 група: Ходьба по хвилястій доріжці.12
13


IV. Заключна частина (до 1,5 хв).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг урозтіч (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Вправи на дихання (25 с).

Основна ортопедична стійка (до 20 с).Заняття 4

Тема: Кого ми зустріли в лісі?

Мета: закріпляти комплекс загальнорозвивальних вправ "Маленькі помічники" (з хустинкою). Продовжувати вчити дітей повзати на середніх чотирьох по прямій (відстань 5 м). Вправляти в ходьбі по хвилястій доріжці. Закріпляти стрибки всією ступнею (пружинка). Розвивати вміння дітей ходити й бігати по прямій. Провести рухливу гру "Біжіть до мене!" на увагу, орієнтацію в просторі. Виховувати інтерес до заняття із фізичної культури.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.


Обладнання: хвиляста доріжка (ширина 20 см, довжина 4 м), коригувальні мішечки, коригувальна доріжка, хустинки, перекладина.

Хід заняття

I. Вступна частина (до 2,5 хв).
Шикування дітей зграйкою за вихователем.
Ходьба з коригувальним мішечком на голові.
Шикування в шеренгу.

Основна ортопедична стійка (до 20 с).

Перешикування зграйкою за вихователем.

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба навшпиньках (12 с)

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба по коригувальній доріжці (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг урозтіч (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Шикування в коло.

II. Підготовча частина (6 хв).

Комплекс загальнорозвивальних вправ № 2 "Маленькі помічники" (з хустинкою).III. Основна частина (10 хв). Спосіб організації - груповий: І 1 група: Повзання на середніх чотирьох по прямій (відстань 5 м).
По́взання - вид локомоції, що полягає в русі по поверхні за допомогою власної поверхні тіла (або коротких ніжок). Повзанням притаманне, наприклад, зміям, равликам та червам. Для повзання використовуються різні механізми.


І 2 група: Ходьба по хвилястій доріжці.І 3 група: Стрибки всією ступнею (пружинка).© Рухлива гра "БІЖІТЬ До мене!" (2 рази). Вис на перекладині.IV. Заключна частина (до 2 хв).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг урозтіч із зупинкою на сигнал вихователя (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Вправи на дихання (25 с).

Основна ортопедична стійка (до 20 с).Заняття 5

Тема: Ведмедик та його друзі

Мета: закріпляти комплекс загальнорозвивальних вправ "Маленькі помічники" (з хустинкою). Учити дітей катати м'яч двома руками одне одному (відстань 1,5 м). Вправляти в повзанні на середніх чотирьох по прямій (довжина 5 м). Закріпляти ходьбу по хвилястій доріжці з плесками рук над головою. Розвивати вміння дітей бігати по прямій. Провести рухливу гру "Доженіть мене!" на орієнтацію в просторі. Виховувати інтерес до заняття.14

15
Обладнання: м'ячі (на половину кількості дітей), хвиляста доріжка (ширина 15 см, довжина 4 м), коригувальні мішечки, хустинки, перекладина.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Хід заняття

I. Вступна частина (до 2,5 хв).
Шикування дітей урозтіч.

Ходьба з коригувальним мішечком на голові.

Шикування в шеренгу.

Основна ортопедична стійка (до 20 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба з високим підніманням колін (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Ходьба на зовнішньому боці стопи "Мишко косолапий" (12 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг по колу (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Шикування в коло.II. Підготовча частина (6 хв).

Комплекс загальнорозвивальних вправ № 2 "Маленькі помічники" (з хустинкою).III. Основна частина (10 хв).

1. Спосіб організації- індивідуальний:

Катання м'яча двома руками одне одному (відстань 1,5 м).2. Спосіб організації - груповий:

• 1 група: Повзання на середніх чотирьох по прямій (відстань 5 м).

16


> 2 група: Ходьба по хвилястій доріжці з плесками рук над головою.W Рухлива гра "Доженіть Мене!" (2 рази). Вис на перекладині.

IV. Заключна частина (до 1,5 хв).

Ходьба звичайна (10 с).

Біг парами в зграйці за вихователем (15 с).

Ходьба звичайна (10 с).

Вправи на дихання (25 с).

Основна ортопедична стійка (до 20 с).Заняття 6

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12