Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема практичного заняття

Тема практичного заняття
Сторінка1/22
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.88 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Методичні рекомендації для студентів

щодо аудиторних занять з медичної біології


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ГОДИНИ

Модуль1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.

Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.


Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинній рівень організації життя.


1

Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

2

2

Типи клітинної організації. Клітинні теорії. Відмінності будови рослинної та тваринної клітини.

2

3

Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми та ядра.

2

4

Клітинні мембрани. Транспорт речовин крізь плазмалему.

2

5

Характеристика нуклеїнових кислот. Вирішення задач.

2

6

Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК. Експресія гена в ознаку. Регуляція генної активності.

2

7

Морфологія хромосом. Каріотип людини. Молекулярні механізми мінливості у людини.

2

8

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин: мітоз, мітотичний індекс. Амітоз. Бінарний поділ у прокаріотів.

2

Змістовий модуль 2. Біологія індивідуального розвитку.


9

Біологічні особливості репродукції людини. Гаметогенез. Мейоз. Запліднення.

2

10

Особливості пренатального періоду розвитку людини. Передумови вроджених вад розвитку. Постнатальний період онтогенезу.

2


Змістовий модуль 3. Закономірності спадковості та мінливості людини.


11

Особливості генетики людини. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менделюючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування)

2

12

Множинний алелізм. Генетика груп крові. Взаємодія алельних та неалельних генів. Явище плейотропії.

2

13

Зчеплене успадкування. Генетика статі.

2

14

Мінливість, її форми та прояви.

2


Змістовий модуль 4. Методи вивчення спадковості людини. Спадкові хвороби.


15

Цитогенетичний та близнюковий методи генетики.

2

16

Генеалогічний метод, його значення для практичної медицини.

2

17

Популяційно-статистичний метод. Біохімічний метод. Метод ДНК-діагностики та інші. Медико-генетичне консультування.

2

18

Спадкові хвороби.

2

19

Контроль засвоєння практичних навичок змістових модулів №1, 2, 3, 4.

2

20

Контроль засвоєння модуля 1 «Біологічні особливості життєдіяльності людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини.»

2

Модуль 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія.

21

Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Справжні амеби (Lobozea)

2

22

Представники класу Тваринні джгутикові (Zoomastigophorea) – паразити людини.

2

23

Тип Апікомплексні (Apicomplexa). Представники класу Споровики (Sporozoea) – паразити людини.

2

24

Тип Війконосні (Ciliophora). Представники класу Щілиннороті (Rimostomatea) – паразити людини.

2

Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія


25

Тип Плоскі черви (Plathelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) – печінковий, котячий, ланцетоподібний, легеневий та інші сисуни.

2

26

Клас Стьожкові черви (Cestoidea): бичачий, свинячий ціп’яки.

2

27

Клас Стьожкові черви (Cestoidea): стьожак широкий, ціп’як карликовий, ехінокок, альвеокок – збудники захворювань людини.

2

28

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda): аскарида людська, гострик, волосоголовець – збудники захворювань людини.

2

29

Тип Круглі черви (Nemathelminthes). Клас Власне круглі черви (Nematoda): трихінела, кривоголовка, некатор, вугриця кишкова, філярії – збудники захворювань людини.

2

30

Лабораторна діагностика гельмінтозів.

2

31

Практичні навички змістових модулів 5 і 6


“Медична протозоологія” та “ Медична гельмінтологія”

2

Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія


32

Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні (Arachnoidea). Кліщі (Acarina) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини.

2

33

Клас Комахи (Insecta): воші (Anoplura), блохи (Aphaniptera), клопи (Heteroptera), таргани (Blattoidea) – збудники хвороб та переносники збудників захворювань людини.

2

34

Клас Комахи (Insecta): двокрилі (Diptera) – переносники збудників та збудники хвороб людини.

2

35

Практичні навички змістового модулю 7. “Медична арахноентомологія”


2

Змістовий модуль 8. Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку. Біосфера та людина.

36

Синтетична теорія еволюції. Популяційна структура людства.

2

37
Філогенез травної, дихальної і видільної систем органів.

2

38

Філогенез системи кровообігу та нервової системи.

2

39

Біосфера як система, що забезпечує існування людини.

2

40

Контроль засвоєння модуля 2. “Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя”.

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22  • Модуль1. Біологічні особливості життєдіяльності людини.
  • Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія
  • Практичні навички змістових модулів 5 і 6
  • Практичні навички змістового модулю 7. “Медична арахноентомологія”
  • Філогенез травної, дихальної і видільної систем органів.